Vesica-news
 

AKTUALITY a zprávy z Facebooku

23.ledna
TUMORY V TĚLE

TUMORY V TĚLE
Jsou jinými slovy STRACHY V TĚLE. Stav, kdy nestojíme naplno ve vlastní síle.
Z různorodých důvodů jsme během života, často ještě jako děti, ztratily napojení a přirozenou důvěru v sebe.

Rodiče nás doma vedli k tomu, abychom je za všech okolností poslouchali, protože z titulu toho, že jsou starší, ví všechno líp (průser je, když se mladším duším narodí "stará duše"... tak ta opravdu poslouchat nebude, i kdyby ji to stálo jakékoliv potrestání).
Ve škole nám učitelé tvrdili, že jsme prázdné nádoby, do kterých je zapotřebí napěchovat mnoho informací z různých oborů, aby se naše, tehdy ještě blbé tělo, stalo inteligentním.
Když se však do takového těla dostává skrze základní, střední a vysokou školu mnoho dat z knížek, pak se stává učenějším, než ostatní těla. Jakmile dostane vysněný (vydřený) papír, pak může konečně rozdávat rady taky.
A tak se sebou hrajeme hru, ve které často posloucháme názory druhých, nežli intuici.
Jenže tělo je neskonale moudré, už jako děti jsme ho takové měly.
Co když hru otočíme a začneme dávat nejvyšší prioritu, důvěru a lásku sobě? Asi se nestane nic hrozného, protože základní matricí těla, na nejzdravější úrovni s pocity štěstí, je milování sebe sama.
Pokud se tak neděje a na tělo se díváme způsobem, kdy je slabé, málo schopné, stresované nebo v obavách, pak nám to "odkomunikuje". Svou řečí. Nemocí. V poslední době řadou dysfunkcí a nádorů.
Nemusí to tak být.
Prvním krokem k uzdravení je, že dáte plnou důvěru sobě, stejně jako samoléčivé schopnosti svého těla. Přestanete se bát bolesti. Ženy, které rodí, si také neberou brufeny na bolest (pokud se umí uvolnit, tak tišící prostředky nepotřebují). A ta někdy bývá příšerná. Jenže výsledkem je absolutní zázrak života.
Jak jednou svým tělem prožijete to nejniternější spojení s bolestí (bránou k vyššímu vědění), od které neutečete, tím, že si vezmete něco na její potlačení, pak vám přijdou do života hluboké vhledy.
Časem může jeden z nich znamenat to, že se přestanete bát smrti. Jakmile své tělo naplno otevřete koloběhu rození a umírání, skončí tvoření energetických bloků.
Když energie stagnuje ve spodních centrech, pak máme hrůzu, jestli přežijeme (bojíme se o fyzické tělo). My se tak bojíme zemřít, že pak skoro nežijeme... nejde nám tančit, svobodně se smát, dýchat, zastavovat se a jen tak být. Nejde nám být ve stavu lehkosti a volnosti.
Jak toho docílit?
Nevěřte, že někdo ví víc, než vy sami. Lidé, kteří nejsou lenošní objevovat zapomenuté přes meditace, cvičení, praxe, pozorováním, bdělou přítomností, jsou inspirací. Ale nikdy neví víc, než vy sami. To je iluze. Každý jeden z nás je vědomím velkým jako samotný Vesmír. Záleží na ochotě, být s Vesmírem ve spojení, to je celé.
Spojte se a ono vás to už povede samo.
Gabi

21.ledna

THE DEPTH and SUPER POWER
HLOUBKA & SÍLA PRO VĚDOMÉ PŘEPISY V TĚLE

... spolu úzce souvisí.
A jak ? Téma otevírám příběhem o Merlinovi, který je zmiňovaný v knize (the Power of Dreaming - Síla Snění). V dávných dobách si přál král Vortigern postavit velkou věž za účelem obrany svých poddaných před nájezdníky. Potíž byla v tom, že věž před dokončením vždy spadla, což se stalo několikrát po sobě. Naštvaný král nebyl v daném rozpoložení stavu "uvidět", proč se to děje. A tak povolal Merlina, o kterém šla pověst, že má schopnost „vidění" skrytého.
Když tehdy ještě mladý chlapec Merlin přijel na místo, nešel rovnou k věži, ale poodešel do určité vzdálenosti. Posadil se na protějším pahorku. Ponořil se do meditace a po čase uviděl, že se pod věží nachází podzemní jezero, které nedovolovalo, aby zem udržela tíhu celé stavby. 

Na tomto místě odbočuji k souvislostem týkajícím se terapií. Představte si tělo, jako popisovanou věž. Aby terapeut rozpoznal, proč se systém hroutí, je zapotřebí, aby jednak byl v naladění (minimálně ALFA mozkových vlnách, stavu blížícímu se meditaci), ve stavu neutrality, v poodstoupení (tedy nadhledu), ale zároveň milující. Ani jedno se u vyšetření v nemocnicích neděje. Používají se přístroje, které vykazují vysokou míru chyb, a pokud ozařují, tak tělu navíc silně škodí. 

Malého Merlina, který touží vidět pravdu, znát podstatu jevů, máme v sobě každý. 

Ve stavech nazlobení, odmítání, tedy klasických odporech, nemůžeme nikdy pravou skutečnost zachytit. Frekvenčně jsme příliš dole, ve velké hustotě, která nedovoluje jasný, průzračný pohled. 

Velkým bonusem při detekování nerovnováhy je, když se naladěný tělesný systém terapeuta nebo terapeutky nespojuje s egem, ani osobností. Pokud se tak děje, pak se z jeho nebo jejího těla stává léčivý instrument. Schopnost spojení s hlubokými úrovněmi uvnitř sebe, které nám poskytují hluboká poznání, má každý z nás. Na to nemusíme být terapeutem:-) 

V souhrnu z výše uvedeného vyplývá, že pokud si přejeme cokoliv v těle zharmonizovat, nespojujme se se svou osobností, ale vakuem, neutralitou, bodem nula, zdrojem v hloubce. Takové spojení můžete „držet" celý den, nic mu nebrání (jedině tak ego). 

Natáčením pohledu a pozornosti dovnitř sebe, se můžeme vydat k prozkoumávání doposud neobjevených krajin. Je to podobné, jako byste podnikli objevnou cestu Vesmírem, nebo cestovali k jádru Země. Princip je stejný. 

Z mého pohledu vnímání není až tak důležité, co potkáte (vše je tvořeno z jedné energie), ale jak hluboko se dostanete. Čím hlouběji to bude, tím silnější vztah budete mít se svým polem (polem vědomí) kolem těla. Tím větší si budete připadat. 

Kdykoliv máme pozornost natočenou ven a posuzujeme velikost vnějšího světa ve hmotě, pak nám může často připadat, že velcí moc nejsme (stromy, hory, Měsíc, Slunce, hvězdné systémy jsou mnohem větší). Daný princip znají ti, kdo zakládají korporáty. Systém, který tvoří, má vyvolat pocit umenšenosti zúčastněných. Takových rozbujelých, hranatých, nefunkčních, především materialistických struktur (státních i soukromých) tu máme celou řadu. 

Jeden vedle druhého vyrušíte (nebude součástí vaší reality), jakmile se začnete pravidelně otáčet s pozorností dovnitř sebe. Až se na svých výpravách potkáte s vlastní buňkou, pak atomem, jádrem atomu, uvědomíte si, jak obrovsky mocným systémem jste. Jakou neuvěřitelně krásnou symfonií, v rámci které si vědomí hraje s kosmickým materiálem, tvoříte. Potkat se s niternou částí sebe sama není žádná science fiction, pro ty, kdo meditují nebo praktikují (QiGong, Tao, Tantra, Jóga aj.) 

A tak tu máme jeden z nejznámějších univerzálních vztahů mezi hloubkou a mocností (v angličtině je na to dokonce stejné slovo – the depth). To, že není možné klouzat po povrchu a čekat, že budu mít sílu, je čistá fyzika. A naopak. Objevování potenciálů svých čaker, nacházení symbiózy mezi mužským a ženským principem, uspořádání svatby, posvátného rituálu v hloubce sebe, k oslavě harmonie mezi energiemi plusu a mínusu, vás dovede k velké síle. Díky ní budete vědět, že přirozenost těla spočívá ve zdraví ( ne nemoci). 

Přepisy v těle jsou o vědomé volbě. Nic se nestane samo od sebe. Pokud však každý den cvičím, medituji, praktikuji a nehledám důvody, proč to nejde (čas získám, když nesleduji zprávy, zápasy, politiku), pak si se svým parádním instrumentem můžu hrát. A když mě něco baví a hraji si s tím, tvořím s tím, pak nemám žádnou potřebu zanořovat svůj systém do hustoty, když vím, že může být průzračný, svobodný, mocný.

21.ledna
PHYSICAL BODY vs. ENERGETICAL BODY
FYZICKÉ TĚLO vs. ENERGETICKÉ TĚLO

Vztah k vlastnímu tělu určuje prožívanou realitu. Každý z nás zná a má zkušenosti s tím, jaké to je, být fyzickým tělem s osobností. Ta tělu zprostředkovává stavy v hustotě. Pravá podstata je v takovém případě skrytá pod nánosy. 

Vnější realita bývá z fyzického těla načítaná skrze běžně používané smysly, s tím, že tělo reaguje na základě polaritního rozlišování vnějších situací a vztahů. Každé fyzické tělo se stahuje, zužuje a zmenšuje, když vyhodnotí, že vnější okolnosti nejsou příznivé.
Někdy tělo řeší takovou míru stresu, že se stahuje hned po probuzení, kdy ještě ani neví, co je za den a jak je venku.
Smutné, unavené tělo tvoří kolem sebe realitu ve stejném duchu... neví, že hustotu kolem generuje samo. O to, aby to neprohlédlo, se stará ego, které zažívané potíže přisuzuje a dává za vinu těm kolem.
Pokud vnímáte své tělo hmotně, pak se točíte v nerozpoznaném kruhu, kde hlava má za úkol vymyslet řešení, aby se věci zlepšily, což se však nikdy na delší čas nemůže podařit. Na určitou dobu to zafunguje, to ano, jinak bychom iluzi tvořenou egem (z osobnosti) prohlédli raz dva. Ale tím, že to na chvíli má parametry růstu a vyrovnání,které se však po čase zboří, tak máme pocit, že to příště můžeme udělat líp. Jak zvýšíme výkon, bude lepší výsledek... což je dokonalá iluze hmotné reality. 

Jako vědomá bytost stvořená z jednoho bodu (zkuste si to představit), jsme zhustili do lidské formy část sebe sama, abychom mohli pozorovat, zažívat, jaké to je, když daná forma "ztratila spojení". Když si zahrajeme na to, že je oddělená. Jaké obrazy budou vznikat, jakmile se popře multidimenzionální podstata všech systémů, vznikne nerovnováha mezi mužským a ženským principem a vytvoří se scénář, ve kterém má být většina přesvědčena o jednoznačné materiální existenci a má zaujímat negativní stanovisko ke "světu energií". 

Tím, je potlačená vnitřní síla, hluboký klid i moudrost. 

Pokud si tedy přejeme se k těmto kvalitám navrátit, není jiné cesty, než začínat vnímat energeticky, v kontextu vibrací a frekvencí. Začít vědomě tvořit realitu, kde se několikrát za den poznáváte jako čisté vědomí a ne osobnost. Jakmile poprvé zažijete nezpochybnitelný stav, kdy víte, že máte energetické ruce, které se umí dotýkat v hloubce, kdy zjistíte, že mužské srdce a ženské lůno jsou nádhernými prostory plnými informací o skutečné podstatě světa, až budete vnímat, že máte uvolněné břicho, které je silné, plné důvěry, tak začnete na té stejné planetě žít velmi rozlišnou realitu od té dřívější. Až nečekaně rozdílnou. 

Vše souvisí s vědomou volbou. S každodenní praxí, která dřívější tělo generující častý zmatek v materiálním světě promění do těla, které se samo uzdravuje, regeneruje a kreativním způsobem používá své síly.
S energetickým vnímáním sebe a světa kolem, vás už nikdo nepřesvědčí, že je důležité podávat výkony, s něčím bojovat, něco kontrolovat, manipulovat... proč byste vydávali báječnou energii na něco, co je iluzí?

21.ledna
NON TOXIC EMOTIONS - EMOTIONS AS THE CHEMICAL FEEDBACK
NETOXICKÉ EMOCE

Vědecky je potvrzeno, že emoce jsou chemickou reakcí na vnější okolnosti. Koho vytáčí stále stejné životní okolnosti, ten jede v chemické závislosti. Nemusí to být případ, že vás něco irituje, může to být i obava (z neúspěchu, ze ztráty, rozchodu, nenaplnění). Strach je chemickou reakcí těla na nechtěný průběh událostí, souvislostí...

Potíž je v tom, že když se jedná o obavu, smutek, stres, žárlivost, pak je ta chemie toxická. Vyrábí n-emoc, což je jinými slovy negativní emoce.
Farmacie zkouší vyrábět umělou chemii, která má vnitřní toxickou neutralizovat, ale kdo nežije v iluzi, tak ví, že se to ve skutečnosti neděje.
Umělá chemie ve většině případů jen ruší spoje v mozku, aby pravdivá zpráva těla už nemohla být nadále rozpoznaná. 

Dobrá zpráva je, že ne všechny emoce jsou toxické. Ty, co mají vysokou vibraci (vděčnost, pokora, láska, přítomnost) jsou naopak super blahodárné. Na nás je, abychom vybírali moudře. 

Těch nízkých jsme si užili dost. Vzhledem k tomu, že realita je tvořena z vnitřního směrem ven, tak tu máme poměrně slušně zanesené prostředí (vodu, vzduch, půdu).
Kdo je líný proměnit sebe, tak jen kritizuje, nadává, občas píše petice. Tím se nic natrvalo nezmění.
Harmonické prostředí se tady narodí, až se změníme my.
Až nebudeme mít těla závislá na smutku, obavě, strachu. Pak takové situace nevědomky tvoříme... tělo je tvoří - je na nich závislé. Na dané úrovni spí, o skutečné podstatě toho ví jen velmi málo. Ego úspěšně pomáhá jakýkoliv záblesk pravdy vytěsnit. 

To stejné tělo, které umí závislosti, disponuje veškerou výbavou pro bytí ve stavech rozšířeného vědomí. Ve vysokých vibracích víte, že máte k dispozici "THE DEVICE OF THE CONSCIOUSNESS", tedy nástroj vědomí. Geniální, vytuněný, super schopný instrument. 

Kdo si v těle otevře stavy vyšších vibrací, nedává mu žádný smysl tvořit realitu závislostí a strachů. Proč byste to dělali, když můžete s tím stejným tvořit radost a hojnost... 

Dimenzionální tělo se nepřenastaví ze dne na den. Je zapotřebí praktikovat. Ráno vstávat dřív, meditovat, cvičit, často se otužovat, měnit stravu, být v přírodě, ZASTAVOVAT SE, jen být, s pozorností uvnitř sebe.

21.ledna
INNER PIECE MEANS POWER
(mocný stav vnitřního klidu)

Při pozorování míry klidu u člověka se nabízí obrázek (ukazatel stavu), který jasně sděluje, jaký má vztah ke svému tělu. 

V zásadě existují vztahy dva - hmotný a energetický.
Kdo se považuje za tělo z "masa a kostí", pak nemůže udržet vnitřní klid po delší dobu. Jedná se o čistou fyziku, vibrační hodnotu v těle. Neznám člověka, který věří pouze na materiální podstatu světa a má hluboký klid v těle, žije zdravý, šťastný a naplněný život.
Ten, kdo žije materiální podstatu světa, MÁLO ZNÁ SVÉ TĚLO. V podstatě má za to, že tělo rovná se obrázky plus informace z knížek o anatomii.
Tam však nikde není zmínka o energetických centrech, meridiánech, akupunkturních bodech, energetice, chemii (emocích), mystice těla.
Ta ohromná množina, která otevírá dimenze s možnostmi, jak udržet celý systém, zdravý, vitální, ne-stárnoucí, harmonický, naplněný, je pro většinu (doposud) buď popíraná, ukrytá, zapomenutá. 

Když byste si poodstoupili a viděli život, společnost, lidské usilování z nadhledu, bylo by nezpochybnitelné, že těch mnoho miliónů pokusů, jak dosáhnout rovnováhy ve hmotě, je určených už předem k neúspěchu.
Má to nízkou vibraci. Nízká vibrace tvoří chaos, zmatek... proto tady žádný z aktuálních systémů (školství, medicína, finance, vlády) nefunguje v symbióze. 

Co teď s tím?
Mnoho lidí cítí, že už takhle dál nemůže. Nemocní jim tělo, duše,... Nahlédnutí do světa energií si zavírají vírou, že se jedná o ujetou ezoteriku. Ano, často to tak je. Když máte v těle chaos, přejete si už něco změnit, tak si můžete přitáhnout "divné" způsoby ze spirituálního světa. 

Za roky pozorování proměn (svých i těch kolem) mi z toho vychází, že mostem vedoucím do vyšších frekvencí, které tělo i duši uzdravují a oslavují, je spojení tisíciletých nauk z Východu (QiGong, Védy, Tao, Tantra, Jóga aj.) a kvantové fyziky, moderní vědy Západu.
To, že existují meridiány, čakry, pole vědomí kolem těla je milionkrát potvrzené a změřené. Když víte, jak správně dýchat, jak si udržovat vysokou frekvenci v těle, jak se vnímat energeticky a ne hmotně, pak se ze všeho uzdravíte. 

Svět "ve hmotě" je nemocný, slabý, vyčerpaný.
A naopak.
Jakmile začnete zkoumat energetiku, elektromagnetismus těla, souvislosti s posvátnými geometriemi, aktivujete si šišinku mozkovou, která ukazuje, co je pravda a co iluze, tak Vám to neujede do "uletění si z této reality". Jak začnete být jiní, bude vás okolí významně testovat:-) Odrazovat, přesvědčovat, rozebírat...
Když si to ustojíte, změníte se a zamilujete do života. 

WHEN YOU DO NOTHING, NOTHING WILL CHANGE.

21.ledna

PERSPEKTIVA k "space-time" & "time-space"

SPACE-TIME - je časoprostor, kde je vnímán prostor jako nekonečný
TIME-SPACE- je časoprostor, kde je vnímám čas jako nekonečný 

V prvním případě (SPACE-TIME) se jedná o dimenzi, kde je více prostoru, nežli času. Ten je vnímán lineárně. Dimenzi omezeného času určují Newtonovy zákony, které se zaměřují na vnější vyjádření fyzických věcí. Tady dominuje hmota, linearita, pozornost směrem k objektům, věcem, lidem (částicím), řídíme se základními smysly, tím, co je známé, vycházíme z logiky, predikce, možnosti jsou limitované. Je to klasický 3D svět, tak, jak se učí na školách a převažuje ve společnosti. 

Pak tu však máme dimenzi (TIME-SPACE), kde se vše děje v přítomnosti. Tady platí kvantová fyzika. Namísto lineárního uvažování se vnímání rozšiřuje do všech směrů, pozornost míří na prostor, energii, frekvence (vlny), řídíme se intuicí, možností je nekonečné množství. Stav bytí se rovná jednotě. Time-space je 5D dimenze - neučí se na školách (ve většině případů), nepočítá se s ní v medicíně, podle kvantové fyziky nejede většina firem. 

Pokud by se "time-space" učilo na školách, pak bychom velmi rychle objevili vynálezy Nikola Tesly, neplatilo by se za energie, přestali bychom vyčerpávat planetu a začali žít v souladu (neexistovaly by války, dluhy, krize). 

Pokud by se "time-space" používalo v medicíně, pak by každý člověk věděl, jaké frekvence v těle naladit, aby se systémem rozběhl základní (ve hmotné realitě nepoužívaný) program, který "opravuje" chaos, zmatek, tvoří nové, zdravé buňky, regeneruje... který v podstatě nepřipustí ne-moc.

Pokud by se "time-space" používalo ve firmě, tak by žádný z majitelů ani zaměstnanců nedotoval společnost ze svých životních energií. Firmy by se nepotýkaly s nedostatkem a lidé se stresem a stavy vyhoření. 

Vědecky je dokázané, že jakmile se začnete zaměřovat na energie, namísto na hmotu, různé části mozku začnou spolupracovat, vyladí se srdce, zaktivuje se ANS (autonomní nervový systém), jehož úkolem je harmonizovat, dávat do pořádku, uzdravovat. 

Mít jen jeden den tělo v 5D - a jste doma!
3D Vám už nebude dávat smysl.
Zkuste to, hrajte si s tím, rozpoznejte se jako čisté vědomí (energetický systém bez osobnosti, role, masky, kariéry... ).
Mnoho procent osobností má často oslabené, vyčerpané nebo naštvané tělo.
Změnit nastavení může každý... jinými slovy - každý může být zdravý, šťastný, v pohodě. 

Všem nám přeji, ať si v Novém roce otevřeme 5D, kvantový svět s neomezenými možnostmi, dimenzi, ve které je tělo zdravé, silné...
With Love, Gabi

11.října
MAGIC INSIDE - MAGICKÝ ŽENSKÝ PODBŘIŠEK A MAGICKÉ MUŽSKÉ SRDCE

Je 13:13 – Magdalenin čas, kdy začínám popisovat cestu do tajemných prostorů uvnitř ženského a mužského těla, které jsou posvátné, nadčasové, propojující dimenze, časy, vlny klidné i extatické. 

Jaké je jejich předurčení?
Ženské lůno je v přirozenosti přijímající. Pokud se v prostoru nachází obnovená ženská síla, pak je hlavním tématem ženy uvolnění v dané oblasti. Tak velké uvolnění, že dovoluje situacím, ať se stanou (což je definicí síly, ne slabosti!). Žena s „probuzeným" podbřiškem si dává možnost volby v každém „tady & teď" mezi obavou a důvěrou, což jsou dvě základní veličiny přítomné u každé situace a vztahu (platí pro polaritu, kterou jsme tady kolektivně žili a částečně ještě žijeme). 

VÍ, ŽE VOLÍ ONA. A jakmile si je toho vědomá, tak z podstaty nejde do strachu. Naopak. Zaměřuje sebe, tělo, bytí NA DŮVĚRU. Natáčí se k důvěře na místo k obavám, a vstupuje do ní. Důvěra má vysokou frekvenci, která je klíčem k vnitřní moudrosti. Moudrému užívání energií. To může být široký pojem, ale v zásadě je to jednoduché (jako vše). Když má žena důvěru, tak neposuzuje, jestli se něco děje špatně nebo dobře. Magické lůno má velké pochopení pro projevy slabosti, „nedokonalosti", protože se tak nedívá. Lůno je místem, kde se spojují tvořivé síly světa, a tudíž nemůže být námitek, když Vesmír zkoumá sám sebe v nízkých dimenzích. I když se projevy mohou jevit jako nemocné, oslabující, potlačující život, tak jsou i přes to všechno dokonalé. Vyjmenované způsoby nemohou být jiné, protože takové je nastavení nízkých frekvencí. Ruku v ruce s tím jde zapomnění. Kdo „jede" v nízkých frekvencích, pak nemá spojení – ženy s podbřiškem a muži se svým srdcem. Platí stav „odpojení". Ten nemusí být trvalý, pokud se rozhodnete pro změnu a začnete zkoumat své vnitřní prostory, krajinu v lůně a srdci. 

Tím, že jsme dříve, i když v probouzení, byli kolektivně více v mužském principu, tak ještě mnoho žen má spojenou lásku, změnu reality, léčení a rozpomínání se srdcem. Je to však mužský princip. Uvedené kvality jsou v případě ženy spojené na prvním místě s jejím podbřiškem-lůnem. Se zemskou a sexuální čakrou. Žena, která je spojená vědomě se Zemí a svou sexualitou (nepopírá ji, nemanipuluje přes ni, nemá ji v potlačení), zve do svého těla symboly, kódy, matrice, které ji přelaďují do univerzálních principů. 

Mnoho různých možností (jak se léčit, harmonizovat, tvořit posvátné vztahy) si žena otevírá přes lásku bez podmínek. S tím, že v tomto významu, není slovo láska pojmem ezoterickým, jedná se o čistou fyziku, vibraci, kterou cítíte v těle (nejsou to tedy fantazie z hlavy). Když žena navibruje své tělo na lásku, tak jí to dá velkou sílu, ve které se stabilizuje, kterou se stává. Taková žena se rozšíří do přesahu, změní se v „prostor", který je sám o sobě léčivý, ona sama pro to nemusí nic dalšího „dělat". Jen jím je. Napojená, udržující vibraci a v milování toho, co je. 

Magický prostor mužského srdce se otevírá tehdy, když muž respektuje a uzná sílu, stejně jako opačnou polohu ženy. Když nebude chtít, aby žena byla akční, zrychlená, výkonnostní, podřízená...

Mužský princip leží na vrcholku hory, ženský pak v údolí. Čistá mužská síla, především fyzická, pomáhá muži, aby se dostal nahoru. Žena ve své přirozenosti na žádné Himaláje vystupovat nemusí, je čistou řekou v údolí, pečuje o úrodnost a bohatství kraje, bez toho, aby se někam posouvala.

A tak se potkává ohnivá vášeň s hlubokým klidem, muž se ženou, jangové a jinové síly. Vydat se na cestu zkoumání podstaty uvnitř sebe – to je největší dar, který můžeme nabídnout sami sobě i světu kolem.

4.října
„ART OF LOVE" – „UMĚNÍ MILOVAT"

Už delší čas mě baví dívat se na realitu kolem sebe a vlastní tělo z pohledů FREKVENCÍ (rozuměj – MOŽNOSTÍ). A nejenže baví, už mi to ani jinak nejde. 

Co když skutečně mají frekvenční (3D,4D,5D dimenze) polohy návaznost na rozsah prožívaných možností?
Abychom si téma podstaty bytí (důvody pro lidskou existenci) mohli přiblížit, tak je zapotřebí nechat na chvíli (nebo napořád:-)) stranou osobnost. Vnímat tělo jinak. Podívat se na něj, že je to instrument, systém, biooscilující ladička. Ano, vím, je to šílené – jak si to představit, když tělo je přeci tělem? Kdo cvičí QiGong, Jógu, zajímá se o kvantovou fyziku nebo mystiku, posvátné geometrie, Tao, Tantru, tak tam už vám to půjde snadno, protože víte nebo máte zažité, že tělo je především energetickým systémem.
Jsme zkrátka vědomí, které zkrystalizovalo svou část do lidské podoby. A ta část je ona LADIČKA, KTERÁ MÁ MOŽNOST, POKUD JE V NAPOJENÍ, ZVYŠOVAT FREKVENCI.
Ego se takovým úvahám bude bránit. Přece nejsem nějaký „systém"?! Jenže my jsme systémem, všichni, jeden vedle druhého, celý Vesmír je systém, příroda je systémem, zkrátka bez výjimky vše.
Pokud se tedy posuneme za ego, svou osobnost a začneme se vnímat pohledem univerzálních principů, bude nám po chvíli jasné, že za tu kterou frekvenci v těle neseme zodpovědnost sami.
Ve frekvenční hustotě (3D) jsem, kdykoliv mě něco štve, když podávám stížnosti, mám potřebu zachraňovat svět kolem sebe, kdykoliv mě zlobí, jak jsou lidé necitliví, kolik je tady zla a násilí, které mě tak zraňuje uvnitř. Ve velké hustotě mě drží odpory. V takové frekvenci rozděluji věci na dobré a špatné. NEVIDÍM, ŽE KONSTANTNĚ POSUZUJI SEBE. V takové poloze se nemůžeme ztotožnit s jinými lidmi, kteří se chovají zle. Celou dobu nevidíme, že ZLOST MÁME UVNITŘ. Po čase nás z toho bolí tělo, začínáme být alergičtí na některé potraviny, jsme naštvaní i na sebe, protože máme zdravotní komplikace, které nás omezují (NETUŠÍME, ŽE OMEZENÍ TVOŘÍME MY, JSME SEVŘENÍ, NEDÁ SE JINAK, PROTOŽE V HUSTOTĚ SE POŘÁDNĚ NADECHNOUT A POHNOUT NEMŮŽE ŽÁDNÝ SYSTÉM). 

Symbolem pro danou frekvenci je častá krize (osobní, partnerská, pracovní). Na této úrovni k sobě přitahujeme ty, co žijí programem oběti, také jim něco vadí, nemohou se smířit s životem. Tady nás budou zraňovat ekologické katastrofy, týraní zvířat, nedůstojné podmínky pro život atd. Okruh možností je ve 3D HODNĚ OMEZENÝ. Také se to tak projevuje. Kolikrát nevíme, jak z toho kolotoče ven.
Tak, jak z toho ven?:-)
Pokud budu naštvaná uvnitř, nemocná, oslabená, tak ve vnějším světě nemohu zažívat pohodu, krásu a lásku. To nejde a to z jednoho prostého důvodu, kterým je univerzální princip „JAK UVNITŘ, TAK VENKU". Přemostěním do vyšší reality je VĚDOMÉ ROZHODNUTÍ.
NAMÍSTO STRACHŮM, OTEVŘU SVÉ TĚLO DŮVĚŘE. Začnu důvěřovat tomu, že každá polarita vychází z jednoty, každý projev, ať už laskavý nebo nelaskavý, vychází z jednoho zdroje. Uvědomím si, že mé tělo je napojené na tuto pralátku, zdroj, jedno vědomí. Otevřu své tělo pro jinou realitu. Naplno si připustím, že v té dřívější jsem tělo užívala (nevědomky) na bolest, trápení a radostných (milujících, milovaných) okamžiků tam bylo spíše méně, nežli více. Pokud se vědomě rozhodnu, že své tělo obejmu a od rána do večera jej budu ladit na lásku, lásku bez podmínek, na lásku pro život, na milování každé činnosti, každého zastavení, na milování bez podmínek těch, kdo jsou kolem, na milování své energetické kapacity (tedy, že už nebudu dotovat ze svých energií husté frekvence), tak se z hustého bahna stane čistá, živá voda. 

Popisovaná kvalita je nyní tak nablízku, jako už dlouho ne (možná stovky let). JE TADY ZPÁTKY. UMĚNÍ MILOVAT. ŽENY, KTERÉ MĚLY SVÉ ČISTÉ SÍLY DLOUHO POTLAČENÉ, SE V NASTÁVAJÍCÍM OBDOBÍ ZAČNOU UMĚNÍM MILOVAT INTENZIVNĚ ZABÝVAT, PROTOŽE V ČASE ZJISTÍ, ŽE JE TO MEDICÍNA NA VŠECHNO. 

Závěrem – jakmile se ženy otevřou milování (tento pojem se z podstaty promění – bude vnímán mnohem více energeticky, nežli fyzicky a nebude spojen jen s určitým aktem, ale absolutně se vším) těla, všech jeho části, i těch, které jsou momentálně oslabené, nemocné, když se zaměří na umění milovat ve svém životě a budou mu dávat pozornost, energii, tak se začnou ve velkém rozpomínat. Tím, že bezpodmínečnou láskou budou žít, tak ji předají svým dětem, pozvou do prostoru lásky bez podmínek muže, i všechny lidi kolem.
Pokud máte své tělo – nástroj nastavený pro UMĚNÍ MILOVAT, TAK SE VÁM NESMÍRNĚ ROZŠÍŘÍ OKRUH MOŽNOSTÍ. 

Dotknete se svých léčivých energií, stejně jako tvořivých... a až si s tím budete nějakou dobu hrát, tak zjistíte, že realita JE O RŮZNÝCH FREKVENCÍCH, že různé frekvenční polohy má i Země a vy už nemusíte žít ani, krize, ani stížnosti, nemoci, války... takové vzorce nejsou ve vyšších frekvencích přítomné.
V bezpodmínečné lásce, Gabi

 

1.září 2017 

Děkuji za středu v Praze, velkou účast, otevřenost při vstupování do vyšších frekvencí, za sdílenou radost, tanec, vědomý dotek... 

Další den jsme si ráno s Kájou Novákovou přivstali, abychom si před katedrálou na Vyšehradě užili svítání, klid velkoměsta v čase rozednění, vůni cedrového dřeva, kadidla, a hlavně blízkost... ta je úžasná,... barevná, vonící, milující 

Další středeční kruh bude 27.září, s tématem -
"Tělem v 5D dimenzi, rozpomínání se na dávné dohody". 
Můžeme tak iniciovat letošní svatováclavský svátek. Pozvánku s textem brzy vložím na stránky i na FB.

Nová realita se rodí. Její zrod nijak nesouvisí s mentální úrovní. Vyšší frekvence se tělem neroztečou ani četbou, ani sledováním dokumentů... jedině a pouze autentickým prožitkem.
Ten se může dostavit v přírodě, ve vodě, s vědomou pozorností na děti, zvířata, v bdělé přítomnosti, během rituálu. 
Jedním z nejsilnějších spouštěčů nové reality v těle je blízkost v kruhu.
 

 

7.2.2017 

K dnešnímu portálovému dni -
"TVOŘME TAK, ABY Z NÁS NAŠE DĚTI MĚLY RADOST" 

"LET´S ALLOW OUR BODIES ARE A SPLENDID EXAMPLE OF EVOLUTION"
a česky - 
"LIDSKÉ TĚLO JE UNIKÁTNÍM NÁSTROJEM PRO EVOLUCI. ZOSOBŇUJE KRÁSU SVĚTA A VĚDOMÍ V KAŽDÉ ČÁSTEČCE PRACHU"
 

Prosinec
Nabízím dárkové poukazy na Proměnu

9.listopadu
Včera probíhala další individuální proměna na Vesice. Ranní námraza vytváří z celého údolí kulisy k zimní pohádce.
Pohádka, náš životní příběh, má mít šťastné rozuzlení. Na čem závisí?
Cesta životem je úzce spojená se svobodnou volbou. Kdo z nás vidí, jak vědomá volba ovlivňuje stav vědomí?
Kdo volí staré programy, nedovoluje si moc kreativity, jiných přístupů, alternativních možností, ne-mainstreamového uvažování, kdo se bojí, že u jiných bude považován za blázna, někoho nenormálního, ten v životě "přežívá". Nedá se jinak.
Vždyť se podívejme kolem sebe. Kam jsme to dopracovali se všemi těmi normálními postupy...
Na co potřebujeme politiky?... aby volili za nás?
Na co potřebujeme bankéře?... aby za nás řešili energetický dostatek?
K čemu doktory?... aby přebírali zodpovědnost?
... výčet by byl dlouhý:-)
Komu se začíná "sypat" tělo, vysílá alarmující vzkazy, že tudy cesta nevede, stejně jako se to děje s planetou Zemí, tak bez ZÁSADNÍ ZMĚNY se dohromady nedá. Není šance.

Někdo má změnit partnera, někdo práci, bydliště, životní, tempo, rytmus, stravu...
Můžeme rotovat po specialistech, obíhat ordinace, kupovat farmaka... neposuneme se nikam.

NEOCHOTA K PROMĚNĚ DEGRADUJE BUŇKY V TĚLE.
K jakým typům nemocí to vede, všichni dobře víme.

Jsme vědomím. Tělo je projekce. Instrument na to, abychom poznávali, že nevědomé volby vedou k destrukci a vědomé ke kráse a harmonii.

Za dva dny tu máme 11.11.
Staňme se vědomou bytostí. To je ten největší dar, který můžeme dát sobě, dětem, rodičům, planetě...
Gabi 

28.října

Rodičům, kteří své děti nevychovávají programem "aby z nich něco bylo", ale ukazují jim cestu, jak být v životě šťastnými.
SEDMERO VHLEDŮ
- nikdo nemá větší moc, než ony samy (děti) - ani rodiče, prarodiče, učitelé, starší sourozenci, žádný z kamarádů
- známkování ve škole není měřítkem stavu jejich vědomí (příklad - děti s výtvarným nebo hudebním citem nepotřebuji znát algoritmy, k ničemu jim to v životě není)
- pro děti je mnohem důležitější "přítomnost" rodičů, nežli materiální dárky
- nemoci dětí poukazují na stav vědomí jejich rodičů (jinými slovy, na kolik mají těla fluidní nebo "zablokovaná")
- rodiče šťastných dětí volí v životě jiné přístupy, nežli systémové, nenásledují mainstream, a nepřisuzují matrixu (chaosu, zmatkům) moc nad jejich životy
- dětské oči vidí svět jako místo bezpečí a lásky, když jejich rodiče používají selský rozum, svobodnou volbu, mají cit, jemnost, respekt
- moudrost, která děti vede ke šťastnému životu, se nepředává skrze školní osnovy, které historicky vycházejí z náboženských a vojenských praktik
Z esence všem moudrým rodičům, prarodičům, šťastným dětem a synovi Otíkovi, který měl včera narozeniny, Gabi

25.října

Propojený Vesmír - název filmu, který se věnuje univerzálním principům. Spatřit je lze ve všem, co existuje - v galaxiích, hvězdách, planetách i člověku. Stará, newtonovská, fyzika, přestává platit. Vědci, kteří zkoumají fyzikální jevy v uzavřených prostorech, popírají stav, který vidí kolem i malé dítě. A to, že přirozeností je otevřenost a propojení. Díky přesvědčením vycházejícím z meetingů vědátorů, kteří sami sebe zavírali do laboratoří, až ztráceli kontakt s vnějším světem, jsme se i my na planetě Zemi uzavřeli před kontaktem s jinými civilizacemi.
Pokud by v této době někde u nás přistála vesmírná loď, tak mnoho lidí zažije stres a paniku.
Bojíme se toho, kým ve skutečnosti jsme.
Ve školních učebnicích nenajdete pasáže o propojených dimenzích, frekvenčních úrovních, horizontu vnímání, pravdivých souvislostech na téma vakuum, černá díra, základní geometrie (tzv.posvátné), a že naše tělo je primárně energetickým systémem.
Časy se mění. Mystici - moderní vědci přináší vědecké důkazy, které vyvrací mnohé, co je ve školních skriptech napsáno.
Věřím, že film obletí svět. A naše přístupy se změní. Přestaneme se zavírat na mnoho hodin do skleněných kostek bez čerstvého vzduchu, děti na mnoho hodin do školních lavic, kde se v izolovaném prostředí učí o tom, jaké je to venku v přírodě, se kterou jsme ztratili kontakt, protože ještě mnoho lidí z měst, jde o víkendu do nějakého "centra", než třeba do lesa.
Děti ve školách stresujeme známkováním, přístupem, který vychází z náboženství a vojenských praktik. Hlavní je poslušnost. A taky ztráta selského rozumu. Přeci rodiče sami vědí, v čem je jejich dítě talentované, co ho baví, a kde naopak pozornost nemá, což je přirozené a v pořádku. Pokud si myslíme, že ne, tak se v práci stresujeme, stejně jako děti ve škole, protože nás někdo nutí, ať dáváme svou pozornost do něčeho, co nás nebaví a nedává nám smysl.
To všechno může změnit moderní věda, kvantová fyzika a náš zájem o její výstupy, které poukazují na harmonická uspořádání a vnímání v kontextu celku, a ne rozdrobených částí, kde jsme zapomněli, jak vypadali na počátku v dokonalém propojení.
Film bude za dva dny na Vimeo.
Viděla jsem ho minulý pátek v Krakově. Skvělé záběry, vizualizace, poznání. Je se na co těšit.
Zatím je anglicky, věřím, že časem i s českými titulky.

19.října

"VĚDOMÍ vs. NEVĚDOMÍ"

Dvě roviny, dva úhly pohledů, jeden starý, "zakonzervovaný" a druhý, který se otevírá.
Podívejme se v daném kontextu na člověka. A spojme jej s tvarem pyramidy, nebo jednoduše s trojúhelníkem. Pokud je základna nahoře a špička dole, v místech dolních energetických center, jsou energie z přirozeného stavu přetočené přesně o sto osmdesát stupňů. V takovém případě nežijeme z esence, ale z hlavy. Esenci vyčerpáváme tak, že ji nepřirozeně ženeme tělem nahoru, abychom mohli celý den z hlavy kde co posuzovat, vymýšlet strategie a sichrovat jistoty. Ego jede na další a další dávky energie vydolované z těla (vzpomeňte si na příměr s planetou a vytěžováním zdrojů), může řádit, a přinášet stále nové iluzorní obrazy reality. S otočenými energiemi v těle žijeme zapomnění. Esence slábne, kdo se s ní nespojí, rychle stárne.
Pokud máme hodně energie v hlavě, tak jeden z obrazů, který ego produkuje, se týká financí, bohatství a hojnosti. Hlava přesvědčuje, že zdroje jsou omezené. Je třeba o ně soutěžit, bojovat a spolu navzájem se přetahovat. K danému tématu jsme si pořídili bezvadný nástroj. Hru zvanou peněžní systém. Vytvořená je mazaně, jak jen to ego umí. Z přesvědčení, že je to tak správně, trávíme pět dní v týdnu vyděláváním na složenky, a když se daří, pak i na hory a moře. Koho vlastní ego žene do pilování ještě luxusnější podoby vlastní identity, tak je v práci i o víkendech.
Esence slábne, tělo nemá dostatek výživy, imunita se hroutí. Z podobného životního stylu bolí hlava, srdce, či jiné orgány, nervozitou se klepou ruce nebo je to silně rozhozené v břichu.
No nic, to známe. Tolik popis iluzorní reality.
Jaká je ta pravá?
Ta jde vidět, když se trojúhelník otočí do správné pozice. Tedy základna dole, špička nahoře. Nacházíte se ve stavu, kdy cítíte a jste si dobře vědomi síly reprodukčních orgánů, u žen lůna. Tady jste se propojili se substancí, která oplývá moudrostí, nekonečným potenciálem, pravou sílou. Jakmile rozšíříte spodní základnu, přestanete hledat v jiných lidech možnost opory. Máte svou vlastní super stabilitu. Vidíte, že s otočenými energiemi se naplno otevírají "spoje", které tělo má s Nebem a se Zemí. Systém "najíždí" na nevyčerpatelnou energii z Vesmíru, ale také ze spodních kořenů, které nás uzemňují a propojují s přírodou. Tělo už není jen tělem s identitou. Stáváte se vědomím, které zná pravdu a souvislosti.
Vědomí umožňuje systému, aby načerpávalo parádní energii, se všeho, co se nachází kolem - ze stromů, řeky, hvězd, nebo z vlastního středu.
Konzum se stává minulostí. Stará realita, ve které jsme mezi sebou od rána do večera počítali peníze, výdělky, úspory, končí.
Rozpouští se ego se všemi vykonstruovanými systémy, které do života přinášely oslabení, iluzi nedostatku, a taky mnoho strachů a obav.
Pokud budete mít hodně energie v hlavě, tak Vám téma volné energie bude připadat jako sci-fi. Když je otočíte, uvidíte, co je skutečnost a co iluze.
A ta naše iluze už má pěkné trhliny.
Je to přeci jen obraz, energetická projekce. Ve všem je přítomná prázdnota, vakuum, nemůže to být jinak. Každý atom je složen jen a pouze z čistého vědomí.
A na závěr ještě k těm trojúhelníkům. Když si představíte v horní části svého těla trojúhelník ve správné pozici, špička nahoře, základna dole, máme zde sluneční aspekt. Když dole k základně přidáte další trojúhelník, směrovaný špičkou dolů dolů, tedy zemský, a budete tak postupovat dál směrem nahoru i dolů, tak se ukáže tvar DNA. Šroubovice. Fraktální uspořádání Vesmíru.
S otočeným trojúhelníkem jsme řadu generací věřili, že jsme výjimka v rámci Vesmíru. Oddělení. Samostatná, jediná obydlená planeta. Člověk, a pak už žádná jiná bytost. Mimozemšťani jsou taky sci-fi.
Takové obrazy poměrně rychle vyrušíte, jakmile otočíte energie svého těla do přirozeného toku.
Vesmír je propojený.
Tak za dva dny v Krakově - na filmové projekci "PROPOJENÝ VESMÍR". Krásný den, Gabi
Dodatek - když se propojíte s Nebem a Zemí, základnu máte tam, kde esenci, přestáváte žít přes odpory. Ty vytvářel nepřirozeně natočený trojúhelník. Jak dotočíte svůj systém do vesmírné DNA šroubovice, začnete plynout ve shodě s tím, co je.

11.října

"Vědomí a Nevědomí"
Dnes se na dané téma podívejme z pohledu dvou obrazů, které jsou známé po celé planetě Zemi. Jeden je pravděpodobně nejrozšířenější symbolikou vůbec. Nejsem náboženský typ, ale tento zrovna do náboženství patří. Je jím Yeshua na kříži. Má oslabené, bezvládné tělo, život visí na vlásku. Obraz evokuje utrpení, strádání a nespravedlnost. Obsahuje dvě roviny. Jedna přináleží těm, kdo Yeshuu na kříž umístili. Tichý vzkaz - "pokud nás nebudete poslouchat, tak skončíte podobně". Druhý vzkaz, také pocházející z nízké vibrace je - "podívejte se na mě, co všechno mám vytrpět, abych Vás zachránil".
Dva super silné programy, které nám tu kolektivně "jely" po mnoho generací. Jeden je o tom, že nadřízení se musí poslouchat, a kdo není v pozici nadřízeného, tak osciluje mezi zachraňováním ostatních, a pak stavy, kdy mu nebo jí nedává nic smysl.
Pozitivní zpráva je, že se jedná JEN O JEDNU vibrační úroveň z mnoha.
Například hned vedle - další obraz. Ne tak běžný, jako první s křížem, ale přeci jen se dá najít na mnoha místech.
Na něm Yeshua už bezvládně nevisí, ale stojí na zemi, je oblečený, ze srdce mu jdou dva proudy směřující dolů. Vysoko vibrační emocí vyživuje esenci, kterou si neseme ve spodních energetických centrech, tam kde máme sexuální orgány. Nejsou jen na plození dětí a sex. Je to místo s přesahem. Super kreativní, silné, mocné, vibrující... v případě, že je vyživené. Pokud jsme v těch místech stažení, zranění, bez vědomého kontaktu, tak je výsledkem malá stabilita v životě, málo životní síly v celém systému, celková ochablost, zkrátka odkaz prvního obrazu - pomalé umírání zaživa.
A tak přináším vhled do dnešního dne spolu se zprávou - "bez výjimky všichni máme kapacitu žít esenciálně, aktivovat vnitřní zdrojovou substanci skrze krásné emoce a dovolit ji, ať se projeví, tvoří, manifestuje".
Nemusíme být obětí. Tou jsme tehdy, když máme obráceně energie - přetlak v hlavě a nedostatek v podbřišku.
Kdo si je obrátí, tak si otevře netušené potenciály.
A hlavně přestane žít z ega:-)
Krásné úterní ráno, Gabi

7.října

Krásný páteční večer, píši pár článků do časopisů, na téma - "Květ Života - mystika a fyzika uvnitř skrytá". Při psaní se ukazuje paralela mezi tělem člověka a planetou. Z energetického úhlu pohledu.
Týká se esence, výživy.
Ještě předesílám, že ve světě hmoty by se nám s největší pravděpodobností taková souvislost neukázala. Když se však "překlikneme" na energetické vnímání, tak je tu.
Vezměme si tedy dva obrazy - tělo a planetu a podívejme se na ně ve vertikální ose. Už naši předci šestým smyslem tušili, že to, co Země uvnitř ukrývá, má vysokou hodnotu. Ať už plynného nebo tekutého skupenství, či krystalických struktur (drahé kameny, polodrahokamy apod.) Z hloubky vytěžujeme cenné na povrch, abychom vše následně mezi sebou zobchodovali. To, že se jedná o výživu planety, která není mrtvá (jak by mohla, copak žijeme na mrtvé hromadě kamení?), ví, snad jen domorodé národy. Je to její esence, kterou vyčerpáváme. Vynášíme ji na povrch, kde o ní mezi sebou bojujeme. Afriku prohlašujeme za chudý kontinent, přitom ta nerostným bohatstvím oplývá. Kolektivně vytváříme iluzi, které pak poměrně dlouho i věříme.
Kdy se obláček rozplyne a nám se rozjasní?
Že to stejné se děje s našimi těly?
Esenci, kterou si neseme uvnitř, ženeme tělem nahoru do hlavy, abychom měli dostatek energie pro mentální pohon, který má v popisu kontrolu, třídění, ochranu, soutěž atd. To víme všichni velmi dobře, co takový mentální pohon umí a zvládá:-)
A těla se oslabují a nemocní. Jakou konkrétní nemoc máme? To není až tak důležité, pokud známe společného jmenovatele.
Tím, je ne-moudré užívání energií. Už víte, proč máte slabost a nervozitu v břiše?
Neposloucháme tělo.
Esenci, která v hloubce udržuje rovnováhu, harmonii, má strukturu posvátné geometrie, vynášíme v zapomnění na povrch, kde se její síla ztrácí.
Dokud spolu budeme hrát hry, že sílu a moc má ten, kdo má zlaťáky v kapse, tak se z iluze neprobereme.
Sílu a moc má ten, kdo má zdravé tělo, tečou mu energie, nemá energetický přebytek v hlavě, ale naopak - hodně síly v břiše, srdce otevřené, stejně jako celý systém. Žádné odpory.
Víte, jak poznáme, že jsme se probudili?
Začneme využívat volnou energii, která je všude kolem.
Nebudeme muset složitě dolovat z hlubin Země to, co vydrží jen chvíli a je, na základě nastavení z ega, finančně náročné.
Jak se přeladíme na volnou energii, nebudeme muset pětkrát týdně lítat někam do práce. Svoji vnitřní esenci si budeme užívat onačejšími způsoby.
Jen se probudit a přestat hrát hry.
Gabi

1.října
Kdykoliv spěcháme, zrychlujeme bez ohledu na přirozenou dynamiku nádechů a výdechů, žijeme iluzi. Nevidíme skutečnost. Nemůžeme ji vidět - tak zní univerzální princip. Pokud nejsme ve středu, v souladu, nejenže iluzi neprohlédneme, na této úrovni ji ani nechceme vidět.

To, že tomu odpovídají naše emoce, zatuhlost svalů a celková náročnost v "dělání", kterému věnujeme čas, nedáváme do souvislostí. Na určité úrovni nechceme.
A nyní opak.
Můžete vyzkoušet.
Zastavte se. Nejen v pohybu. Dovolte, ať se zastaví všechny funkce. Hluboký klid, vákuum. Žádný odpor. Víření atomů ve vákuu neustane, je přirozenou součástí prázdnoty. 

Udělejme opak, než ke kterému vede celý mainstream.
Nedělejme - buďme
Nezrychlujme - zpomalujme
Nehrňme energii směrem nahoru do hlavy, ale směřujme ji dolů do spodních center 

TÍMTO ZPŮSOBEM SE PŘEPISUJÍ STARÉ VZORCE, MODELY A MYŠLENKOVÉ PROGRAMY
Nadobro:-) 

Hrejte si se svým tělem, s existencí. Uveďte celý systém do bodu nula, středu černé díry, všechno zastavte..
V energiích černého Měsíce a s vášní pro mystiku, Gabi


Novinky v Eshopu -

   Krabička s Květem Života, cena 970,-Kč

   Vitráž Květ Života z mléčného skla, cena 570,-Kč

   Vitráž - barevná, čakrová, cena 3.700,-Kč

Duben 2016

Nová vitráž - kulatá, transparentní, průměr 38cm, cena 3.300,-Kč, více informací na EShopu

 

Březen 2016

Festival Evolution - bylo to báječné

Od 18.-20.března vystavuji na festivalu EVOLUTION , v části ECOWORLD stánek LK 85. Kdo se chystáte veletrh navštívit, zastavte se:-) Budu tam mít různé krásné předměty s posvátnou geometrií, tištěné VESICA NOVINY s programem na celý rok, aj. Chystáme se, že budeme nabízet minutové dívání se do očí, zdarma objetí a třeba i nějaké další překvapení, které mi prozatím nepřišlo:-)

V březnovém čísle Pravého domácího časopisu -

  

 

Aktuální fotka z Vesicy
 
autor Rosťa Krkoška

Únor 2016

PRVNÍ VESICA NOVINY JSOU NA SVĚTĚ. Pokud si bude přát zaslat výtisk do poštovní schránky, moc ráda Vám jej bezplatně zašlu. Napište mi prosím adresu na email - gabisoul77@gmail.com 
V případě, že máte tip na centrum, studio, wellness, ordinaci, .. možná nějaké přímo vlastníte a zpravodaj o přirozenosti, posvátné geometrii a propojených realitách by se Vám tam líbil, ozvěte se,... ať jdou pozitivní zprávy do světa.

Blog
Newsletter

Pokud si přejete odebírat Newsletter, který pravidelně přináší informace o různých akcích, seminářích a zajímavostech, vyplňte své příjmení, jméno a emailovou adresu. Děkujeme.

- Vesica-news
Vesica-news
 

Chyba serveru

The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

Blog
Newsletter

Pokud si přejete odebírat Newsletter, který pravidelně přináší informace o různých akcích, seminářích a zajímavostech, vyplňte své příjmení, jméno a emailovou adresu. Děkujeme.

Aktuální akce
Kudyznudy.cz - tipy na výlet
stránky vytvořilo Anything Studio