Vesica-news
 
Vesica-news » ALFA & OMEGA

ALFA & OMEGA


Nové vize, souvislosti

Krásný den všem,

 článek, který se chystám napsat, prošel asi doposud největším „porodem“. V noci mi stále dokola vybíhaly symboly Alfy, Omegy, ukazovaly se mi souvislosti. Už před pár dny jsem si všimla, že jsem několika lidem spontánně napsala o Alfě a Omeze (v naznačení podstaty) do zprávy. Uprostřed minulého týdne mi začalo být divně po těle, zvýšila se mi teplota, tak jsem si lehla do postele a začala mít vize. V „prvním obraze“ jsem se viděla na vrcholu pyramidy v Mexiku. Podstatný byl velký opasek, který jsem měla na sobě. Vpředu, uprostřed byl kámen, o kterém jsem věděla, že je odněkud z Vesmíru (o značné síle kamenů z Vesmíru vypráví série filmů z dílny Marvel). Když se kámen zaktivoval, měla jsem pocit, že celá pyramida zezlátla. V daný okamžik jsem měla silné propojení s komunitou Máyů. Viděla jsem je, jak volají – „she has awakened“. Nevím, proč anglicky a ne španělsky, ale znamená to – „probudila se“. Poté jsem se přenesla do Egypta. Byla jsem uvnitř jedné z komnat v pyramidě. Něco mi napovídalo, že tato ještě není objevená. Když jsem tam vstoupila, zesvětlela, čímž se ukázalo mnoho hieroglyfů po okolních stěnách. Z hlavy mi začaly narůstat rohy. Chvíli mi to bylo divné, tak jsem si požádala o další obraz, který by mi napověděl souvislost. Až byly celé, ukázala se mezi nimi světlená koule a mým tělem projelo spojení s Isis. To už mě však Májové volali zpátky. Měla jsem s nimi sedět v kruhu, ve velkém stanu. Zdálo se mi, že jsem ve dvou paralelních realitách zároveň. Zevnitř jsem se spojovala s těmi, kdo byli součástí kruhu. Začaly se mi měnit oči. Byly hadí nebo dračí. Když to dnes píšu, tak vím, že jsme kruhem tzv. „serpent initiates“. Těmi, kdo vědomě tvoří s hadí sílou. Společně jsme se dívali doprostřed kruhu, kde jsme tvořili budoucí projekci. Viděla jsem bublinu, uvnitř pyramidu a vedle obří DNA spirálu. Až v té chvíli jsem si všimla muže naproti. Z pohledu očí bylo zřejmé, že se věky známe. Intuice mi napovídala, že pokud se má projekce stát skutečností, tak má bublina prasknout. Ona projekce byla o harmonickém propojení mužské a ženské energie. Když jsme se s mužem naproti na sebe naladili, dali se do pohybu dva hadi, kteří jemně na membránu naráželi, až se roztrhla.

V závěru vizí se mi ukazovalo, že pokud se budu držet na frekvenční úrovni, kdy se vnímám jako vědomí a ne fyzické tělo, budu do rána zpátky v síle. Další den jsem večer odjela do Prahy na víkendový kruh – Hieros Gamos. Harmonické propojení mužské a ženské síly. V průběhu dne jsem se dívala na záběry, které pořizovala skupina od Nassima Harameina (Akademie Resonance) a Roberta Edwarda Granta, právě pobývající na pyramidách v Egyptě. Na jedné z pyramid objevili symboliku Alfy a Omegy spolu s Okem Boha Ra. Omega je tam vyobrazená ve formě Nilského kříže Ankhu, což je symbol přináležející Isis. 

Když jsme se v pátek ráno scházeli na Toulcově Dvoře, vlny dojetí mi projížděly tělem. Společně jsme se otevírali možnosti vedoucí k harmonickému propojení světla a tmy, života a smrti, muže a ženy. Uprostřed víkendu, v sobotu na přestupný den, se něco zastavilo. Tedy ne něco, ale všechno. Bylo v nejlepším pořádku jen být, v tichu, vnímání. Pak jsem nás viděla, jak sedíme spolu ve dvojicích s držíme se za ruce. Měli jsme zavřené oči, drželi se několik minut a v hloubce se odehrávalo něco mystického. Bez potřeby, očekávání, jen pozorování čistého propojení, jsem po několika minutách viděla symbol Vesicy (tedy oka). 

Ukázalo se, jak ohromná síla proudí tělem, když jsme frekvenčně v Alfě. Taky mi k tomu přišlo, že pobývání v Betě je svým způsobem zažívání „beta verze“ života. Jedná se spíše o iluzi, nežli skutečnost. V „Betě“ jsme naplňovali společnou dohodu o tom, že klid, jemnost a zpomalení není tím pravým životem. Abychom ho poznali, zrychlovali jsme. Čím více toho udělám, o to více se o životě dozvím. Opak je pravdou.

A tak se dostávám k symbolům Alfy a Omegy. Jedná se o počáteční a koncové písmeno řecké abecedy. Alfa je pyramida, střecha, šíp, mužský orgán, mužský princip. Omega je ženská. V noci se mi ukazovalo, že je spojením pro ÓM et GAIA. Posvátný zvuk a posvátná planeta. Lůno se anglicky řekne WOMB, což znamená – white (bílá) – ÓM – black (černá). Když se oba symboly propojí, otevře se oko, které vidí co je pravda a co iluze.

Vím, že jsem „stáhla“ první část informací, ale už v té se ukazuje, že Alfa na začátku diktuje patriarchální nastavení. Na pyramidě v Egyptě, kde se symboly objevily, je první Omega. Tedy ÓM, jako prvotní, vesmírný zvuk. Na prvním místě je frekvence, z níž vznikají tvary a formy. Pyramidy – posvátné stavby, navržené tak, aby onu prvotní frekvenci vysílaly dál do éteru.

Tím, že jsme si dali na začátek abecedy Alfu, muže, pyramidu, zaměřilo se naše vnímání na matérii. Nyní, když se překlápí reality, vrátí se na počátek ženský princip. Neznamená to však, že by měl dominovat mužskému. Jde jen o uznání toho, že podstata tkví na energetické úrovni.

Aby se tak stalo, je zapotřebí se zastavit. Vědomě zvolit neutralitu, nulu. Za 14 dní k tomu bude příležitost na víkendu v Praze. Komu, to co popisuji, zní jako rozpomínání na něco dávného, známého (ancient), pak vás srdečně zvu do kruhu k vytvoření budoucnosti (future). Není k tomu nic zapotřebí. Jen volba – zastavit se. Díky tomu zaniknou staré dohody, vazby, programy, modely víry.

Téma víkendu, které se mi samo napsalo, vychází na jarní rovnodennost. Bude to o výše popisovaném vyrovnání mezi světlem a tmou, mezi mužem a ženou. Cítím, jak se dává do pohybu realita, jenž se nejprve objevila jako bublina v prostoru, v kruhu Máyů. 

Omega je brána, hvězdná brána. Ženám, které elektromagneticky propojí svůj podbřišek s jádrem Země, spatří skutečnou sílu ve vlastní životní síle, se vrátí do rukou klíče. Ankh. Vrátí se, jakmile nebudou mít strach ze smrti, což v „beta verzi“ života znamenalo rozpad hmoty, definitivní konec, nekonečný žal, nezměrnou ztrátu. Smrt je hlubokou moudrostí. Pokud bychom nebyli schopni propojení, pak se nemají jak ukončit staré dohody a programy. Z toho důvodu se nyní děje tak paradoxní situace, při které obejmutí smrti znamená obejmutí života. Znovuzrození života na posvátné Gaii. Nádhernou, neméně hodnotnou proměnou procházejí rovněž muži. Jejich posláním je propojení konce a začátku. To symbolizuje Mayský Ouroborous.

Stávají se z nás svobodné bytosti. Jsme tak mocní, že jsme vytvořili ne-moci. Už nemusíme. V jedné z mých vizí proletěl Ankhem okřídlený kůň Pegas. Mám 100% důvěru, že se dokážeme zastavit a znovuzrodit. 

KRUHY PROMĚŇUJÍCÍ – 

11.března, středa            PRAHA, Toulcův Dvůr, od 18 – 21 hodin, téma – ŽÍT V SRDCI (bez logiky)                 Přijďte se držet za ruce, v tichu, vnímat svou životní sílu, dovolit propojení… mít radost, že tady spolu tvoříme, rozpomínáme se… bude to duhové (další pražský večer bude 22.dubna, 27.května, 17.června,..) 

20.-22.března, pátek – neděle                  PRAHA, Toulcův Dvůr, pátek od 9,30 hodin, neděle do 13 hodin, téma – ZERO POINT, BOD NULA    O tomto víkendu se zmiňuji výše. Je otevřený pro každého. Pokud cítíte, že už si přejete, zastavit se, „vypnout staré dohody“, mentální okruhy, už netvořit v „beta verzi“, ale přejít do skutečnosti, projít okem, bodem nula, ukončit staré a iniciovat nové… přidejte se. 

3.dubna, pátek                ZNOJMO, RC Maceška, téma – UZDRAVENÉ TĚLO (sami si jej vytvoříme), od 17,30 – 20,30 hodin       krásná záležitost, vědomá, navracející do přirozenosti, přijďte se rozpomenout, jak mocní jsme 

28.dubna, úterý              BRNO, ul.Vojanova (centrum Světozor), od 18 – 21 hodin, téma – brzy vypíšu (další večer bude 26.května, pozdější termíny upřesním) 

7.-10.května, čtvrtek až neděle (v pátek je státní svátek)                           MALÝ RATMÍROV, kemp U kapličky, téma – ČAROVNÝ RATMÍROV pro rodiče, prarodiče a děti, pobyt na krásném místě, s programem pro dospělé a děti, v rámci kterého si budeme hrát, objevovat, vnímat, tvořit budoucnost (necháme se inspirovat principy lesních školek, intuitivní pedagogikou, budeme kreativní, nápadití, ale hlavně v srdci) 

23.května, sobota          ZNOJMO, cvičební sál na ul.Jezuitská 1, téma – QIGONG, VĚDOMÉ DÝCHÁNÍ & MEDITACE Tradiční akce, co se opakuje jednou po čtvrt roce… je o energiích, souvislostech, možnosti, jak se navrátit do přirozeného stavu, kdy je hlavní osou v těle ta vertikální, propojení Nebe – Země (spojení s nevyčerpatelnými, energetickými zdroji, potenciály) 

4.-7.června, čtvrtek – neděle     MALÝ RATMÍROV, kemp U kapličky, s krásnou přírodou kolem – téma je – QIGONG INTENSIVE CAMP                  K Qigongu jsem natočila spolu s báječným režisérem Karlem Čtveráčkem (sledujte jeho tvorbu, umí dokonale zachytit nádheru přírody, krásu v lidských příbězích i pomalé pohyby čikunenkové). Je to video na půl hodiny, podle kterého se dá i praktikovat doma… ale v přírodě, spolu, to bude radost.

https://www.youtube.com/watch?v=zsAfowo2Uik&feature=youtu.be&fbclid=IwAR25e8Wuq5C28EKbEXfNXMHpVRrbTPUirwMkgNlYfD_aOPaM9cPCwCivEDw 

26.-28.červen, pátek – neděle   VESICA, údolí řeky Oslavy, téma – PRÁNICKÝ VÍKEND    Po dobu 48 hodin budeme pít jen čistou vodu, praktikovat, měnit staré vzorce v těle, spojovat se svou životní sílou, rušit závislosti a tvořit novou, budoucí, zdravou verzi sebe… kdo máte zájem a tento víkend můžete, napište mi, pošlu vám podrobnosti. Zatím dávám pozvánku jen tady, protože se kapacita s velkou pravděpodobností zaplní námi (tedy vámi, koho mám v adresáři????). Prozatím budou jen dva termíny – toto je první, druhý bude v červenci, od soboty 4.07. do pondělí 6.07., kdy je státní svátek.

Vesica je přírodní (slaměno-hliněný domek) postavený ve zlatých řezech, ve tvaru oka, jádra, nachází se zhruba 10 km východně od Velkého Meziříčí, na polosamotě. 

A pak ještě jedna báječná akce na závěr dnešních News – stejný pobyt jako máme v Malém Ratmírově v květnu, tak bude i v letních měsících, konkrétně od 15.-20.srpna – HRY & WELLNESS. Informace k pobytu pro rodiče, prarodiče a děti jsou uvedeny na webu – www.vesica-news.com/seminare-kruhy/ 

Mějte se hezky, samé zázraky všem přeji, Gabriela

 

Diskuze

Vložit první příspěvek

 
 
Blog
Newsletter

Pokud si přejete odebírat Newsletter, který pravidelně přináší informace o různých akcích, seminářích a zajímavostech, vyplňte své příjmení, jméno a emailovou adresu. Děkujeme.

Aktuální akce
Kudyznudy.cz - tipy na výlet
stránky vytvořilo Anything Studio