Vesica-news
 
Vesica-news » Become Supernatural - NOVÉ MOŽNOSTI V ROCE 2018

Become Supernatural - NOVÉ MOŽNOSTI V ROCE 2018


Stejně tak jako umíme svým podvědomím generovat nízké frekvence, tak umíme na úrovni super vědomí tvořit nové harmonické reality, v rámci kterých je naše tělo zdravé a šťastné... staňme se super vědomím!

Krásný Novoroční den všem,

téma pro rok 2018 otevírám spolu se stejnojmenným názvem knižní novinky od Dr.Joe Dispenza – Become Supernatural. Přeloženo do českého jazyka to znamená – „jak začít užívat svých super schopností“. Nebo – „jak se stát super vědomím“. Jedná se o volný překlad, protože mi v rodné řeči nepřichází opis v podobě jednoho slova na anglický ekvivalent „supernatural“. Určitě se k tomu hodí slova jako mimořádný, úctyhodný apod. Nehodící se je například slovo „nadpřirozený“. Vycházelo by z naší staré představy o fungování světa. 

Jakmile vědomě rozproudíte životní a sebe-léčivé síly, vydržíte s tělem delší čas v chladné vodě, v klidu usnete v hluku (aktuálně platí o dnešní noci), zůstanete neutrální vůči kritice, necháte své tělo bez pohybu v meditaci, ásáně nebo v některé qigong pozici, poznáte, že rozdíl mezi normálním a nenormálním není, co býval.

Kdyby naše děti měly ve škole předměty typu „přítomnost“, „nauka o šišince mozkové“, „harmonie těla“, „rozvíjení super schopností“, tak by naše společnost neinklinovala tak silně k destrukci. Na nás je, abychom děti k tomu vedli doma. Zatím hodně převažuje důraz na výběrové školy, uznání, výborné výsledky. Co když je pro děti mnohem důležitější znát umění „jak nepropadat stresům, strachům, depresím, stavům nejistoty“? A další – „jak si vědomě tvořit vlastní realitu“?

Děti se učí pozorováním, napodobováním. Ony až tak moc neslyší (neposlouchají), co se jim říká. Spíše se dívají. Pokud se jejich normou stane tělo, které je stažené, ne příliš šťastné ani zdravé, pak se to zapíše někde hluboko do povědomí, které z toho vyrobí standard. Pro ně není podstatné, že to rodiče s nimi myslí dobře, v rámci čehož jim předávají jeden zeslabující vzorec za druhým (pořádně se najezte, pořádně se oblečte, pořádně se učte), pro děti je nejpodstatnější vidět své rodiče zdravé, uvolněné a šťastné. Pokud to tak je, pak si v životě se vším poradí. 

Teď asi každého napadne, měli jsme my uvolněné, zdravé a šťastné rodiče? A kolik takových lidí vidíme kolem sebe? Kolik z nás si přizná, že tady spolu tvoříme společenskou hru, ve které je normou stažení, oslabení a různé druhy krizí (zaměstnaneckých, vztahových apod.)?

Nyní se na to podívejme perspektivou možností vlastního těla. Pokud platí, že podvědomím umíme vyrobit nízké frekvence, pak stejně tak platí, že svým super vědomím umíme vytvořit trvalé stavy štěstí a radosti. Prvním předpokladem je, abychom přestali popírat, že super vědomí existuje. V poslední době je čím dál jednodušší otevřít se tématům vlastní síly, meditacím, stavu uvnitřnění, protože informací, které spojují moudrost Východu a vědecké poznatky Západu, přibývá geometrickou řadou. Kdo si přečte Dispenzovu poslední knihu, nemá se už na co vymluvit.

Velké množství dat, které v knize uvádí, jsem slyšela roky zpátky na workshopech v Americe. Už tehdy byly vědecky dokázaná energetická centra v těle, pole vědomí, šišinka mozková i mystické stavy. Pokud jste mezi prvními, kdo je v západní společnosti zmiňuje, nedostane se vám v první fázi mnoho podpory. To zná každý, kdo žije v manželství a začne se mu nebo jí otevírat vědomí. Teprve se toho dotýkáte, kolikrát vám chybí slova, a když si ty „wau zážitky“ přejete posdílet s druhým, kdo je doposud neměl, bude vás často zrazovat a odkazovat zpátky do „stavů normálních“. Když nás mystiku neučili ve škole a doma se o ní nikdy nemluvilo, pak neexistuje:-)

Jenže!

Jakmile se začne tělo „probouzet“, a párkrát mystiku zažije, tak už zpátky do zapomnění nechce. Super vědomí nabízí onačejší emoce a frekvence.

Než popíšu, jak si super vědomí v těle začít otevírat, tak předesílám, že se nachází UVNITŘ. Nenajdete ho na žádné škole, v žádném kostele, nemocnici, lékárně, nemůžete si ho vzít od žádného člověka, i kdyby ho dotyčný měl otevřené. Nedá se koupit.

K probuzení super vědomí vede vlastní vědomá volba. Musíte se tak rozhodnout a otevřít se jiným realitám a možnostem. Bez převzetí zodpovědnosti za vlastní život to také nepůjde.

To, co k vykročení na most a ke všem následujícím krokům velmi pomáhá, je blízkost stejně naladěných lidí, inspirace od těch, kdo si super vědomí již otevřeli a vědomé tvoření vlastní reality praktikují.

Určitě to funguje jako urychlovač.

Jak si super vědomí, které vynese tělo na oběžnou dráhu směrem k vysokovibračním emocím, pocitům naplnění, propojení, pro sebe otevřít?

Odevzdejte ideu, že jste fyzickým tělem. Je to iluze, která s sebou nese mnohá omezení. Jak jste zaklínění v realitě hmoty, pak je super náročné udržet tělo zdravé, mladistvé a radostné. V podstatě to nejde. Neznám člověka, který žije hmotu a je zdravý a šťastný.  Tím máme definované, co super vědomí není (v hmotné realitě ho zkrátka nehledejte).

Staňte se vědomou energií. To chvíli trvá, ale protože se jedná o základní design těla, pak taková fáze nemusí běžet roky… v podstatě se stále zkracuje. Zpočátku to může být výzva, ale čím více si s danou představou budete hrát, postupně přeladíte. Hodně pomáhá zapojovat jiné části těla, než je hlava (ve hmotě a nevědomí platí, že tělo rovná se mysl). Vnímejte energetiku v rukou, nohách, orgánech. Rozpoznejte se jako energetický systém. 

Tělo, které si otevírá super vědomí, neinvestuje energii na zachraňování, ani službu ostatním. Neoslabuje druhé tím, že za ně přebírá zodpovědnost (je to jen útěk od sebe sama nebo touha po ocenění, které ale stejně nepřijde). Super vědomí ví, že to zásadní se odehrává uvnitř. Pokud frekvenčně vyladí vnitřek, pak neumisťuje tělo do prostředí krizí, válek, nedostatků. Z hlediska vibračních zákonitostí to nejde. Nízké frekvence nejsou kompatibilní s těmi vysokými.

Realita se tvoří uvnitř. Pokud tomu nevěříte, pak máte zavřené své super vědomí. 

Super vědomí se neomezuje osobností, fyzickými hranicemi, žádnými rolemi. Když si v meditaci budete ladit stav, ve kterém se budete rozpoznávat jako vědomí, které je nikým, nacházející se nikde, v čase, který neexistuje, poznáte pravou skutečnost. Své pravé já. Přestane platit, že tělo je mysl. Nadále už budete nádherným instrumentem vědomí. Ve stavu „nikdo, nikde, nikdy“ přepíšete staré vzorce, které nás přikovaly do „starat se o druhé“ reality.  Jakmile necháte své tělo dojít za hranice své osobnosti, ocitnete se v 5D dimenzi, která by se dala definovat jako prostor, kde se neusiluje, nehodnotí, nic se od ničeho neodděluje. Tady je pro vás nejpodstatnější, abyste měli živé, vitální tělo, zdravé orgány, probuzená energetická centra, šišinku mozkovou, silné pole, otevřené srdce.

V 5D dimenzi udržujete vysokou míru lásky a vděčnosti v těle, a to stačí. Tím jste se stali životem samým. Do vašeho pole od té chvíle vstupují různé, nové možnosti samy. Harmonické věci. Podporující vztahy. A taky hojnost.

U hojnosti se na chvíli zastavím. Racionální mysl by mohla argumentovat, že i v „tělo rovná se mysl“ realitě má kdekdo hojnost (hojnost peněz). Ta však není přirozená. Je nadotovaná. Buď tělesnou energií, což vyčerpávalo orgány, nebo egem, a tak se děly újmy na úrovni vztahů.

Hojnost v 5D je přirozená. Nepřichází na úkor ničeho. 

Vzkaz do nového roku zní – OPUSŤTE ANALYTICKOU MYSL! Drží nás ve 3D dimenzi. V omezeních. Život není logický, je mystický. Když tady napíšu, ať si otevřete dimenzi, ve které dovolíte, ať máte jiné tělo, pak by vás racionální mysl mohla tahat zpátky do známého –„tělo je jen jedno“. Jenže není. My jsme dimenzionální systém. Když jsme byly děti, byly jsme jiným tělem! Naše energie, orgány, vyzařování bylo jiné. Jiné tělo máme, když dospíváme, ve středním věku, a úplně jiné tělo je ve věku pokročilém.

Až teprve za analytickou myslí se nachází realita, kde se buňky regenerují, omlazují a tvoří se nové. Kdo jede celý život v módu logiky, pak mu tělo logicky dospívá, stárne a umírá. Zcela logicky na nemoc, staří nebo nehodu. Což jsou omezení, která vás v 5D dimenzi ani nenaplňují, ani nebaví. Které super vědomí by bavila degenerace, destrukce a rozpad?:-) 

Rok 2018 bude hodně jiný. Provalí se, že skutečnost a podstata našich životů je rozdílná od toho, co jsme si doposud mysleli. Kdo si vědomě otevře vyšší dimenze, super vědomí, super schopnosti, a to změnou sebe sama, ukončí éru strádání, nízkých emocí a nemocí. Nemoc je v podstatě negativní emoce. Kdo žárlí, závidí, lituje, viní, tak si předepisuje nepřiznané, skryté medikamenty, které vedou tělo do oslabení.  Emoce je chemická směs, kterou tělo generuje na základě konkrétní situace. Kdykoliv vidíte svého partnera, jak se dobře baví s někým jiným, a tělem vám jede žárlivost, pak daný vzorec vygeneruje chemickou substanci toxické povahy. Vzhledem k tomu, že se jedná o chemii, pak po pár dávkách začne být tělo na ni závislé a v podstatě samo tvoří situace, kde se mu daného „elixíru“ dostává. Na partnera se můžete zlobit, jak chcete… takové situace tvoříte nevědomky sami.

Pokud vás roky rozesmutňuje nebo straší stav planety, tvoří tělo po každém přečtení negativních mediálních zpráv chemickou substanci smutku a obav, na kterých se časem stává závislým. Skryté strachy z nemocí přivolávají hrozby od lékařů. A tak dále. Výčet by byl dlouhý.

Co je tím skutečným lékem na takový druh závislostí?

Vyšší frekvence. Tělo, kterým teče láska, pokora, vděčnost, je nezávislé. A mít svobodné tělo se rovná tomu, jako když máte v každé vteřině k dispozici poklad. 

To, co poukáže na falešný konstrukt ohledně toho, jak svět funguje, bude v příštím roce znovuoživený ženský princip. Pravý ženský princip nemá nic společného s přetahováním se o pozice. Jde spíše o naslouchání vlastnímu tělu. Jestli se jedná o ženu nebo muže, návrat přirozeného ženství souvisí s uznáním posvátnosti jóni a lingamu (sanskrtské pojmenování pro ženský a mužský orgán). Ve 3D realitě byly čisté sexuální síly velkým tabu. Aby se oslava vesmírných tvořivých sil na planetě Zemi nekonala, vytvořily se církevní instituce a na straně druhé sexuální průmysl. Dva extrémy, které vedly z zneuctění žen, ženské jóni, přirozeného ženského cyklu, intuice, rození nových dimenzí.

Bez zdravé ženy se nová dimenze nenarodí. A tak se v příštím roce znovu narodí do „jiných“ těl ženy. Už je čas opustit stará těla, která držela zápisy o zranění, opuštění, odloučení, smutku. Nové tělo ženy nežije minulostí. Je tady a teď a vědomě tvoří budoucí reality. Už neviní muže za jejich ovládání nebo slabosti, které nedovolovaly spatřit a prožít pravou mužskou sílu. Žena s tělem v minulosti nemůže prožívat láskyplný vztah s mužem. To nejde. V takovém těle je moc strachů a odporů.

I když stará realita umírá, což jde poznat na stavu planety, my nemusíme umřít spolu s ní. Je to jen určitá frekvence, která končí, na této planetě již nebude pokračovat. Vibrace – model víry, která zapovídala super vědomí, tantru, posvátné rození nových realit, už nebude podporovaná.

Velmi podporovaná bude láska. Už jeJ. V roce 2018 nás k tomu povede zesílený vliv planety Venuše.

Jsme vědomí, které z dřívějšího nadpřirozené závoje obalujícího zázraky vytvoří každodenní, normální realitu:-) LET´S LOVE!

A tady je přehled nejbližších příležitostí, kdy si můžete vědomě vytvořit nové vysokovibrační frekvence ve svých životech. Kdy se můžete znovuzrodit, dojít za racionální mysl, uzdravit se, posílit… 

11.ledna (čtvrtek)                  BRNO (ul.Hybešova 14, centrum Majky Staňkové)  TĚLEM V 5D DIMENZI, od 18 – 21 hodin, večerní tříhodinová paráda ve vysokých frekvencích, kde si budete chodit za své komfortní zóny, aby se zrušily vazby na „realitu minulosti“. Už jsou jen 2-3 volná místa, kdo zvažujete, přihlaste se brzy. 

24.ledna (středa)                  PRAHA (Toulcův Dvůr, Hostivař) TANTRICKÁ CESTA K PŘIROZENOSTI, od 18 – 21 hodin, tradiční tříhodinová paráda v hlavním městě, v rámci které se zaměříme na tvořeních nových realit, nových energií, nových vztahů… je začátek nového roku, tak to oslavíme příhodným způsobem. Bude čokoláda! 

26.-28.ledna (víkend)           BRNO (ul.Hybešova 14, centrum Majky Staňkové) TANTRICKÉ POSVÁTNÉ VZTAHY, pátek (od odpoledne) až neděle (do odpoledne), otevřeno pro všechny muže, ženy, páry, které si přejí cítit a prožívat magii probuzených životních sil a energií uvnitř v těle, stejně jako stavy nezávislosti, a přesto hlubokých propojení 

14.února (středa)                  PRAHA (Toulcův Dvůr), VĚDOMÝ PŘEPIS ZÁZNAMŮ V TĚLE, od 18 – 21 hodin, tříhodinová jízda plná přepisů, uvolňování starých vazeb, závislostí… tělo je informační pole, když získáte přístup, můžete začít se změnami čehokoliv. Tento termín ještě není na webu, brzy tam bude 

23.-25.února (víkend)           PRAHA (Toulcův Dvůr) TANTRICKÉ POSVÁTNÉ VZTAHY, pátek až neděle (rozpis je na stránkách v pozvánce), opět otevřeno pro všechny muže, ženy, páry, které přestala bavit stará vztahová realita. Pokud vás už nenaplňuje, tahá vás dolů, nemáte z ní radost, přijďte si otevřít nové možnosti a hlavně pradávnou tantru, která není o sto a jedné intimní poloze, ale moudrosti ve vedení energií, harmonií mezi ženským a mužským principem, o spojení života s životem 

V březnu bude víkendová Praha i Brno a také večerní Praha i Brno a možná sobotní Ostrava. Vše budu postupně dávat na stránky. 

Kdo by chtěl přijet na Vesicu na individuální proměnu, tak aktuálně by to šlo v tyto dny – 7.ledna, 8.ledna, 15.ledna, 17.ledna…

S láskou k novým možnostem, novým realitám, novým tělům, vztahům

S přáním, ať si co nejvíce z nás otevře super vědomí… život je pak mnohonásobně radostnější

S vděčností směrem k Vám všem, kdo spolu tvoříte jiné reality v kruzích

Gabi

Diskuze

ekajiv 11.08.2018 16:25

d3d3LnZlc2ljYS1uZXdzLmNvbQ## aeiquselu-a.anchor.com [URL=http://aeiquselu-u.com/]aeiquselu-u.anchor.com[/URL] http://aeiquselu-t.com/ http://aeiquselu-t.com/ http://aeiquselu-t.com/ http://aeiquselu-t.com/ http://aeiquselu-t.com/ http://aeiquselu-t.com/ http://aeiquselu-t.com/ http://aeiquselu-t.com/ ubinulip

» Reagovat


Blog
Newsletter

Pokud si přejete odebírat Newsletter, který pravidelně přináší informace o různých akcích, seminářích a zajímavostech, vyplňte své příjmení, jméno a emailovou adresu. Děkujeme.

Aktuální akce
Kudyznudy.cz - tipy na výlet
stránky vytvořilo Anything Studio