Vesica-news
 
Vesica-news » BODY AS A SACRED SPACE - TANTRICKÉ TĚLO

BODY AS A SACRED SPACE - TANTRICKÉ TĚLO


Tantrické tělo žije vnitřkem, ne vnějškem". Ví, že vnější se rodí z vnitřního, proto směřuje nejvíce z pozornosti na sebe sama.

Krásný den všem,

jak se máte v čase zlato-červených odstínů listů stromů, keřů?

Kterým směrem je v čase oslav za hojnost úrody natočena naše pozornost?

Newsletter začínám psát v sobotu večer, kdy se spojení „výsledky voleb“ skloňuje ve všech pádech. Ale u těch politických se nezastavuji. I když je přítomné spektrum možností a přístupů různorodé, frekvenční poloha se nemění (mnoho hádek a málo otevřených srdcí pro ne-politiky, tedy většinu lidí v národě). 

V čase kolektivního rozpomínání je na pořadu dne především vlastní vědomá volba, která se týká samotného těla. Vzorce staré reality se nás snaží přesvědčit, jak důležité je „správně“ zvolit ty, kdo převezmou kontrolu nad prostorem vně těla. Kdo mu bude dokonale vládnout? Už se to tu řeší po celá staletí. Mění se jen koncept z hlediska názvu pro danou instituci, a pak počet. Zdali to bude jedinec, nebo „parta“.

Posuňme se tedy od prostoru „vně“ k prostoru „uvnitř“. Od něj je odvozen svět kolem. Tak tedy – s pozorností k tělu! 

„ TĚLO, KTERÉ JE VĚDOMĚ PROPOJENÉ S OSOU NEBE-ZEMĚ, ZNÁ SVÉ POSVÁTNÉ PROSTORY A VÍ, JAKÁ KREATIVNÍ SÍLA TVOŘÍCÍ NOVÉ REALITY SE V NICH NACHÁZÍ, NEMŮŽE STRÁDAT“ 

Krajina uvnitř je zásadní. Abychom mohli vnímat její krásu, je zapotřebí pomaleji dýchat a více milovat.

Jak jsme příliš zrychlení, tak se naladění (tune-in) nedostaví. Stejné je to u chytání rádiových stanic. Jakmile točíte kolečkem příliš rychle, pak požadovanou frekvenci nenaladíte. Ani zavřené tělo nenabídne vyšší stavy vědomí. V časech smutků, rozpolceností, v občasných návalech pláče nebo lítosti, nemá tělesný systém téměř žádný „příjem“. Když jsme energeticky „dole“, tak nevidíme souvislosti, nemůžeme se dopátrat pravdivých odpovědí. V nízké frekvenci se definujeme jako rozbolavěné tělo, jako osobnost, která má krizi nebo potíže (často vztahové). V takové poloze jsme tu my, a pak zbytek světa. Svět rozdělujeme z perspektivy „pozitivně-negativní“. Jak se děje něco se statusem plus, tak nám vibrace stoupá, a naopak. 

Jak je to s tělem ve vyšších frekvencích?

To, se zodpoví každému, kdo začne svět vnímat v perspektivě „nižší – vyšší“ na místo „plus – mínus“.  V jiných pojmech, ale s míněním toho stejného, mluvil a psal kdysi Nikola Tesla. Vesmír funguje frekvenčně a je propojený. Koncept „já a zbytek světa“ je iluzí. 

„PRO TĚLO, KTERÉ SE DEFINUJE JAKO OSOBNOST S PŘÍBĚHEM, JE ŽIVOT ENERGETICKY NÁROČNÝ.“ 

Jen neustálé rozdělování do škatulek je vysilující. A pak tu máme hru na domluvená společenská pravidla. Musíme se hlídat, aby nám to někde „neujelo“, protože nasbírané kredity by byly v tu ránu pryč. Alespoň jsme o tom uvnitř sebe přesvědčeni. A když tomu věříme, tak nám to druzí i tak zahrají. A my raději nikdy nebudeme spontánní nebo autentičtí, protože by osobnost, za kterou se považujeme, utrpěla. To, že tělo téměř stále trpí (nesvobodou, nedostatkem volnosti, vášně) si často nechceme připustit. 

„PRO UDRŽENÍ VYŠŠÍ FREKVENCE JE ZAPOTŘEBÍ ENERGIE… KDYKOLIV SEBE NEBO NĚKOHO VINÍM, LITUJI, KDYŽ JSEM V ODPORECH, TAK LETÍ ENERGETICKÁ ZÁSOBA DOLŮ A MY NEMÁME VYŠŠÍ FREKVENCE Z ČEHO UDRŽET“ 

Mnoho z nás už delší čas tuší, že „hra na roli“, kterou konstantně generuje ego, pokud ho necháme, si vybírá svou daň. Programy vytvořené za účelem popírání přirozenosti vedou buňky těla do chaosu. Tím, že je před branami cest, které míří do hloubky a k podstatě, zmatek plynoucí z přespřílišné aktivity mentální úrovně, tak není šance dopátrat se, kde končí iluze a začíná pravda. Co pomáhá je zastavení, vědomé dýchání, přítomnost a svobodná volba.

 „ V NÍZKÝCH FREKVENCÍCH POSPÍCHÁME, MĚLCE DÝCHÁME, PŘEMÝŠLÍME V KONTEXTU MINULOSTI NEBO BUDOUCNOSTI A NEDÁVÁME SI SVOBODNOU VOLBU, ODEVZDÁVÁME ZODPOVĚDNOST.

NAPROTI TOMU VE VYŠŠÍ FREKVENCI ZPOMALUJEME DÝCHÁNÍ, JSME TADY & TEĎ A VĚDOMĚ TVOŘÍME REALITU SVOBODY“ 

Ve vyšších frekvencích se vzdává pocta tělu. Do hry se navrací ženský princip, který je v nízkých frekvencích upozaděný.  Tak jako je mužská síla spojená především s fyzickým výkonem, pak ta ženská je o síle vnitřní, intuitivní. Když bychom se vrátili po časové ose o pár let zpátky, kde se otevíraly možnosti, aby do těl a potažmo reality mohla opětovně proudit čistá ženská síla, přiznali bychom si, že byla zpočátku zmatená. Ženy, které ji začínaly vnímat ve svém těle, často nevěděly, co s ní. Bály jsme se (zapomněly jsme, jak s ní nemanipulativně tvořit). Mužsky orientovaný svět nám přišel příliš definovaný, že se těžko hledaly prostory pro změny. Zároveň jsme si to s muži nechtěly rozhodit. Ve svobodnějším prostředí jsme napluly do mužských pozic. Začaly jsme být podnikavé, úspěšné, výkonné a vnitřně nešťastné. Vztahům to neprospělo. 

Probouzení do stavů přirozenosti běží ve vlnách. Pár let si ženy otevíraly cestu k síle mužským způsobem. Příliš mužským. To se teď mění. Ženy se schází, aby si zatančili, přibývá těch, které nabízí masáže, ruční výrobu parádních praktických i dekoračních věcí. Mnoho z žen vkládá svou energii do zteřelých školských a jiných systémů, aby se buď ty stávající rozsypaly, nebo minimálně zjemnily. A taktéž zmoudřely přístupy zúčastněných. Změn se děje mnoho. I když by se mohlo zdát, že obal kolem našich republik a celé Země houstne, ve skutečnosti  běží vlny proměn z nevědomí na vědomí v dokonalém rytmu. Aby tělem cirkulovala čistá, nezatížená energie, která hladí, masíruje orgány, harmonizuje energetická centra, zprůchodňuje kilometry cest, po kterých se pohybují tělní tekutiny, na to je zapotřebí jediné – vědomě takový stav zvolit. Nesměrovat energii do bezedných děr s politickými, katastrofickými, finančními a jinými scénáři. 

Když takové přesměrování energií provedete a budete často uvnitřnění, tak časem zjistíte, že se vám na nic nadávat už nebude chtít. Přestanou vás bavit spory všeho druhu. Pravda je taková, že jakmile tělem teče více energie, pozbývá smyslu věnovat navýšené, blahodárné energetické zdroje na činnosti, ve kterých by se ztrácela („upadala“). Tělo, které má vyšší vibraci, má jiné touhy. Hlavně být ve vědomí a přítomnosti. Milovat, co je.

Pokud vám někdo vstoupí do pole s „testem“, „výzvou“, pak nesměřujete energii na definování všech chyb a slabostí tohoto člověka. Vy začnete všechny ty chyby a výzvy milovat uvnitř sebe. Vědomě se rozhodnete, že každá nespravedlnost vůči vám je v přijetí příjmem zdravé energie do vlastní zásobárny.

V odporu nás vnější nechtěné energie oslabí. V přijetí nás ty stejné posilní. 

Za takových okolností se stane zázrak. Tady opouštíte scénu staré reality a znovu se zrodíte jako vědomá transformující bytost.

Pokud jí nejste, tak se celý život budete popasovávat s trablemi nedokonalého světa, který jiný být nemůže, protože nízké frekvence jsou zkrátka takové. 

Jak to tedy zařídit, abychom ve vztazích už nežili strachy o druhého, obavy z opuštění, ztrát, nevěr a následných krizí, kdy jsme paralyzovaní (zcela vyčerpaní a bez energie)? 

O přijetí, milování, vyšších frekvencích existuje nádherná nauka, kterou je taoistická Tantra. 

Vlna, kdy Tantra měla do našich životů přinést lepší kvalitu fyzického sexu, čímž se mělo pozvednout partnerské spolužití, už pomalu doznívá. Původní Tantra vždy byla o síle energetického spojení a transformaci těla (vlastního těla!). Jakmile transformujeme vlastní tělo, pak poznáme, že energetické, vědomé spojení dvou lidí daleko přesahuje jakékoliv spojení fyzické. 

Ve staré realitě se nám o fyzické spojení často staraly hormony. Háček byl v tom, že jakmile hladina klesla, přestaly jsme být na vlně, která nás vynášela vzhůru. Vztah se rozhoupal i do směrů, kde bychom ho raději mít nechtěli.

Až Tantru přestaneme spojovat s příležitostmi pro nezadané (seznamkou), doplněním nedostatků, představami o častém fyzickém sexu, pak se nám otevřou dimenze vlastního těla, které nás začnou vyživovat zevnitř (ne přes partnera), které nás vyléčí zevnitř (ne přes léky), které nás posílí zevnitř (ne přes úspěchy tam venku). Ano, je na to zapotřebí odvaha. Dogmata a tabuizování míst v těle, které především sílu a moudrost generují, nás poznamenalo. Bez výjimky všechny. 

Zázraky se dějí, až v momentě, kdy nám jede tělo v univerzálních principech. Protože Vesmír je zázračný. Zplození dítěte je zázračné. A vědomé vytváření nových realit je zázračné taktéž. Každý jeden z nás tomu má veškeré prostředky a předpoklady. Tantra ukazuje, jak to provést. Jedním ze základních principů je otevření ženského lůna pro přijetí čisté mužské síly (hlavně energeticky) a otevření mužského srdce pro přijetí čisté ženské síly (hlavně energeticky). Obě centra jsou mínusová, tedy receptivní, proto HLAVNĚ TYTO MAJÍ BÝT V PŘIJETÍ.

Už jen realizováním těchto dvou zásadních „přirozeností mezi mužským a ženským“ se znásobí kvalita prožívání života na planetě Zemi 

Vědomá volba spočívá v tom, že už nenecháme tělem téct staré energie. V egem spravované společnosti, kdy je ženské lůno energeticky zavřené a mužské srdce energeticky zavřené, ve světě, kde se těla zaměřují na hmotu, žádné nové, vysokovibrační energie nepotečou. Tady se nemůžeme posunout.

A naopak.

Srdečně tedy zvu do taoisticko Tantrických kruhů, kde se v bezpečném prostředí otevírají energetické zámky. Brány do hlubších vnitřních dimenzí. Je to posvátná cesta. Zdroje bezpodmínečné lásky jsou uvnitř, ne venku. Ženy ho mají v lůně, muži v srdci.

Mít tantrické tělo znamená, mít zdravé, silné a šťastné tělo. To není málo!

Takové tělo si magneticky přitáhne transformované tělo opačného pohlaví (pokud je v této chvíli samo), anebo se dvou tantrickým , transformovaným tělům změní od základů společné soužití. 

NEJBLIŽŠÍ PŘÍLEŽITOSTI K TRANSFORMACI TĚLA NEBO TĚL V PÁRU – 

1.11. středa v PRAZE, téma – „TĚLEM V 5D DIMENZI“, od 18 – 21 hodin (místo konání je TOULCŮV DVŮR v Hostivaři, ul.Kubatova 1, místnost STÁJE). Večer v jedničkách! 

10.-12. 11. pátek – neděle, v PRAZE, téma – TANTRA & TAO PRO PÁRY (otevřeno i pro jednotlivce), opět na TOULCOVĚ DVOŘE v místnosti VELKÁ PŘEDNÁŠKOVÁ. V sobotu bude opět den v jedničkách, dokonce dvou jedenáctkách, což je mistrovské číslo. 

25.11. sobota UHERSKÉ HRADIŠTĚ, téma – TĚLO VE VYŠŠÍ FREKVENCI – kvantová fyzika & mystika, v centru Avalon 

2.12. sobota OSTRAVA, téma – MOCNÁ MEDICÍNA UVNITŘ TĚLA (je tam!), v pohybovém studiu Sundara 

6.12. středa v PRAZE, téma – „ART OF LOVE – UMĚNÍ MILOVAT“, od 18 – 21 hodin (místo konání je TOULCŮV DVŮR v Hostivaři, ul.Kubatova 1, místnost STÁJE 

15.-17. 12. pátek – neděle, v PRAZE, téma – TANTRICKÉ POSVÁTNÉ VZTAHY (pro páry i jednotlivce), v TOULCOVĚ DVOŘE, v místnosti VELKÁ PŘEDNÁŠKOVÁ. 

Všechny akce probíhají v bezpečném prostředí, jsou z velké části prožitkové (dýchání v jednotě v kruhu, QiGong, taoisticko-tantrické praxe – souvisí s energiemi – ne fyzickou stránkou těla, vědomé rozpouštění starých programů, uvolňování prostorů v těle pro nové, nezatížené energie). To, abychom o vyšších stavech vědomí jen nemluvili, ale taky v nich byli přítomní!

Ke všem posílám podrobnosti. U všech platí doporučení – změněná strava (vegetariánská, veganská nebo raw) ve dnech, kdy akce běží, nejlépe i před a po, volné oblečení (nehodí se upnuté rifle, úzké sukně, silonky, stahující podprsenky). Prvořadé je léčení, aby energie proudily. 

Těším se na Vás. Přidejte se. Velmi Vás k tomu povzbuzuji, a to na základě vlastních zkušeností s transformací těla skrze taoistickou Tantru.

Gabi

Diskuze

Vložit první příspěvek

 
 
Blog
Newsletter

Pokud si přejete odebírat Newsletter, který pravidelně přináší informace o různých akcích, seminářích a zajímavostech, vyplňte své příjmení, jméno a emailovou adresu. Děkujeme.

Aktuální akce
Kudyznudy.cz - tipy na výlet
stránky vytvořilo Anything Studio