Vesica-news
 
Vesica-news » "Different Aproach - Jiný Pohled na Tělo a Realitu"

"Different Aproach - Jiný Pohled na Tělo a Realitu"


Co se stane, když se otočí energie v těle do přirozenosti?

Krásný podzimní den všem.
Jak se Vám daří v propojeném Vesmíru? Stejný název má i film, který měl 26.září premiéru v Los Angeles. Poznatky, vědecky ověřená fakta a souvislosti měnící náš pohled na realitu a člověka vychází „z dílny" Nassima Harameina. Jedno z prvních veřejných promítání v Evropě se koná příští pátek, tedy 21.října v Krakově, kde má Nassim zároveň přednášku. Příležitost pro ty, kdo mají blízko k moderní vědě – kvantové fyzice. Ta potvrzuje dávné záznamy ze svitků. Věda a mystika se propojují. Každý druhý člověk, ne-li první, tuší, že pod hmotnou špičkou ledovce se ukrývá velká, dlouho dobu zatajovaná část, která souvisí primárně s energiemi.

Pokud tedy přestaneme zatajovat, co ve skutečnosti cítíme, dobereme se pravdy. V lidské zkušenosti se jedná o „velkou věc". Opustit nastavené modely, společenské normy, vzorce pocházející z náboženství, výchovy, škol...
Jedna věc je jistá. Změna není možná na vibrační úrovni, ze které tyto modely pocházejí. Člověk, který žije z hlavy, duálně, posílaje mnoho ze svých energií egu, které díky tomu existuje a svou existenci si jistí zpětným voláním, že bez něj by se systém zhroutil, nemůže poznat skutečnou podstatu. O Vesmíru, realitě a lidské bytosti. Jaký je důvod, že nemůže vidět a poznat pravdu? Odpověď zní – máme obráceně energie.

Když má někdo obráceně energie, tak je žene z celého těla do hlavy, aby měl mentální pohon na co frčet. Přes den se nám pak v takovém stavu daří kde co kontrolovat, posuzovat, rozdělovat a podobně. Občas z toho bolí hlava, jsou stížnosti na migrény, oslabené tělo a vyčerpanost. No, není divu, když máme obráceně energie. Celek živí jednu část, která nabízí pokřivený a zmatený obraz o realitě. Když se tady zastavíme a uvědomíme si, že celý Vesmír funguje měřítkově, tak daná analogie neplatí jen na lidskou bytost, ale i na planetu. Momentálně se děje to, že celek (více jak sedm miliard lidí) živí velmi malou část (skupinu), která má, přes uměle vytvořené systémy, potřebu hýbat s celkem. Důležité v této hře je, aby nedošlo k prozření. O tom, jaké jsou univerzální principy týkající se energií, protože je to taková síla, že by se z ega vytvořené systémy rozsypaly.

Když si tedy poodstoupíme a podíváme se na člověka, jako energetickou bytost ve vertikální ose, co vidíme?
Hlavní energetický systém, naše čakry leží na svislé ose. Když stojíme přirozeně, tak nohy i ruce směřují dolů. Když se napijeme vody, teče směrem dolů. Najíme se jídla, i to cestuje trávícím ústrojím dolů. Do této přirozenosti, pro poznání o tom, co je polarita, otáčíme v zapomnění svůj energetický tok, a ženeme jej tělem vzhůru do mozku, kde vzniká přetlak.

Spodní centra zůstávají oslabená, dáváme jim málo z naší pozornosti, a tím, že nejsou v síle, tak je kde kdo a kde co napadá. Když vezmeme jako příklad ženské tělo a zůstaneme o vnitřních příznaků, tak jsou to časté záněty, endometriózy apod.
To stejné aplikujeme ve vztahu k planetě. Těžíme její esenci a výživu z hlubin, ať už plynného, tekutého nebo krystalického složení. Složitě ji dolujeme na povrch, abychom pak tu cennost mezi s sebou zobchodovali. O Africe, která má té výživy pravděpodobně nejvíce, vytváříme mediální obraz chudé země, kam je třeba zasílat peněžní příspěvky a dary. Přesvědčuje nás o tom televize, noviny i zprávy z rádia. A nejenom o tom. Média vytváří záměrně otočený obraz o energetickém fungování Vesmíru. Zprávy jsou plné soutěží, sportů, sporů, voleb a zpravodajství z válečných území. Přitahují naši pozornost, aby nám mohly život a svět vymalovat jako místo utrpení a soupeření.

„Vědomé otočení energií v těle, které napojí celý systém na nevyčerpatelný zdroj moudrosti a síly, odzrcadlí vnitřní proměnu ve vnějším světě a my poznáme, že všemu, čemu jsme věřili, včetně elit, válek a definitivních konců, bylo stvořeno z iluze a bylo iluzí"

      

Tak koho to ještě baví?:-)

Pokud nebaví, tak se začněme otevírat jinému pohledu na tělo a realitu.
V prvé řadě otočme energie. Nechme je tělem přirozeně proudit dolů a rozhodnutí nedělejme z hlavy, ale z břicha, ženy – z lůna. Po chvíli, kdy dané budete praktikovat, zjistíte, že odchází nervozita, pocit stažení, stísněnosti doprovázené špatným trávením a oslabenou funkcí vnitřních orgánů. Z duálního nahlížení na svět jsme přesvědčení, že energie musí vést skrze dráty, do zásuvek, její výroba je drahá, a proto platíme nemalé peníze. Když si otočíte energie v těle, tak uvidíte, že energie je všude, je volná a nevyčerpatelná. Na to už poukazovali Einstein i Tesla, nyní tu máme Harameina a mnohé další. Do Prahy přijede koncem měsíce Jamie Janover, který Vám o tom popovídá – jak to funguje ve skutečnosti:-) Na konci pak ještě přiložím pozvánku.

Jamie ani Nassim v Krakově nebudou pravděpodobně sdílet, jak je to s ženským lůnem, i když možná překvapí:-) Ženské lůno je Vesica. Posvátná geometrie. Místo prázdnoty, vakua, singularity, kde se přepisují záznamy a rodí nové věci, nejen děti. Pohlavní orgány nemáme v těle jen na plození potomků a sex. To je podobná perspektiva, jako když z celistvosti těla užívám především hlavu. Tedy jen malou část. A vytvářím iluzi, že hlava je nejpodstatnější a sex je pro dospělý život zásadní. Kolik z nás má za sebou intimní interakce, kde ve výsledku zůstaly ne zrovna komfortní pocity? To se děje tehdy, když na začátku stojí potřeba generovaná z hlavy. Šestým smyslem tušíme, že spodní centra mají být vyživená. Když nejsou, tedy když vyčerpáváme esenci ve spodních centrech na potřeby generované egem, chceme sex. Jsme frustrovaní, když není. Cítíme, že být má, a tak ženy lákají muže a muži ženy. Jak se navzájem lákáme? To víme všichni dobře. Jede nám tady na to celá ekonomika:-) Auty počínaje a umělými nehty konče. Máme tendenci horizontálně si přetahovat energie. Tato přetahovaná se schovává za „dobré úmysly". To je kapitola sama o sobě. Úmysl je z mysli. Kdo byl na workshopech Školy Rozpomínání, tak si vzpomene na „fyziku", která se za daným ukrývá. Když něco vymyslím z hlavy a na počátku stojí dobré úmysly, tak výsledek nemůže být nikdy pozitivní. Hlava má dvě mozkové hemisféry, je ukázkou a nástrojem duality. Když na začátku vyšlu plus, vrátí se mi mínus. Za dobrými úmysly se schovává potřeba přitáhnout pozornost, tedy energie druhé osoby. Její zájem, pochvalu nebo důkazy lásky. A během toho se vyčerpá táákové množství energie.

Tak jako tady mezi sebou zobchodováváme energie násilně vydolované z lůna Země, tak spolu skrytě obchodujeme o energie, z přesvědčení, že jich je málo. Peněz je málo. Častý nedostatek. Zdroje jsou omezené. Příjmy jsou omezené. Už vidíte ty paralely?
Jak to tady dávám na papír, přichází mi už po několikáté připomínka, že Nassim a Jamie Janover jsou o víkendu na pyramidách v Bosně. Co s těmi pyramidami? Na co poukazují? Jaké tajemství, které jsme zapomněli, ukrývají? Pyramida má dvě části. Jednu viditelnou nahoře, druhou neviditelnou dole. Obě mají společnou základnu uprostřed, viditelná, sluneční část, míří špičkou směrem nahoru k Nebi, skrytá spodní část, se zemským aspektem, míří špičkou dolů směrem k jádru. Existuje vícero filmů, které spojují tvar pyramidy a nastavení společnosti. Široká základna, tedy esence v těle, dole, kde se nachází reprodukční orgány, vyživuje špičku nahoře (film Thrive). Dole se horizontálně přetahujeme o energie (široká základna), a ty pak ženeme systémem (pyramidou, tělem) nahoru, kde září ego. Na tom je mimo jiné postavený celý marketing. Kdo zmákne širokou základnu, tak je na špičce a v dokonalém egu si pak užívá jachet, soukromých tryskáčů, privátních ostrovů, kdy celá základna věří, že nic lepšího neexistuje – je to sen. Doslova. Zapomněli jsme, že v těle máme energetické Ferrari.

Zkusme to otočit. Posuňme špičku z hlavy do srdce, a ze srdce směrem dolů posílejme do široké základny, lůna, jádra, energii, v podobě krásných emocí (obraz s Jeshuou, na kterém stojí, je oblečený a ze srdce mu vychází dva rozšiřující se paprsky – proudy směrem dolů, modrý a červený – ženský a mužský aspekt). V pyramidách jsou v těch místech komnaty krále. Srdce muže. Jeho láska, city. Níže jsou komnaty královen. Lůno. Když se spojí krásný cit a esence, pak vznikne nejmocnější tvořivá síla Vesmíru... a to je z mého pohledu to, co představují pyramidy. Jakmile se zmiňované kvality spojí, začneme vidět i tu neviditelnou část.

Pokud žijeme z hlavy, tak se v partnerstvích a manželstvích často řeší peníze a sex. Nadšení a vášeň bledne. Když bledne, zkoušíme to napravit tím, že partnerovi věnujeme pozornost (energii). Uvaříme večeři, koupíme dárek nebo pro něj zařídíme, aby měl více pozornosti od ostatních (častá praxe žen, když mají nedostatek vlastní energie - zařídí ji jinde). Na chvíli to zafunguje, jenže protože věříme na omezené energetické zdroje, tak jsme z toho po čase unavení. Vášeň bledne ještě víc, rozvést se není lehké, bude nám pak chybět další energie – peníze.

A tak zpátky do komnaty krále. Království v srdci. Moudrý král ví, že lůno disponuje nevyčerpatelnou energií. Probuzená královna ví, že nejpodstatnější ze všeho je hýčkání své esence a následné tvoření, které vychází ze spojení. Celá základna má dostatek, všichni jsou happy. Tělo je chrámem. Na mnoha místech po celé planetě Zemi jsou symboly, znaky a ukázky, o moudrém užívání energií v těle. Můžeme se k tomu opět vrátit. Nic nám nebrání:-)

V daném rozpomínání vypisuji další workshopy – spolutvoření na téma „vibrační změna v těle". Vím, že se dotýkáme podstaty. Poprvé je více náhradníků, nežli účastníků. Iluze mizí, vracíme se do přirozenosti. Tvořím k tomu příležitosti.
A jaké jsou ty nejbližší?

PŘIJĎTE SI OTOČIT ENERGIE –

26.října, středa – do Prahy, Toulcova Dvora, „ENERGY – ENERGIE", další z cyklu večerních workshopů – spolutvoření, od 18 – 21h., cena 321,-Kč, téma – „BUSINESS vs. MYSTIKA"

21.října, pátek – Nassim Haramein v Krakově s filmem „Propojený Vesmír"

29.října, sobota – Jamie Janover v Praze, od 16 hodin, v Českém Svazu Vědeckotechnických společností, více informací na FB na stránkách komunity

5.-6.listopadu, sobota a neděle – Tantra festival v Praze, v neděli mám od 10 hodin workshop na téma Vesica – „vnitřní milenci", tedy jak moudře užívat svých energií, abychom se od sexu posunuli k vědomému milování. Poznámka – z hlavy jsme se domnívali, že Tantra je především o sexu. Není tomu tak Tantra je Tao – vědění, jak moudře užívat energií ve svém systému, vlastním těle

11.-13.listopadu – víkendový workshop v Praze „LÉČIVÁ VIBRAČNÍ ZMĚNA V TĚLE", za dobrovolné vstupné, už je zaplněný... další je v lednu, další pak v březnu, mrkněte na stránky, pokud Vás to zajímá, lednový už bude brzy zaplněný

16.listopadu, středa – Praha, do Prahy, Toulcova Dvora, „ENERGY – ENERGIE", další z cyklu večerních workshopů – spolutvoření, od 18 – 21h., cena 321,-Kč, téma – ještě uvidím, pak zveřejněním:-)

3. prosince, sobota – Uherské Hradiště, celodenní workshop – spolutvoření na téma „ KVĚT ŽIVOTA – JEHO MYSTÉRIA A KVANTOVÁ PODSTATA", od 10 – 18 hodin, cena 555,-Kč

ROZHOVOR V MAITREI –
http://magazin.maitrea.cz/proc-krouzit-kolem-jdu-primo-do-stredu/

V říjnovém čísle časopisu Fénix vychází článek
VESICA – místo nultého bodu na Vysočině
http://www.novyfenix.cz/

A tak si tu hrajeme...
Na závěr dnešního newsletteru nám přeji : „PROBUZENÍ & VIDĚNÍ PRAVDY"

Zprávu je možné sdílet všemi směry, krásné dny, Gabi

 

 

Diskuze

Vložit první příspěvek

 
 
Blog
Newsletter

Pokud si přejete odebírat Newsletter, který pravidelně přináší informace o různých akcích, seminářích a zajímavostech, vyplňte své příjmení, jméno a emailovou adresu. Děkujeme.

Aktuální akce
Kudyznudy.cz - tipy na výlet
stránky vytvořilo Anything Studio