Vesica-news
 
Vesica-news » "DIVINE POWERS - SÍLA SHAKTI A SHIVY, AKCELERUJÍCÍ ZMĚNY"

"DIVINE POWERS - SÍLA SHAKTI A SHIVY, AKCELERUJÍCÍ ZMĚNY"


O skutečné realitě, kde se naplnilo jedno pradávné proroctví...

Krásný nedělní den všem (18.02. 2018 – krásné, zajímavé datum s opakujícími se číslicemi), 

tak nevím, na co jsem se ve středu 14.února během oslav lásky naladila, ale v závěru večera v Praze – Toulcově Dvoře se mi otevřelo spojení se Zemí, které jsem nečekala, a o kterém jsem do té doby nevěděla, že v takové síle může existovat. Tedy ještě jinak – pár dní poté už tuším.

Abych Vám nové frekvenční pole, které maže stará nastavení, přiblížila, vrátím se o několik let zpátky do minulosti. Úzce souvisí s aktivací Shakti, tedy prvotní, božskou, ženskou, tvořivou energií. To, že se vrací do našich „západních, civilizovaných“ těl bylo zřejmé na konci roku 2012. Tehdy lehce zaklepala na zavřené dveře. Uvnitř bylo nejprve zapotřebí uklidit. Připravit prostory, uvolnit místo. To se týkalo především ženských těl.

Ženám docházelo, že pokud nezmění nastavení, které diktovaly modely víry, tak bude destrukce způsobená nerovnováhou mezi dvěma základními principy – mužským a ženským - sílit.

Chtělo to hluboký nádech a výdech. Zastavit se. Změnit se. Ženy vnímaly, že u toho kolikrát potřebují být samy. Už nebylo možné popírat svá předurčení. Ve všech případech to znamenalo plavat proti proudu společenských norem. Zbořit mýty o fungování v partnerství, rodině, ve firmě. Fázi, kterou zná každý z nás. Více či méně bolestnou, náročnou a vyčerpávající. 

Rebelující ženy byly postrachem mužů. A také žen, které se změnit nechtěly. Jistoty a dlouholeté zvyklosti přestávaly platit. Strachů bylo po střechu.

Do toho se tenounce, křehce vplétala Shakti. Proměňující se ženy kdesi uvnitř sebe vnímaly čím dál větší důvěru, že vše se děje správně, i když to navenek působí katastroficky.

A nebyla to jen těla žen, která se začala probouzet. Silná intuice a vědění, že uměle vytvořené systémy s mnoha absurdními pravidly, které potlačují svobodu a zdravý selský rozum, se probouzelo v tělech mnoha mužů.

Všem, kdo už nebyli stavu zavírat oči před pravdivou skutečností, bylo zřejmé, že patriarchát je přežitek. Vytěsněné pravé ženství znamená pohromu pro všechny. Stačí se podívat na stav planety.

Dominující mužská energie, která se díky nepřirozeně vytvořené převaze projevuje jako síla, která potřebuje mít před ženami navrch, neví poslední dobou kudy kam. Statusy, které podporovala a vytvářela, se ukazují jako neplatné. Svět není tvořen z hmoty, neexistuje jen jedna realita a pozemským světem nehýbou peníze a výhry nad ostatními.

Pravda je taková, že absolutně vše je energetického původu včetně nás, realit je nekonečně mnoho, a to v jakém světě žijeme, určuje míra vědomí (stav bytí, frekvenční hladina) uvnitř těla. 

Shakti v posledních letech sílí. Intenzivně tlačí na nefunkční vztahy a vazby. Probíhá čas velkého přerodu. Domluva mezi Shakti a Shivou (božským mužským principem) byla taková, že Shakti proměnu iniciuje, a jakmile bude dostatečný počet vědomých lidí připravených, přidá se Shiva. 

V průběhu tohoto týdne, kdy se po celé planetě slavil svátek lásky, se na hluboké úrovni obě síly zpátky spojily. Naplnilo se proroctví, kdy 144 000 pozemských bytostí dalo v jedné chvíli přednost bezpodmínečné lásce před strachem. 

Do nového vibračního pole, které srovnává a léčí životní situace, se dá dostat následujícím způsobem. Je zapotřebí vykročit do neznámého terénu. Nám dobře známý, starý terén se skládal z rozumu, logiky, politiky… atd. Nový terén je mystický. Energetický. Tady se vyznáte jedině tak, když následujete svou intuici. První krok do nového teritoria vám do života velmi pravděpodobně přinese častou meditaci, energetickou praxi (Jógu, QiGong, Tao, Tantru), změnu hodnot, změnu stravy, a také každodenních navyklostí.

Čím více se vracíte k sobě, tím jasnější vám přijde nesmyslnost života spočívající ve stresech, s důrazem na výkony. Nic takového žít nemusíte. Planeta je místem paralelních realit (stejně jako každý kout Vesmíru). To, jakou realitu žijete, určuje stav vědomí v těle. Úzce s tím souvisí, kde v těle se vědomí nachází. Pokud na mentální úrovni, pak je svět kolem často nepřátelský, držíte si odstup, tělo máte „přivřené“, bojíte se zániku, smrti, nedostatku, nemocí, válek, krizí, čímž se vše uvedené promítá ve vlastním osobním příběhu. Čemu dáváme pozornost a energii, to tvoříme. Pak je takový svět pro nás pravdou a nevěříme, že může existovat i něco jiného, méně hrozivého.

Jakmile přesunete alespoň část pozornosti (energie, vědomí) do srdce, začne se hned líp dýchat. Celé tělo se více uvolní, otevře se důvěře, čímž se přiblíží vnější svět. V těle se zvýší frekvence, už není všechno jen z hmoty, šestý smysl hlásí, že na neviditelné úrovni „něco bude“.

Otevřené srdce vás dovede do větší blízkosti jiných lidí, k poznávání nových situací, k přítomnému okamžiku. Stačí se podívat na děti. Malé děti mají otevřené srdce, které je vede ke zkoumání toho, co ještě neznají. Pokud by malé děti měly srdeční čakru zavřenou, tak se přestanou vyvíjet. Do šesti let toho stihnou poměrně hodně. Pokud mají milující rodiče, kteří je neobalují virtuální realitou videoher, namísto aby jim ukazovali a přiváděli je do světa skutečného (být venku, ve vodě, v písku, mechu, s rostlinami, zvířaty…), pak si udrží své talenty i svobodu během školních let.

Školní zařízení jsou nastavené tak, aby vám vyhnaly vědomí ze srdce a zasadily ho do hlavy. Tady panuje velký důraz na vědomosti. Ztrácí se cit, naladění a propojení. Školy, sportovní kluby vedou děti k tomu, aby se popasovávaly mezi sebou, čímž jim do uměle vytvořené reality, která má daleko k přirozenosti, přinesou mimo program „vše musí mít logiku“, také mnoho programů, které je začínají stresovat. Děti se bojí, že neuspějí, nevyhrají, znemožní se před jinými. A my rodiče jim v dobré víře nastavujeme taková pravidla, protože jsme přesvědčení, že realita života je tvrdá.

Ona je taková, jaké věříme. 

Tvrdá je v patriarchátu, v kterémžto nastavení se hraje na moc, ale ze skutečné síly a moudrosti je tady příměrem jako svobody v korporátní společnosti.

Kdo z mimozemských civilizací pozoruje zdejší hru na patriarchát, má hodně o čem přemýšlet. Svým příkladem jsme zařídili předejití zánikům mnoha vesmírných komunit, protože když se podívají, co se děje tady, tak si takové nastavení u nich doma určitě nezřídí.

Kdo jste rodiče a učíte se s dětmi po škole doma (stresujete je i sebe), možná si na pár dní od toho poodstupte. A v těch pár dnech upřednostňujte důvěru před strachy. Důvěřujte sobě, důvěřujte dětem. Tím změníte svou i jejich realitu, a do života jim předáte mnohem větší poklady, než jsou „klenoty“, co máme v učebnicích, pravdivé jen pro určitou frekvenční realitu. Tu, ve které je život tvrdý.

Škola i rodiče mají děti vést k tomu, aby věděly, jak si zařídit zdravý a šťastný život.

A jak to provést?

Celé je to o energiích. Záleží, v jakém stavu máte své energetické tělo. Zmínili jsme energie srdce, energetickou polaritu v hlavě, teď nás čeká cesta do středu, ke zdroji, přenesení pozornosti (energie, vědomí) do oblasti podbřišku, až k první čakře. Tam, kde je jóni (ženský orgán) a lingam (mužský orgán). A to je výzva (zejména pro mnohé ženy). Což je přirozené. Pokud jsme v tělech nesly nastavení, že ženská energie není dobrá, je špatná, nekvalitní, zavrhovaná, tak bude posun tímto směrem často bolestný. Neutíkejte z toho. Bolest je portál. Ženská síla je ohromná. Jen z toho opět neutéct, ale projít dovnitř. Posunout se dál. Jinak se v životě nic nepohne ani změnou partnera, prostředí nebo zaměstnání. 

Aby se mohla stát skutečná změna (frekvenční – z „tvrdého“ časoprostoru se posunout do jemnosti a pravé síly), pak nás ženy čeká zpětné objevení (nalezení) sebe. Své esence. To, kde je zdroj, napojení dolů do země, na zemskou jóni. Což se mi stalo na zmiňovaném večeru v Praze. Bez fyzického kontaktu jsem měla pocit, že se miluji, jsem milovaná. Ten reálný pocit, kdy víte, že energetické spojení je násobně silnější, než fyzické. Čímž nijak neodsouvám fyzické kontakty stranou, jsou nádherné, ale jen pokud je v nich přítomnost, vědomí, naladění, vědomá energetická výměna. Bez toho jsou víceméně mechanické, do hloubky se v tomto módu nedostanete. 

Svým otevřeným článkem vás velmi podporuji v tom, ať si spojení s ženstvím aktivujete. Jak ženy, tak muži. Na ženách je, aby se ponořily v těle dolů, až na dno (1.čakru), tam se otevřely (bez toho to nepůjde), spojily se s jóni Země (což nemusí mít nijakou formu, nebo tvar, jedná se o frekvenční spojení s božskou ženskou podstatou). Na mužích je, aby přestali ženskou sílu degradovat. Vytvořili prostor pro to, aby mohla být projevená. Protože je to právě ona, která nekonečně miluje Shivu. Bez podmínek. Když má žena v těle aktivovanou Shakti – ženskou božskou sílu, pak se nebojí síly mužské. Naopak  - oslavuje ji. Vítá ji, otvírá se ji v důvěře. Která žena má takové toky, které jsou super juicy, v těle oživené, pak se nebojí ani své sexuality. Ze své podstaty už nevytvoří situace, kdy by ji někdo znevážil, zneuctil. To už není její realita. Její pole se otevírá mužům, kteří ženské Shakti skládají pocty, čímž se jim samotným otevírá cesta pro proudění Shivy (božských mužských potenciálů). Kolikrát stačí pohled do očí. 

Všichni nádherní muži, kteří tvoříte na postech manažerských, zaměstnaneckých, vlastnických (je jedno kde), pokud se otevřete ženskému principu, pak se stresy vytratí z vaší reality. S Shakti jde klid, vášeň a hojnost. Vnitřní kvality. Na Shivovi je, aby je uznal, ctil a vytvářel pro jejich realizaci bezpečný, vnější prostor. 

Síla Shakti je tak velká, že nemůže vstoupit do přivřeného těla. Tím by ho poškodila. Navíc nevstupuje tam, kde není zvaná. Na takových místech (krajinách, tělech) pak chybí zmiňovaný hluboký klid, vášeň pro tvoření nových realit a přirozená hojnost (ne ta vydotovaná životní energií a zemskými zdroji).

Shakti a Shivu nepozvete tak, že je chcete nebo je „potřebujete“, s čímž operovali mnozí s nabídkou moderní Tantry. I v těchto situacích docházelo ve velké míře k poškození, namísto uzdravení. Bez respektu, úcty a pokory nevstoupí.

Pravou sílu plynoucí z propojení obou božských sil (v posvátné geometrii je to symbol Vesica) se už po léta snaží maskovat náš pozemský průmysl i vlády různých zemí. Ve „tvrdé“ realitě platí, že se věří na sílu správně zvoleného jednotlivce. Je to iluze. Za takto zvoleným jedincem stojí neviditelné zástupy členů skupin, které potřebují, aby jejich firmy profitovaly.

Už Einstein kdysi řekl, že skutečnou změnu nevytvoříte na stejné úrovni vědomí. Což je čistá fyzika. 

Pokud se má změnit vědomí na planetě, v našich tělech, což jsou niterně propojené systémy, pak je zapotřebí zanořit se do vlastního, zapomenutého grálu, do vlastní síly. V případě mužského i ženského těla je pramen dole. Když se s ním spojí muži, tedy s Shivou, pak přestanou mít potřebu být v životě, při milování tvrdí a úspěšní. Tím už nebudou tvořit tvrdé, kolikrát necitlivé reality. Jakmile se s pramenem spojí ženy, pak přestanou mít potřebu „vydržet tvrdé zacházení“. Být poslušné, moc se neprojevovat, myslet si, to, co říkají ostatní. Anebo druhý extrém – vyzrát na muže, manipulovat je, šidit, předstírat apod.

Tvrdá realita končí. Už jsme se nadřeli dost. Na pořadu dne jsou jiné kvality! 

Přijďte si je probudit. Do kruhů. Jakmile pár z nás má v těle probuzenou Shakti a Shivu, jejich posvátné spojení, je to taková síla, že se ji nedá odolat. V tom nejlepším slova smyslu. Je super přitažlivá (už ne eroticky), super léčivá (na uzdravení nepotřebujete klasiku dřívější reality)… zkrátka je božská.

Kdo se ji dotkne, přestane ho nonsence (nesmyslnost) starých realit bavit.

Je úplně jedno, jestli jste paní učitelkou, lékařem, profesorem, věřící, oddávající… to, co popisuji je čistou fyzikou. Každý jeden systém je v jádru stejný. Každý jeden má super schopnosti. To, že jsme si přiřadili životní roli, „někým jsme se stali“, abychom sami sebe na nejhlubší úrovni potlačili… není až takovou „vědou“.

Jediné, co hraje skutečnou roli, je naše vědomá volba. 

Mít čím dál barevnější, radostnější, parádnější život… !! Zvolit si paralelní realitu, která mi dává smysl… !!

TO JE SKUTEČNOST.

PODSTATA, KÝM JSME.

 


TANEC ZEMĚ A VENUŠE, TANEC LÁSKY

 

S radostí a vášní pro věc dávám ve známost nejbližší proměňující kruhy –

 

23.-25. ÚNORA 2018 (pátek – neděle), PRAHA, Toulcův Dvůr, Zátiší – TANTRICKÉ POSVÁTNÉ VZTAHY (pro páry i jednotlivce)… krásných pár míst tu ještě je, jste srdečně zvaní na otevření svého těla, čímž mu vytvoříte mnohem zdravější a šťastnější realitu 

2.-4. BŘEZNA 2018 (pátek – neděle), PRAHA, Toulcův Dvůr, Zátiší – HIEROS GAMOS – ZNOVUZROZENÁ VESICA V TĚLE… také ještě pár krásných míst. Když jsem tento termín vypisovala, tak mi něco napovídalo, že se VESICA VRACÍ, a je to tady! Nádhera, paráda – nedá se popsat slovy. Stejné frekvence už budou i na únorovém víkendu, v podstatě si stačí vybrat, který z termínů vám více pasuje. 

15. BŘEZNA 2018 (čtvrtek, od 18 – 21 hodin), BRNO, ul.Hybešova 14, centrum Majka – JAK SI UDRŽET VYSOKOU FREKVENCI V TĚLE… přihlašovat se už můžete teď, pozvánku dám brzy na stránky 

21. BŘEZNA 2018 (středa, od 18 – 21 hodin), PRAHA, Toulcův Dvůr, Stáje – SHIVA & SHAKTI… přihlašovat se už můžete teď, pozvánku dám brzy na stránky 

23. – 25.BŘEZNA 2018 (pátek – neděle), BRNO, ul.Hybešova 14, centrum Majka – HIEROS GAMOS – zdravé, silné a posvátné propojení… teď přibližně z půlky zaplněno, srdečně zvu, to už je jarní termín, jarní, rodící, tvořivé energie, bude to FRESH! 

13. – 15. DUBNA 2018 (pátek – neděle), PRAHA, Velká Přednášková – SHIVA & SHAKTI… přihlašovat se už můžete teď, pozvánku dám brzy na stránky 

19. DUBNA 2018 (čtvrtek, od 18 – 21 hodin), BRNO, ul.Hybešova 14, centrum Majka – téma – ještě počkám, až mi přijde (termín ale už víte:-)) 

24. DUBNA 2018 (úterý, od 18 – 21 hodin), OSTRAVA, pohybové studio SUNDARA – ZDRAVÁ PULSACE V TĚLE (spojení poznatků z kvantové fyziky a východní filozofie)… pozvánka je na web stránce, už se můžete přihlašovat 

25. DUBNA 2018 (středa, od 18 – 21 hodin), PRAHA, Toulcův Dvůr - téma – ještě počkám, až mi přijde (termín ale už víte:-)) 

5.-8. KVĚTNA 2018 (sobota až úterý, kdy je svátek), RATMÍROV, jižní Čechy – OSLAVA JARA & RADOSTI… parádní záležitost pro jednotlivce, páry, rodiny s dětmi v krásném přírodním prostředí u jihočeského rybníka a kapličky, na které je Květina Života. Budeme mít program pro dospělé, zvlášť pro děti, hodně legrace, tanců, radosti, blízkosti. Pokud si přejete užít parádní dny v jarní přírodě, tak tady to bude hodně povedené!! Se skvělou vegetariánskou stravou, vysokými frekvencemi… bude to prostě boží. Místa se zaplňují, přihlaste se brzy. 

        

KVĚTEN JE VE ZNAMENÍ SPOJENÍ SE S PŘÍRODOU, ELEMENTY, BOŽSKOU ŽENSKOU A MUŽSKOU ENERGIÍ (tam dole), proto mám TŘI AKCE V PŘÍRODĚ!! 

ZAČÁTEK KVĚTNA 5.-8. 05. – RATMÍROV 

VÍKEND 19.-20. KVĚTNA NA KUBASOVĚ CHATĚ V PODHŮŘÍ ORLICKÝCH HOR, v RÁMCI AKCE WELLBEING CAMP (více informací přibude na webu i FB… akci organizuje kamarádka Jana Havlíková) 

A od 25.-27. KVĚTNA SE PODAŘIL PRONÁJEM NA KAPRÁLOVĚ MLÝNĚ, malý kousek od Brna směrem na Ochoz. Pronajala jsem celý Mlýn, který bývá málokdy volný, je to nádherné místo, stejné jako Ratmírov, Kubasova chata. Program dávám dohromady, bude pestrý, ale hlavně – ROZPOMÍNÁNÍ, NÁVRAT K SOBĚ, KE SVÝM TVOŘIVÝM SÍLÁM, K PŘIJETÍ SEBE, POZNÁNÍ SEBE DO HLOUBKY… během pár dní bude akce na stránkách

V KVĚTNU TEDY MÁTE MOŽNOST, I PODLE MÍSTA BYDLIŠTĚ – ZAŽÍT JARO VENKU, V PŘÍRODĚ, PŘEPNOUT, ZASTAVIT SE, POZNAT SEBE SKRZE BLÍZKOST JINÝCH

Už se na to moc těším. Změny akcelerují, bude to jízda, vlny vědomí!:-) VELKÁ SÍLA! 

Objímám Vás, LOVE Gabi

Diskuze

Vložit první příspěvek

 
 
Blog
Newsletter

Pokud si přejete odebírat Newsletter, který pravidelně přináší informace o různých akcích, seminářích a zajímavostech, vyplňte své příjmení, jméno a emailovou adresu. Děkujeme.

Aktuální akce
Kudyznudy.cz - tipy na výlet
stránky vytvořilo Anything Studio