Vesica-news
 
Vesica-news » ENERGETICKÝ WELLBEING

ENERGETICKÝ WELLBEING


Rok 2018 - bude silně ovlivněn vyzařováním Venuše. K jiným, novým energiím nás povedou taneční kroky podporujících se nádherných planet, kdy jedna je naším domovem a druhá má jako dominantní frekvenci energii bezpodmínečné lásky

Krásný den všem v prvním měsíci Nového roku.
Tak je tady - přelomový rok 2018. Rok, který bude silně ovlivněn vyzařováním Venuše. K jiným, novým energiím nás povedou taneční kroky podporujících se celestiálních objektů – dvou nádherných planet, kdy jedna je naším domovem a druhá má jako dominantní frekvenci energii bezpodmínečné lásky. V celku tvoří společné plynutí za pohybů vpřed, ale i chvilkových vzad, fascinující posvátnou geometrii. Podobá se květině s pěti okvětními plátky. A číslo pět bezpodmínečnou lásku symbolizuje.

Jak se tedy zmiňovaná transformace bude odvíjet?:-)
Její vývoj se dá odhadnout z posunů a změn, které se již staly nebo se právě dějí. Mění se perspektiva našeho vnímání. Z materiálního světa přecházíme do energetického. Jako bezvadný příklad toho, jaké jiné úhly pohledů se dostávají do našich životů, nám poslouží vztah mezi vlastním tělem a vnějším světem. Podívat se na něj můžeme z hlediska energetiky. V posledních dekádách bylo vnímání většiny „civilizovaného", západního světa obráceno na materiální podstatu. Stejným způsobem jsme vnímali sebe. Když se narodilo malé dítě (absolutní zázrak jako výsledek spojení mužsko-ženských energií), tak se z vysoko-vibračního „vodního" prostoru vykulilo do světa elementárně jiného. Devět měsíců byl vyvíjející se zárodek primárně spojen s elementem vody, po narození se přidal vzduch, země, oheň.
Když jsme právě narozené bytosti, tak se nějaký čas na změnu adaptujeme. Vysoce si ceníme, když nás blízcí objímají, dávají nám pozornost a péči. Malé děti okamžitě poznají, v jaké intenzitě jsou na ně rodiče napojení. Pokud je energetická vnímavost dospělých silná, pak jsou malé děti uvolněné, veselé a spokojené.

I v čase, kdy nejsou vlastní děti ve fyzické blízkosti, je možné spojení udržet. Představte si a prociťte, že jsou blízko vás. V duchu dejte dětem vědět, že jste s nimi stále v propojení a posílejte jim krásné energie. Svět je ve své podstatě velmi jiný, než jak se kolikrát domníváme. Na vědomé napojení reaguje bez výjimky vše. Zvířata, stromy, přírodní místa. Všechny vyjmenované citlivé „systémy", včetně těla, zachycují skrze neviditelné senzory, když je někdo druhý ve vysoko vibračním napojení. Ono napojení pak všechny zúčastněné posiluje a přitahuje.

Vezměme si například malé dítě, které je právě ve školce. Pokud rodiče vnitřně řeší, zda jsou podmínky předškolního nebo školního zařízení v pořádku, mají obavy z výzev, které mohou dětem přicházet a vadí jim pomyšlení, že se dítě právě zlobí, vzteká, je smutné nebo pláče, tak je ve stavu vlastního „stažení" energeticky oslabují. Myslí to sice dobře, ale to, co se ve skutečnosti děje, má oslabující účinek.

Na druhé straně tu máme důvěru. Ta je mocná u rodičů, kteří ví o síle propojení (a samozřejmě nejen u rodičů). Pokud máte velkou důvěru, kterou vyzařujete směrem k dětem (blízkým, vzdáleným, planetě), pak je tím nesmírně posilujete. Děti cítí, že jim věříte a „rostou". Když ještě zvládnete nepřebírat zodpovědnost za jejich emoční stavy, pak je to už vysoká úroveň parádně fungujícího vztahu. Děti se potřebují občas navztekat, zadupat si, zařvat, rozbrečet se nebo se urazit. Stejně tak, jako poznávají vnější svět, tak potřebují znát své tělo. Tím, že se rodí jako vědomí, tak v prvních letech jsou spíše pozorovateli svých emočních stavů. Získávají zkušenost. Pokud je někdo nablízku, kdo jim párkrát řekne nebo dá najevo, že výše uvedené není v pořádku, tak tomu uvěří a tím vznikne rozpor. Emoce přestane být předmětem zkoumání, postupně zanikne odstup. Jakmile se emocí „staneme", tak nevíme, jak se z ní dostat ven.

To známe hodně dobře i jako dospělí. Jakmile nám jede určitý pocit v těle delší čas (smutek, naštvanost apod.), tak nejenže zapomeneme, jak se z něj rychle a pohodlně dostat, ale protože se jedná o chemickou substanci, tak si tělo na ni navykne. V podstatě se jedná o nevědomou závislost. Ve školách se neučí, že emoce jsou tělesnou chemií. A pokud nějakou chemii generujete pravidelně, pak tělo z titulu závislosti přitahuje situace, kde se touto chemií sytí. Tady předesílám, že v žádném případě na „nízké" stavy (chronické smutky, deprese, bolesti) nepomohou chemické (farmaceutické, umělé) preparáty. Pokud věříte tabletkám, pak ještě nechcete vidět nebo slyšet pravdu.
Jenže tělo je super moudrý instrument. Takové zacházení dlouhodobě nedovolí. Designově je nastavené na evoluci a rozkvět.

Jak se tedy ze závislostí (3D dimenze) dostat?
Lidské tělo projevuje ve zdejší realitě zatím jen velmi málo ze svých potenciálů. Realitu ztrát, nedostatků a slabostí má „zajetou". Tím však zůstává neodhalena násobně větší kapacita, která umí tělo udržet ve vysoké vibraci (klidu, radosti, pocitu naplnění).
Do dnešního dne jsme tady vyzkoušeli mnoho miliard pokusů, jak transformaci obejít. Z materiálního pohledu na svět jsme byli ochotni vzít na milost energetiku pouze v souvislosti s vnějšími zdroji. I na vědeckých půdách se energetika skloňuje, ale jen pokud se jedná o zásoby zemního plynu, ropy apod. Jakmile někdo začne stáčet pozornost na energetiku těla (vědomé navýšení vitality, nastartování samo-léčivých pochodů, zapomenuté schopnosti vnitřních energetických center, vyzařování pole vědomí kolem těla, vědomé milování jako hluboce spirituální cesta), pak je debata záhy přerušena. Neměřitelné věci neexistují (údajně).
Jenže. Postupně přichází na svět přístroje, které sílu čaker, vyzařování aury, hladinu mozkových vln změřit umí. Jak takové poznatky začne používat osvícený vědec, pak skrze spojení mystiky Východu a kvantové fyziky Západu ovlivní a inspiruje tisíce lidí kolem sebe. A tak se tu postupně probouzíme ze sna a začínáme tušit, že hry na „nepravdu" už spolu hrát nemusíme.

Letošní transformace proběhne ve velkém měřítku ve vnitřním světě každého z nás. Už nás nebudou bavit zprávy, které nejsou pravdivé. Naopak. Cokoliv, co bude v nemanipulativních energiích, nás bude těšit a naplňovat. Upřednostňovat budeme vztahy a prostředí v duchu hlubokých spojení. Vztahy jen a pouze autentické.
Při pohledu na hvězdy, přírodu kolem, svět jeskynních systémů v podzemí se dostavují pocity spojené s unikátností. Tak jako je sama sebou hvězda, která nehraje na to, že je měsícem, tak jako jsou sami sebou stromy, hory, řeky, tak bychom měli být sami sebou, my lidé. Jsme unikátním nástrojem vědomí. V každé vteřině v nás probíhá mnoho miliónů reakcí, které dohromady představují - zázrak. Lidské tělo s neviditelným polem kolem sebe. Jsme mnohem větší, než se domníváme.
Pokud jsme zapomněli na božskou podstatu a rozhodli se, zahrát si hru na oběti, pak nám obraz vnějšího světa to stejné odzrcadlí. Božské, autentické (příroda, zvířata) se vytrácí a přibývá obětí manipulativních her (příroda, zvířata). A my jsme toho nedílnou součástí. Na kolektivní úrovni i naše těla chřadnou. Jenže letos hra na „vytuněnou" lékařskou péči se všemi vymoženostmi už přestane platit. Přibývá lékařů, kteří odkazují na pravdivé souvislosti a návštěvy u svých kolegů těm, kdo se skutečně chtějí uzdravit, nedoporučují. Těším se, až z řad vystoupí učitelé, kteří těm, kdo si skutečně přejí dozvědět se podstatné o životě, začnou své kolegy nedoporučovat Pak vystoupí vědci (to už se děje), atd. Tímto povzbuzuji všechny, ať vystoupí, pokud v hloubi duše cítíte, že vám vlny v řadě nesedí a nedělají dobře.
Život baví jinakost, originalita... to vše podporuje mnoha prostředky. Stačí se nebát, udělat krok do neznáma, naskočit na dobrodružnou vlnu a držet kontakt se svým středem. Pak máte mnohem větší jistotu, než všechny jsou ty předešlé, pofidérní, o kterých jsme se domnívali, že něco zabezpečí.

Na závěr něco o zodpovědnosti. Tedy konkrétněji – o nepřebírání zodpovědnosti. Je to převlečená neúcta k druhým, u které se pak zlobíme, že se nám ji zpětně nedostává. V dospělém světě nemá nikdo zodpovědnost za zdravotní, či emoční stav druhého člověka. Neříkám tím, že si tu nemáme být nápomocní, ale my to někdy šíleně přeháníme. Zužujeme tím ostatním prostor na vlastní transformaci. Občas je největším darem, neudělat pro druhé nic. Zastavit se, spojit se sebou a jen poslouchat, co mi říká moudrost vlastního těla, předtím, než mě ego nažene do x-té záchrany, která je často neviditelnou pohromou.
My kolikrát zachraňujeme něco nebo někoho, jen proto, že máme strach (co by na to řekli druzí, když nevycházíme vstříc... nebudou nás mít pak rádi, když se distancujeme apod.) Z takových pohnutek tam žádná kvalitní energie nenateče. A jsme zpátky u pravdy. Jsme pravdiví? Poctiví a autentičtí?
Kolik z nás zachraňuje manželství a ztrácí při tom sebe?

Letošek bude přát všem, kdo v sobě nesou touhu po vytvoření originálních věcí, služeb, projektů „v souladu". Pokud nebudete vymýšlet z hlavy, jak si na trhu vydělat peníze, ale vygenerujete tvoření ze srdce nebo ženského lůna, bude to pecka. Kdo si uvnitř sebe uklidí, začne věnovat mnoho ze své pozornosti vnitřnímu tělu, otevře si mystiku, bude pravidelně meditovat, praktikovat, navyšovat vibrace, pak tak krása a hojnost vyletí ven. Je to jako se vším – základem je DŮVĚRA!

A tak Vás s velkou důvěrou v proměny našich pohledů na svět, vlastní tělo, jeho energetiku, potenciály, taoistickou tantru, mystiku, která dává nahlédnout do skutečných souvislostí a vztahů, zvu na akce, kde se na výše uvedené můžeme skrze vlastní zkušenosti rozpomínat.

NEJBLIŽŠÍ PŘÍLEŽITOSTI –

24.ledna - středa, PRAHA, TOULCŮV DVŮR, večerní rozpomínání „TANTRICKÁ CESTA K PŘIROZENOSTI" – už je téměř zaplněná, někdo se nyní odhlašoval, tak, kdo máte zájem, víte, že půjdete, dejte vědět... už za dva dny tančíme, pijeme čokoládu, navyšujeme frekvence, v hloubce nacházíme, že jsme z jedné božské energie, a že skutečně božská JE!

26.-28.ledna – pátek – neděle BRNO, centrum Majka, místnost ALTERNATIVNÍ ŠKOLY, víkendový workshop-rozpomínání – TANTRICKÉ POSVÁTNÉ VZTAHY (Hieros Gamos). Tady je cca 5 míst volných. Přidejte se, srdečně zvu. V Brně se první letošní akce díky početné skupině krásný účastníků skvěle vydařila. Radost a vděčnost! O víkendu nás čeká ponor do sebe samých. Tantrický workshop není o tom, že si na něj přicházím najít partnera – v žádném případě by to neměl být prvotní záměr (to by bylo zase z hlavy a potřeb). Tantra je o nalezení především sebe sama!! Jakmile poznám do hloubky své tělo, vedu moudře vnitřní energie, mám silné pole, udržím klid a vysoké vibrace, pak nemusím nikoho hledat. Dotyčný s velmi podobným vyzařováním se zkrátka objeví. My nejprve potřebujeme probudit sebe! Pak zafunguje parádně i vztah! Pokud na akci přicházíte jako pár, tak nádhera, protože si spolu otevřete dimenze, které prohloubí vzájemnou energetickou vnímavost a napojení.

14.února – středa, PRAHA, TOULCŮV DVŮR, večerní rozpomínání „VĚDOMÝ PŘEPIS ZÁZNAMŮ V TĚLE", akce už na stránkách, můžete se přihlašovat

15.února – čtvrtek, BRNO, centrum MAJKA, večerní rozpomínání „VĚDOMÝ PŘEPIS ZÁZNAMŮ V TĚLE", akce už na stránkách, můžete se přihlašovat

23.-25.února – pátek – neděle, PRAHA, TOULCŮV DVŮR, víkendový workshop – rozpomínání – „TANTRICKÉ POSVÁTNÉ VZTAHY" – srdečně zvu. Minulý (prosincový) víkend v Praze byl boží, naplněný, energie tekly, těla tančila, zastavovala se, dotýkala, rozpomínala, čímž se realizovala jedna povedená OSLAVA ŽIVOTA. Tak v únoru navážeme. Přidejte se, stojí to za to!!

2.-4.březen – pátek – neděle, PRAHA, TOULCŮV DVŮR, opět víkendový workshop – rozpomínání – „HIEROS GAMOS – ZNOVUZROZENÁ VESICA V TĚLE" – pro muže, ženy, páry, udělejte si volno na sebe, na mnoho báječných praxí, během kterých narůstá v těle důvěra v život, důvěra v sebe, důvěra v milostný vztah! Moc se těším, bude to parádní jízda, která nás hodí na oběžnou dráhu vyšších frekvencí. Srdečně zvu!

V bezpodmínečné lásce, Gabi

 

Diskuze

Vložit první příspěvek

 
 
Blog
Newsletter

Pokud si přejete odebírat Newsletter, který pravidelně přináší informace o různých akcích, seminářích a zajímavostech, vyplňte své příjmení, jméno a emailovou adresu. Děkujeme.

Aktuální akce
Kudyznudy.cz - tipy na výlet
stránky vytvořilo Anything Studio