Vesica-news
 
Vesica-news » FEAR TO LOVE - BÁLI JSME SE DO HLOUBKY MILOVAT

FEAR TO LOVE - BÁLI JSME SE DO HLOUBKY MILOVAT


My ženy jsme kdysi dávno zavřely průchod do lůna, k univerzálnímu vědění... a tak se započala destrukce a chaos, což obojí nyní kulminuje... a aby se mohlo narodit něco zcela nového, vrací se nám paměť

Krásný den všem před přicházejícím Novoluním v Býku,

které nám bude přinášet nové pohledy na vztahy, lásku a cestu do hloubky sebe sama. 

Téma rozepisuji tento týden už počtvrté. Ještě mi asi kousek chyběl, aby se obsah co nejvíce zaobíral novými úhly pohledů, nežli řešil staré nastavení.

Jsme v půlce máje a sexuální síly jedou o stošest. Stačí se porozhlédnout kolem sebe v přírodě. Slunečné počasí akcelerovalo jarní rození, pučení, a tak tu máme rozkvetlé šeříky, kopretiny, vlčí boby, chrpy, heřmánky a někde občas ještě i pampelišky… všechno pěkně vedle sebe.

Slunce se miluje se Zemí za podpory všeobjímající Venuše, a bezpodmínečná láska nabývá na síle. Je všudypřítomná. Stačí ji vědomě zvolit, čímž se tělo zjemní, více otevře a celkově „povolí“. 

A co se spolu s tím dalšího děje?

Abyste to, co vám popisuji, jen neproletěli očima, ale kdo máte zájem , tak frekvenci změn i naladili, zhluboka se nejprve nadechněte a vydechněte. S tím, že víte celým tělem o tom, že se nadechujete a vydechujete… že se to zkrátka neděje bezhlavě.

K té nyní směřuje poměrně hodně pozornosti. Jednak koncentrace na to, kde máme v hlavě vědomí, což koresponduje s postavením planet, a pak se děje i to, že vás někdo nasměřuje (Magdi díky). Teď si možná říkáte, proč začínám popisovat změny v hlavě, když píšu o lásce, a jestli na to nejdu z opačného konce. To jsou ty paradoxy. Taky se divím, ale pozoruji na těle, k čemu mě posun vědomí v hlavě vede, a je to pecka. Tak sdílím. 

A co tedy jde? Úplně jednoduše popsáno, posuňte se v hlavě pocitově dozadu a do hloubky. Vědecky je zjištěno, že když jsme větší části vědomí hned za čelem, v neokortexu (šedé kůře mozkové), pak je naše jednání suše racionální, logické, máme pádné argumenty, hodně rozdělujeme a posuzujeme. Žijeme v matrixu. Stíhá nás, co bylo a strachujeme se, co bude. Tělo je občas slabé, unavené, nevíme, jaký je smysl života. BOJÍME SE MILOVAT. Nedokážeme si představit, že bychom skutečně mohli milovat každou část sebe samých. Všechny pocity, myšlenky, projevy. Ve vztazích s druhými nerozlišujeme, že jejich postoje, které nedokážeme obejmout, jsou výpovědí (reflexí) vztahu o nás k sobě samým. 

Roky tu spolu otevíráme cestu, která byla zapomenutá. Nejprve jsme se navzájem inspirovali v posunu vědomí z hlavy (téměř nikdo je neměl v šišince – většina z nás se posouvala z neokortexu) do srdce. Tehdy se otevírala kapitola moudrosti pocházející z tisíciletých východních filozofií. Ve védách se už kdysi dávnou psalo, že v srdci je posvátný prostor, ve kterém jsme všichni spolu navzájem propojení, stejně jako z celým Vesmírem. Spolu jsme meditovali se zaměřením na otevření srdce. Jakmile se tak stalo, ukázalo se, že cesta vede dál. Dolů, ke spodním centrům. Do povědomí se začala vracet Tantra. V prvních fázích byla hodně zaměřená na fyzické kontaktování. Zapomnění bylo velké, tak jsme si ji málo spojovali s energetickým spojováním, o čemž především je. Na povrch se dralo, často bolestivě, mnoho zraněných částí, které byly schované dole, v hloubce. K východní filozofii se přidala moderní věda, která začala své poznatky spojovat s meditacemi, stavy ticha a klidu, kdy se děje mnoho léčení v těle. Díky tomuto spojení se nyní rodí velká vlna probuzení.

Mnoho z lidí už ví, že stav naladění a spojení je stavem, kdy se vracíme k sobě samým. V hloubce se vědomě spojujeme s božskou podstatou, božskými silami, a už je nám celkem jedno, kdo si o tom, co myslí nebo říká. Začíná být zřejmé, že nejvíce z podstaty fungování ví a zná člověk, který má zdravé tělo, energie, vyrovnané emoce.

Není to ten, kdo léčí a sám je nemocný. A není to ani ten, kdo o něčem přednáší, ale předávané nežije. 

Roky prožíváme nádhernou, úžasnou pozemskou zkušenost, kterou doprovází tolik odvahy a vnitřní síly, když se spojujeme s vlastní bolestí. Tím pak milujeme a přijímáme všechny své strachy a příběh vědomě tvoříme sami. 

Kdysi dávno se z reality na zemi začal vytrácet ženský princip. Umění bezpodmínečně milovat. Jemně vést. Ano, je to žena, která vede. Ale ne z osobnosti, ale z univerzálního nastavení. Když si ženu připodobníte k přírodě, tak ona sama nejlépe ví, jak porodit dítě. Pozemské ženě stačí, když je uvolněná, má důvěru, cítí lásku muže a v té chvíli může zažít orgasmický porod. V moderní době, kdy se univerzální principy navrací, je těch podob rození mnoho. Záleží, kdo si co zvolí. Na výběr je porodnice, kde se straší množstvím vývojových vad, provádí se screeningy a kontroly s důrazem na to, že technika ví tyhle věci nejlépe. Jenže v té stejně realitě přibývají ženy, které důvěřují svému tělu, přírodě a muži. Tady se tvoří nová realita. Ve vyrovnanosti ženského a mužského principu. 

Zázrak spojený s vyrovnáním se stal tak, že mnoho žen energeticky otevřelo cestu do svého lůna muži. Popisovaná cesta byla dlouho zablokovaná. I když intimní spojení po mnoho generací probíhala, tak se ve většině případů odehrávala na fyzické úrovni bez přesahu, který vede oba k podstatě. Ženy se bály v důvěře otevřít muži, anebo se odehrával druhý extrém, některé se nabízely až moc, ale jen na fyzické úrovni, za peníze nebo jiné odměny. Někde v hloubce sebe muži věděli, že ztratili spojení (s univerzálním ženstvím). Snažili se to nahrazovat technologiemi. Velmi často měli přerušené spojení se svou matkou. Nedokázali bez toho „dozrát“. Po mnoho let, už ve své dospělosti, se vnitřně zlobili na ženu, která je porodila. Cítili se odstrčeně. Čemuž mnohdy ženy-matky nerozuměly, nebo to neslyšely, protože měly přerušené spojení se sebou. S pravým ženstvím. V opačné podobě měly holčičky a dospívající dívky velmi problematické vztahy s tatínky, kteří si je nedokázali nacítit. Nevědomky vedli své dcery do mužským principů. 

A tak se na pořad dne dostavila velká nabídka všemožných terapií. 

Časem nebudou potřeba, protože jakmile se rozklíčuje energetická podstata, tak se věci zharmonizují rychle a sami. Pokud byla po staletí ženská vagína energeticky uzavřená, dělo se mnoho násilností pocházejících z řad mužů (už žádné obviňování – všichni jsme s tím na úrovni duše souhlasili). Ženy zavřely cestu k vědomí, k vnitřnímu Vesmíru, kde jsou o všem záznamy. Z toho důvodu je nyní na Zemi takový důraz na školní vědomosti. Dětem se mají data natlačit do hlavy, ať se vzpírají nebo ne, protože pak budou chytré a evoluce může pokračovat. Je to slepá ulička. A už to dlouho trvat nebude, protože rozpomínání běží na plné obrátky. Vše je mnohem mnohem jednodušší.

Dětem zcela postačí, když mají probuzené, vědomé rodiče. Mnoho z času, který tráví zavřené ve škole, poslušně sedíce v lavici, bez hnutí, mohou strávit hrou venku, v lese. Pokud jim my dospělí nezavřeme díky příkazům a zákazům centra vědomí, tak si v čase, kdy to budou potřebovat, „stáhnou“ vše co potřebují samy. 

Medicínou na vše je, když ženy otevřou zpátky (ENERGETICKY:-)) cestu do lůna. 

Není to o tom, že se pomiluji s vícero muži, než kdy dříve, což mi otevření umožní. A ženy to ví. Mnoho z nás roky ani žádný dlouhodobě blízký vztah nemělo, aby se pozornost otočila dovnitř a my jsme energetické souvislosti začaly opět vidět, cítit a vnímat. Na dané úrovni žena ví, že spojení s mužem, přesahující fyzickou stránku věci, je možné jen tam, kde se frekvenčně potkáváte. Žena s probuzeným tělem (nemluvím o rezignovaném těle, které se ještě nerozhodlo milovat bez podmínek) není hnána fyzicky-sexuálními potřebami. Pro ni je mnohem podstatnější mít spojení energetické. Udržet ho. Zkrátka milovat. Nebát se milovat.

A co se tedy stane, když se cesta do lůna, do hloubky srdce, za šedou kůru mozkovou, tedy k centrům jako je šišinka mozková, thalamus, hypothalamus aj. otevře?

Vrátí se nám paměť a uvidíme, jakou absurditu vytvořenou z nevyrovnanosti dvou principů tady žijeme. Ale budeme mít pro to hodně lásky. Už žádné odpory, odmítání nebo posuzování čehokoliv. 

Ano, vím, že více teď přibližuji ženský úhel pohledu. Jak je to s muži? Téma je stejné – důvěra a úcta k univerzálním principům. Vidím na mužích, jak jsou krásní a vznešení, když chovají k ženám obdiv. A samozřejmě naopak. Ženy tady nyní otevírají (ve větší míře, než muži) energetickou povahu fungování světa. Bez toho by se cesta zpátky k vesmírné a zemské matce, ženě (přesahu do jiných dimenzí, univerzálnosti) neotevřela.

JENŽE – ONA SE OTEVÍRÁ.

A tak už nebude nutné dolovat zdroje z lůna pozemské matky, což se dělo, protože jsme tu byli jeden vedle druhého nedovyživení láskou. Přestanou honby na čarodějnice. Spolu uvidíme, že to byly jen programy a my všichni jsme do jednoho svolili, že si je tady dáme. Pro přímou zkušenost. Na úrovni vědomí dovidíme mnohem dál. Tím, že jsme dovolili prožívat tak velké množství strachů a nenávistí, tak za otočným bodem budeme mít zkušenosti se vztahy hluboce láskyplnými a harmonickými. Posvátnými.

Otočka se pro mnoho z nás děje v letošním roce. Teď v květnu. Je to hodně dobré. Co říkáte? 

Můžete vyzkoušet… pokud jste ve dvojici, partneři, manželé, posvátní milenci –

Spojujte si vědomě čakry, dýchejte stejně, ve stejném rytmu

Dívejte se na ženské lůno jako na Vesmír, kde jsou zapsané všechny jeho poznatky. Jóni je cesta k poznání, ale protože je to místo z ženském podstaty tmavé, tak bez mužského slunečního paprsku – lingamu by se mnoho ze souvislostí „neosvětlilo“. Vědomí to zařídilo bezvadně, dokonale, na nás (na úrovni osobností) je, abychom stále dokola nezkoušely a netvořily kraviny z ega. Nezavíraly se, nestěžovali si, že nás druzí nemilujou, že nás nechápou… klíče máme v sobě a na nás je, abychom je použili. 

Parádní zpráva je, že taková jedna otevřená cesta v ženském těle, do vnitřní podstaty, má obrovskou sílu a přesah. Když se s takovou ženou potkáte, tak se vám na základě vědomého rozhodnutí otevře po mnoho generací zatarasený průchod do jiných realit taky. Úplně stačí, že ona má takovou informaci v poli a vědomě ji nese a udržuje živou. „Cestu k vnitřní podstatě otevírající ženy“ brzy přestanou vydělávat peníze. Budou podporované jinými způsoby. Na nich je, aby byly co nejvíce spojené s přírodou, se sebou, milovaly sebe, muže, děti… držely frekvenci nahoře.

Jejich probuzená těla jsou tím největším pokladem. To se nedá žádným zlatem nahradit… protože je to život sám… 

Tak až sem mi to nateklo, pokračování příště.

A jak je zvykem, na závěr dávám příležitosti – potkat se. Jednoduše sdílet, milovat se, být ve frekvenci lásky, protože i když se zdánlivě nic neděje – jen si tak tančíme, objímáme se a hladíme, tak přitom se DĚJE TO NEJZÁSADNĚJŠÍ.

Uvidíte. Vy víte, že když přijdete, tak vás móóc ráda uvidím a políbím. 

Tak tady to je – 

16.května (středa) PRAHA, Toulcův Dvůr  – HIGH VIBES – frekvence lásky, od 18 – 21 hodin, tři hodinky vědomého tvoření nové reality, uzdravování, nekonečné množství lásky, přijďte:-) 

17.května (čtvrtek) BRNO, ul.Hybešova 14 - HIGH VIBES – frekvence lásky, od 18 – 21 hodin, tři hodinky vědomého tvoření nové reality, uzdravování, nekonečné množství lásky, přijďte:-) 

18 .- 20.května (pá-ne) – KUBASOVA CHATA – kamarádka Janča Havlíková tady pořádá WELL BEING CAMP, vedu na něm ranní QiGong a pak jedno hluboké odpolední milování sebe sama, sebe samého, přidejte se… já už se moc těším – na spoluúčast krásných lektorek a lektorů, prostředí… bude to božské, mrkněte na web wellbeingcamp.cz – celá akce začíná dřív, a to se na stránkách všechno dozvíte 

25.-27.května (pá-ne) – PRÁNICKÁ VESICA – pocitově 1-2 místa volné, kdo máte zájem se přidat, kruh je otevřený, přidejte se. Podrobnosti vám pošlu na email, tyto akce se sami plní, tak je na web nedávám… kdo by taky 48 hodin bez fyzického jídla odmítl, že?:-) … těch benefitů, co se dostaví, když si něco „zásadního“ odpustíte a vynecháte… na závěr budete mít nádhernou auru, otevřené srdce, cestu k ženskému principu, k šišince mozkové a začnou se vám zdát sny, jako mě – že zvedáte předměty myšlenkou, anebo se budete ve snu celou noc milovat, taky luxus. 

Další možnost je v srpnu – od 3.-5.srpna tamtéž

V červnu budu na Pálavě – od 9.-10.června, na festivale života a radosti, měla bych vést nějaký ranní QiGong a pak tantrický workshop, ještě se to domlouvá – na tantrický workshop mi dali hoďku, tak to je trochu málo…:-) uvidíme, pojedu tam i tak, tak se vidíme – na MAGICKÉ PÁLAVĚ 

A pak si v červnu dejme víkendovou Prahu – bo PRAHA JE TAKY MAGIC – téma je SHAKTI & SHIVA – a bude se tam dít přééésně to, co popisuje výše. Přijďte. Jednotlivci, páry, je to jedno, protože tantra je o vědomí ve vlastním těle, o moudrosti a vnitřní síle vlastního těla… a s tím druhým pak můžete sdílet, ale nepodmiňovat…

Termín je – 15.-17.06. – bude to božské vyjádření a tvoření, podporované, kouzelné… 

… a protože májový RATMÍROV byl superiózní, tak dávám ve známost další termín, kterým je 13.-16.září 2018. Naplánujte si dovču, vezměte děti ze školy, bude to stát za to. Když děti vidí své rodiče, jak jsou uvolnění, blbnou jak malí, tak jim to dává obrovské množství důvěry a lásky… a Ratmírov se děje přesně pro tohle spojení        

 

MILUJU VÁS MOC, užívejte, život je nádherný, magický Gabi

 

Diskuze

Vložit první příspěvek

 
 
Blog
Newsletter

Pokud si přejete odebírat Newsletter, který pravidelně přináší informace o různých akcích, seminářích a zajímavostech, vyplňte své příjmení, jméno a emailovou adresu. Děkujeme.

Aktuální akce
Kudyznudy.cz - tipy na výlet
stránky vytvořilo Anything Studio