Vesica-news
 
Vesica-news » "FREE, HEALING ENERGY - ENERGIE VAKUA S LÉČIVÝMI ÚČINKY"

"FREE, HEALING ENERGY - ENERGIE VAKUA S LÉČIVÝMI ÚČINKY"


Energie nultého bodu v sobě nese tajemství, mystérium. Anebo je to čistá fyzika, které jen nerozumíme? V každém případě už nyní jsou její léčivé potenciály znát...

Krásný den všem,

jaké jste měli pondělí 11.11., kdy se nám prošel osvícený Merkur před Sluncem? V římské mytologii je Merkur zpodobňován bohem Hermem, zosobňuje jej však i Thóvt, Merlin a další mudrcové. Zároveň je letošní rok v energiích probouzení vnitřní moudrosti (White Wizard). Návratem k hermetickým zákonům, mezi které se řadí „jak nahoře, tak dole“, „jak uvnitř, tak venku“. 

Fotku  nahoře zveřejnila 22.října NASA. Jedná se o bolívijské jezero – Uyuni Salt Lake, které je v daném momentě, po dešti, největším pozemským zrcadlem (na délku má 130km). 

V den, kdy se ztenčují průchody mezi dimenzemi, se nás sešlo devět na Vesice (všimněte si tvaru na fotce). V poslední době mám čím dál silnější pocit, že stavba přírodního domu ve tvaru Jádra (oka, lůna), byla jednou z misí, kterou si má duše naplánovala pro pozemský život. Že to není žádná náhoda vím od okamžiku, kde jsem se pro stavbu rozhodla, jen mi v těchto dnech zesílilo tušení, že podobný typ staveb, tedy těch v posvátných geometriích, je mnoho na místě, odkud jsem se na planetu Zemi vydala. Vidím je v obrazech, které se mi občas zjevují uvnitř.

Když máte takové vize, pak je vám i jasné, že tady nejste pro to, abyste zapadli jako přesně natvarovaný dílek do společenské skládačky. Když víte, že máte jiný „rozměr“, než požadovaný, a pak vnímáte poměrně velké tlaky na to, abyste svou jinakost potlačili a přizpůsobili se, deformuje vás to. A naopak. Když si svou autentičnost ustojíte, pak jste prvním dílkem ve zcela nové skládačce. Stanete se základním kamenem. Pro vytvoření nové reality. U prvně zmiňovaného nastavení nás okolnosti nutí jít proti sobě. Díky nepravdám, které z nás vychází, se chytáme do iluzí. Vědomí se drží na povrchu, v nejhustších vrstvách. Je to podobné tomu, jako když stojíme v mlze. Jednak máme pocit, že jsme tam sami, a též hrozí určité nebezpečí, že by se odněkud mohlo vynořit něco ohrožujícího. Tělo tady rozhodně není svobodně otevřené, opak je pravdou. Nevidíme za předěl, a tak se bojíme a uzavíráme se.

Mlhy jsou mlžením nás samých. Dokud si tímto způsobem „pomáháme“, cesta do hloubky, k darům, schopnostem zůstává mimo zorné pole.

Důvod, proč zmiňuji Vesicu, Merkurovský tranzit, nové tvoření reality, spočívá v momentálním vstupu Slunce do středu Mléčné dráhy, jenž se pojmenovává jako „dark rift“ (tmavá propadlina). Maysky – Xibalba. Místo je považováno za galaktické lůno, místo posvátných vod. Přináleží třináctému znamení Hadonoše (Ophiuchus). Mnohé, staré kultury jej měli spojené s Bránou Bohů. Je pravděpodobné, že Hadonoše (a Serpent Holder) staří Řekové vyjmuli z kalendáře, poněvadž měli daný prostor za velmi posvátný. Pro pozemský lid byla zpřístupněná Brána Člověka nacházející se v tzv. linii anti – galaktického středu směřující k Orionu. 

Jsou to pouhé nahodilosti vycházející z astrologických znalostí a pozorování nebo se nabízí reálná příležitost pro zrod něčeho nového?

V letošním roce se více, než kdy jindy, objevuje důležitost čísla 13. Třinácté okultní znamení Hadonoše, do nějž Slunce vstupuje 30.listopadu a vystupuje z něj 18.prosince (všimněte si níže termínu na večerní Prahu), třináct měsíců (lun) v jednom roce, třináct Merkurovských tranzitů během jednoho století. Další tady bude za 13 let. Vesicu jsme začali stavět v roce 2013. Podle Mayského, Galaktického kalendáře se v brzké době máme naladit na rytmus 13:20 (obráceně – 2013). Uznávám, že se na rok 2020 těším.

V návaznosti na uváděné souvislosti jsme před týdnem vysázeli na pozemku u Vesicy 13 mladých břízek do kruhu. Tvoří základ březového hájku.

    

V meditaci během Merkurovského tranzitu, uvnitř domku, jenž symbolizuje rovnováhu mezi mužským a ženským principem, jsem se ocitla v Xibalbě. Brána byla otevřená. Nacházela jsem se ve stavu „nikdo, nikde“. Paradoxně se mi začalo ukazovat, kdo jsem ve skutečnosti. Bez pozemských her, nánosů, masek, osobnostního zabarvení. Při projití Bránou Bohů si naplno uvědomíte, že pozemské tělo tvoří jen malou část z celku, kterým jste. Když však začnete rozpoznávat svou velikost, tak se následkem onoho poznání začnete starat o „tu malou část – tělo“ mnohem intenzivněji a láskyplněji, než kdy dřív. V odstoupení, z vesmírné perspektivy vidíte, že vaším prodloužením je něco zázračného. Máte pocit, že si Vesmír dlouho hrál s vytvořením své holografické kopie. Vršek zhutnil tak, aby hloubka, která je plná darů, nebyla jen tak lehce přístupná. Bránu Bohů máme uvnitř sebe. Než se k ní dostaneme, tak procházíme cestou, kde jsou na nás vyvíjeny ohromné tlaky, které z nás mají odloupat slupky, jimiž nejsme. Až dojdeme k bodu, kdy si pro sebe řekneme a procítíme, že jsme nikdo, oblaží nás nadpozemsky krásný pocit. 

Tady začíná rozpomínání. Při kterém začnete dávat ruce naproti sobě, protože to nejpřirozenější, pro vytvoření vakua, bodu nula, volné energie, která má super léčivý potenciál, je energetické prodloužení našeho srdce, kdy se jedna energie roztéká doprava, aby se vyladila na mužské kvality, druhá doleva, pro ženské. Pokud ani jednu neupřednostňujete, generujete po chvíli pole s volnou energií. To, že funguje, nejlépe poznáte při uzdravování sebe. Těžko sami sobě zpochybníme, že lze díky harmonii mezi mužskou a ženskou sílou změnit stagnaci, dysfunkci, nemoc, když se to v té samé chvíli děje. Pokud to dovolíme a zvolíme. Uvádět, že ono zázračné tvoření nastává ve stavech bez usilování a potřeb, asi není nutné, protože když už sami sebe rozpoznáme jako energetickou bytost, multidimenzionální povahy, pak se zaručeně nenacházíme v hlavě, na úrovni logiky a rácia, jenž jsou naprogramované tak, aby zázraky vidět nebyly.

Pokud byste měli možnost zvolit si mezi tím, být slavným muzikantem, herečkou, doktorem práv, prezidentkou anebo tyto ambice opustit a dát si možnost zažívání krásných pocitů, krásných vztahů, milostí, radostí, lehkostí, co byste si vybrali?

Ptáte se, zda lze nakombinovat obojí? Určitě ano, jen na tom prvním nemůžete lpět. Novou, vysokovibrační realitu vytvoří pouze krásná emoce. Úskalí 3D reality spočívá v tom, že věříme modelu „až nečeho dosáhnu, budu šťastná/ý“. Přitom ten, který je skutečně funkční, zní „teď mám krásné pocity a vím, že jsou to ony, které iniciují světy seskládané z hojnosti“.

To stejné se týká nemocí. Namísto „až se uzdravím, budu šťastná“, aplikujte „jsem šťastná, vděčná, soucitná, a to mě uzdraví“.

To, jestli si stěžuji nebo plynu, vždy byla, je a bude naše volba. Tu ovlivňujeme pouze my sami.

Perlička na závěr. Ono pondělí, 11.11. objevili vědci v blízkosti galaktického středu dosud neznámou strukturu. Jedná se o výše zmiňované galaktické lůno, dark rift? Během zítřka se s galaktickým středem spojí Jupiter, který tam zůstane až do půlky prosince. Spolu s Venuší, rovněž v galaktickém středu, budou nyní posvěcovat veškeré ceremonie. Je to nanejvýš příhodný čas pro odevzdání starých systémů víry. Probíhají přípravy na veledůležitý, příští rok. Dejte si možnost znovuzrození. Uzdravení. Návratu vesmírné paměti. Daru vidět neviditelné. 

Zvu vás do kruhů ROZPOMÍNÁNÍ 

V pátek 22.11.                 ZNOJMO, KAKAOVÁ CEREMONIE v RC Maceška, od 18 – 21 hodin               Máme na to krásné datum, posvěcení od šťastných planet, přidejte se, místo ještě je. 

Od pátku do neděle 6.-8.12.      PRAHA, HIEROS GAMOS (soulad mezi mužským a ženským principem), Toulcův Dvůr                           To, co popisuji výše, se tohoto víkendu hluboce dotýká. Dejte sami sobě možnost tvořit posvátné vztahy. Skrze vztahy se nám zrcadlí veškerá vnitřní nastavení a systémy víry. Harmonické vztahy se generují ze stavu probuzené vnitřní síly. Seminář je vhodný pro každého. Jestli jste muž, žena, pár, díváte se na svět filtrem staré fyziky, nebo už té moderní, nové, kvantové… pro vás všechny je tu připravené „pole“ pro rozpomenutí se na skutečnou podstatu, univerzální zákonitosti. Věřte mi, že se vám pak bude žít mnohem radostněji a lehčeji (z vlastní zkušenosti). 

V úterý 10.12.                  BRNO, UZDRAVENÉ TĚLO (sami si jej vytvoříme), ul.Vojanova 1, od 18 – 21 hodin     Součástí budou krásné praxe, tvoření nulového pole, spojení se zárodečnými energiemi pro tvoření nových možností, taktéž se můžete těšit na ceremoniální kakao. Bude to slavnostní, letošní závěrečný kruh v Brně. Oslava života. 

Ve středu 18.12.             PRAHA, DARY V TĚLE (objevná cesta k zapomenutým schopnostem), Toulcův Dvůr, od 18 – 21 hod.    Slavnostní, letošní poslední, večerní kruh v Praze, to si nenechte ujít. I tady bude ceremoniální čokoláda. 

Od pátku do neděle 17.-19.01.2020        PRAHA, UZDRAVENÉ TĚLO, Toulcův Dvůr               Nabízím možnost, otevřít vám úhel pohledu, díky kterému si můžete vnitřní struktury svého organismu uspořádat do struktur květů života. Proměna se neodrazí pouze v sebe uzdravení, ale taktéž ve vztazích. Pokud si přejete začít nový rok v krásných energiích, smysluplně, pak se tady nabízí příležitost. 

Mezi tím vším se prolínají termíny na Qigong v Brně, na Lipce. Taktéž by od příštího týdne bylo možné individuální sezení, rozpomínání, tvoření nového. Podrobnosti k akcím jsou uvedené na webu – www.vesica-news.com/seminare-kruhy/. Za případné sdílení, doporučení předem děkuji. 

Přeji vám být nikdo, nikdy, nikde… tělo zůstane, jen se převlékne. Do čistého. Krásné dny a těším se na vás, Gabriela

Diskuze

Vložit první příspěvek

 
 
Blog
Newsletter

Pokud si přejete odebírat Newsletter, který pravidelně přináší informace o různých akcích, seminářích a zajímavostech, vyplňte své příjmení, jméno a emailovou adresu. Děkujeme.

Aktuální akce
Kudyznudy.cz - tipy na výlet
stránky vytvořilo Anything Studio