Vesica-news
 
Vesica-news » HEALING VIBES INSIDE - UZDRAVENÉ TĚLO

HEALING VIBES INSIDE - UZDRAVENÉ TĚLO


O možnostech vedoucích k plnému uzdravení

Krásný den všem,

v období, kdy se stromy odívají do zlatavých a měděných barev. Dnes se chystám rozbalit další ze svitků, v němž se nachází záznamy popisující cestu ze zapomnění k rozšířenému vědomí. Jaký je mezi nimi rozdíl, dnes už s velkou pravděpodobností téměř každý ví. U prvního stavu nás zajímají formy a je nám vlastní přesvědčení, že žádný energetický svět neexistuje. A naopak. Do čím vyšší frekvence se dostáváte, ubývá fyzického, až je vám nakonec zřejmé, že vše je z více či méně zhuštěné energie. Komu se vědomí již rozšiřuje, přirozeně se přestává zabývat formou a své vnímání směřuje k načítání energií. Díky tomu se ukazují skutečné souvislosti ohledně nemocí a jiných typů nerovnováhy (vztahové, finanční apod.). 

Forma lidského těla vychází z energetického pole, což je soubor posvátných geometrií, fraktálů, symbolů. Celý svět složený z tvarů má svůj původ v substanci, jenž žádné ohraničení nenese. Forma je nejzhuštěnější povrchovou částí. Hustota oné formy narůstá během působení nízkých vibrací tvořených emocemi, jenž zpomalují energii, jako je dlouhodobý stres, strach, smutek a podobně. Pokud hustota dosáhne kritické úrovně, pak se původní harmonický záznam změní, energie stagnuje a v těle vzniká nemoc. Ve 3D dimenzi se nemoci neléčí (pouze se potlačují symptomy, citlivost). Šance na uzdravení je velmi nízká, protože na to nemáme vědomí. Zabýváme se formami, a tedy hustotou, tudíž neznáme příčinu, jejíž záznam se nachází v poli (ten neumíme přečíst, protože jej ani nevidíme, nevíme, že tam je). V klasické medicíně se na neznalost pravé příčiny zavedlo několik „od pravdy vzdálených“ termínů, jako je například dědičnost. Při „léčbě“ se bere na zřetel jen a pouze forma, která se ošetřuje v mnoha případech chemicky. Pokud je forma již silně narušená, odebírá se operačně. Mnoho z dysfunkcí těla se díky tabletkové „léčbě“ mírní, což není nic jiného, než eliminování vlastní sebeléčivé síly. Tělo se chemicky „paralyzuje“, a tak nemocný ztrácí kontakt s vnímavostí, téměř nenásleduje vlastní intuici, protože věří prostředkům, které mají měnit formu. Vzhledem k tomu, že vznikly ve vědomí 3D, nejsou určené k léčení, ale na prodej. Ve zhuštěném světě to sice tušíme, ale nechceme si okolnosti přiznat, protože bychom vyčerpali možnosti. Jiné nejsou k dispozici (na dané úrovni). Existují přípravky od různých firem, tak je postupně všechny zkoušíme, ale podstatná změna nenastane, protože „frekvence“ všech ve 3D vytvořených „medikamentů“ je identická. Nemůže být jiná. 

Když jsme u té formy, tak v našem slovníků je mnoho kódů, které odhalují pravý stav věci. Ve 3D dimenzi máme spojené zdraví svého těla s rčením – „být ve formě“. Mít sílu. Pokud budeme mít vytrénované tělo, a tedy fyzickou sílu, pak si s lecčíms poradíme. Ono nastavení nám však vůbec nefunguje na emoce, vnitřní stabilitu. Té se dosahuje až si vědomě začneme otevírat dveře k jinému vnímání. To si žádá ponor do hloubky sebe a autentický zážitek, že tělo nemá z oné hloubky jen několik desítek centimetrů, ale že jsou tam nekonečné prostory, což se vám ukáže až v momentě, kdy si přiznáte vlastní energetickou podstatu. Až vnitřní (tedy ta nefyzická) síla vám dá pocit klidu.

    

Tématu se dotýká taktéž typ stravování.

Člověk z masa a kostí se živí po většinu života masem. Na úrovni vědomí (nevědomí) má nastavený program, že bez masa by chřadl. To, že stárne a nemocní díky tomu mnohem rychleji, nevidí a ani necítí. Ve 3D sféře se tělo znecitlivuje alkoholem, cukry, častým jezením. Hustota nabývá takových rozměrů, že není snadné začít s vědomými volbami ještě ve stavu, kdy se nedostavují zdravotní nebo vztahové obtíže. Zorný úhel, kterým člověk se zatíženým tělem načítá realitu, je zúžený. Přijmout alternativu, podívat se z jiné perspektivy, dát si možnost měnit zvyklosti, se jeví jako nesnadné.

I přesto se k tomu velké procento lidí nyní směřuje. Ono světlo – energetické tělo, kterým ve skutečnosti jsme, nacházející se uvnitř, za zmiňovanou formou, zesiluje den ode dne nejen v našem organismu, ale také uvnitř planety. Tak jako se chvěje a bortí naše forma, děje se to stejné u ní.

Spolu se zcitlivěním svého těla se zákonitě mění způsob přijímání stravy.

Struktury třídimenzionálního prostoru se ruší a rozplývají na základě vnitřních změn. K žádné podstatné by nedošlo, pokud bychom měli tendenci měnit cokoliv zvenčí. Takové tendence máme, věříme jim. Ale jen do doby, než se zvýší tělesná vibrace. V podstatě s každým krokem, posunem po frekvenčním žebříku nahoru, je nám zřejmé, že změnit můžeme pouze sebe. 

Uvedu příklad. A vezmu to pozpátku. Začněme v době, kdy jsme ještě pozemskou formu nepřijali a byli zářivým, energetickým světlem, bio – oscilujícím uspořádáním z posvátných geometrií, nesoucím záznamy z nespočetných cest po Vesmíru, kdy jsme na sebe brali různé formy. Záleželo na tom, který planetární nebo hvězdný prostor jsme si právě vybrali. Jakoukoliv formu na sebe přijímáme, je podružné, protože ona forma neovlivňuje to, kým jsme ve skutečnosti – tedy světelnou energií bez konkrétního tvaru (představte si plasmu). Na planetu Zemi jsme vstoupili, abychom přijali formu – lidské tělo, která bude zpočátku nastavená tak, že na světlo a energie poměrně rychle zapomeneme, a pak taky na to, že pokud nebudeme oné formě dávat pozornost a lásku, bude nám rychle odcházet. Scházet. 

Jaké jsou tedy možnosti z hlediska uzdravení?

Na základě výše popsaných skutečností je cestou ke skutečnému uzdravení zvýšení frekvence těla. Jednou z cest jak toho docílit je, začít se na sebe dívat jinak. Úhel pohledu, kdy jsme se považovali za soubor kosterního systému obaleného masem, známe. Zvolená optika generuje zatížení, které se odráží v našich emocích. Občas jsme tzv.“ na dně“, což nemůže být z hlediska fyziky a vesmírných (frekvenčních) zákonitostí jinak.

UZDRAVENÍ JE VE SVÉ PODSTATĚ ROZPOZNÁNÍ SE.

Sundání masek, rozplynutí formy, a tím pádem ohraničení, bariér, limitů. Ve vyšších dimenzích nic jako nevyléčitelná nemoc neexistuje. Čím více dovolíte svému tělu, ať se otevře, tím více světla bude proudit zevnitř směrem ven a vy se vibračně posunete. Za tím vším stojí vědomé rozhodnutí – opustit 3D dimenzi. Začít se zajímat o to, co nebo kdo má vyšší frekvenční tělo.

Nechte se zavést intuicí do vnitřních mystérií. Otevřít si třetí oko, mít citlivý a vnímavý systém, dát si možnost se uvnitř zastavovat, být v nule, neutrální, komunikovat s vysokými, světelnými bytostmi, které ve 3D není vidět, to vás naplní takovým způsobem, že nevědomky tvořit ze svého těla sbírku popsanou v učebnicích anatomie se vám už nebude chtít. 

Pro zájemce o vyšší frekvenční stavy nabízím příležitosti, zde jsou ty nejbližší – 

24.10. čtvrtek – QIGONG & HEALING v Brně na Lipce, ul.Kamenná, od 17,30 – 19,00 h., příchod je v 17,15 hodin. Qigong je úžasným nástrojem, který tělo do vyšších vibrací vede. Když budete pravidelně praktikovat, tak hustotu – stagnace ve svém těle rozpustíte. Přijďte se inspirovat. Další termíny – čtvrtek 31.10., pondělí 4.11., čtvrtek 7.11.,… 

29.10. úterý – OTEVŘENO DO NOVÉ DIMENZE, v Brně, na ulici Vojanova, od 18 – 21 hodin, příchod je v 17,40 hodin. Během večera povedu rituál – konstelaci, která vás spojí s vaší pravou podstatou, světlem uvnitř, zdrojem, jenž generuje nekonečné možnosti pro posun do souladu a harmonie. Pokud sami sobě takovou možnost dáte, tak se to stane. Přidejte se. 

1. - 3. 11. pátek – neděle – QIGONG INTENSIVE & HEALING, v Praze, Toulcově Dvoře, víkend vedoucí do vyšších vibračních úrovní. Úžasná příležitost pro rozpomenutí se na své energetické tělo, pro spojení s vnitřní sebe – léčivou sílou 

11.11. pondělí – BRÁNA, PORTÁL, SPOJENÍ SE S REALITOU ZÁZRAKŮ, na Vysočině, v přírodním domku, Vesice, od 10 – 15 hodin, pro malou skupinu, ten den na práně, kdo máte zájem, napište, pošlu vám podrobnosti

 13.11. středa – UZDRAVENÉ TĚLO (sami si jej vytvoříme), v Praze, Toulcově Dvoře, od 18 – 21 hodin, příchod je v 17,40 h., večer plný rozpomínání, prožitků, dotýkání se vyšších úrovní v sobě. To nastartuje uzdravení.

( V Brně bude na stejné téma 10.prosince) 

22.11. pátek – KAKAOVÁ CEREMONIE, Znojmo, RC Maceška, od 18 – 21 hodin, příchod v 17,40 hodin, krásná ceremonie, zastavení, naslouchání svému srdci, dovolení si nechat rozplynout formu a tančit si s energiemi, být nikdo, neutrální, svobodný, autentický… zdravý 

6. – 8. 12. – HIEROS GAMOS, posvátný vztah, v Praze, Toulcově Dvoře, od pátku do neděle, krásná příležitost jak v sobě propojit archetyp Yeshui a Máří Magdaleny, už se za nic nevinit, ničeho nelitovat, nemít pocit zklamání, už jen jednoduše dovolit druhému, ať nás miluje… a vnímat nekonečnou lásku i uvnitř sebe 

Podrobnosti k jednotlivým akcím najdete na www.vesica-news.com/seminare-kruhy/

A případně předem děkuji za sdílení informací, pozvánek těm, kteří si již přejí posun za hustotu, slabosti, nemoci 

Těším se, ve vyšších vibracích, v kruzích inspirací, Gabriela

Diskuze

Vložit první příspěvek

 
 
Blog
Newsletter

Pokud si přejete odebírat Newsletter, který pravidelně přináší informace o různých akcích, seminářích a zajímavostech, vyplňte své příjmení, jméno a emailovou adresu. Děkujeme.

Aktuální akce
Kudyznudy.cz - tipy na výlet
stránky vytvořilo Anything Studio