Vesica-news
 
Vesica-news » Hieros Gamos

Hieros Gamos


Je naše tělo hříšné nebo posvátné? Jakou realitu volíme? S naší realitou souvisí sled dějinných událostí. Kdykoliv změníte vnitřní program, zrychlíte frekvenci, pak v té stejné chvíli přepíšete minulost

Krásné májové dny všem,

otevírám s Vámi téma nastávajícího měsíce – „posvátnost svazku“. Síla světla. Světlo jako svět a love. Jako fotonová částice (photon), která má v angličtině stejný základ slova s fontánou (fontain). To nebude samo sebou. Které místo v těle odpovídá symbolice vodní fontány, pramene života? A jak to celé souvisí s vědomím a prožíváním zdejší reality?

Letos je o násobky evidentnější, jak iluzorní svět je ten, který tvoří naše mentální část. Vím, že jsem o tom psala nejednou, ale pro připomenutí vztahů mezi energiemi, tělem a manifestací programů pojďme nahlédnout hlouběji do tématu.

Vědomí spolu s operačním systémem volí v těle lokalitu, kde je nejvíc energie. Abychom poznali prostředí duality, začali jsme kolektivně „dotovat“ hlavu. Hojnost v břiše a podbřišku jsme přesunuli nahoru a uvěřili genialitě mozku. Svět se tehdy přepóloval. Bohyně se stáhly do ústraní, vystřídal je symbol trpícího muže na kříži. Obraz umístěný do svatyň, chrámů a na krk vysílal vibrace smutku. Z posvátných těl se stala těla hříšná. Přitom byla stále tatáž.

Nyní dochází k opětovnému přepólování. Velká většina z nás má pocit, že se změna odehrává venku. Jižní pól má být severním a naopak. Pravda je však jiná. Proměna probíhá uvnitř. Venek je odrazem stavu našeho vědomí. Zrcadlí polohu vědomí v těle. Vzhledem k tomu, že jsme člověk vzpřímený, a ne kupříkladu želva, máme hlavní osu v těle ve vertikální poloze. Na té jsou umístěny i hlavní energetická centra.

Když jsme si v dřívějších dobách jako vědomí přáli prožít zkušenost, která by se dala charakterizovat v podobě „zapomnění, nevědomí a nepřirozenosti“, zaměnili jsme osy. Preferenci jsme dali horizontálnímu nastavení.

Realitu jsme zploštili k povrchnímu vnímání světa. Do učebnic jsme napsali, že život se odehrává na povrchu – dole nic není, „spodek je neživý“. V kostelích jsme se utvrzovali, že dole je peklo. Spadne do něj ten, kdo bude hříšný, ledaže by si odpustek zaplatil.

Horizontální nastavení jsme pojistili posunem energetických pyramid (sluneční a zemské) v těle. Namísto toho, abychom měli v průřezu kosočtverec, posvátný symbol spojený s nádherou a pevností diamantu, stvořili jsme příměr v podobě přesýpacích hodin. Došlo ke ztrátě kontaktu jak se Zemí, tak s Vesmírem. Zapomněli jsme na zastavení a přítomnost. Přesýpací hodiny nás vedli ke spěchu. K přirozené energetické hojnosti nacházející se v každém atomu, vzduchové, zemské, vodní nebo ohňové částečce, jsme vytvořili obraz nedostatku. Elektřinu jsme začali vést po drátech. Po krásné přírodě jsme natahali stožáry a za energie začali platit. Když ještě v dnešní době řeknete racionálně myslícímu člověku, že energie je volná, neomezená a v absolutní hojnosti, bude se na Vás nechápavě dívat a v duchu si myslet něco o mimoběžkách.

Když jsme zapomnění tvořili, byli jsme dost mazaní. Zamaskovali jsme princip hlavní osy „nebe-země“, sílu energetiky v břiše, cestu k prameni životní síly a posvátnost svazku.

K obrazu světa, kde se žije v zapomnění, jsme přidali příběhy plné pronásledování žen, které znaly hodnotu těla. Moudré ženy věděly, že tělo je systémem, který má v hloubce uložené znalosti o vesmírných a přírodních souvislostech.

A nyní přejdu plynule do přítomnosti. Podělím se s Vámi o část svého příběhu. Mohl by se jmenovat - „Jak jsem přestala věřit na utrpení, peklo a slabosti“.

V neděli večer se slavil Beltain. Upalování čarodějnic. Společně se čtyřiceti člennou skupinou skládající se z krásných, vědomých dětí a rozpomínajících se dospělých jsme zapálili oheň na kopci s výhledem k ratmírovskému rybníku v jižních Čechách, kde jsme pobývali v kempu „U kapličky“. Za čtyři dny se nám tam vystřídalo čtvero ročních období. Zpátky však oné noci. Tělem jsem cítila, že na upalování přestávám věřit. Vím, že z hlavy to nebude lehké přijmout. Tělo mi však nabízelo jiný příběh. Rezonuje mi. Týká se vědomí a síly. Jednoduše řečeno, kdo se rozpomenul a je zpátky vědomím (a ne primárně tělem), pak je i spojen s univerzálními principy a ví, že má ohromnou sílu. Už nemate okolí ani utrpením, ani ukázkou toho, že moudrost se trestá.

     

Cítím, že „obrazy konce“ jsou vymyšlenými kulisami z hlavy. Dříve jsem věřila, že mě kdysi upalovali na Staroměstském náměstí v Praze, proto se mi tam nechtělo jezdit. Byly to scény z ega. Kdybych měla ve středověku otevřené vědomí, nikdo by mě nechytal. Vysvětlím proč. Když žijete iluzi, jste v egu, hlavě, pak je vaše realita plná ohrožujících aspektů. Bojíte se, kdo vás napadne. Imigranti, znepřátelené národy, nebo paraziti. V dřívějších dobách inkvizice. Příběh psaný stále dokola, jen s jiným obsazením.

Vše je obrazem, příměrem. Tělo, země, vesmír jsou multidimenzionální. K dispozici je nekonečné množství možností. Pokud bychom na všech místech, kde je pán s vyhublým tělem na kříži, měli krásnou ženu s dlouhými vlasy a velkým bříškem, laskavým pohledem a otevřenou náručí, pak by realita byla zcela jiná. Anebo ještě jinak. Co kdyby na všech těch místech byl milenecký pár? Muž a žena, které pojí posvátný svazek?

Když se tímto změněným pohledem začnete dívat na svět, zjistíte, že tam dole peklo není. Byla to jen pojistka, abychom se báli sejít z povrchu a zanořit se do hlubin sebe (sebe-přijmout se). Svého času jsme peklo vyměnili za stíny. Hráli jsme hru na vnitřní stíny, karmické zátěže, stoupali si do nekonečných konstelací. Věřili jsme, že více porozumíme sobě, blízkým, světu. Měli jsme s tím hodně „práce“. „Pracovali jsme na sobě“. Kdo na sobě nepracoval, byl v našich očích zamrzlý. Těžké domlouvání s takovým člověkem!

Šla jsem stejnou, popisovanou cestou. Kdybych ji na sobě nepoznala, neměla bych možnost měnit skrze sebe kolektivní frekvenci.

Když mi můj syn vytáhl na čarodějnou noc, těsně před spaním, poslední zbytky vzteku z těla, o kterých jsem se domnívala, že už tam nejsou, věděla jsem, že stojím na rozcestí. Bud se vrátím zpátky, budu v duchu naříkat, jak to mám do prdele náročné, takových věcí, vlivů, kdo to má pořád všechno ustávat. Anebo tu noc vytvořím jinou realitu. Podívám se jako vědomí na tělo a už ho nenechám, ať se otráví, zmenší, oslabí a chová se v duchu odpojení se ze středu. Vědomě jsem zvolila, že každý kousek minulosti pustím, nebudu ho držet, ani sebe v lítosti, nebo odporech a jednoduše nechám tělo, ať vibruje v tónech láskyplných. Vždyť je přece první Máj! Uvolnila jsem se. Potřeby odpadly, už jsem nemusela „dohrát hru“.              

V souvislosti s tím, jsem si uvědomila, že mě nikdo nikdy neupaloval, netrestal, neznásilňoval ani nijak nenapadal. Byla to iluze, které jsem uvěřila. To, co se zhmotňovalo v mém příběhu a mohlo by zmiňované připomínat, byly fragmenty mé víry. Staré modely spojené s programy strachu. Dávná přesvědčení. Jinými slovy – nikdy se neděl žádný násilný akt. Vše bylo jen odrazem mých pochybností.

Vím, že když už nebudu pochybovat o síle vlastního těla, jeho (trochu se mi chce napsat její) schopnosti transformovat, realita strádání je u konce. Konec cyklu, oddělenosti a celibátu v široké mnohoznačnosti pojmu, které dané slovo obnáší.

Cítím hlubokou vděčnost za vše, co se dělo v Ratmírově a na předchozích kruzích. Jejich prostřednictvím probouzíme jiné přístupy (pradávné).  Tantru & Tao.  Tedy moudrost vlastního těla. Vnoření se dovnitř sebe. Objevení vlastní hloubky. Odevzdání se hadí síle, což je dokonalý zázrak. Hadí síla je vesmírným světlem, světem. Je spojená s podzemím, hloubkou. Když se k ní navrátíte, zjistíte, že žádné peklo není. Byla to jen mentálně vytvořená kulisa, která hodila tmavý šátek na barevné mandaly a posvátné geometrie.

Název článku zní Hieros Gamos. Posvátný vztah, sňatek. Někde se píše, že je stavem, kdy se zcela vyprázdní mysl. V té chvíli je vidět čistá pravda.

V kontextu těla mi k tomu chodí, že to co by člověk nevydržel hlavou, s lehkostí udrží břichem. Tam, kde vztahy běží na bázi starých ego programů, kdy se špatně komunikuje, dýchá, potkává, se nabízí možnost absolutní obrátky. Sestoupit z povrchu dolů, objevit, že tam, kde má být peklo a stíny, je prostor plný světla. Ne peklo, ale chrám.

V chrámu je dobře. Tady se nesoutěží, neobchoduje. Ani se tu nepodvádí a nemanipuluje.

Chrám je léčivým místem. Lázněmi.

Jakpak Vám to zní – mít z těla vlastní lázně? Wellness? To se děje tehdy, když se Vám rozteče sexuální síla tělem, přestanete se jí bát. Přestanete se bát doteků, pohledů a spojení.

Probouzení probíhá jemně. Teprve se nám vše rozpomíná, je vhodné být v oblečení. Nechat tělo, ať si zvyká na dávné, pravdivé, postupně.

Z mé zkušenosti se z matrixu jinak vystoupit nedá. Ke 3D realitě patří i 3D historie. Vzhledem k hustotě místního časoprostoru je „hustá“ i historie. Války, dobývání, ukřižování, upalování.

A teď si vezměte, že jste vědomí, které může tělo chytnout a umístit ho do jiné dimenze, na té stejné planetě (jak změníte frekvenci těla, pak změníte historii vlastního příběhu). Dimenzi 3D hlídá hlava. Tlačítko otevírající bránu pro vstup do světa s harmoničtější frekvencí je DOLE.

Často píšu o příměrech, které nabízí kvantová fyzika. Když propojíte vše co víte a znáte, tedy východní filozofii spolu s moderní vědou, vyjde vám, že přepis se děje v centru. V centru planety, ve středu čakry, buňky, atomu. Vše je spolu propojené. Planeta je měřítkově největší. Když se podíváte na její jádro, formu a elektromagnetické pole, pak rozklíčujete princip. Jednoduchým způsobem jde popsat takto. To, co pošlete z povrchu přímo dolů, do jádra, bude se v těch místech transformovat. Proměňovat. Změněný zápis se po siločárách (torusu) dostane obloukem zpátky na povrch.

Uvedu příklad. Pokud necháte směrem dolů klesnout své vědomí, pak se v hloubce (světle, esenci, plazmě, substanci stvoření) transformuje, což se promítne do celého těla. Tělo se přestane bát a trápit.

Přepóluje se na jiné vnímání. Začne se bavit energetikou, namísto hmotou. Samo se otevře realitě propojování, namísto her na rozdělení.

Uvidíte. Zkoušejte.

Z mé zkušenosti nestačí, když se o proměnách čte. Mezi námi je ještě mnoho těch, kdo „ty věci znají“… ale tělem žijí starou realitu (stavy blízké nemocem, nízko vibračním emocím). Proto kruhy… prožitek celým tělem, rozpomínání v blízkosti těch, kdo mají chuť si hrát na barevnější svět. 

NEJBLIŽŠÍ PŘÍLEŽITOSTI, KRUHY & KRÁSNÉ HRY

10.května – středa (ÚPLNĚK!), PRAHA, Toulcův Dvůr, téma „TĚLO JAKO INSTRUMENT mající schopnost sebe-uzdravení“, od 18 – 21,00 hodin. Přihlášky u mě, nejlépe na emailu gabisoul77@gmail.com. Vstupné je dobrovolné.

Za mě – je to krásná zkušenost. Vytvořili jsme skutečně jinou realitu – PODAŘILO SE! Už nechodí ti mající úmysl nabídku zneužít, což znamená, že je v kruhu vysoká vibrace, hojnost. Sdílení pak přináší mnohonásobný benefit pro všechny zúčastněné. Vědomě tvoříme realitu, kde má největší hodnotu moudrost, čistá síla a stav za egem. Děkuji za ni. 

26.-28.května – pátek – neděle, LITOMEŘICE, festival – ALLFEST, webové stránky - http://2017.allfestival.cz, přijeďte pobýt, program je pestrý, najdete v něm velký výběr workshopů, přednášek, i mých

PÁTEK 26.května
14,30 hodin PŘEPÓLOVÁNÍ TĚLA - zralost & zdraví v Hradním sále

SOBOTA 27.května
9,00 hodin TĚLO A LÉČIVÉ VIBRACE - Hlavní sál
12,30 hodin KVĚT ŽIVOTA - kvantová fyzika a mystika - Knihovna
16,30 hodin LÉČENÍ PROSTOREM - posvátná geometrie - Hradní sál
 

NEDĚLE 28.května
9,30 hodin ESENCE ZDRAVÉ ŽENY - Hlavní sál
13,00 hodin KVĚT ŽIVOTA - Kvantová fyzika & mystika - Modrý sál
16,30 hodin LÉČIVÁ TANTRA & TAO - workshop za 222,- Kč - Taneční sál
 

2.-4.června – pátek-neděle, PRAHA, Toulcův Dvůr, Zátiší, téma „TANTRA & TAO pro páry“. Hlásit se mohou páry i jednotlivci (momentální počet je vyrovnaný, aktuálně najdete vždy na stránkách, jaká je situace).

Za sebe cítím, že workshop otevře jiné dimenze vztahu. Necháme těla, ať se rozpomenou na zvýšenou citlivost, vnímání, pozorování toků energií, orgasmický stav na buněčné úrovni (tedy ne genitální – ten často uvolňuje energii směrem ven… my se zaměříme na vedení energií primárně dovnitř sebe, do celku, ne jen jedné části). Tímto způsobem tvoří Vesmír, příroda, což jsou systémy přetékající energií, dostatkem, radostí z tvoření nového. Tak se s tím vším propojíme. S hlubokým klidem a vášní pro život.

Nějaká místa jsou ještě volná, můžete se přihlásit, těším se. 

14.června – středa, PRAHA, Toulcův Dvůr, téma – „ LÉČIVÁ TANTRA & TAO“, od 18 – 21 hodin 

PRÁZDNINY
29.07. – 4.08. – sobota – pátek, jižní Čechy, RATMÍROV, kemp u KAPLIČKY, ubytování v chatkách, program většinou venku, na louce, v soukromí, v party stanu a menších stanech kolem, stravování polopenze (některá jídla budou raw, abychom se vyčistili, ještě více ponořili do energií, zlehčili, propojili). Téma – „TANTRA & TAO, báječná cesta vedoucí ven ze 3D“ – tedy přesně to, co popisuji výše. Je to pro ty, kdo hlavou ví, ale nemají na to adaptované tělo…anebo klidně i neví, ale jsou otevření a mají ochotu. V Ratmírově je krásně. Těší mě, že se mi místo, díky kamarádce Ladě, která v kempu správcuje a vaří boží jídla, po pěti letech, otevřelo. Starý cyklus se ukončil, začíná nový. Místo s kaplí, která má nad dveřmi Květ Života, je připravené na proměny. Tím, že tam strávíme více dnů, tak se změny trvale stabilizují. Což poznáte po návratu… ustojíte si výzvy a otevřete pohledu na krásu světa.

Na webu je už pozvánka. Ceny jsou dvojí. Buď je to 5.550,-Kč na osobu, kdy jste ubytovaní v chatce pro čtyři, nebo 7.270,-Kč na osobu, pokud přijedete v páru nebo ve dvojici a budete si přát mít celou chatku pro sebe.

Těším se na vás a báječnou cestu ven z 3D reality, krásným způsobem – přes sebe, uznání své hodnoty, skrze kontakt s vlastní hadí sílou. 

       

18.-20. srpna – pátek – neděle, PRAHA, Toulcův Dvůr, Velká Přednášková, „TANTRA & TAO – o kráse, nevinně a posvátném vztahu“… pozvánku na web brzy přidám 

A závěrem. Letošek se rozběhnul v mnoha nových podobách. Ladí mi hodně. Když se nebojíte, vykročíte směrem, kam nese tělo intuice, nemůžete na tom prodělat. Naopak.
Tak, jako jsem se vrátila do Ratmírova, tak také k dalšímu zkrášlování Vesicy. Tento týden má domek nové dřevěné zastínění, uvnitř přibude něco málo nabídku z masivu, chystám ozelenění střechy a podium se stříškou pro zavěšení houpacích sítí před chatou. Lázně se rýsují.

Kdo máte zájem přijet na proměnu, dejte vědět.

Nově vypíši termíny pro malé skupinky – 3-4 osoby na celodenní proměnu s možnosti přespání. 

Přeji Vám nádherné májové dny. Otevírá se dimenze, kde není nutné se trápit, mít nemocné tělo, nešťastné vztahy… pokud máte odvahu vstoupit, bude vás podporovat život sám, v celé své velikosti.

Gabi

foto - Verča Pokorná

Diskuze

Vložit první příspěvek

 
 
Blog
Newsletter

Pokud si přejete odebírat Newsletter, který pravidelně přináší informace o různých akcích, seminářích a zajímavostech, vyplňte své příjmení, jméno a emailovou adresu. Děkujeme.

Aktuální akce
Kudyznudy.cz - tipy na výlet
stránky vytvořilo Anything Studio