Vesica-news
 
Vesica-news » HOLY GRAIL - CESTA DOMŮ

HOLY GRAIL - CESTA DOMŮ


Svatý grál se nachází uvnitř...

Krásní lidé,

 v červencovém newsletteru se podělím o praktické zkušenosti, které napomáhají rozpomínání. 

Dnes odpoledne se venku střídalo krupobití, sluneční záře, duha. V jedné chvíli se vyjmenované odehrávalo naráz. Síla kontrastů. Jakmile se spojí voda a oheň, tak se mocné pouto těchto dvou elementů odzrcadlí v duze. Tak je to i s námi – muži a ženami. Dvě lidská těla mají potenciál vytvořit duhový svazek. Kdo by si ho nepřál?:-) Tuším, že všichni, ale jak jej zrealizovat? 

V minulém čísle jsem otevírala téma spojené s přirozeností v nastavení elementů, co se týká mužského a ženského těla. My ženy máme ctít čistou vodu a muži se mají věnovat posvátnému ohni. Lehce omezené podmínky jsou pro to ve městech, mnohem živější pak v přírodě. Návrat do přirozenosti si žádá návrat do přírody. Tam se rozpomínání na univerzální principy děje spontánně.

Pobyt mezi živly vede do hloubky. Jsem vědomí v ženském těle, tak opět popíšu více návodů pro ženy, s tím, že muži se mohou v rámci popisovaného podívat na možnosti uvnitř svých živých struktur. V naladění vám začne přicházet, jakou kapacitou a schopnostmi disponujete v přirozeně ohnivém (slunečním) aspektu vy. 

Co mi v poslední době přichází k ženskému tělu je změna ve způsobu opečovávaní. Souvisí s posunem vědomí po vertikalitě z hlavy směrem dolů. Kam směřuje vědomí, tam teče a nachází se nejvíc energie, stejně tak pozornosti. Známkou toho, že se Vám vědomí posunulo z hlavy, přes srdce dolů je, že více péče věnujete vnitřním orgánům, nežli povrchu. Ve starém nastavení, mentálním, jsme žili realitu, kde se kosmetické firmy předháněly v nabídkách na preparáty pro zdravé vlasy a zářivou pleť. Přípravky spíše škodily, nežli pomáhaly. Otázkou bylo, zda jsme si to chtěli přiznat. 

Zkrátka, když Vám vědomí sjede tělem dolů, zpátky ke zdroji, začnete se mnohem více starat o oblast ženských orgánů. Pokud vám to, co píšu, přijde příliš sexuální a tantrické, tak zhluboka dýchejte, aby se staré programy, které celou oblast potlačovaly, tabuizovaly a oslabovaly, proměnily. Cesta, kterou Vám tady popisuji vede k léčení na všech úrovních, protože pravá síla není v hlavě, ale je v dolních čakrách

V uplynulých letech jsme procházeli fází, kdy se mnohým z nás začalo otevírat vědomí. Většinou se otevíralo spojení nahoru. S hvězdami, Vesmírem. Když nebylo ukotvené do kořenů, tak se z života stával koktejl mnoha ezoterických informací, které však se skutečnou realitou měly pramálo společného.

Jakmile se vědomí začalo posouvat z hlavy dolů, do srdce, zjišťovali jsme, že realita není jen fyzická. V meditacích jsme nacházeli Vesmír uvnitř. Přáli jsme si změny, ale jen malé procento z nich se realizovalo. Bylo to z toho důvodu, že jsme měli zavřený spodek – tedy tvořivé centrum, kde se rodí nové reality. 

To je důvod, proč o něj pečovat a mít tam pozornost. Celý systém (tělo) jede na pohon, který sytí životní síla. Ta se nedá vymyslet (z hlavy). A také se nedá vymeditovat srdcem. Aby mohla proudit, je zapotřebí otevřít toky dole. Symbolem, který popisované představuje, je kalich – grál (holy grail – hieros gamos, jinými slovy – svatý grál – posvátný vztah). 

Když se rozkročíte zeširoka, tak se tímto způsobem postavíte do pozice, která je shodná s gotickým obloukem. Gotické katedrály mají obrovskou sílu. Stejně tak naše těla, když jsou centra otevřená a průchozí. Jakmile vám poloha (rozkročeno – otevřeno) bude přirozená, tak se zprůchodní brána mezi nohami, kterou začne téct zemská síla. V ženském těle je vyjádřená vodou, v mužském ohněm. Když natéká podzemní voda (energeticky) do ženského těla, tak se plní mísa (lůno, děloha). V patriarchálně nastavené společnosti se ženské orgány často, z různých důvodů, chirurgicky odebíraly. V nebývalé míře. Pokud se vás to ženy týká, pak není nic ztraceno. Tělo není fyzické, je energetické, fluidní. Kódy a matrice zůstaly zachované, ty se odoperovat nedají.

Důležité je, aby dole byl dostatek vody. Čisté vody. Děloha je vesmírnou pramatkou. V každém ženském těle jsou uchovány záznamy o stvoření. Lůno je začne do systému uvolňovat v podobě vizí, vzpomínek a synchronicit, jakmile mu dáme důvěru. Podstatné je, aby byly průchozí, energeticky viditelné a zpátky ve své síle – vaječníky. V levém se nachází záznamy o vztazích, které máme s ženami (i rodově, i s budoucími generacemi). Na této úrovni můžete odpustit všem ženám soutěžení, nepochopení a všelijaká nedorozumění. V pravém mají ženy všechny vztahy s muži. Tady můžete uvolnit strachy. Každou žárlivost, hrůzu z opuštění, trauma z nevěry.

Vyzkoušejte hluboký nádech středem gotického oblouku směrem vzhůru, hluboko do srdce, a pak ze srdce výdech do jednoho a následně druhého vaječníku.

Pokud žena nemá průchozí, uvolněný, přijímající spodek, tak i když se odehrává milostné, fyzické spojení s mužem, pak ho žena svým způsobem nepouští dovnitř. Což muži v hloubce sebe cítí. Taková byla realita v nevědomí. Všichni jsme si moc přáli se milovat, ale často se jednalo o povrchní, kolikrát jen rychlé spojení. Ženy byly nedovyživené (neměly otevřená centra pro spojení s neomezenými zdroji), a tak mnoho energie putovalo z mužského těla do ženského, což muže vyčerpávalo.

To je ale stará realita. Nyní se vše mění. Vrací se přirozenost a posvátnost. Hluboká úcta k tělu a jeho schopnostem. 

A kam nás kolektivně nové energie vedou? Z mého pohledu vnímání zpátky k posvátným vztahům. Když se dívám na symboliku a čtu energetiku těla, pak mi s tím přichází, že uvědomění si pravé hodnoty a toho, kde se nachází, souvisí do značné míry s odtabuizováním našich podbřišků. Muži hledají hodnoty venku. Zkoumají Vesmír, podzemí, dívají se dovnitř molekul a atomů. Hledají odpovědi na otázky. 

Co když se nachází uvnitř ženského těla?

Na to jsme jak ženy, tak muži zapomněli. Kdybychom nezapomněli, pak si jako vědomí nezahrajeme na ztrátu spojení.

Nassim Haramein, který vesmírné a zemské principy ukazuje skrze kvantovou fyziku, pojmenovává výše zmiňované jako „connected universe“. Propojený Vesmír.

Ten je naší přirozeností. Do propojení se zpátky dostaneme přes doteky, objetí, přijetí. Kdo na sebe nenechá „šáhnout“, nemůže se pohnout dál. Takový je univerzální princip. Tělo je instrumentem, který pravdivě odráží míru vědomí v systému. Lehce se to dá poznat, nakolik je kdo otevřený nebo uzavřený.

V poslední době zjišťuji, jak s tím úzce souvisí nahota. Když máte své tělo přijaté, a víte, že jste vědomím, a ne primárně tělem, pak se pokaždé, když se vysvlečete, zvýší frekvence systému. Uvidíte,… zkoušejte. Před dvěma dny jsem viděla vnitřní obraz, že nová realita bude prezentována sílou, kterou vyzařuje nahé, zdravé tělo. V té dřívější jsme měli po mnoho generací moc prezentovanou faraony, králi, církevními hodnostáři. Velkou roli hrál majetek. Demonstrace síly. Nákladně vybavené chrámy, zámky a kostelní budovy, aby se umocňovaly pozice. Což však plynulo z mentální úrovně. Kolikrát byl král nebo královna slabá, a moc se udržovala uměle.

V nové realitě vidím obrazy, kde je čistá síla a moc prezentovaná samotným posvátným instrumentem, kterým je tělo. Tím, že má zdravé orgány, teče jím silná, životní energie a má rozpomenuté schopnosti, které přesahují nám známé technologie.

Proto se tak velmi vyplatí o tělo pečovat. Znát jeho mystéria a hloubku. Život není logický, je mystický. Mysl nikdy nic nového nenabídne, operuje vždy jen s tím, co už zná. Z této úrovně se k vlastní hodnotě nemůžeme dostat, ani přiblížit.

To, co s vámi tady sdílím, dovedlo mé tělo do stavu, která je kombinací klidu a vášně. Také jsem dříve nechala tělo zapomenout. A mnoho let žila v návalech stresů, strachů, občasných manipulací, žárlivostí, apod. Zkrátka všemi těmi perfektními „vymoženostmi“ z hlavy, která je takto nastavená (anglicky  – design of the mind). Mentální design.

Srdeční design už má jinou frekvenci, jiné barvy a tóny. A ten spodní pak ještě jiné škály. Takové, o kterých se hlavě nikdy nesnilo:-)

A tak svým tělem, které má zažité všelijaké designy, otevírám příležitosti pro zkoumání těch nejbarevnějších.

Duhou jsem začala, duhou to dnes uzavírám.

Podělím se ještě o pár fotografií z posledních dní, kdy jsem byla v čase svých narozenin s blízkými ženami na Vyšehradě, kde jsme prošli rituálem s čokoládou, tabákem… a nakonec i labyrintem, těsně před Úplňkem. Přesah to tedy mělo veliký.

         

Na Vesice máme novou zelenou, netřesky a rozchodníky, osázenou střechu. Kdo se sem chystáte a máte v blízkosti přebytek těchto rostlin, tak prosím sazenice přibalte s sebou. Na střeše bude postupně vznikat mandala – spojení Země a Venuše, tak kdo si přejete být spolu-tvořitelem, přivezte s sebou křišťál nebo jiný barevný kámen. Co se týká kamenů, tak se pak hodí i kámen zaoblený, placatý, na ukončení osázené střešní plochy.

      

Velké poděkování všem, kdo se na vykrášlování Vesica prostoru u řeky Oslavy podílíte. Velká, hluboká vděčnost. 

NEJBLIŽŠÍ MOŽNOSTI VEDOUCÍ K ROZPOMÍNÁNÍ – 

12. července, ve středu, od 18 – 21 hodin, v PRAZE, TOULCOVĚ DVOŘE – odpoledně-večerní workshop s názvem – ŽENA JE VODA, MUŽ OHEŇ – ČISTÉ A MOCNÉ SÍLY V TĚLE. Pokračuji s oslavou narozenin, a tak součástí bude rituálně připravená čokoláda (z nepražených bobů, 100%, s trochou medu, skořice, chilli). Kakaovník otevírá vědomí, pokud tam nejsou příměsi v podobě levných tuků apod.
Tentokrát jsme ve VELKÉ PŘEDNÁŠKOVÉ, kdo plánujete přijít, pošlete mi přihlášku, zprávu, děkuji 

18.-20. srpna, pátek – neděle, v PRAZE, TOULCOVĚ DVOŘE – víkendový workshop s názvem TAOISTICKÁ TANTRA – NAPLNO DO VĚDOMÍ! Program se bude týkat výše uvedeného. Je to cesta, jak se otevřít, cesta k léčení, tvoření nových realit. Vidím to na účastnících předchozího kruhu, a krása, jaké proměny se dějí.

Podrobnosti najdete na stránkách, také k jiným akcím.

Pro individuální a párové proměny je otevřená Vesica… a já také:-) 

Děkuji, že jste. Na tyto magické zážitky z poslední doby jsem se těšila celý život:-)

Objímám Vás, Gabriela

Diskuze

Vložit první příspěvek

 
 
Blog
Newsletter

Pokud si přejete odebírat Newsletter, který pravidelně přináší informace o různých akcích, seminářích a zajímavostech, vyplňte své příjmení, jméno a emailovou adresu. Děkujeme.

Aktuální akce
Kudyznudy.cz - tipy na výlet
stránky vytvořilo Anything Studio