Vesica-news
 
Vesica-news » LION´S GATE - LVÍ BRÁNA

LION´S GATE - LVÍ BRÁNA


Lví brána otevírá mužům přijetí mystické podstaty ženy a ženám nabízí přijetí slunečních paprsků (čistého mužského principu) hluboko dovnitř sebe

rásný, barevný, slunečný den všem,
je prvního srpna, svátek Lughnasadh, začátek sklizně, dožínky.  A momentálně je 22,20 hodin… tedy nové začátky. Nové reality. Postupně se ukazuje, kolik pravdy je na tom, že si realitu tvoříme sami. Dokud nám však tělo vibruje na příliš pomalé frekvenci, tak se nám takový pohled nemůže otevřít. Z popisované úrovně nevidíme pro takové tvrzení žádné souvislosti. Což je dobře, protože stav nevidění pravdy jsme si jako vědomí přáli prožít. 

Když už jsme si pak pro své tělo zvolili fázi rozpomínání, začali jsme mít po určité době hluboký klid během nízko-vibračních projevů jiných „těl-systémů“. Pohledem celku je zřejmé, že není přirozené, abychom se tady „probudili“ všichni najednou. Jedno vědomí přepouští více světla, plynule otevírá a zpátky do vertikální osy propojuje tělesné systémy návazně. Jeden po druhém. 

Je to z toho důvodu, že vstupujeme do zcela nové fáze. Adaptujeme se. Účastní se toho všichni, což na duální rovině není možné ani vidět, ani pochopit. 

Jaký je tedy pohled jednoty na současné dění?

Pravděpodobně největší změny při navyšování frekvencí vlastního systému se týkají kvalit, kterými jsou již výše zmiňovaný klid a druhou je pak vášeň. Ve vyšších frekvencích se spolu prolínají, existují ne vedle sebe, ale v sobě. Čím více klidu, tím více vášně. Jedná se o stav, který úzce souvisí s přítomným okamžikem, pomalým a vědomým dýcháním, uvědomováním si věcí, vztahů a situací v pohybu, které jsou ve stejný čas zastavené. Což potvrzuje moderní kvantová fyzika. Dalším projevem je, že dokážete „odladit“ vnějšek. Jakmile své tělo otevřete pro neutralitu, stav nuly, pak přestáváte cokoliv hodnotit, a tím pádem to nemusíte ani „zpracovávat“. Možná to zpočátku nepůjde hned na sto procent, ale popisovanou schopnost máme všichni. Nedá se na nic vymluvit. Jsme jedno vědomí, které si hraje přes mnoho unikátních systémů.


A samozřejmě nejvíce ho (to vědomí – tedy nás) baví hra v mužsko-ženském podání.

Během minulých generací jsme kolektivně zažívali obrácené principy a přístupy. Doménu drželi muži. Ženy se stáhly do ústraní a vědomí přes těla poznávalo, jaké to je, když chybí intuice, časté vědomé doteky, rituály, meditace, komunikace s jemnohmotným světem, moudrost břicha a pravá, čistá síla. Toho všeho tu bylo sporadicky. A bylo to dobře. Kdybychom si všichni takové nastavení nevyzkoušeli, tak bychom neměli danou zkušenost, ze které má prospěch celý Vesmír. Jako duše to víme, jako fyzická těla nikoliv. 

Jeden z aspektů, kterým se vyznačovala realita „naruby“, byl minimální počet posvátných vztahů. Ještě pár let zpátky jsem žádný takový neznala, ani jsem žádný takový neměla. Vztahy nám tu moc nefungovaly. Bylo v nich přítomno dost napětí, soutěžení, domlouvání, občasné lhaní. Když už toho bylo moc, nechtěli jsme s tím druhým mluvit. Byly zkrátka „hustšího“ typu. Z uvedeného plyne, že kdo si přeje žít realitu posvátných vztahů, pak ho nebo ji čeká nejprve prolehčení vlastního systému. Úzce s tím souvisí strava. Dnes už každý dobře ví, jaké typy potravin udržují tělo v hustotě (když se Vám po jídle chce spát), a které frekvence naopak navyšují. První kategorii známe dobře, tak možná zmíním tu druhou. Zaručenou cestou, jak si navýšit frekvence je co největší podíl živé stravy. A té dobré, tedy od zahrádkářů, farmářů, kteří mají úctu a pokoru. Milují své ruce zanořené v hlíně, a cítí, jak všechny živly milují je. 

Jiný úhel pohledu se týká skladby těl, a také toho, které z nich dominuje. V realitě „naruby“ nám kolektivně určovalo životní nastavení vlastní mentální tělo. Nejvíce energie jsme měli v hlavě, o čemž jsem už dříve psala. Pak jsme ji začali z hlavy, skrze meditace, cvičení, zpomalování, uvolňovat směrem dolů do srdce. Preferenci dostávalo emocionální tělo. Tady jsme však ještě nebyli usazeni ve středu, chyběla nám silná vazba na Zemi, tedy směrem dolů, do kořenů. Až jsme dovolili energii, aby stekla dál, dolů, do hloubky, do spodních center, pak se zaktivovalo esenciální tělo. Ze všech tří těl jedině esenciální tělo umí udržet střed. To je důvod, proč jako vědomí přes své tělo otevírám do dané reality Tao & Tantru. Taoistická Tantra probouzí esenciální tělo, které má úzký vztah s vnitřní moudrostí a pravou (čistou) sílou. Bez otevřených, dýchajících, uzdravených spodních center není možné udržet střed, stav jednoty a prázdnoty, který vede k ohromné kreativitě a otevírá nové možnosti a vztahy. 

Esenciální tělo se také vyznačuje tím, že pro něj není důležitá kariéra, „papíry“, nebo diplomy. Tam, kde mentální tělo kladlo velký důraz na výkon a výsledek, který měl být zapsán, oslavován a zhodnocen, tam zůstává esenciální tělo v božském klidu. Samo ví, že největší hodnotu nese ono. 

Pro esenciální tělo nejsou důležité přednášky. Nejvíce jej baví přímé prožitky. Doteky, objetí, pozornostskrze tyto dary si sebe nejvíce uvědomuje. Tím také sílí a rozšiřuje se. Přestává hledat informace ve vnějším světě. Esenciální tělo nejvíce těší a naplňuje, když objevuje vlastní skrytou kapacitu. A tak otáčí pozornost dovnitř, protože ví, že v hloubce jsou zaznamenány veškeré informace z Vesmíru (potvrzeno kvantovou fyzikou). 

Dříve jsme Vesmír objevovali venku. Rakety měly falické tvary, protože dobývání Vesmíru byla veskrze mužská disciplína. Mentálním tělům se to zkrátka takto jevilo jako nejlepší. (V Brně máme jednu takovou raketu přímo na hlavním náměstí. Původní záměr v tomto případě nesouvisel s vystřelením vzhůru do oblak. Tato byla sestrojena v duchu časostroje (z boží vůle hodin), a to velmi důmyslného, až by se dalo říci tajemného, protože tady se nikdy nedozvíte, kolik hodin vlastně je.) 

Esenciální tělo má na věc jiný pohled:-) Ví, že tělo jako systém má přesah nejen přes vlastní formu, ale taktéž planetu, Sluneční soustavu, galaxii… zkrátka je napojené na celý Vesmír. My jsme si jako Vědomí zahráli hru na to, že super moudrý instrument, který dýchá v propojeném nebesko-zemském rytmu, na mnoha úrovních zatížíme, abychom se během návratu dozvěděli více souvislostí.

Se zmiňovaným přesahem souvisí tvary vesmírných talířů, které nám tu krouží kolem. Kulatý střed a prstenec jako přesah. Koho baví posvátné geometrie, načítání energetiky těla, objevování souvislostí v rámci vesmírných principů, struktur, vzájemných propojeností, tak tam podobnost „načte“.

Když bych popisované přiblížila na příkladu lidského příběhu a fungování mužsko-ženského principu, tak by to mohlo vypadat následovně. Ve staré realitě hledali muži odpovědi na své otázky venku. Potřebovali se nažhavit, zapálit, spotřebovat na startu mnoho energie, aby se mohli vydat, na poměrně krátký čas, a jen určitý dolet, do nebeských výšin. Za hranice. Za horizont běžného vnímání. Během milování s ženou to bylo velmi podobné. A tak jako toho mnoho nezjistili během vesmírných výletů po planetárních sousedech, i když byly přesvědčeni o opaku, tak stejně tak se žádná velká mystéria nerozkrývala při intimním spojení s partnerkou. 

Časy se však mění. Mystika se nám vrací zpátky do života. Pokud muži uvěří, že na to, na co si nemohou sáhnout a co není na první pohled vidět, existuje, pak se kolektivně posuneme do vyšších dimenzí. Na nás ženách je, abychom v hloubce sebe uznaly nádherný, sluneční mužský princip, začaly jej vidět, vnímat, hladit, uznávat. Pozvaly ho k sobě, dovnitř, byly s ním v symbióze a oslavovaly jej… 

        

K tomu je nyní ideální čas. Dny ve znamení Lva. Slunce nás naplno rozehřívá, dává nám příležitost, abychom do takového stavu vstoupili. Prošli bránou, která spojuje dimenze. Otevřená bude 8.8… i nějaký čas před a také po. Letos to bude super silné, protože je ve dnech „otevřené brány“ i Úplněk. A zázraky se mohou naplno dít. 

Na závěr ještě zpátky k Tao & Tantře. Jsme těmi, kdo se na planetu zemi přišli vědomě dotýkat, objímat, milovat, což nemusí nutně znamenat jen milostné spojení, se kterým máme milování spojené. Milovat sebe, druhé, přírodu, stavy ve vědomí…

Z úrovně rozpomínání je zřejmé, že Tantra posiluje to, co bylo dlouhé generace potlačené. Co strádalo, bylo oslabené, nenaplněné, nevyživené. Naše těla jsou systémem. Tak jako je systémem květina, letící pták, žhavé Slunce. Jakmile jej jako systém začneme vnímat, pak nám přijde přirozené, že nejvíce energie má být dole, protože sexuální síla se generuje v ženských a mužských orgánech, a ty nejsou v hlavě, ale jsou tam, kde jsou. Na sexuální sílu frčí celý Vesmír, který je také systémem. Mnohonásobně větší sílu má vědomé energetické spojení, nežli nevědomé fyzické. Když si tuto dimenzi v partnerství (nebo jakémkoliv vztahu) otevřete, čekají vás zázraky. 

Mentální 3D systém pracuje tak, aby vášeň, extatické projevy, ale také jejich spojený protiklad, tedy zastavení, meditace, čisté bytí, co nejvíce utlumil.

Jedna věc je však jistá. Je to každého svobodná volba, které ze svých těl bude nejvíce vyživovat. Pokud bychom dále drželi v popředí mentální těla, pak budeme mnoho ze svých energií věnovat na strávení těžkého jídla, nepříjemných situací a negativních zpráv z médií. S emocionálním tělem začneme být lehčí. A pokud přeladíme na esenciální tělo, tak se uzdraví celý systém, zharmonizují se životní témata a započnou posvátné vztahy.

Srdečně Vás zvu do kruhů, kde se spontánně rozpomíná, jak do žádaného stavu – k aktivnímu esenciálnímu tělu - dojít. 

NEJBLIŽŠÍ PŘÍLEŽITOSTI – 

18.-20.srpna (pátek – neděle) – PRAHA, téma „TAOISTICKÁ TANTRA – Naplno do vědomí!“ – pro jednotlivce i páry. Místa ještě nějaká volná jsou, pokud Vás přeladění na přirozený stav bytí, mnoho okamžiků potkání se se sebou, na hluboké úrovni s druhým, či druhými, rozpomínání se na to, jaké to je mít otevřenou vnitřní moudrost, být v čisté síle, v propojení, vědomě tvořit, vědomě si užívat života, napište, přidejte se.

V pátek na závěr nás čeká čokoládový rituál, v sobotu odpoledne přijde zahrát na domorodý (kouzelný), africký nástroj Koru Jaroslav Mugrauer . 

30.srpna (středa), od 18 – 21,00 hodin – PRAHA, téma „ŽENA JE VODA, MUŽ OHEŇ“ – tradiční středeční rozpomínací vědomá „party“, na které si užijete sebe, blízkost druhých, doteky, pohyb, zastavení, posvátnost, propojení, univerzální principy. Dejte vědět, pokud se Vám to otevírá, napište. 

15.-17.září (pátek – neděle) – PRAHA, téma – TANTRA & TAO pro páry, hlásit se mohou i jednotlivci, poskládáme se dohromady… platí vše, co je uvedeno k srpnu. Pokud se Vám posuny ve vědomí krásným, jemným a přesto velice silným způsobem otevírají, a nehodí se srpen, pak je tady další možnost:-) Přihlašování je otevřené. 

Miluji Vás bezpodmínečně, s hřejivými slunečními paprsky a čistou vodou na blízku, Gabi 

V rámci uveřejněných fotografií děkuji Terezce, Raimondě a Marci

Diskuze

Vložit první příspěvek

 
 
Blog
Newsletter

Pokud si přejete odebírat Newsletter, který pravidelně přináší informace o různých akcích, seminářích a zajímavostech, vyplňte své příjmení, jméno a emailovou adresu. Děkujeme.

Aktuální akce
Kudyznudy.cz - tipy na výlet
stránky vytvořilo Anything Studio