Vesica-news
 
Vesica-news » LIVING THROUGH THE LIFE FORCE - KDYŽ NECHÁME ŽIVOTNÍ SÍLU TVOŘIT PŘÍBĚH...

LIVING THROUGH THE LIFE FORCE - KDYŽ NECHÁME ŽIVOTNÍ SÍLU TVOŘIT PŘÍBĚH...


Od vlastní životní síly byla většina z nás odpojená, to se však v současné době mění... je to dobře, krása veliká... otevírá se nám kapitola vědomého tvoření skrze vlastní "energetiku", skrze "energetické tělo"

Krásný začátek léta všem,

    kde jste slavili Slunovrat a Svatojánskou noc?

Věřím, že většina to bude mít podobně, když přijde na uvědomění, že jsme se překulili směrem „k Vánocům“. Taky to nechcete slyšet? V jistém úhlu pohledu, který mi nastínil jeden báječný muž, existuje mezi 24.červnem a 24.prosincem perfektní spojení dvou protipólů, letního a zimního. Oběma datům předchází slunovraty, a po obou následuje týden retrospekcí, který ve finále otevírá nový cyklus. V zimě je to Nový rok, v létě začátek prázdnin.

Pokud jste tedy byli v těchto dnech na výborném jídle, čaji nebo kávě, pak nic není náhoda, a svým způsobem „ladíme formu“ pro uvítání nových možností, a třeba i vln hojnosti. 

Nová realita (dimenze s vyšší frekvencí) vstupuje a v jemných nuancích se projevuje již s každodenní pravidelností. Záleží, jak kdo se ji otevírá a vědomě nové úhly pohledů, na sebe a svět kolem, volí.

Téma hojnosti zajímá všechny (divila bych se, kdyby ne), a tak na to spolu mrkneme.

Anglicky se hojnost řekne – abundance. Jako podstatné se jeví, že se ve slově vyskytuje základ, kterým je slovo „dance“ – česky „tanec“. A kolem toho se to točí. Nové, svěží energie budete ve „stojatých vodách“ (v dřívějších modelech uvažování) těžko nacházet. Tanec jako takový je určitá aktivita. A bez té nelze změny docílit (při čtení moudrostí v knihách nebo na FB k žádné vnitřní, vibrační proměně nedojde, ta přichází až s praxí).

Ve staré realitě se vyvíjela ohromná mentální aktivita, aby hojnosti bylo dosaženo. Každý z nás zná mnoho těch, kdo disponuje majetky, ale v jiných životních oblastech strádá. Nemůže to být jinak. Každá hojnost, která se vymýšlí z hlavy, je dotovaná životní energií. A tak v čase nastává situace, kdy přibývá vlastněných věcí, ale ubývá zdravých orgánů v těle. 

S přirozenou hojností je to jinak. Patří k atributům nové reality. Magicky ji k sobě přitahuje ten, kdo vystoupil z role oběti a převzal si zodpovědnost za tvoření vlastního příběhu v synchronním rytmu s univerzálními principy. Což se ve výsledku podobá situaci, kdy se často převrátí celý život vzhůru nohama (někdy to způsobí odchod z práce, stěhování, rozvod, anebo nemoc). Je to správně.

   

Ve 3D dimenzi je vše otočené naruby oproti přirozenosti, proto se bez obrátky (opuštění komfortní zóny - jinými slovy té, kterou jsme doposud znali) nedá ze starých programů vystoupit. 

Taktéž se přirozené hojnosti nedočká člověk žijící „ve hmotě“. Ego sice dočasnou slávu vyrobit umí, ale je iluzorní, brzy zaniká. A že život bez kolizí, krizí a ztrát není možný? Ale je… na jiné vibrační úrovni ano.

Jak si tedy své tělo na přirozenou hojnost naladit?

Míra přirozené hojnosti odpovídá vztahu, který máme k životní síle. Její zdroj se nachází v těle DOLE (první energetické centrum). Tedy ne v hlavě – ta jen vytváří o síle a moci iluzi. Z hlavy vytvoříte pofidérní obraz moci, která funguje navenek, ve spodních centrech naopak disponujete sílou vnitřní, která zajistí, že neusilujete o to, aby se ve vnějším světě něco stalo, tady víte, že stačí udržet stav klidu, aby se věci přirozeně vyvíjely samy.

Vnitřní klid bez vnitřní síly není možné získat. 

Zároveň se bez klidu nedá otevřít vztah k životní síle. Kdykoliv stresujeme, upínáme se na to, aby ve výsledku pro nás něco dopadlo dobře, potřebujeme zásluhy, pak „jedeme z hlavy“. Pokud něco nedopadne, jak má, někde něco ztratíme, aniž bychom si to přáli, spadne nám energie, a tím pádem se do nízkých vibrací doladí i emoce. Zároveň hlavou víme, že se točíme v začarovaném kruhu. Občas něco vyjde, chvílemi jsme zklamaní a nešťastní, a tak stále dokola. 

Každý, kdo si vědomě zvolí posun z 3D točny, začne dříve či později poslouchat intuici, která vede pozornost tělem dolů. Cesta vede přes srdce. Nyní máme za sebou (někteří) několikaletou fázi, kdy se „otevírala srdce“. Ukazovalo se, že síla srdce je mnohonásobně větší, než ta z hlavy. Stejně tak i moudrost. Přes srdce se začínali otevírat nové možnosti. Docházelo k uvědomování, že nadále už nelze žít čím dál hustší a destruující staré vzorce. A tak se vytvořila široká nabídka workshopů, terapií všeho druhu. Někde se změny skutečně děly, jinde se nic podstatného nestalo, protože na pozadí úřadovalo ego, které tvořilo další a další iluze. A všechno bylo v pořádku a dokonalé. Vždy to tak, je. 

I když jsme možná neměli nadhled, a často jsme něco hodnotili, nebo si ještě vzájemně konkurovali, na vnitřní, kolikrát až nepostřehnutelné úrovni se změny odehrávaly. Úhly pohledů na realitu (především své tělo… v čase zjistíme, že veškerá realita je v podstatě samotným tělem – vím, že hlavou se to nedá pobrat, ale skrze rozpomínání pak už ano) se začaly pootáčet. 

Kdo si přál mít krásný svět kolem sebe, otevíral srdce, meditoval, cvičil, byl na práně, součástí kruhů, rituálů a ceremonií, ale neotevřel si cestu ze srdce dolů – do oblasti podbřišku, kde máme své ženské a mužské orgány, které jsou vytvořené tak, aby v harmonickém propojení tvořily stabilní, nové reality, tak možná zachytával, že svět je mnohem mystičtější, než se první pohled zdálo, ale zároveň v poli zůstávalo mnoho z toho „starého“. 

Cesta k podstatě, posvátnosti propojení mužského a ženského principu se nedá uspěchat, ani nijak z hlavy nasimulovat. Buď se vám začne rozpomínat, že tělo je nástroj na tvoření nových realit, s čímž si začnete hrát, a pak jen pozorujete, že se to děje, nebo ještě nenastal správný čas, „jistoty hmoty“ se jeví jako nepostradatelné, a tak bude taková vibrační úroveň ještě nějakou dobu prožívána. 

Do tvoření nových realit nejde vstoupit se strachem. Daná možnost se otevírá, až máte hodně důvěry v sebe, život a milujete své ženské a mužské orgány, milujete svou životní sílu tak, že ji neplýtváte na nízké vibrace (nejedete ve starých modelech – nesloužíte, nemanipulujete). Neděláte to, protože vás baví frekvenčně vyšší polohy. V těch se není možné pohybovat, pokud nemáte ustanovený za primární vztah ten k sobě samým. Pokud je tento milující, vášnivý, důvěrný, pak se vám otevřou dimenze, které se v zablokovanosti těla, jeho částí, nemohou otevřít. A tudíž ani nebudete věřit, že existuje ještě něco jiného. 

Každý, kdo bude popisovat stavy, ve kterých je propojený, v komunikaci, s dalšími dimenzemi (někdo to má s rostlinami, někdo s kameny, přírodou, vesmírem, zvířaty, malými dětmi, živly) bude pro člověka žijícího ve hmotě vždy nečitelný, zvláštní, a svým způsobem „mimo“. Což přesně sedí. Ano, je to tak.

Na výše uvedených případech jsme začínali. Jakmile se nám rozšiřovalo vědomí, zkoušeli jsme komunikovat s „neviditelným“ životem venku. Mluvit se svými orgány, tělem, otáčet pozornost dovnitř a nacházet tajemství, které v sobě nese životní síla, nebylo tak časté. Přirozeně. Stále jsme měli hodně z pozornosti na outdoor jevech a neměli zkušenost s tím, že je možné se vnějšího zcela pustit. 

Chce to důvěru. Poznání, které v pravdě ukazuje, že to nejsou okolnosti, které mají vliv na vnitřní pocity (vzorec 3D reality). Ve vyšší dimenzi víte, že svět kolem je, bez výjimky, odrazem stavu vnitřního. Tady se přestáváte namáhat (dřít), usilovat, vydávat mnoho ze své energie směrem ven, aby se stalo, co si přeje hlava. 

V nové, vyšší dimenzi máte niterný vztah se svou sexuální sílou. A daný vztah je hodně jiný, než jak byl tady po staletí realizován. Jakmile se začalo mluvit o sexualitě, pak vybíhalo mnoho programů spojených buď se studem, někdy extrémní okázalostí, jindy se zraněním, přehnanou touhou, potřebou, výkonem, nutností častého fyzického propojení nebo naopak úplnou rezignací. Pokud druhému pohlaví nevěřím, raději ho k sobě nepustím (což se děje někdy i nevědomky). Už jsem o tom psala dříve, že se energetický přístup z důvodů mnoha strachů, především v tělech žen, uzavřel. Muži naopak ztratili schopnost cirkulace životní energie uvnitř sebe, bez toho, aniž by ji pouštěli ven. 

To je také důvod, proč na kolektivní úrovni frčel business více mužům. Vím, že popisovaným příměrem se málokdo dívá, ale skrytá souvislost tam je. Díky tomu, že muži směřovali životní sílu ven, tak se nám tu rozjela éra technologií a umělé inteligence apod. Současně začala slábnout samotná těla. Je zřejmé, že když jsme ztratili schopnost nadnášet předměty myšlenkou, potřebujeme stroje. Zapomněli jsme, jak se přemisťovat v čase a prostoru, tak jsme vyvinuli auta a letadla. Uvidíte, jak se svět změní, až muži zpátky objeví umění cirkulace vnitřní síly (bez toho aniž by ji vydávali ven, což je vyčerpává - přirozeně). 

A protože je to jinový princip, tak se naplní díky vědomé přítomnosti žen, které pro takovou proměnu „udrží pole“.  Jinými slovy – žena ve své největší síle, tedy, když je to už doopravdy ženská, nedělá nic – jen je spojená, otevírá sebe a má ve frekvencích nastavenou možnost změn. Nemůže se bát. Naopak. To je momentální „mission“ žen.  Být super odvážné a tvořit věci jinak. Nebát se nařízení, systémových pravidel, názorů jiných, médií, úřadů… jen být uvnitř sebe, poslouchat se, probouzet vnitřní moudrost, mít důvěru v průběh změn, že to tak zkrátka při přechodu z jedné reality do druhé je. Venek je čím dál více zanesený (prostředí), vyčerpaný (zdroje), znásilňovaný (systémem), ale přesně tohle je projev doznívajícího cyklu jedné etapy, kdy jsme si tu jako vědomí hráli na hustotu. Nové, čisté prostředí se právě rodí. 

O čem tedy životní, sexuální síla ve změněné realitě je?

Jedná se o přesný opak toho předchozího.

V zásadě je méně fyzická, mnohem více energetická, což přesně pasuje na vnímání reality jako celku – už je mnohem méně hmotný, ale mnohem více tvořený energiemi (kdykoliv cítíte a vnímáte energeticky, přelaďují se mozkové vlny z bety do alfy… a následně stavů hlubšího klidu). 

V době, kdy své tělo začnete poznávat pohledem energií, nenechá vás to na povrchu. Dotekem, pohledem, přesměrováním pozornosti vás to povede k prozkoumávání vnitřních prostor. A jakmile se dostanete přes vrchní vrstvy, které ještě v malé míře drží programy „hustoty“,  někdo to nazývá „stíny“, objevíte super krásný svět. Uvnitř najdete esenci toho, kým jste ve skutečnosti. S tou, jak se spojíte, přestanete se bát. Následně vám tělo dá pocítit, že skutečná ženská síla je o tom, že každou buňkou a hlavně svými ženskými orgány, milujete muže. Nezaměňujte si to s častým, až polyamorním fyzickým spojováním se. Tak to není. Vy je milujete energeticky, vnitřně. Tuším, že tohle bude pro mnohé z vás nové. Protože, když napíšu, že milujete muže, tedy v množném čísle, tak začne haprovat představa o jednom, vyvoleném, muži, který je partnerem duše, nejlépe na celý život. 

Otevřít se nové představě o možnostech propojení ženského a mužského principu, tedy ve výsledku tomu, co následně prožíváme v osobním příběhu, je šíleně odvážný krok. Úplné vykročení do neznáma. Na začátku nevíme, jak to bude dál.

To se tedy hroutí celý koncept manželského a rodinného spolužití?

A co, když budeme upřímní – jaký ten koncept ve skutečnosti je? Jaké procento párů žije v bezpodmínečné lásce? Kdy si to už přiznáme, že spíše žijeme modely předků (uživit rodinu, zajistit se), kde časem začíná převládat ekonomika a racionalita svazku (chodí se do práce, jsou starosti, vychováváme děti) a naladění na sebe spolu s vášní poznávat své vnitřní světy, tajemství Vesmíru uvnitř, se vytrácí? 

Velké procento lidí nyní žije na popisovaném předělu. Spokojenost v práci, rodinném soužití, společnosti… všichni víme, jak to s ní v systémové realitě je.

Starý svět se však hroutí a spolu s ním i naše představy vycházející z minulosti. Té se držíme, kdykoliv na ní máme pozornost. Pohledem minulých vzorců jsme si přáli mít na partnera dekret. Raději, ať je náš, nežli svobodný. Tím, že jsme svobodu nemilovali, tak jsme ji tu ani neměli. Raději dekrety na všechno. 

Já vím, že si v duchu říkáte, když tady tak popisuji, jak stará forma vztahů nebude už dlouho platit, co tedy platit bude??

V tom se nachází kouzlo celé změny. To už nemá nikdo nikomu říkat. Realitu, kterou si my sami přejeme žít, máme nechat narodit přímo uvnitř sebe (přestáváme být čehokoliv oběť, přebíráme zodpovědnost, vědomě volíme, tvoříme). 

Na dané úrovni bude pak jednoznačné, že neexistuje pouze jeden frekvenční svět, stejně jako neexistuje jen jeden dokonalý partnerský vztah na celý život (a žádné jiné ženy nebo muže v té době nemilujeme – nesmíme milovat, protože máte podepsanou takovou dohodu s tím, s kým žijeme), neexistuje jen jeden Vesmír, jedno povolání na celý život (přípravám jsme věnovali mnoho let ve škole, tak budeme celý život doktorem, právníkem apod. – kdykoliv to tak mají nastavené rodiče u svých dětí – určují jim, čím mají v životě být, ójé… znáte výsledek takových dobrých úmyslů?). 

Také neexistuje jen jedna planeta Země – jen jedna její frekvence. Něco takového si představit, to už opravdu z mentální úrovně zaměřené na vše fyzické, skoro nejde.

Jenže, pravda je taková, že příběh, který na Zemi prožíváme, ještě jednou, přesně odpovídá tomu, zda máme uvnitř zdravé energie, nebo oslabené (polomrtvé). Z toho důvodu stačí, což je násobně jednodušší, než kdy bychom dokázali vymyslet, milovat tělo, milovat sebe, milovat svou sexuální sílu a vědomě, moudře ji užívat. Nemusíte vědět jak, sama vás povede. Zmizí alergie, nesnášenlivosti (potravinové či jiné), závislosti, dysfunkce… a naopak – jak se budeme milování a síly bát, tak nás nechtěné bude nadále provázet a můžeme zkoušet preparáty různých tipů, v konečném důsledku najisto zabírá až to milování.

A co na workshopy a terapie – chodit nebo nechodit?

To už si zvolí každý sám (nechá se vést intuicí). Z mého pohledu vnímání mohou ještě nějakou dobu běžet ty, kam se nejdu jen něco dozvědět (co nevím), případně se jdu naučit (co ještě neumím), ale kde PROŽIJU ZMĚNU. Svým tělem, přítomností, naladěním. Kde si dovolím být odvážná, kde tančím, i když jsem už dlouho (nebo nikdy předtím) netančila, medituji, vědomě se dotýkám, poznávám… hlavně sebe samu, i když se to třeba jmenuje Tantra. Tantra není o technikách fyzického milování, o užívání si, při kterém jsme mimo vlastní střed. To je ještě stará realita (nic tím nehodnotím), která tělo následně spíše uzavírá a zraňuje, nežli uzdravuje, posiluje a otevírá. 

Původní tantra je o vztahu primárně k sobě, k vlastní životní síle, k moudrému vedení vnitřních energií… a až z toho stavu je možné zažít posvátný vztah s druhým člověkem, který je hluboce intimní, a pokud fyzický, tak stejně mnohem více v naladění na energie a energetické spojování.

Kdo si takovou úroveň ve svém životě otevře, tak pecká... což znamená, že je to boží, uzdravující, probouzející… máte se krásně, harmonicky, víte, že nejste jen tělem, ale vědomím, že se stále bavíte spolu se sebou, všechno se nachází uvnitř, a vy si s tím můžete nekonečně hrát, o nic nejde. 

Když bych to tedy celé shrnula do závěru, tak asi tohoto. V nové realitě vám nikdo neříká, co máte dělat, víte to sami, posloucháte sebe. V nové realitě nečekáte, že se něco změní venku, žádanou změnu vytvoříte vždy sami, uvnitř sebe, a pak si ji v přítomnosti, na určité úrovni jako pozorovatel, v poměrně velkém klidu, prožijete. 

V nové realitě se nebojíte vztahů. Každý jeden z nich je vztah, který vždy máte sami k sobě (ať je to s kýmkoliv, z toho důvodu od jisté úrovně nepotkáváte ty, kteří by vás okrádali, manipulovali s vámi atd.). Všechny vztahy narovnáváte uvnitř sebe. Tak jako jsem výše popisovala, že pravá ženská síla znamená, když milujete bez výhrad mužský princip, ctíte ho a oslavujete, pak to stejné platí i naopak. „Největší“ chlapi, které znám, jsou ti, kteří mají vyladěný vztah k ženské energii. Velmi často to nejsou ani zmiňovaní právníci nebo lékaři klasické medicíny, ale zahradníci, truhláři, muži řemesla, stavaři „jiných domů“, farmáři, lektoři, atd.

Chlap, který žije výhradně patriarchát, bude vždy oslabený. I když v novém domě, nebo autě. Mystika života, možnosti, jak tvořit vibračně vyšší světy chodí, až v propojení s ženskou energií. 

Teď si tady v duchu říkám já sama, jak je báječně, když nemáme pro novou realitu manuál. Ani skripta. Když nás bude těšit, že si ji spolu budeme nalaďovat v každém „tady a teď“, bez nějakých velkých očekávání, v kruhu, tak krása. Může to být takto. Nemusí. Klidně sami v přírodě. Věnujme se tomu, co nám dělá radost, co nám přijde jako smysluplné.

Je to stejné, jako když přichází na svět dítě. Pokud byste vytáhli příručky, kolik má vážit (ony skutečně ještě existují), co má umět (na to jsou taky tabulky), jaké má být, jak se má chovat… tak kdykoliv popisovaný manuál aplikujeme a necháme si radit od odborníků, specialistů, kteří nám řeknou, jak to naším dítětem je, tak dříve či později přijdou obavy, když to podle předepsaných not není, ztrácí se radost, svoboda atd. Víceméně probíhá vše v duchu výše popisované staré reality. 

Z toho vyplývá, o čem je nová - máte zkrátka hodně důvěry v to, že když posloucháte sami sebe, je to nejlepší. Pak víte, že víte.

Ani tento článek není dogma. Jediné, co za sebe mohu sdílet, jsou vlastní zkušenosti, skrze které poznávám, co je součástí staré vibrační úrovně, a co již přináleží do nové. A ta je skutečně o smíchu, radosti, klidu, harmonii, síle, milování… v nové realitě si ze všeho nejraději hrajete. A díky radostné hře poznáváte, o čem život skutečně je. 

Pro ty, komu psaní dává smysl, kdo si přeje tělem prožít stav, kdy víte, že vše je jedno, tvořím příležitosti, na různých místech, v různých časem, i s různým zaměřením, i když ve finále, i to je jedno. Podstatné je, být v přítomnosti, otevírat se novým pohledům, energiím, a pak se to i děje, vždy a všude… 

PŘEHLED NEJBLIŽŠÍCH KRUHŮ – radosti, naladění, poznávání sebe 

11. července – STŘEDA,                               PRAHA, Toulcův Dvůr, VĚDOMÉ TVOŘENÍ NOVÉ REALITY, od 18 – 21 hodin, večer je zároveň i narozeninový, tak bude buď s čokoládou nebo něčím upečeným. Hlavně však ve vyšší frekvenci, plný prožitků, poznávání sebe v polohách, na které jsme jen zapomněli. Akce je na webu i FB, můžete se přihlašovat, těším se na vás moc (další Praha je 1.srpna ve středu, jak se k tomu dostanu, vložím pozvánku na stránky) 

19.července – ČTVRTEK                               BRNO, Lipka, Kamenná 20 (máme krásný, větší prostor v blízkosti centra), LIFE FORCE – ŽIVOTNÍ SÍLA, od 18 – 21 hodin, i tady bude něco s čokoládou nebo pečeného, na oslavu pronájmu, který je v domě, co má dole hliněnou zeď, krásně osázenou předzahrádku, a kde jsem navíc domluvila jednu NOVINKU. Než ji posdílím, tak ještě k této akci – už je také na webu, bude i na FB, ještě ji dopíši, ale téma je jasné – výše popsané. Další čtvrtek v Brně bude na stejném místě 30.srpna

 

A nyní NOVINKA – od začátku školního roku (3.září) bude na Lipce probíhat pravidelné cvičení, vždy jednou za 14 dní v pondělí, od 17,45 – 19 hodin. Především QiGong, a pak různé další energetické „ladičky“ těla. Mám z toho radost. Sál je na takové cvičení ideální, vše je připravené, teď si jen na to vytvořit vlastní prostor a přidat se.

Tím, že je pronájem domluvený teprve chvíli, tak jsem se nedostala k tomu, abych napsala pozvánku, vytvořila letáček, dala ve známost podmínky, ale to všechno brzy bude. Jste první, komu informaci posílám, kdo budete mít zájem, můžete s tím počítat. Je to paráda, už se na to hodně těším… že se vytvoří skupina, se kterou se budeme pravidelně potkávat a určitě bude možné, aby si kdokoliv cvičení vyzkoušel a přišel třeba jen na jednu hodinu. 

8 – 8 – 8 INICIACE – STŘEDA                       VYSOČINA, údolí řeky Oslavy u Velkého Meziříčí, přírodní místo, přírodní dům VESICA, jednodenní akce – INICIACE v den, kterému se říká LVÍ BRÁNA… letos se v datu potkávají tři osmičky, součet data dává číslo 28, tedy dvě nekonečna, prolínání ženské a mužské energie, stav rovnováhy… naladíme ji v těle, jste srdečně zváni 

17.-19.srpna – PÁTEK – NEDĚLE                               PRAHA, Toulcův Dvůr, SHAKTI & SHIVA, víkendové rozpomínání, na které jsou vítaní jednotlivci, stejně jako páry. A probíhat bude mnohé z výše uvedeného. Kdo si zvolí, že ho formy starých nastavení už nebaví a neoslovují, tak tady se nabízí možnost, jak přeladit na high vibes, posvátné vztahy, jak si vytvořit důvěryhodný vztah k vlastní životní síle, jak její možnosti a schopnosti milovat. 

7.-9.září – PÁTEK – NEDĚLE                        VYSOČINA, údolí řeky Oslavy u Velkého Meziříčí, přírodní místo, PRÁNICKÁ VESICA, 48 hodin bez fyzického jídle, pije se jen čistá voda a buňky se parádně přelaďují. Z těla odchází závislosti, staré programy, i když to může být chvílemi „jízda“ v duchu slabosti a nevolnosti, tak stojí nesmírně za to. Akce se děje v krásném přírodním prostředí, srpnový termín je obsazený, někdo z vás se už po květnu a červnu hlásí na opakování, tak tady je příležitost. Na září místa ještě jsou. Kdo máte zájem, napište mi, pošlu vám podrobnosti na email.

13. – 16.září – ČTVRTEK – NEDĚLE            RATMÍROV, jižní Čechy, OSLAVA SKVĚLÉHO ŽITÍ & RADOSTI, akce pro rodiny s dětmi, a vy už ji znáte, tak ji tady dále nebudu popisovat, dá se vystihnout klidně jedním slovem, a to, že je boží. Nějakou chatku máme ještě volnou, a tak vás s Luckou, Mončou, Ladou, Zuzkou srdečně zveme, budete se mít skvěle. V našem programu je to v podstatě odshora až dolů o samé radosti a skvělém žití… :-)

A pak tu máme podzimní rovnodennost, termín od 21.-23.září, zatím mám pronajaté Zátiší ( Toulcův Dvůr) v Praze, ale vzhledem k tomu, jak velký je zájem o pránickou Vesicu, která by tím pádem byla poslední v letošním roce, tak ji vypíši ještě jednou a SHIVU & SHAKTI na pražské víkendy necháme na zimní měsíce. Následující termín totiž vychází parádně, bude i delší, protože tam zahrneme čtvrtek od odpoledních hodin – termín je 1.-4.11. 2018… tři jedničky jsou také brána, proto toho využijeme a víkend bude v tomto případě prodloužený. 

Platí, že všechny termíny jsou otevřené, můžete se přihlašovat, postupně budou i na webu. Kde chybí více informací, podmínky, tak ty pak obratem vypíšu, pošlu, v červenci mám méně akcí, tak na to bude více času. 

A na závěr – je 1.července, nová etapa, cyklus, prázdniny, za chvíli jsou tu svátky, a tak se nabízí dělat to, co jsme ještě nikdy nezkoušeli, hrát si… když jsme přitom spojení se sebou, tak je to hra, kde získáváme

Ve spojení s životní sílou, Gabi 

 

Diskuze

zevaWaph 03.07.2018 09:33

prada online store Les baskets peuvent tre proximit de rflchir la faon des annes 1800 une fois la rvolution commerciale a pris de maintenir sur l'Amrique et du caoutchouc a commenc se produit. Sneakers ont t le moment plimsolls temps nomm une fois qu'ils ont t conus au sein de votre premier des annes 1800 comme une chaussure semelle de caoutchouc brut. Goodyear, maintenant un fabricant de pneus, a commenc comme une institution de chaussures en caoutchouc et en 1892 Keds introduit vers le monde. Le terme "sneaker" a galement t introduit vers le monde entier une dizaine d'annes aprs quand un agent de commercialisation a permis ces chaussures semelle de caoutchouc les chaussures de sport de marque en raison de la ralit de la plante ont t si tranquille et ne font marche de pistes audio sur n'importe quelle area. michael kors wallets Converse a t l'introduction ultrieure de s'acquitter d'une chaussure vers le monde entier en 1917.

prada bag sale Ils l'ont nomm la Converse All Star a aussi absolument la chaussure a t mis sur pied par les joueurs de basket-ball. Cette chaussure - la Converse All Star - aprs a commenc tre la Chuck Taylor All Star et a commenc tre considre comme une ncessit pour les joueurs de basket-ball, les jeunes et autres personnes pour peu prs toute offre beaucoup also de cinquante ans. cheap michael kors earrings Adi Dassler et Rudolph a prsent le leading benefit from de chaussures de tennis, ou mme la chaussure de tennis,converse sneakers, en 1931, ainsi que la marque Adidas marque orient ne,.

prada bn2775 brin de temps juste aprs Rudolph Dassler a fait quipe avec Puma Schuhfabrik de crer les chaussures Puma de marque de marque pour le soccer. michael kors bags outlet .

cheap michael kors bags converse all star chuck taylor , Inc

» Reagovat


Blog
Newsletter

Pokud si přejete odebírat Newsletter, který pravidelně přináší informace o různých akcích, seminářích a zajímavostech, vyplňte své příjmení, jméno a emailovou adresu. Děkujeme.

Aktuální akce
Kudyznudy.cz - tipy na výlet
stránky vytvořilo Anything Studio