Vesica-news
 
Vesica-news » MAJOR SHIFT IN 2020 - BOD OBRATU V ROCE 2020

MAJOR SHIFT IN 2020 - BOD OBRATU V ROCE 2020


Všimli jste si někdy, že slovo sítnice je spojením slov síť a nic? Více se dozvíte v článku.

Krásnou adventní neděli všem,

   dnes se posuneme kousek do budoucnosti. Letošní prosinec je závěrečnou fází tzv. devítkového roku, který je završením období, kdy jsme se připravovali na změnu kurzu. Zásadní obrat ve vnímání. Příští rok se rozplynou mnohé iluze. Čeká nás prozření. Ve své podstatě se nám bude dít něco podobného, co zažívají děti. Ty ještě pár let po narození vědí, ze kterých světů přišly. Mají s nimi spojení. Jejich vidění není osekané na jednu realitu. Malé děti mimo to, že načítají přesah, vidí i skutečnost v hloubce. Neunikne jim ani potlačovaný smutek, vztek nebo lítost. Kolikrát zachytávají takové množství nuancí, které jsou pro některé dospělé až nepředstavitelné.

Z dané nerovnováhy ve vnímání plynou mnohá nedorozumění. Dospělí lidé nemající kapacitu dívat se na svět jako na místo plné barev, harmonických zvuků, rozmanitostí, kolikrát nevědomky tuto schopnost dětem zavírají. Činí tak v dobré víře, aby děti připravili na hrubohmotný svět, ve který věří jako v jediný existující.

To, že v hrubohmotném nastavení není nikomu dobře, ať už si to přiznat chce nebo ne, je v poodstoupení evidentní. Lidem někde v těle kousek spojení s Vesmírem však zůstal. V touze se s ním zpátky spojit, často ve stavech smutku, jsme dříve volili  – výstup z těla. Někdo ulítával v meditaci, což jej očích druhých katapultovalo do zesměšňované esoteriky. Pro zdejší svět je přijatelnější uniknout skrze alkohol nebo lehké drogy. Mezi oběma není, z pohledu podstaty, rozdílu. Jedná se o touhu nebýt pod tlakem, v napětí, stresu, které generuje nízkovibrační úroveň. Nejenže jsme dětem navykládali, že žádná jiná neexistuje, to stejné jsme namluvili i sobě.

V roce 2020 mnoha lidem dojde, že odpojováním se od těla, stres zesiluje. Čemu máme porozumět, není venku, ale uvnitř. Zálety, směrem pryč od těla, ať už přes alkoholické drinky nebo egem vytvořené fantazie, vedou všechny do čím dál větší iluze.

Příští rok se s velkou pravděpodobností ukáže, že jsme součástí vesmírné rodiny. Jsme těmi, kdo se vědomě umístili do karantény, aby poznali zákony přírody a Vesmíru z jiné perspektivy.

Karanténa končí. S ní přichází uvědomění, že v pozemském těle je nejlépe za přítomnosti co největšího množství energie, světla, vědomí. Skončí realita, kdy jsme tělo brali jako něco, co je individuální, zatížené a do velké míry uzavřené.

Svět kolem nás se točí v souladu s mírou vnímání, sebe uvědomění. Jinými slovy, pokud dohlédnete v hloubce sebe až do podstaty, která je čistou formou vědomí, pak si začnete svého těla nesmírně vážit. Přes vědomý dotek odhalíte vnitřní struktury. Jasnozřivým pohledem (ten si zvolíte, jako děti jsme jej takový měly, tak směle do toho) spatříte nádheru svých energetických center. Jsou to podobné obrazy, které snímá Hubble teleskop ve Vesmíru.

Když si prožijete multidimenzionální povahu sebe, navážete spojení s těmi, kdo trpělivě čekají, až se „probudíte“.

   

Podle Mayského, galaktického kalendáře se ukončuje éra provázená mnoha typy zranění. Ať už na těle nebo na duši. Posouváme se od „harm to harmony“, tedy od škody k užitku, volně přeloženo. Právě v těchto dnech se nastavují kódy a matrice dimenze, jejíž převládající kvalitou je harmonie. Brzy se nám vrátí poznání o tom, jak transformovat nízkou frekvenci a přeměnit ji ve vysokou. Po praktické stránce se to děje tak, že změníte úhel pohledu. Na energetické úrovni si ve své představě nechte přicházet všechny ty, kdo vás zraňovali. A věřte, že máte kapacitu podívat se jinak. Nenačítat osobnosti, ale programy, jenž vám tito lidé zrcadlili, protože jste je měly uvnitř sebe, ale nechtěli si to přiznat. Jednodušší je, odsoudit druhé. S jistou dávkou pokory se stane zázrak. Tím, že uvnitř sebe přijmete dotyčné „tvořitele vašeho osobního pekla na Zemi“, zrušíte vazby, které vás držely v Matrixu. Nekonečně se vám uleví. V těle vám naskočí nejsilnější energie Vesmíru – láska, jenž předznamenává vznik nové reality. Nových spojení, zcela nových situací. Nového tvoření. 

Rok 2020 je rokem usmíření. Základem slova je – mír. Už to vidíte, proč jsme byli rozsekaní a ve sporech? Sami sebe jsme přesvědčili, že výhodnější je demonstrovat zranění. Naší převládající potřebou bylo, postěžovat si jiným. V kavárnách, vinných sklepech a při rodinných oslavách jsme donekonečna probírali ty, co nám tak znesnadňují život. A celé to byla jedna velká iluze. Do úvah o nepřijatelném chování druhých jsme byli tak zabraní, že nám uniklo, do jak velké míry má sdělované souvislost s námi samotnými (řekněme, že do té největší možné).

Slova jsou mocnými kódy. Když je používáte vědomě a navolíte jimi realitu, kterou byste si přáli žít, pak ji i stvoříte. V příštích měsících se začneme „dívat okem Vesmíru“. Kdo se zabývá kvantovou fyzikou, tak ví, že to co z mnohovrstevnaté reality zachytáváme, má přímou návaznost na výseč, kterou jsme si nastavili jako své zorné pole. Když v onom poli nemáte své tělo, nijak jej „neosvětlujete“ svým vědomím, tak jeho schopnosti atrofují. A nyní zkuste učinit opak. Dokud neosvětlíte krásu uvnitř sebe (a ano, každý ji tam má), pak se v tomto životě nikdy nedozvíte pravdu. Což podle všeho nenastane. Už delší čas mnoha lidem ve vizích přichází, buď formou obrazů nebo pocitů, zpráva, že se dimenze propojují. Přibývá kontaktů s těmi, jejichž systém není zatížen nízkými vibracemi. Kulantně řečeno. Kdo už není vlastníkem těla typu zraněného, ale harmonického, nepotřebuje volat všechny svaté, aby ukončili strádání. Natočit se správným směrem, pootočit hologramem vlastního světelného těla, aby se celý rozsvítil zevnitř, to bylo na nás. S tím nám neměl nikdo pomáhat. Na mechanismus vedoucí k šťastnému a zdravému bytí, jsme si chtěli přijít sami. Stalo se. Od příštího roku začíná inter-dimenzionální spolupráce. Vrací se nám paměť. Obnoví se spojení s vesmírnými civilizacemi, k nimž na určitých úrovních patříme.

Základem pro odevzdání minulosti, tedy starých programových verzí, je prázdnota. Merkabu (světelné pole kolem sebe) vnímá až ten, kdo rozpustil osobnost. Ano, naše ego umí pěkné čáry máry, jenže ve vakuu existovat neumí. Když se do bodu nula postavíte, ozřejmí se, co je iluze a co skutečnost. Body nula jsou spojnice sítě. Sítnice. Sítě ničeho. Buckminster Fuller ji nazývá divadlem prázdnoty, vesmírným vakuem, v němž si můžete plnit své sny.  Tvořit s vášní, co se vám líbí. To nám všem přeji. Grandiózní závěr druhé dekády tohoto tisíciletí a vstup do nové reality. 

PRO TVOŘENÍ NOVÉ REALITY NABÍZÍM PŘÍLEŽITOSTI - SETKÁNÍ V KRUHU TĚCH, KDO SI ZVOLILI ROZPOMÍNÁNÍ – 

PONDĚLÍ, 16.12.,tedy zítra –      BRNO, QIGONG & HEALING na Lipce, od 17,30 – 19,00 hodin, příchod je v 17,15 h. Qigong (čchikung) je několik tisíc let starým věděním, poznáním, které do stavu prázdnoty vede. Je rituálem rozpomínání. Zároveň blahodárným cvičením pro tělo. Je zcela jedno, zda jste programátorem, doktorkou, ředitelem nebo podnikatelkou. Obnovit spojení s Vesmírem, a díky tomu si dát možnost tvořit unikátní spojení, vztahy, projekty na Zemi, si přeje každý. Přijďte, srdečně zvu. Už mám termíny na první pololetí r.2020, pozvánky beru s sebou. V tomto týdnu máme Qigong i ve čtvrtek, 19.12. 

STŘEDA, 18.12.                               PRAHA, Toulcův Dvůr, večer od 18 – 21 hodin, téma je – DARY V TĚLE. Ve středu se začne otevírat přímé propojení Země s Galaktickým středem, jenž vrcholí ve čtvrtek. Bude to slavnost. RADOST, LEHKOST, přijďte, moc se na vás těším. Pojmeme to jako rozloučení se starou realitou. 

O víkendu si nádherně užijte ZIMNÍ SLUNOVRAT!! 

STŘEDA, 8.01.2020                        PRAHA, Toulcův Dvůr, večer od 18 – 21 hodin, téma – dám brzy ve známost 

PÁTEK, 10.01.2020 (Úplněk)      HEŘMANŮV MĚSTEC, večer od 17,30 – 20,30 hodin, téma – UZDRAVENÉ TĚLO (pozvánku dám brzy na web) 

PÁTEK – NEDĚLE 17.-19.01.2020              PRAHA, Toulcův Dvůr – UZDRAVENÉ TĚLO (sami si jej vytvoříme). Víkend v Praze koncipovaný tak, abyste se mohli uzdravit. Odevzdat tělo „zraněné“ a přijmout tělo „harmonické“. Praxe budou vycházet z ověřených poznatků moderní vědy a zároveň se nám otevře spojení na vyšší dimenze, což nás posune na vyšší level uvědomění si sebe sama, svých možností, vnitřní - sebeléčivé síly. Těším se. Vnímám, že se tam odehraje něco zásadního, krásného, … přijďte. Je to báječná možnost, jak si otevřít „novou realitu“. 

ÚTERÝ, 21.01.                          BRNO, ul.Vojanová, večer od 18 – 21 hodin, téma je – DARY V TĚLE.. přihlašování je otevřené 

SOBOTA, 8.02.                                ZNOJMO, tělocvična na ul.Jezuitská, celodenní QIGONG, MEDITACE & VĚDOMÉ DÝCHÁNÍ… zkrátka velmi smysluplně prožitá sobota. 

PÁTEK – NEDĚLE 28.02. – 01.03.              PRAHA, Toulcův Dvůr – HIEROS GAMOS (POSVÁTNÉ VZTAHY). Stejné téma jsme měli teď na začátku prosince, také na víkendu v Praze a byla to krása nesmírná. Mít spojení s čistou, univerzální ženskou sílou a čistou, univerzální mužskou sílou, obě uvnitř sebe propojit, nechat je, ať si spolu tančí, bezpodmínečně se milují… se skutečně těžko slovy opisuje, do jakého stavu vás to naladí (no, nebudete jej chtít opouštět). Přidejte se, srdečně zvu.

Gabriela 

Diskuze

Vložit první příspěvek

 
 
Blog
Newsletter

Pokud si přejete odebírat Newsletter, který pravidelně přináší informace o různých akcích, seminářích a zajímavostech, vyplňte své příjmení, jméno a emailovou adresu. Děkujeme.

Aktuální akce
Kudyznudy.cz - tipy na výlet
stránky vytvořilo Anything Studio