Vesica-news
 
Vesica-news » Mortal Body? - Fyzické Tělo nebo Vědomá Esence

Mortal Body? - Fyzické Tělo nebo Vědomá Esence


Článek Vás vezme na "free-ride" jízdu směrem ven, ze 3D reality - Matrixu, který se právě rozpadá...

Krásný předjarní den všem,

uprostřed brněnských prázdnin. Na horách se lyžuje, v údolí už kvetou sněženky a modřence. V souvislosti s lyžováním mě v posledním době provázel pocit „free-ride“ jízdy. Jinými slovy – spouštíte se z kopce dolů (uvnitř v těle), máte jistotu, že správným směrem, a další v tom, že cesta je nová, neprobádaná (nikdo ji neučil). Přesně takový stav jsem vnímala u workshopu v Praze, který se konal minulý víkend. Touha těla, které se odevzdává, nemusí nic řešit, vymýšlet, jen „téct“. Pokud se tělo rozhodne, že poplyne směrem, kde bylo „vyschlo“, pak to znamená, že do těch míst přináší život.

Napadá mě příměr z přírody, který ukazuje, nebo lépe řečeno představuje, co tím myslím. Vezměte si deltu řeky. Nejprve byl každý pramen vody součástí jednoho mocného toku a posléze se vydělil a začal si téct svým směrem, čímž rozšířil hlavní proud a zároveň přinesl zúrodnění do kraje. Kdyby k nám zavítala návštěva z jiných končin Vesmíru, tak jim pro vyjasnění si úrovně vědomí v daném časoprostoru stačí podívat se, jak nakládáme s vodou. Co to pro vodu znamená, když zpevňujeme boky, nedovolíme ji meandrovat, taháme ji rovnými trubkami a zanášíme odpadky. V nevědomí netušíme, že stejným způsobem manipulujeme svůj systém, tělo. Kolektivně jsme ztuhli v bocích. 

Zpátky k volné „free-ride“ jízdě. Kdo by zkoušel jet přímo, šusem, pak nedopadne dobře. Je v tom málo respektu k členitosti terénu. Kdo někdy free-ride zkusil, ať už lyžařský, manažerský nebo rodinný, bude vědět, o čem mluvím. Pokud jste odevzdaní a v důvěře, tak zažíváte přesah běžných stavů z naučených, monotónních situací. Někoho vede k volné jízdě touha po adrenalinu. Nebaví vás stereoptyp v práci nebo doma, tak vyjedete na kopec a spustíte se panenským terénem. V takových chvílích zažíváte volnost a možná i dávku strachu. Stojí vám však za to, protože stále stejné věci dokola jsou k nevydržení. 

A co když existuje možnost, kdy jedete v životě  „free-ride“, nemáte strach a víte, že neriskujete? Je to možné?

To se děje tehdy, když máte tělo ve vědomí, spojení. Znáte míru bezpečnosti v dokonalém prolnutí. Nic bezpečnějšího neexistuje. Aby se daný stav stal skutečností, je zapotřebí změnit přístup. V první řadě k vlastnímu tělu. Podívat se na něj jinak, než jak je nám odmala podsouváno. Už jako malé děti se dozvídáme, že jsme smrtelní. Jsme smrtelným tělem.

Pročpak se tu neříká, že jsme života-plným tělem?

Cítíte ten rozdíl? Jaké by to bylo, kdyby rodiče svým dětem opakovali, že jsou tvořivé bytosti, plné života, ve světě, který je především energetický? 

Další matrixovou 3D kotvou je program „láska bolí a milování je hřích“. Anebo taky „tělo je hříšné“. Možná ne celé. Nemáme problém dívat se na obličej, postavu, trochu máme potíž dívat se do očí, a skoro zakázaný je pohled „tam“. To už je tabu. Tyto partie se jen tak neukazují.

Co když je vesmírným principem, že láska nebolí? A my tady jen se sebou hrajeme hry, že to tak je? Kolikrát potkáme partnera, se kterým je nám božsky, pak se však lekneme dokonalosti a utečeme (zavčas, později by nás to mohlo bolet víc)?

I když žijeme dlouhodobě s partnerem, tak jako bychom s ním nežili. Víc nás baví čas, kdy není doma, a v tom zbývajícím maskujeme a hrajeme hry, aby se nepoznalo, že nám ve vztahu není dobře. Občas je to tak intenzivní, že bouchnou saze. Chvíli se rozvádíme, rozcházíme, pak to lepíme dohromady. Hodně přemýšlíme nad tím, kde je chyba, co děláme špatně, často jsme přesvědčení, že chyba není na naší straně. V duchu si malujeme, že když se druhý změní (do háje - alespoň trochu!), tak se slepíme k sobě. Víceméně to stále dokola vymýšlíme z hlavy, s nevalnými výsledky. Žijeme vzorec „láska bolí“. Bojíme se otevřít. Raději jsme přivření, protože to bolí míň. Neuvědomujeme si, že tím přitahujeme do pole zkoušky všeho druhu, které nám vystavěné hradby rozbíjí a my se často cítíme zranění. Život bez hradeb, plotů, dveří nám přijde nemožný. Ten je přece šíleně nebezpečný! Který blázen by nechal otevřené auto anebo byt? Kdo je tak naivní, že nechá svého partnera bez dozoru? Když ho pustíme z očí, tak je přece jasné, že nás zradí, podvede, bude nevěrný. A pak to tak skutečně i je. 

Komu se v těchto nastaveních žije dobře? Když budeme upřímní, tak nikomu.

Je to stále stará fyzika. Nauka o zkoumání jevů v uzavřených boxech, které jsme vytvořili ze svých rodin, firem (konkurenční firmy v žádném případě nespolupracují) a děje se to i na úrovni národů. Kdybychom se milovali, tak na to doplatíme! To je přece krásný třídimenzionální vzorec.

Jedno je jisté. Pokud si přejeme vyjít ze starých programů, pak změňme úhel pohledu. V první řadě na své tělo. Kdo je ve vědomí, tak ví, že tělo je hologramem. Celá realita je hologramem. Hrajeme si v ní na identitu, osobnosti, hierarchie, kariéry, systémy. Zuby nechty držíme role, které jsou jasně vydefinované, abychom měli klid (ten pak vůbec nemáme). 

Od mala slyšíme, že jsme smrtelným tělem a namísto, abychom si zvykliJ, tak se smrti bojíme. Tím pádem se bojíme sebe. Pokud tělo znamená dřívější nebo pozdější smrt, tak k němu máme úzkostný vztah. Někdy se až šíleně bojíme smrti těl blízkých. Pokud by v naší blízkosti zemřeli, tak nám online potvrdí skutečnost „o smrtelnosti“. Bojíme se tak, že skoro nežijeme. Jsme vystrašení z odchodů. Proto raději zahodíme sebeúctu, než abychom řekli nahlas ne typu chování, které nám neladí. 

Tak dobře, máme to pojmenované, jak z toho ven?

-          Opusťme víru, že jsme smrtelným tělem

-          Přijměme, že vyslovené ano má stejnou váhu a hodnotu jako vyslovené ne (kdykoliv nás vede intuice, abychom vyjádřili „ne“, následujme ji, vrátí se nám sebeúcta a sebehodnota)

-          Dívejme se na tělo jako na hologram

 

TĚLO JE NÁSTROJEM VĚDOMÍ, KTERÉ PŘES NĚJ PŘELAĎUJE FREKVENCE – NÁSLEDNÉ VIZUÁLNÍ NASTAVENÍ SVĚTA

 

KDO NECHÁ TĚLO CHYCENÉ V SÍTÍCH EGA, VE STARÝCH 3D PROGRAMECH, TAK NEBUDE MOCT ŽÍT NAPLNO SVOBODU, VÁŠEŇ, HOJNOST a HLAVNĚ LÁSKU.

 

Ve 3D dimenzi jsou přiškrcené kohoutky. Slouží k tomu náboženská přesvědčení spojená s hříchem, studem a tabuizováním intimity.

Otevřít kohoutky je možné.

Když nebudeme své tělo považovat za hříšné, otevřeme kohoutky.

Když se nebudeme bát lásky, odmítnutí, opuštění, otevřeme kohoutky.

Pokud nás osloví fakt, že nejvíce sexy jen ten, kdo je vědomý, pak už nemáme tělo v matrixu. Jinak to ani být nemůže. Sexy znamená, že vědomě víte o své sexuální energii, pracujete s ní a moudře nakládáte. Sexy není ten, kdo má „postavičku“, i když to není špatné:-). Kdykoliv máme intimní spojení s člověkem, který je nevědomý, tak i kdyby měl sex-appeal velký jako Brno, tak k žádnému probouzení těla skrze spojené energie nedojde.

Je dobré si ujasnit, o čem sexuální spojení je. Co patří do matrixu (potřeby fyzického těla, těžce zvladatelné touhy, pocity nedostatku, nenaplnění) a co je ve vyšší vibraci, kde vědomým způsobem tvořím, skrze kontakt a splynutí, jiné reality, mnohem harmoničtější, než je stávající. 

Zapomněli jsme na posvátnost těl. Udělali jsme z nich majetek. Navzájem dovolujeme vlastnické vztahy. Když jsme ve svazku, tak máme pocit, že tělo nepatří nám, ale spíše tomu druhému. Je to děs, ale je to tak. Kdesi uvnitř se chlácholíme, že je tímto způsobem o nás postarané (jedna je ráda, že je něco na účtě, druhý je rád, že je něco na pánvi). Když nejsme ve svazku, vadí nám, že nikomu nepatříme. 

Určitě cítíte, že to píšu z pohledu ženy, to je jasné, mám vědomí v ženském těle. A tím pádem zkušenosti, jak se cítí žena, když ji muž opustí. Velmi bezprizorně. S mužem odešla jistota. Najednou jsme nahaté. Je tu duše, která neví, kam by se schovala, protože tělo odešlo s bývalým partnerem – vždyť mu přeci patří. Jak se o sebe postaráme? Kdo nás zabezpečí, schová v náručí?

To vše jsou klasiky žité díky patriarchátu, potlačování ženské síly, intuice a moudrosti těla. 

Ve 3D realitě, v matrixu, si svých těl málo vážíme. Jako by byla na jedno použití. Využíváme se navzájem. Z toho důvodu tady jedeme v tak velkém konzum. Spotřebou zvyšujeme hodnotu těla. Je otázkou času, kdy to kiksne. Do obchodování jsme tak zanoření, že si  těla „kupujeme“. Málokdo by to přiznal, ale když se v rodinách kupují dary a dárky, jedná se o skrytý způsob přivlastňování. Rozkryje se a vypluje na povrch vždy, když jeden chce rodinu opustit, anebo zlobí děti. V prvním případě jsme rozčarovaní z toho, jak nás druhý člověk zradil, když jsme do vztahu tolik nainvestovali! A děti si žádné další novinky nezaslouží, pokud nebudou poslouchat.

Investorský model jsme pustili do vlastních rodin. Ten, kdo v rodině investuje víc, má nadstandartní práva. Ve většině případů je to muž, i když se to mění, stále je to patriarchát (občas tu investorskou hru hraje žena).

Cítíte, že už se to nedá vydržet? Kdo v takových energiích jede, pak je víceméně nešťastný. Je pravda, že už je hodně těch, zejména mladých lidí (- náct, 20+), kteří do svého systému staré zátěže nepozvali. Jsou mnohem více otevření, svobodnější, vztahem jim teče nepodmíněná láska. A to je báječná zpráva pro všechny.

Každý z nás má možnost žít jiný přístup ke svému tělu. Tam je základ. Buď ho skrytě přepouštím partnerovi a nazývám to láskou až za hrob, nebo ho obejmu, zvolím si pro sebe, že už ho nikdy za žádných okolností nebudu považovat za hříšné, nedostačující, či nějakým jiným způsobem omezené, ale pohladím ho tak, aby vědělo, že je nad Slunce jasné, kým je – posvátným nástrojem. Extatickým, sexuálním, vědomým.

A teď si to zkuste říct pro sebe. Že jste extatickou, vědomou, sexuální bytostí. Jde to nebo ne? Chcete nebo nechcete?:-) 

A co myšlenka, že matrix změní extatická, vědomá žena a extatický, vědomý muž? Tedy ti, kdo se nebojí „free-ride“ jízdy.

Sexuální bytost neznamená, že se vrhám na vše, co se hýbe:-)

Vědomá, extatická, sexuální bytost znamená, že jste probuzení, realizujete. Víte o svém těle, jaké je mocné. Neprodáváte ho. Nedotujete ze svých energií jiné. Nenecháváte se dotovat. Absolutně žádný smysl vám nedává vzorec „musím tady pomáhat, zachraňovat, spasit ty kolem“, protože už nehrajete hru na oběti. Můžete, ale pak máte tělo ve 3D s pocitem, že není tak úplně vaše a moc se vám o něj nechce starat, tak se raději budete starat o druhé, kteří strádají. Kdo nemá ochotu otevřít své tělo, tak hraje pro ostatní hru, ve které se maluje na bílo, je tou duší, která do tohoto světa přináší kousek světla, tím že ji tak hodně záleží na druhých… je to iluze, matrix, chybí v tom pravá síla, v rámci celku nic nezměníte, i když se budete přesvědčovat, že je to na dobré cestě. Vaše vlastní tělo každému druhému napoví, jaká je skutečnost a pravda. 

To, co dovolujeme na úrovni svých těl, ukazuje systém venku. Nabízí se zmínit EU. O politiku se nezajímám, ale i z velkého podostoupení je znát, že už roky generuje dotační programy („musíme si pomáhat“). Rozdává granty. Naoko dotuje, čímž však v konečném důsledku všechny oslabuje. A tak nám do oslabeného prostředí vstupují imigranti. Kdo už hru prohlédl? Na granty a imigranty… 

A to je závěr tohoto článku.

Z energetického úhlu pohledu, kdy je tělo bráno jako posvátný nástroj, to vypadá následovně, když shrnu výše uvedené. 

Jak je moc energie v hlavě, pak je zbytek těla zavřený, nedovyživený, lehce mimo (buď u bývalého partnera, nebo v jiných vesmírných končinách, protože na Zemi mu není dobře, díky hustotě matrixu). Dalšími projevy jsou – málo vášně, pocit nedostatku, život mi utíká mezi prsty, protože pořád musím chodit do práce, z mužského i ženského těla utíká životní energie ven skrze tekutiny (bílá a červená… obě by měly moudrým spravováním svých energetických toků zůstávat v co největší míře uvnitř těla).

A naopak.

Pokud mám hodně energie v srdci, břiše, podbřišku, pak mám sílu tělo otevřít, rozpohybovat, roztančit, baví mě doteky, masáže, kontakt,… a úplně ze všeho nejvíc mě baví nepodmíněná láska, protože je realizací svobody, otevřeného vědomí a dotýkáním se nesmrtelnosti. 

Čímž jsme u tématu – TANTRA & TAO (na workshopech jste oblečení)

Od dubna otevírám příležitosti, kde si online zažijete výše popisované proměny. Máme je skvěle nastartované, březnový workshop toho byl pravou ukázkou. Všem, kdo jste se účastnili, děkuji. Přinést na workshop své tělo, které odevzdám vyšším frekvencím, dovolím, aby se otevřelo, zprůchodnilo, oživilo, nastartovalo na přirozený rytmus… to všechno se dělo, a děje. Má to tak být. Krása, krása. 

PŘÍLEŽITOSTI, VEDOUCÍ ZA ILUZE MATRIXU K PRAVÉ PODSTATĚ BYTÍ – 

29.března – PRAHA, středa, „PARALELNÍ REALITY“, od 18 – 21,00 hodin – klasická středa jednou za měsíc na Toulcově Dvoře, program plný informací z biofyziky, prožitků vlastního těla ve vyšších frekvencích, v nové realitě. Kdo máte zájem, pošlete mi emailem přihlášku, vstupné je dobrovolné, minule to opět zafungovalo skvěle, děkuji, že jste se s takovou štědrostí obdarovali… jsme hojnost sama 

7.-9. dubna – PRAHA, pátek – neděle, „TANTRA & TAO“, jinými slovy probouzení těl do větší citlivosti, cesta k zvědomění těla, otevření dlouho zavřených přístupových brán, kudy začne proudit nová energie, životní síla, a to vše se stane, protože na to půjdeme jemně. Pár míst je ještě volných, přidejte se. 

28.04. – 1.05. – RATMÍROV, jižní Čechy, pátek – pondělí, „ESENCE“, dospělí i děti, v čase čarodějek a prvního Máje měníme patriarchální, náboženský vzorec, o tom, že vědomá žena je vystrčená na okraj společnosti, protože je nebezpečná, čaruje a raději by žádná taková tady neměla být… no, tak to už ale není pravda. Vědomé ženy míří do samého středu společnosti za podpory mužů, kteří mají k ženské síle a intuici úctu

Tady je momentálně plno 

2.-4.června – PRAHA, pátek – neděle, „TANTRA & TAO PRO PÁRY“, mohou se hlásit i jednotlivci, momentálně je místo pro cca 5 párů nebo dvojnásobný počet jednotlivců 

NOVINKA
29.07. – 4.08. – RATMÍROV, jižní Čechy, sobota – pátek, TANTRA & TAO aneb báječná letní cesta ven z Matrixu, 3D reality – máme na to několik dní, v krásném prostředí u jihočeského rybníka, na louce postavíme stany, budeme hodně venku, ráno cvičit, přes den si hrát s těly, biofyzikou, dávnou tantrou, která zapaluje uvnitř oheň a zároveň rozhoupává vodu, aby vše bylo v harmonii, rovnováze, tělo se cítilo být mocné, v síle, rozhodnuté, že už ty staré věci zkrátka nežije, protože ví, že nemusí.

Objednaný je opět celý areál, proto vybírám zálohy, praktické informace jsou uvedené na webu v pozvánce, mrkněte. Bude to stát za to! Přihlašování už běží… 

A je to. Jízda tichem, neutralita, odevzdání, síla… správné smoothie pro tuto dobu. Kdo byste si takové smoothie chtěli dát, přidejte se do kruhu. Těším se, krásné začínající jaro, Gabi

Diskuze

Vložit první příspěvek

 
 
Blog
Newsletter

Pokud si přejete odebírat Newsletter, který pravidelně přináší informace o různých akcích, seminářích a zajímavostech, vyplňte své příjmení, jméno a emailovou adresu. Děkujeme.

Aktuální akce
Kudyznudy.cz - tipy na výlet
stránky vytvořilo Anything Studio