Vesica-news
 
Vesica-news » "MYSTICISM AS THE JOURNEY WITHIN - MYSTIKA JE O NÁVRATU K SOBĚ"

"MYSTICISM AS THE JOURNEY WITHIN - MYSTIKA JE O NÁVRATU K SOBĚ"


Tak jako nás logika vede s pozorností ven, s mystikou je to naopak - je cestou dovnitř sebe.

Krásný den všem,

 jak se máte uprostřed letošní, na sníh bohaté, zimy? Nejen tedy na sněžení, což jsou ve své podstatě nesčetné variace na posvátnou geometrii tvořící strukturu sněhových vloček. Také vnímáte množství nových možností, které se otevírají? Především ty, jež není úplně jednoduché k čemukoliv předchozímu přirovnat.

O čem vypovídají?

Z velké části o naší ochotě měnit přístupy a postoje. Tolik o věcech nepřemýšlet, ale poslouchat, co mi říká tělo. V tomto bodě procházíme všichni sérii větších či menších výzev. Spočívají v tom, že hlava nás vede jedním směrem, ale intuice opačným (ve většině případů). Díky mnohaleté školní docházce zaměřené na adorování mozku, a taktéž výchově, kde rodiče dětem vytváří scénář „my rodiče víme v podstatě všechno, kdežto vy děti téměř nic, proto nás musíte poslouchat, abyste později byly jako my“, což dětem vytváří mylnou iluzi o tom, že úspěch závisí na míře poslušnosti (později drzosti), čímž se zamotáváme do pěkné sítě upletené ze zákazů a příkazů. Všichni to známe, jak nás dobře míněné rady svazovaly, anebo ještě svazují.

No, a teď se z toho máme vymotat ven. Byli jsme zavření uvnitř kukly a domnívali se, že prostor kolem je vše, co existuje. A ona teď praská, my ztrácíme původní formu a měníme se. Pokud právě tímto procházíte a uvnitř vás se mísí pocity strachu z neznámého, a pak odkudsi přicházející euforie, vnímání, že tak, jak se to děje, je správně, tak vítejte na přechodu z jedné reality do druhé.

Jakmile se po mostu posunete dostatečně daleko, dveře za vámi se začnou zavírat, až se v jednu chvíli zavřou úplně a vy víte, že se do stejného už vrátit nemůžete. Pak už ani nechcete. Nedávalo by vám smysl, z jakého důvodu měnit svobodu motýlích křídel za uzavřený prostor v kukle.

Celá popisovaná metamorfóza je mystickou záležitostí. Zárodek v lůně ženy se vyvíjí a roste v rytmu, kterému velí příroda. Život. Sérii stále se proměňujících sekvencí s přítomností posvátných geometrií, stejně jako mnohé vyjádření základního principu Květu života, se hlavou moc pobrat nedá.

Z lidského hlediska se v celé proměně nachází jeden zásadní problematický moment. Ve zmiňované kukle jsme byli příliš dlouho. Jsme na ni zvyklí. Když se po devíti měsících dají v matčině lůně do pohybu rodivé síly, vydá se miminko po dráze, připomínající červí díru, směrem k bráně, za níž je svět, na první dojem, zcela jiný. Stejné rodivé síly nyní působí na nás a v nás. Tlačí nás k tomu, abychom se hnuli z místa. A tady nastává něco, co by se dalo nazvat rozpolceností. Stav, ve kterém se nachází velké množství lidí. Tlaky na to, abychom se pustili jistot jsou čím dál větší. Nechci, aby to působilo hrozivě, ale budou sílit. Kdo je upřímný a neuhýbá pravdě, pak ví, že to tak je. Časem v nich spatří dar.

Brzda, skrze kterou se máme tendenci držet ve starém, známém s přáním, aby zpomalila rostoucí tendence „vyhodit nás z hnízda“, je ve své podstatě strachem, zda to přežijeme. Díky tomu, jak funguje mentální úroveň, jejíž naprogramování spočívá v obracení skutečných významů do iluzí, se i my pak domníváme, že se jedná o přetržení vazeb, smrt, konec, apod. Ano. Svým způsobem to tak je. Jenže, když se na to stejné podíváme pohledem intuice, tak ta říká, že se jedná o nový začátek, jiné úrovně vztahů, o narození.

Už jste si někdy naplno prožili, že i přes všechny klamné dojmy vytvářené společností o ztrátě osobní svobody, je tady jedna vždy k dispozici. Absolutní svoboda volby. Jsme to my, kdo volí. Kdo tvoří realitu. Nemůžeme zůstat stejní. Zárodek v kukle se od letícího motýla liší. Má jiné možnosti i schopnosti. Na nás je, abychom uvěřili tomu, že pokud vědomě opustíme „starý svět“, narostou nám křídla. Dostaneme se mnohem dál, než bychom byli kdy stavu si něco takového představit. A v celé té mystice je zároveň přítomná i logika. Dříve, když jsme křídla neměli, poznávali jsme sebe a svět s velmi omezenými možnostmi.

      

první dvě fotky - Květka K.

Tyto dny jsou portálové. Zmiňované otevírání dveří do nového a zavírání za starým, probíhá intenzivněji, než kdy jindy. Jedná se o výborné načasování pro ty z vás, komu napsané řádky dávají smyl. Mystika je o návratu. O poznání, že fáze kukly nebyla jedinou existující. Život je o neustále proměně. Jakmile se jí snažíme zastavit, pak nás „semele“. Což poznáme na tom, že se necítíme psychicky dobře, jsme rozpolcení. Ze strachu o ztrátu, ztrácíme sami sebe. Ztrácíme povědomí o tom, kým jsme ve skutečnosti. 

V posledních týdnech se nám tu přehnala vlna viróz. Nejednalo se o klasickou chřipku. Horečky měly za účel spálit staré obvody. Bylo to poměrně bolestné, ale pokud jste tím prošli a poslechli intuici, nevzali si prášky, pak se dělo jedno velké požehnání. Určité cítíte také, že máte jiné tělo..?:-) Lehčí, ale přitom s nohama pevně na zemi. Citlivé, vnímavé.

Jak to tedy v tom „novém“ vypadá?

Nejvyšší prioritu dostává vlastní tělo. Před vším. Jeho hodnota se nedá s ničím srovnat, ani s národním pokladem. Tady tělo neopouštíte, jen proto, abyste venku ostatním přehrávali obrazy sebe, které však neodkazují na to, kým jste ve skutečnosti. Podobnou realitu přestáváte tvořit, nedává vám smysl. Nemusíte být všude. Nemáte pocit, že by vám něco unikalo, když máte sebe. Kroky již neřídí hlava. To, kam se vedete, řídí pocit. Což je primární komunikační nástroj s tělem. Ze všeho nejvíce vás zajímá, abyste se věnovali tomu, pro co máte vlohy. Na dané úrovni už nelze setrvávat několik hodin denně na místě, kde vás činnost nebaví, ale jsou za to peníze. Přístup k prostředkům je změněný.

Ze všeho nejcennější je spojení, které máte se sebou, a to už byste za nic nevyměnili.

Závěrem.

Pokud s vámi téma ladí, pak „Úvod do mystiky“ je název nového víkendového kruhu, který vedu v Praze. Termín se blíží. Začínáme v pátek 22.2., což je symbolické. Dvojky jsou o nových začátcích. Pokud si přejete projít metamorfózou, znovu se narodit, nechat rupnout obal, který omezoval, srdečně zvu. Níže je více informací.

Přeji hezké dny, Gabi 

KRUHY „PROMĚN“ 

22.-24.února 2019       PRAHA, Toulcův Dvůr, víkendový kruh od pátku do neděle, téma – „ÚVOD DO MYSTIKY“
                                            Spolu se budeme navracet k sobě. V nových energiích, s novými možnostmi. Po celou dobu budeme tvořit příležitosti pro proměnu strachů v důvěru. Pokud máte momentálně pocit, že stagnujete, stojíte na místě a rádi byste se z toho vymanili, tak tohle je PŘÍLEŽITOST. S vypnutou hlavou budeme poznávat, jak hluboké kořeny máme, že k tělu přináleží křídla, tedy volnost, a také jsme mnohem větší, než se domníváme. 

26.února 2019               BRNO, studio na ul. Vojanova 1, večerní kruh s názvem „ENERGETICKÉ TĚLO KA“,od 18 – 21 hod.                  Navazujeme na večery, které bývaly na Hybešce v Majce. Prostor je větší, na klidném místě, v nové budově (nebo rekonstruované, nevím:-)) 

Bude to jedna velká vzpruha. Přihlaste se, těším se. 

8.-10.března 2019       PRAHA, Toulcův Dvůr, víkendový kruh od pátku do neděle, téma – zatím je SJEDNOCENÉ POLE, pro páry, ale cítím, že to mám změnit. Kruh otevřít i pro individuální zájemce. Tímto tak činím. Ještě chvíli budu laborovat s názvem, ale téma je jasné. Probuzení sebe, spojení se sebou, tak úžasné, že se skrze něj do hloubky naladíte na druhé. Zároveň dokážete načíst i jejich přesah, protože již znáte svůj. 

20.března 2019             PRAHA, Toulcův Dvůr, večer, od 18 – 21 hodin, je to středa, a téma je OSLAVA ROVNODENNOSTI. Akce se účastní i Kája Nováková, která pro nás připraví její jedinečný catering. 

23.března 2019             ZNOJMO,  tělocvična na ul.Jezuitská, od 9,30 – 16,30 hodin s polední pauzou, téma je – QIGONG, VĚDOMÉ DÝCHÁNÍ & MEDITACE. Stejná akce se ve Znojmě konala v lednu, byla skvělá, pro úspěch ji opakuji. Kdo máte zájem, přihlaste se brzy, místa se rychle naplňují. 

V dubnu bude večerní Praha, ve středu 17.04., a večerní Brno, v úterý 23.04. 

01.-04.května 2019     RATMÍROV, jižní Čechy, od středy, kdy je státní svátek do soboty, téma je – QIGONG INTENSIVE CAMP, bydlíme v krásných dřevěných chatkách v kempu, na cvičení máme zrekonstruovaný prostor v areálu, kolem jsou lesy, louky, rybník, kaplička s Květem života. Jídlo bude bezvadné, připravené s ohledem na účel pobytu, tedy vegetariánské, veganské, s hlavní ingrediencí - láskou. I tady se místa rychle zaplňují, teď jich je volných tak 5-7.  Tato akce je novinkou, a bude báječná. 

8.-11.května 2019       RATMÍROV, jižní Čechy, od středy, kdy je opět státní svátek do soboty, pobyt je určený RODINÁM S DĚTMI, název kempu je ESENCE. Prostředí popisuji o řádky výše, jídlo fantastické, programy taky. Dospělí budou vždy dvě hoďky dopoledne a odpoledne se mnou, za účelem hry, děti budou ve stejný čas Mončou a Luckou, taktéž za účelem hry, zn.“lesní“. Tématem je „PROBOUZENÍ STUDÁNEK“. Bude to krása veliká. Už to poněkolikáté opakujeme. První rodiny se hlásí, přihlaste se taky. Těšíme se na vás. 

A na konec zmíním cvičení QIGONGu v Brně na Lipce. Netvořím uzavřené skupiny, pokud vás dotýkání se vlastní energetiky skrze pohyby kopírující přírodu láká, přijďte, srdečně zvu. Nejbližší termíny jsou 18.března (pondělí), 28.března (čtvrtek), 4.dubna (pondělí), 7.dubna (čtvrtek), 18.dubna (pondělí), 28.dubna (čtvrtek)… V dubnu budou i čtvrtky ranní – léčivý Qigong s meditací ve studiu Lokah na Zelňáku v Brně, chystám pozvánku.

Diskuze

Vložit první příspěvek

 
 
Blog
Newsletter

Pokud si přejete odebírat Newsletter, který pravidelně přináší informace o různých akcích, seminářích a zajímavostech, vyplňte své příjmení, jméno a emailovou adresu. Děkujeme.

Aktuální akce
Kudyznudy.cz - tipy na výlet
stránky vytvořilo Anything Studio