Vesica-news
 
Vesica-news » Neutrality - New Reality, Neutralita - Nová Realita

Neutrality - New Reality, Neutralita - Nová Realita


Tělo, které svým pohledem, přístupem, vnímáním načítá neutralitu všech jevů a vztahů, posouvá se do nové reality, vyšších vibrací. Jinými slovy přestává existovat ve starém světě

Krásný den všem se začínajícím jarem,

jak se cítíte po silném Novoluní, zatmění Slunce, které se odehrávalo teď o víkendu? V první třetině února jsme tu měli kouřové zatmění Měsíce, před tím portálové dny, je zřejmé, že pro proměny našich těl není ponecháno nic náhodě.

Jak si proměnu vlastně vysvětlit? O čem má být nová realita, která se zmiňuje v proroctvích a je předpovězena pro tuto dobu?

Racionálně vzato, pokud má být nová, pak je o jiných přístupech, změněném způsobu myšlení, dívání se, cítění. Jde to však vůbec, když jsou staré programy, žité generacemi našich předků, tak zakořeněné? 

Určitě to jde, proto jsme tady:-)

Pokud se nám jako vysoko vibračním bytostem podařilo „sestoupit“ do těla a časoprostoru, který je hustý, pak známe i cestu zpět. Každý z nás přijal staré vzorce myšlení, zátěže a nánosy, aby je v rámci vlastního vývoje a poznání rozpustil. 

Pro člověka, který by se rád posunul z dimenze zatížené strachy a obavami do lehčího stavu bytí, je důležité vědět následující – „čemu věřím, to se stává mou realitou“. Pokud budu věřit, že strachy jsou nepřekonatelné, pak budou. Na takové víře funguje starý svět. Nejen na nedávno odhaleném nízko vibračním modelu „musíme si pomáhat“, který nám jinými slovy podsouvá program oběti, ale další neméně častý je „musím to vydržet“. A to už je oběť jak vyšitá. Program „musím to vydržet“ v sobě nese touhu po uznání. Vydržím to, překonám se, i když tělo spouští alarmy, ať to nedělám, s vidinou toho, že mě přeci jen někdo v budoucnu pochválí, ocení, a tím mě „vyživí“ svou pozorností a energií, to přeci za to stojí:-) 

Teď přichází na řadu jeden neobvyklý pohled, který zpočátku nebude snadný pro představu. Je to ten, který říká, že vše se děje uvnitř. Z pohledu těla se nic neděje venku, veškeré impulsy zaznamenáváme uvnitř. Zvuky slyšíme uvnitř sebe, obraz je vytvořen také uvnitř, stejné platí pro dotek, chuť, vůni. Veškeré senzory a čtečky máme uvnitř, venku nic není.

Co, když se tedy veškeré děje odehrávají uvnitř? Podívejme se na konflikt mezi rodičem a dítěte. Skutečně je dítě neposlušné, nebo nám jen ukazuje, jinými slovy posílá zprávu, vytváří vzorec, zakřivení, spirálu, která má dráždivý projev uvnitř nás, protože v poli, do kterého dítě „míří“, máme nerovnováhu? Co, když nikde není žádné dítě, rodič,  ale vše je vlnovou délkou, bioscilující mlhovinou, která je VŽDY V HARMONII, neboli NEUTRÁLNÍ?

Situace, vztahy jsou neutrální. Vědomí (tedy my), si přes různé „čtečky“, které jsou každá jiným způsobem vychýlená ze středu, hraje na zabarvení, polarity. Kvantová fyzika vysvětluje popisované následovně. Absolutně vše je světlem. Na horizontu vnímání, tedy tam, kam dovidí naše oči, což určuje zónu místního časoprostoru, se světlo rozděluje. Z celku (monády) se vyděluje jin a jang, vzniká polarita. Ze zářivého, všeobjímajícího světla, nekonečné a bezpodmínečné lásky se stávají dvě veličiny, světlo zůstává, přistupuje tma. Naši „čtečku“ vyosuje program zvaný ego. Pokud bychom ve středu zůstali, nemohli bychom hru světla a tmy zažít. Vyosení ze středu je však jen pouhou iluzí, jsme v něm stále. Umně vytvořený program ega má však za úkol tělo zmást. Začínáme věřit, že tma je skutečně zlo. Bojíme se tmy, rodí se strachy, pověry, rozehráváme velkou partii nesoucí prvky rozdělení, boje, identity. 

Mnohodimenzionální realita se smršťuje na jednu existující. Mnoha bytostmi, národy, civilizacemi oplývající prostor Vesmíru se zužuje na víru v jednu obydlenou planetu. Potřeba identity nás rozděluje do hierarchií. Králové a královny si hrají na dobývání území, okupování, později jsou to lidé z premiérských křesel, prezidentských úřadů a olejářského managementu.

Mužská (vyosená) síla dominuje hře na lidskou společnost. Jsou dobývána panenská území, v mnoha významech, které slovo nese. Pustošena. Zdá se, že tma a zlo má navrch. V deváté kapitole hry tomu věří devadesát procent populace. Těla, která jsou obrazem hry, upadají do nevědomí, devadesát procent z těla jede v naučených programech a stereotypech. Devadesát procent těl na planetě je ve stavu onemocnění nebo oslabení, stává se z toho norma. Aby hra mohla pokračovat, tak se do prostoru zabudují systémy, které těla přidrží nízko. Plán perfektně funguje, těla věří na nedostatek, chudobu, ztráty, mají velký strach ze smrti, odmítnutí, bojí se říct ne, vystoupit z řady, jít proti proudu.

Co bylo cílem hry?

Vytvořit holografický obraz, ve kterém budou zřetelné prvky destrukce. Když se zapomene na sílu světla, potlačí se ženská tvořivá síla a nastává disharmonie mezi mužským a ženským principem. Ve zdejší lokalitě Vesmíru jsme vyzkoušeli, co to znamená „přijít o posvátnost, úctu a pokoru“. 

Jaké to je, když nás rodiče, učitelé nutí do uspokojivých výsledků? Když hrajeme na výkon, soutěž a hodnocení?

Kdo z nás si vzpomíná, že když jsme byly ještě malé děti, tak naše vnímání bylo neutrální? Bylo nám jedno, kdo uvaří, vypere, přinese domů výdělek. Nic jsme neposuzovaly, orientovaly jsme se citem. Pokud jsme však už po x-té slyšely, že teta je divná, začaly jsme tomu uvěřit. Horší bylo, když jsme to stejné, nejčastěji ve smyslu, že jsme nešikovní, nepořádní, nebo nepolepšitelní, slyšely o sobě. Vzorec sebe podhodnocení byl na světě. Lehce nás stáhl, uzavřel a božská bytost, která se narodila na planetu Zemi v absolutním středu sebe sama, ve stavu neutrality, přiskočila do místní hry. 

Popsanou ji máme dobře, kde je tedy tlačítko deaktivace?:-)

Mnozí z nás již deaktivují, rozpomínají se, nevědomí přestává být populární. 

Několik bodů deaktivace – tedy návratu do bytí bez strachů, her na zlo, zmatek a chaos

1 – JSME JEDNO VĚDOMÍ

Tak jako jsme dříve studovali newtonovskou fyziku (redukcionalismus), dnes je cesta do nové reality vystavěná na základech sjednocené fyziky a všech přidružených oborů (věda je současnou řečí mystiky – Dr. Joe Dispenza)

Vše je spolu propojené 

2 – VŠE SE DĚJE UVNITŘ (mystik Sadhguru)

Každý konflikt, který zažívám, je mým vnitřním konfliktem, nezpracovaným programem nevědomí a všichni ti, kdo mi jej ukazují, jsou blízké duše. Dokud nebudu cítit vděčnost za příležitosti k posunu a všem zúčastněným v duchu nebo nahlas nepoděkuji, tak bohužel nedeaktivuji „hru na zlo“ 

3 – KAŽDÁ SITUACE JE NEUTRÁLNÍ (Bashar)

Tím se dostanu za osobnost, identitu, skrze to deaktivuji ego, protože přestávám cokoliv posuzovat, nemám proč, když je vše neutrální. Realita se odvíjí na základě nastavení vlastní čtečky. Pokud má čtečka najde v každém vztahu střed, deaktivuji tím starý program 

4 – PARALELNÍ REALITY

Pokud deaktivuji program nízkých vibrací, tak se mé tělo posouvá do nové reality, dimenze, která již na planetě Zemi existuje. Pro lidi, kteří hrají starou hru, se stávám neviditelnou. Je to stejné, jako když bytost z vyšších dimenzí zůstává mým fyzickým očím skrytá, i když je se mnou v pokoji a můj šestý smysl o ní ví.

Jakmile deaktivuji v těle starou hru, přestávám být součástí starých systémů, protože aktivně tvořím nové. Děje se tak plynule, přirozeně (není to systém on-off, něco ještě dobíhá, ale čím silnější jsou vědomé, nové přístupy a modely, tím více starých ubývá) 

5 – HLUBOKÝ KLID, SPOJENÍ S INTUICÍ

Starou hru deaktivuje hluboký klid, z toho důvodu se vyplatí, trávit mnoho času v meditaci, cvičením jógy, QiGongu, pobytem v přírodě, ve vodě, ve společnosti lidí, kteří se rozpomínají 

Deaktivace souvisí s tím, že přestáváme žít iluzi, pojmenováváme věci pravými jmény, někdy můžeme být až nekompromisní, když to na nás staré nastavení zkouší zprava zleva.

Deaktivovaný program mimo jiné znamená, že nemáme častou potřebu pomáhat světu, lidem, které už nevnímáme jako oslabené jedince, což by jen poukazovalo na vnitřní program dávného zranění nebo oběti. Jakmile přestaneme spatřovat, že jiní jsou něčeho obětí, přestáváme jí být sami. Tady začínáme s vědomým tvořením.

Konkrétní případ – STANDING ROCKS

Už jsem se o něm zmiňovala dřív. Jedná se o místo v Americe, u řeky Mississippi, kde tábořily mnoho měsíců domorodé indiánské kmeny, aby zabránily stavbě (dostavbě) ropovodu, který dříve, či později přestane být pevný, objeví se praskliny, kterými protékající ropa zamoří místní prostředí, především vodu, kterážto zásobuje mnoho miliónů domácností.

Minulý týden (ve dni 222) přinutily policejní oddíly strážce vody a posvátného území (jsou tam pochovaní jejich předci) tábor opustit. Celou situaci doprovázel oheň ze zapálených týpí, zatýkání a dojem prohry.

Je to tak? Nemám ten pocit. Naopak. Na základě událostí ve Standing Rocks si mnoho miliónů lidí začíná opět vody vážit. Pokud uvěříme, že vyhrály olejářské firmy, tak nám tu pojede stará realita.

Zkusme jiný přístup. Podívat se na celou situaci pohledem neutrality. Neexistuje ani osobnost policisty, ani osobnost indiánského šamana… pouze energetická výměna. Děje se tak uvnitř v těle. V každé chvíli, kdy používáme chemii, savo, postřiky, jsme policistou. Kdykoliv vodu hladíme, čistíme, pozorujeme její krásu, zpíváme si s ní, jsme šamanem. Oba aspekty jsou uvnitř. Není tak důležité, co se děje ve Standing Rocks, ale kam až sahá naše vlastní zodpovědnost. Ta souvisí s tím, jakým způsobem nahlížíme na realitu. Pokud hodnotíme a soudíme, jedeme starou partii. Kdykoliv zaměříme pozornost dovnitř a uvědomíme si, že konflikt, který nás tam venku mrzí, je naším vlastním – pak deaktivujeme a tvoříme novou realitu. 

Ve dni 222 jsme „deaktivovali“ s některými z Vás stará nastavení v Praze, během posilování kontaktu s vlastní intuicí. Nový model v rámci vyrovnávání energií mezi námi je nastartovaný. Vkrátké době jsme z modelu „staré hry“ o využití, pro některé (tady mohu levně k něčemu přijít), přeřadili na nový systém, kdy víme, že to, co vydáváme, tak „neodtéká“ do cizích vod. Obdarováváme sebe. Je v tom vyjádřena vlastní hodnota, míra vědomí, se kterou spravujeme vlastní energie. Za sebe mohu konstatovat, že v tom mám hluboký klid, jsme v nové realitě, děkuji za to. 

Na závěr přikládám pozvánky.

Kdo si přejete DEAKTIVOVAT STARÝ PROGRAM, VĚDOMĚ TVOŘIT NOVOU REALITU A POSUNOUT SE DO NÍ, pak jsou zde tyto možnosti 

Od 10.-12.března (PÁTEK – NEDĚLE) – PRAHA, „LÉČIVÁ VIBRAČNÍ ZMĚNA V TĚLE“, víkendový workshop, kde se cvičí QiGong, probíhají praxe ve dvojicích, skupinách, program je plný léčivých doteků, masáží, meditací, tanců, sdílení nejnovějších poznatků z moderní vědy – kvantové fyziky, která potvrzuje a doplňuje zápisy ze starých svitků

Po zkušenosti z minulého víkendu doplňuji program o probouzení ženské hadí síly, která uzdravuje ženské lůno a mužské srdce

V této chvíli jsou 4 místa volná

Kurzovné je dobrovolné, s tím, že je stanovena minimální částka, spolu s rezervací se hradí záloha, podrobnosti najdete na webu 

29.března (STŘEDA) – PRAHA, „PARALENÍ REALITY“, odpoledně-večerní workshop, od 18 – 21,00 hodin, kde se cvičí QiGong, probíhají praxe, stojí se v posvátné geometrii, medituje, tančí a sdílí poznatky, jak deaktivovat „staré programy“, které se přímo zapisují skrze prožitkovou část na buněčné úrovni a do DNA.

Přihlašujte se v případě zájmu na email, neplatí se záloha, ale je dobré mít místo rezervované, minule nám tak tak stačily židleJ Příspěvek je dobrovolný. Jak se zmiňuje výše – funguje „hojnost v nové realitě – tedy přepsaný starý zápis o nedostatku“ 

7.-9.dubna (PÁTEK – NEDĚLE) – PRAHA „TANTRA & TAO“, víkendový workshop, který je zaměřený na aktivaci nové reality skrze probuzenou životní sílu, dračí (hadí) sílu a ztotožnění se s univerzálními principy. Všichni jsou oblečení, nesvlékáme se. Program je prožitkový, během něj posouváme své systémy (těla) ze starých forem, do nových, vědomých, posvátných

Nyní je tam cca 8 volných míst. Informace najdete v pozvánce na webu. 

28.dubna – 1.května (PÁTEK – PONDĚLÍ) – RATMÍROV, jižní Čechy, víkendový pobyt v přírodě, dospělí i děti, každý bude mít svůj program. Zaměřen je na vyrovnání elementu vody a ohně uvnitř. Bude čas pálení čarodějnic, a tak spolu rozpustíme starý myšlenkový program, který vědomé ženy nazýval čarodějnicemi a stavěl je na okraj společnosti nebo je pálil. Mnoho žen má z těchto důvodů elementy v disharmonii (nebo alespoň takovou realitu žije), nastal čas je srovnat. Mužská čistá síla je pak o tom, že vytvoří a podrží bezpečný prostor a dovolí, aby se vědomé ženy vrátily zpět.

Spolu s přítomností dětí se do nových rytmů přeneseme s lehkostí, hravě. 

2.-4. června (PÁTEK – NEDĚLE) – PRAHA „TANTRA & TAO PRO PÁRY“, víkendový workshop, kterého se mohou zúčastnit páry i jednotlivci, kteří nakonec budou také v páru (už tací jsou, kdo se přihlašují). Pokud Vás téma zajímá, neváhejte. Na workshopu se nesvlékáme, může se zúčastnit i ten, kdo nikdy na ničem tantrickém nebyl. Verze Tantry, kterou přináším je především o univerzálních principech, vědomém užívání energií, propojování mužského a ženského na energetické úrovni. 

Na přelomu července a srpna plánuji týden v Ratmírově, jen pro dospělé, program zaměřený na TANTRU & TAO, propojování mužského a ženského na energetické úrovni – OSLAVA ŽENSTVÍ  & MUŽSTVÍ. Během pár dní k tomu vyrobím pozvánku. 

A to je závěr. Přeji Vám parádní dny plné uvědomění, že vše je světlem, Gabi 

Článek je možné sdílet, měnit, doplňovat (nemám na něj copyright, tvoříme ho spolu)… za Vaše zpětné odezvy budu ráda, předem děkuji 

MASOPUST a PŮST

Zítřkem začíná detoxikační období…

 

 

 

 

Diskuze

Jsem jen zrnko vesmírného prachu 28.03.2017 18:46

Z celého srdce Děkuji za krásný článek a s Láskou sdílím

» Reagovat


Blog
Newsletter

Pokud si přejete odebírat Newsletter, který pravidelně přináší informace o různých akcích, seminářích a zajímavostech, vyplňte své příjmení, jméno a emailovou adresu. Děkujeme.

Aktuální akce
Kudyznudy.cz - tipy na výlet
stránky vytvořilo Anything Studio