Vesica-news
 
Vesica-news » NEW AGREEMENTS - NOVÉ DOHODY

NEW AGREEMENTS - NOVÉ DOHODY


Co budeme v roce 2020 osvětlovat svým vědomím se dočtete v článku, prvním letošním

rásný den z Vesicy,

poslední News končící dekády a zároveň první v rámci nové, píšu u kamen ve slaměném domku. Poslední měsíc jsem měla pocit, jako bych po mnoha letech došla na místo, kde jsem si přála být. Atmosféra klidu, vůně přírodních, hliněných omítek, prostor ve zlatých řezech a zvuk blízkého praskajícího ohně, to docela dobře vystihuje. Tělo na střídačku v teple pod dekou a občas zanořené v ledovém jezírku nebo řece Oslavě. Kombinace chladu a tepla, tmy a světla a nyní aktuálně konce a začátku.

V roce 2019 se uzavřely některé staré dohody. Ve své podstatě je vše vázáno dohodou. I ten největší spor, nedorozumění nebo destrukce. U vyjmenovaných však o tom běžně nevíme. Proto někdy vyčerpáváme energii na obhájení svého úhlu pohledu, aniž bychom měli kapacitu podívat se očima druhého. Pokud bychom nezapomínali na to, že vše je spolu navzájem propojené, pak by nám v těle cirkulovalo mnohem více životní síly.

Dohoda duší v minulém období zněla pro většinu z nás jasně. Zažít oddělenost. Onu zkušenost by nebylo možné učinit, kdybychom se v první řadě neodpojili od svého těla a nenatočili pozornost ven. Univerzální mechanismus funguje tak, že v těle s podmírou energie (věnovali jsme ji konfliktům s něčím nebo někým), malou dávkou vnímavosti a citlivosti (kde není pozornost, tam se kumuluje hustota, jenž je příčinou znecitlivění), dochází k pocitům nejistoty. Nutnosti se bránit.

Podle daného vzorce poznáte, jak na tom jste. V případě, kdy se zpátky spojíte s tělem, tak téma obrany zaniká (končí stará dohoda). To stejné se děje s národy. To je však na jinou, budoucí kapitolu. Dokud nebudeme mít hluboké spojení se sebou, ze kterého se tvoří mocná, čistá síla, tak nám neusilování o střežení hranic přijde vždy nerozumné a nelogické. 

Abych trochu více přiblížila, jaká změna nyní probíhá na kolektivní úrovni, popíšu vám nedávný sen. Zdál se mi nad ránem, zhruba před týdnem. Byla jsem v něm venku, někde v krajině a viděla zdálky přijíždět auto. Jak se přibližovalo, bylo zřejmé, že míří přímo proti mně. Dřív bych se rozběhla opačným směrem, ale teď to bylo jiné. Šla jsem „tomu“ naproti. Za volantem seděla temnota. Měla oči. Vím, že jsem neváhala. Jak jsem vykročila, auto se zastavilo, a já se do temnoty vnořila. Oči zmizely, z černé se stala světlá. Všeho, čeho jsem se kdy bála, byla iluze. Kdykoliv jsem před temnotou utíkala, chtěla jsem se zachránit, být zachráněná, daleko jsem se nedostala. Vnitřně jsem si zoufala, proč se děje taková nespravedlnost, násilí, občas se mi zdávaly slušné noční můry.

Celé to bylo o tom, že jsem žila iluzi oddělenosti. Sebe jsem považovala za tu dobrou, a to co mě pronásledovalo bylo zlé. Nebyla jsem stavu si přiznat, že i to jsem já. Příběh s autem mi to ukázal.

                

 

Co se stane dál, když se iluze oddělenosti zbortí? Otevřou se vám možnosti, které na „úrovni sporů“ neexistují. Tím, že vám v těle koluje mnohem větší množství energie a vy se vnímáte vnitřně silní, pak v případech, kdy se tělu něco děje, nevolíte jako první možnost „pomoc zvenčí“. Věříte v sebe-léčivou schopnost těla. Mám zkušenost s tím, že když jsem se lehce opařila, řekla jsem tělu, ať si to spraví. A spravilo. V podstatě hned. Když cítím, že mi někde nabíhá zánět, řeknu tělu, ať si to místo zharmonizuje a ono poslechne. Může to být až takto jednoduché? Ano, může, když víte, že takové síly v těle máte. 

Jakou roli v tom celém hrají nové dohody?

Mnozí z nás začnou manifestovat první novou dohodu, jenž si vytvoříme se svým tělem. V ledové vodě, ve tmě, během prány, praxí, meditací, a pak kdykoliv jindy, s ním navážeme hluboké, trvalé spojení. Energetické. Regenerace nemá nic společného z fyzickou úrovní. Jedná se o kvalitu, jenž je aktivní, když máme v těle vděčnost, klid, lásku, pocit míru. První dohoda se týká toho, že osvětlíme svým vědomím sebe. Své tělo. S ním máme prvotní vztah (za všech okolností). Nadále nebudeme osvětlovat iluzi nedokonalosti jiných lidí. Stále bychom tak udržovali zapomnění. Každý je v pořádku, tak, jak je. 

Další dohoda se týká změny rytmu. S probuzeným tělem nepotřebujete udržovat „rytmus společnosti“, který je založený na nepřirozenosti. Uvnitř v těle máme svůj rytmus, v souladu s přírodou. Namísto odbíjení, se vnitřní rytmus vlní. Přizpůsobuje. Občas teče rychleji, jindy se zastaví. Pokud jste někomu umožnili, aby potlačil vaše přirozené, střídající se fáze, během kterých tvoříte, odpočíváte, hrajete si, tak to vždy můžete změnit.

Pak tu máme téma rozšířené komunikace. V nových dohodách neplatí, že vnitřní hovory s bytostmi z paralelních vesmírů jsou nepřijatelné. Naopak. V roce 2020 se ještě více přiblížíme a sblížíme. Což nás navzájem obohatí. 

Zkušenost s odděleností je nesmírně cenná. Pokud byste ji brali jako omyl, tak nerozkryjete ohromnou hodnotu, jenž sebou nese. To je poslední dohoda, kterou dnes zmiňuji. Když se necháte každou zkušeností pohladit, posílí vás to. V nepřijetí si lze těžko představit, jak neuvěřitelně léčivé je energetické pohlazení od někoho, kdo vám tady sehrál Zlobu (můžete se podívat na pohádku – Maleficent).  Zloba neexistuje venku, vždy byla uvnitř nás. Dovolte Zlobě, ať vás pohladí (energeticky) a prozříte. Načtete její krásu, velikost a odhalíte svou vnitřní moudrost.

To nám všem, v roce 2020, přeji. Ať máme tělo v nové, kouzelné dimenzi. 4D, 5D takové jsou. Vítejte. Gabriela 

PŘÍLEŽITOSTI K PROMĚNÁM, POSUNŮM DO VYŠŠÍCH VIBRAČNÍCH SFÉR, ZPÁTKY K SOBĚ, DO PRAVDIVÉ PODSTATY – 

8.ledna STŘEDA              PRAHA, Toulcův Dvůr, večer na témaJSEM NIKDO, od 18 – 21 hodin                            Bude to krásný začátek roku 2020, přijďte si iniciovat nové dohody uvnitř sebe, v síle kruhu. Iluze se ztrácí, když vědomě opustíte osobnost. Byla to právě ona, která iluzi vytvářela. Jsme mocnými bytostmi, jenž mají ve správě pozemské tělo. S nadpozemskými schopnostmi. Už je čas, začít je objevovat. 

9.ledna ČTVRTEK            BRNO, Lipka, QIGONG & HEALING (čchi kung a uzdravení), od 17,30 – 19,00 h.         Opět začínáme s pravidelným cvičením, jenž se na Lipce koná v pondělky (ob týden) a čtvrtky (zhruba 3x do měsíce). Kdo máte zájem se přidat, podmínky (termíny a úhrady) najdete na webových stránkách. Qigong je energetickým cvičením, které je mimořádně účinné, když jej praktikujete ve stavu prázdnoty. Na ten se zaměřujeme. Přidejte se. 

10.ledna PÁTEK               HEŘMANŮV MĚSTEC, RC Radovánek, večer na téma – UZDRAVENÉ TĚLO, od 17,30 – 20,30 h.       Budeme procházet možnosti, jakým způsobem dovolit svému tělesnému, „operačnímu systému“, aby udržovalo všechny části vitální, harmonické a zdravé. Můžete se těšit na praktické návody, nové energie, jiné, nové vnímání sebe, a přitom tak pradávné. 

13.ledna PONDĚLÍ          BRNO, Lipka, QIGONG & HEALING (čchi kung a uzdravení), od 17,30 – 19,00 h.                       První pondělek v roce 2020. Stejné nastavení, zaměření, jako u výše zmiňovaného čtvrtku. Jednou z praxí nové reality je vkládání rukou dovnitř sebe. Už z popisu je zřejmé, že ve fyzické realitě nic takového možné není, v energetické však ano. S dalekosáhlými, ozdravnými účinky. V podstatě si zpátky vzpomenete, jak uvést do souladu vnitřní struktury. 

17.-19.ledna PÁTEK – NEDĚLE                  PRAHA, Toulcův Dvůr, víkend, začínáme v pátek ráno v 9,30 h. a končíme v neděli v poledne (ve 13 h.). Téma je – UZDRAVENÉ TĚLO. Tady na něj máme mnohem více hodin, což nám umožní jít ještě do větší hloubky. Už teď je nás krásná skupina, přidejte se. Tento víkend se vám mnohokrát vrátí zpět. 

21.ledna ÚTERÝ               BRNO, ul.Vojanova 1, večer od 18 – 21 h., téma je – DARY V TĚLE                          Když si ve svém pozemském těle otevřete přístupy k nadpozemskému, pak se spolu s tím začnou dít synchronicity, nečekané, šťastné události. Souběžně objevíte vlastní, unikátní dary. Ve své podstatě jsme zde právě pro to. Abychom sdíleli své talenty a kvality. Zapsali je do kolektivního vědomí, kde v součtu mnoha dalších, vytvoří harmonickou realitu. 

8.února SOBOTA             ZNOJMO, tělocvična na Jezuitské, QIGONG, VĚDOMÉ DÝCHÁNÍ & MEDITACE     I když celodenní praxi již po několikáté opakujeme, dostáváme se stále hlouběji. Pokaždé je to jiné. Přidat se může i začátečník, necvičíme sestavy. Nezapnáme hlavu, jedeme na přirozenost a jednoduchost. Taková praxe vás nejvíce posune. 

12.února STŘEDA           PRAHA, Toulcův Dvůr, večer, téma dám ve známost 

15.-16.února VÍKEND    DĚČÍN, na pozvání Zuzky Věchtové, která vede lekce Qigongu v Amidě, budeme mít dvakrát celodenní praxi ve stejném prostoru. Velmi mě těší, že jsou oba dny zaplněné. Informaci tady vkládám pro ty z vás, kdo jste z Děčína nebo okolí, abyste o možnosti přidat se na pravidelné cvičení k Zuzce věděli. Doporučuji ze srdce. 

28.02. – 01.03. PÁTEK – NEDĚLE              PRAHA, Toulcův Dvůr, víkend, začínáme v pátek ráno v 9,30 h. a končíme v neděli v poledne (ve 13 h.). Téma je – HIEROS GAMOS (vnitřní soulad mezi mužskou a ženskou energií)               Víkend je vhodný pro jednotlivce i pro páry. Program je mystický, vedený s vědomím energetického podstaty posvátného vztahu mezi mužem a ženou. Zároveň se v něm budou prolínat prvky z moderní vědy, jenž zákonitosti posvátné geometrie, Vesicy, harmonie mezi protiklady, potvrzují. Vytvoříme nové, vztahové dohody. 

20. – 22.03. PÁTEK – NEDĚLE    PRAHA, Toulcův Dvůr, víkend, začínáme v pátek ráno v 9,30 h. a končíme v neděli v poledne (ve 13 h.). Téma je – ZERO – NULA    Termín je shodný s oslavami jarní ROVNODENNOSTI. Konstelace výtečná, požitkový program též. V nových energiích. Vyšší vibrační realitě. Přihlašování je již otevřeno. 

30.04. – 3.05. ČTVRTEK – NEDĚLE           MALÝ RATMÍROV, s oslavami čarodějnými a láskyplnými – pro rodiče, prarodiče, děti, celé rodiny, téma je – ČAROVNÝ RATMÍROV               Výhodou (velkou) je páteční státní svátek. Ve čtvrtek večer se tradičně slaví čarodky, pojmeme to však jinak. Oheň bude, ale žádné pálení. Konec nevědomým oslavám. Letošek je v energiích Bílého Mága, což přináší moudrost, a na tu se my společně zaměříme. Děti budou mít program ve své skupině vrstevníků, spolu s Luckou a dospělí si budou otevírat nové, nádherné reality spolu se mnou. Mnozí se už ozýváte, že pojedete. Podle všeho to vypadá, že kapacita bude určitě zaplněná, proto pošlete brzy zálohu, ať víme, že s vámi máme počítat. Veškeré informace jsou na webu. http://www.vesica-news.com/seminare-kruhy/carovny-ratmirov-pro-rodice-prarodice-a-deti

Letní, prázdninový Ratmírov bude od 15.-20.srpna 2020 

7. – 10. 05. ČTVRTEK – NEDĚLE                MALÝ RATMÍROV, QIGONG INTENSIVE            Opět je v pátek státní svátek. Naplánujte si parádní ozdravení v krásné přírodě jižních Čech. I tady je možné se již přihlašovat. Minule byly jarní termíny dva, nyní bude jen jeden, s kapacitou cca 20 účastníků. 

INFORMACE KE VŠEM AKCÍM NAJDETE NA – www.vesica-news.com/seminare-kruhy/ 

Mějte se hezky, těším se na všechny společné kruhy, setkání, tvoření souladu, Gabriela     

 

Diskuze

Vložit první příspěvek

 
 
Blog
Newsletter

Pokud si přejete odebírat Newsletter, který pravidelně přináší informace o různých akcích, seminářích a zajímavostech, vyplňte své příjmení, jméno a emailovou adresu. Děkujeme.

Aktuální akce
Kudyznudy.cz - tipy na výlet
stránky vytvořilo Anything Studio