Vesica-news
 
Vesica-news » NEW, COLOURFUL AND MAGNETIC REALITY - NOVÁ, BAREVNÁ A MAGNETICKÁ REALITA

NEW, COLOURFUL AND MAGNETIC REALITY - NOVÁ, BAREVNÁ A MAGNETICKÁ REALITA


Magnetismus zesiluje, vibrace stoupá, na nás je, abychom šli změnám naproti... otevírali se

Krásný den magnetické bytosti,

 rozpoznáváte se pod tímto úhlem pohledu?

S posledním Úplňkem, který předcházel Slunovratu, zapadl další díl do mozaiky představující harmonický počátek nového cyklu. Země se znovuzrozuje, stejně jako my. Listnaté stromy jsou stříbrnější, odlesky travin na hladině vody zlatavější a naše elektromagnetické pole barevnější. Když zavřete oči, tak můžete vidět odstíny barev, které jste dříve neviděli. V obrazech přírody, kde se prolíná staré a odcházející, třeba v podobě smrků napadených kůrovcem, s nově se rodícím, není přítomen žádný smutek. Spíše pokora a důstojnost. Uvolnění prostoru pro větší rozmanitost forem. Tak živou přírodu, energeticky nabitou, pulsující a radostnou, jsem na Vesice, kde bývám nejčastěji, co se pobytů v přírodě týče, ještě nezažila.

Odtud vám také píši „VESICA NEWS“. Dnes jsou skutečně z Vesicy, z údolí od řeky Oslavy.

Poprvé jsem začala noviny o mystice, rozpomínání a rozšiřujícím se vědomí, psát někdy po roce 2012. Což bylo uprostřed 13-ti letého cyklu, který se podle Mayského, galaktického kalendáře (El sincronario galáctico) letos před „Dnem Bez Času“ (The Day Out Of Time“) uzavírá (24.července). Poté vstupujeme do závěrečného období, v rámci sedmiletého cyklu (2013 – 2020). Galaktický rok, který začíná 26.července (na heliaktický východ Síria – v Egyptě jej už po tisíce let pozoruje Sfinga), je pojmenovaný jako Bílý, Magnetický Mudrc. Ten letošní se jmenoval Kosmický Léčitel. Krásné, že? Navíc to do sebe celé zapadá. Pro ty z vás, kdo už víte, že naše pozemská těla mají multidimenzionální přesah, který zprostředkovává mystické zážitky ve „hmotě“, popíšu jednu svoji cestovatelskou, časoprostorovou misi, na kterou jsem se vydala, aniž bych ji předem plánovala. Odehrála se během víkendu „MYSTIKA & VĚDOMÍ“ v Praze. 

To, co tomuto víkendu předcházelo, pozbývalo snad veškerou logiku. Šestým smyslem jsem už na jaře vnímala, že se nacházíme v silně transformačním čase, vše je připravené, energie jsou silné a vysoko vibrující. Co mi nedávalo smysl byla přítomnost jakési vnitřní závory, která nedovolovala, aby se víkendu účastnil větší počet zájemců. S vědomím v hlavě jsem nedokázala rozklíčovat, proč to tak je. Zhruba týden před začátkem jsem konečně opustila sféru polarity a posunula se do srdce. Otázky směřující k zodpovězení důvodu oné zábrany jsem si přestala pokládat, a pak už jen vnímala, že mám „držet pole“, mít důvěru, být otevřená, naladěná a na práně. 

Víkend začínal v pátek a mně se dva dny před tím, ve středu, rozjel bolestivý zánět zubu. Věděla jsem, že jestli mě intuice vede správně, tak si to „opravím“ sama. Což bylo dokonalou přípravou na víkend. Být se sebou v hlubokém spojení, meditaci, léčení. Něco mi napovídalo, že pokud se spojím s frekvencí v těle, kterou jsem vnímala v srdci, a otevřu přístup do prostoru chaosu kolem zubu, tak přestane být, mnou načítaná realita slabosti, aktivní. Tímto způsobem přeladím na jinou. Tu, která nese zdravé matrice. Tedy na úroveň, kde mám zub zdravý a silný. V tom spočívá multidimenzionalita bytí. Každý z nás má v těle záznamy, které tvoří zmatek a stagnaci. Kódy, které přináleží do této frekvenční úrovně, vychází z modelů přesvědčení, které nám do systémů programově vtiskla rodina, škola nebo církev. Většinou jsou to ty, které tvoří pocity nejistoty ze zdánlivě větší síly přicházející z venku, s tendencí nás zatlačit nebo umenšit. Naproti tomu existují v těle i jiné vzorce, jenž byly dlouho zapomenuté. Vychází z poznání, že jsme samo vědomí, které v každé nano vteřině tvoří realitu pozemského těla. Není tvořena jakýmsi omylem sama od sebe. Tvoříme ji my. Jednoduše by se dalo říct, že záleží na poměru mezi strachem a důvěrou, který odpovídá rozdílu mezi slabým a zdravým tělem. 

U bolesti bývá přístup lehce rozpoznatelný. Pokud od ní máme tendenci odcházet, tak ve své podstatě opouštíme příležitost projít transformační bránou, která se právě otevřela. Pokud otočíte směr a vstoupíte dovnitř, zpřístupní se světy, které by jinak zůstaly neviditelné. Jsou v nich uchovány naše potenciály aktivující vnitřní sílu.

Celé kouzlo léčení spočívá v tom, že neupřednostníte vibraci strachu, ale stanete se vědomím, které má manuál na harmonizaci čehokoliv. Ten si nosíme v srdci. Obsahem a pojetím se liší od návodů pocházejících z hlavy. Jak jsme v egu a něco bolí, pak se to musí řešit. Nejlépe hned. V podstatě se tím snuluje možnost pro zastavení. Zaposlouchání se. Tělo je citlivý komunikátor. Žádné chyby se v něm nedějí. Bolest je zprávou, že máme něco vědomě přenastavit. Pokud se poslechneme, sama zmizí. Došli jsme k poznání, nekomfortní stav fungující jako zpravodajství už nepotřebujeme. 

Když se ještě vrátím k tomu, jak funguje mentální záznamník, tak ten je v podstatě popisem zkušeností, kterými jsme prošli. Datuje minulost. Pokud je naší prioritou přehrávač toho, co už se stalo, pak je naše tělo, po vizuální stránce, obrazem seskládaným z minulých skutků a událostí. Prostor pro hru, tvořivost, kreativitu je tu malý a taktéž se tu málokdy dějí zázraky, spontánní uzdravení, anebo kvantové posuny.

Ty přichází, až když se ponoříme do srdce a začneme namísto popasovávání se z výzvami přicházejícími od okolí, kdy se často uzavíráme do sebe, vyzařovat. Svou autentickou energii a sílu. Elektromagnetické pole během „zdrojování“ zesiluje natolik, že ho v čase zachytáváte.

Na tomto místě bych vám popsala obrazy z cesty po různých světech, které mi přicházely během onoho víkendu v Praze. Tímto děkuji všem, s velkou vděčností, že byli na blízku, přítomní, bez vás by se žádná „jízda“ nekonala. Podobně hlubokou jsem zažila při zakládání Školy Rozpomínání v Sedoně, před osmi lety.

Náš počet se v průběhu víkendu měnil. Každý byl dokonalý. Při jednom, který odpovídal Davidově hvězdě (Šalamounově pečeti), jsem měla pocit, že „stahuji“ takové množství dat, že mi na závěr nešlo hýbat s tělem. Ale popořádku.

V meditaci, kdy jsme byli na pozicích dvou pyramid zakleslých do sebe, tedy v geometrii, kterou máme každý kolem sebe, mě to vyneslo k Orionovu pásu. Hvězdy tvořící dané seskupení „lícují“ s vrcholky pyramid v Gíze. Nahoře, na Orionu, jsem vnímala, jak procházím bránou. Byla jsem zpátky v prostředí, které znám. Mezi svými. To jsem i tady na Zemi. Potkáváme se i ve zdejší realitě. Většinou nás k sobě zavolá posvátná geometrie.

Z Orionu jsem se bez jakékoliv nutnosti překonat vzdálenost, ocitla v Královnině komnatě v Gíze. Jen se změnila frekvence. Byla jsem stále na stejném místě, ve stejném bodě, to, co se změnilo, bylo prostředí kolem.

Ani tento prostor mi nebyl neznámý. Ležela jsem na lůžku a kolem mě se to čím dál více rozsvěcovalo. Vnímala jsem energie Isis. Tady bych moc ráda uvedla na pravou míru, že popis mystických zážitků nemá žádnou návaznost na osobnost. Zosobňování patří do staré reality. V obrazech, které jsem viděla, byla obsažena univerzální symbolika týkající se kolektivního vědomí… .

Ze stěn kolem mne vystupovaly světelné hieroglyfy a mě něco napovídalo, že posvátná ženská energie je plně integrovaná zpátky. Po chvíli jsem se ocitla v prostoru pod tlapou Sfingy, kde se mi roztáčelo ve vyšších obrátkách elektromagnetické pole. Zafungovalo jako vozítko, které mě přeneslo do světa delfínů. Ti se točili v kruhu a směrem ke mně vysílali, že se změna udála. Je skutečná. Pak jsem měla ještě jednu vizi, z budoucnosti. Viděla jsem lidi s bílým magnetickým polem kolem těl.

 Od onoho víkendu se často dívám jinak. Integruji výzvy, nehodnotím je. Zachraňování čehokoliv nebo kohokoliv je minulostí. Svět je v pořádku tak, jak je. Spolu s následným pránickým víkendem na Vesice se ukázalo, jak ohromná síla spočívá v milování prázdnoty. Mocná léčivá síla se nachází v milování nesnází, bolestí. Kdykoliv své tělo, na frekvenci hlubokého přijetí a milování sebe, naladíte, můžete si začít hrát s nekonečnými možnostmi. 

Závěrem sdílím popis pro sebeléčení

  • Posaďte se do meditace, pomaleji dýchejte, hluboce, až se vám začne měnit vnímání… hmotné přestane existovat a nastoupí „vše je z energií“
  • Vědomě změňte program z dřívějšího „jsem hmotným, smrtelným tělem“ na „rozpoznávám se jako vědomí, které tvoří realitu těla“ (pokud byste zůstali na fyzické úrovni, nic se nezmění… proto je tak skvělou průpravou pro popisované změny Qigong, během kterého se načítání energií dá natrénovat)
  • A nyní přichází to, co nastartuje sebeléčivou fázi – dejte absolutní důvěru nejmocnější síle, která se v těle nachází, a nechte ji, ať začne působit, přetvářet, zvyšovat frekvenci, měnit nastavení
  • A pak s ní už jen buďte, vnímejte ji, doprovázejte

Pokud my sami uznáme, že v těle takové síly máme, tak nám v podstatě stačí jejich zvědomění. Nadále nemusíme hrát hru na to, že jsme slabí, protože nejsme. To, co popisuji, je fyzika. Kvantová fyzika. Univerzální zákonitosti. Mocné síly jsou obsaženy ve Vesmíru, přírodě, stejně jako člověku. To, co je deaktivuje uvnitř nás, je pohodlnost. 

Tak uvidíme komu z vás bude, to co popisuji, zapadat do vaší mozaiky. 

Období transformace pokračuje a sílí. 2.července tady máme úplné Zatmění Slunce a 16.-17.července částečné Zatmění Měsíce. Pokud budete mít prostor, můžete se připojit do některého z kruhů. Podrobnosti následují níže. Moc ráda vás uvidím a obejmu. Krásný začátek prázdnin, Gabi 

NEJBLIŽŠÍ KRUHY –

(bližší informace jsou ke všem na – www.vesica-news.com/seminare/) 

19.-21. července (pátek, od 14,00 hodin – neděle) – PRÁNICKÝ VÍKEND na Vesice, ta se nachází v údolí řeky Oslavy, cca 10 km od Velkého Meziříčí     Jedná se o příležitost, jak nechat přirozeně odejít „staré vzorce“ ze svého těla. Prána čistí tělo od nánosů, harmonizuje, posiluje… benefitů je velké množství. V podstatě se jedná o to, že po dobu 48 hodin (můžete i déle) pijete jen čistou vodu. Během toho cvičíme, meditujeme, vědomě dýcháme. Celá skupina se integruje do jednoho celku, který generuje sílu pro vědomé vytvoření změn v těle. Ano, vím, že dát si pránu doma je taktéž možné, ale tady se nabízí možnost být v přírodě, pít vodu v kojenecké kvalitě, meditovat v domě, který je postavený s ohledem na poměry zlatého řezu, a občas zažívat zázraky (třeba duhu na Slunovrat, apod.)

    

    

 

Další dva termíny letošního léta jsou – 2.-4.srpna a 6.-8.září 

24.července – středa, PRAHA, Toulcův Dvůr, téma – VESICA – PROPOJENÍ MUŽSKÉ & ŽENSKÉ SÍLY, večer od 18 – 21 hodin              Termín, datum, je významné z hlediska souvislostí, které popisuji výše. Možnost pro uzavření starých pohledů na tělo a svět. A zároveň otevření nových. Přijďte si zažít sílu, která doprovází vytvoření posvátné geometrie v prostoru. Jedná se o matrici života. Jemnohmotné změny se odehrávají na molekulární úrovni…pokud se naladíme a své tělo proměnám zpřístupníme

2.-4. srpna (pátek, od 14,00 hodin – neděle) – PRÁNICKÝ VÍKEND na Vesice 

17.-22.srpna, sobota až čtvrtek, MALÝ RATMÍROV – WELLNESS & HRY, pobyt pro rodiče a děti nebo prarodiče a vnuky – máme volné poslední dvě chaty… těšit se můžete na krásné prostředí, smysluplný, vědomý program, děti budou luštit záhady, anebo si jen tak hrát, spontánně, v přítomnosti a my dospělí taktéž. Kemp u Kapličky je proslavený výbornou kuchyní, a navíc se tam stále něco vylepšuje, vykrášluje. Výhodou je, že ke kempu patří louky, lesy, do kterých se jezdí na vision questy, je tady zkrátka parádní energie. Budeme cvičit Qigong, meditovat, tančit, oslavovat život, obdivovat rozzářené dětské oči, otevřené srdce dospělých… bude nám hezky 

   

     

23.-25.srpna, pátek až neděle, PRAHA – QIGONG INTENSIVE & HEALING, víkendový pobyt na Toulcově Dvoře, kde budeme praktikovat, to co popisuji výše. Jak se naladit na energie, umět si rozšířit vnímání, vědomí, spojit se se sebeléčivou sílou uvnitř sebe, vést ji tak, aby harmonizovala tělo. Celkově to bude o posílení, přeladění na vyšší frekvenci. Jakým způsobem se uzdravit, má již mnoho z nás rozpomenuté, moudrost se navrátila do kolektivního vědomí, nyní je to o tom – být s touto úrovní ve spojení. Přijďte se spojit. 

30.srpna, pátek, ZNOJMO, KAKAOVÁ CEREMONIE, RC Maceška – bude to lahůdka, to si nenechte ujít, budeme mít ceremoniální čokoládovou hmotu, ze které připravíme lahodný nápoj nabitý vitamíny, antioxidanty, proteiny, enzymy a také láskou, vášní… Kakao je v popisované podobě „nápojem Bohů“, jemně otevírá vědomí, jemně vede do vizí, zprostředkovává obrazy o podstatě… a dále už to nebudu rozepisovat, raději si to přijďte zažít, bude to oslava života 

6.-8. září, pátek, od 14,00 hodin do neděle, PRÁNICKÝ VÍKEND (v číslech nám to vychází na šest, sedm, osm, devět – což je završení… tady se to zrovna báječné potkává… s akcelerací), a opět je to na Vesice 

V září nám opět začíná Qigong na Lipce, téma se mírně mění, tentokrát to bude QIGONG A HEALING, Qigong spojený se sebeuzdravováním, pozvánka bude v průběhu července na webu. Opět to budou pondělky, od týden, začínáme 9.09., a pak čtvrtky, ty budou častěji, zhruba třikrát do měsíce. 

V září je večerní Praha 11.09. (v srpnu Praha není a Brno přes prázdniny rovněž ne), Brno večerní je opět 17.09. 

V září je pak ještě jeden QIGONG INTENSIVE CAMP v Malém Ratmírově, od 26.-29.září… přidejte se, změníte se… a bude se vám to líbit

Diskuze

Vložit první příspěvek

 
 
Blog
Newsletter

Pokud si přejete odebírat Newsletter, který pravidelně přináší informace o různých akcích, seminářích a zajímavostech, vyplňte své příjmení, jméno a emailovou adresu. Děkujeme.

Aktuální akce
Kudyznudy.cz - tipy na výlet
stránky vytvořilo Anything Studio