Vesica-news
 
Vesica-news » NEW CYCLE - NOVÝ CYKLUS

NEW CYCLE - NOVÝ CYKLUS


Jsme na počátku nové 13-ti leté fáze, ve které se nám bude ve velké míře otevírat vědomí (jinými slovy SRDCE)

Ahoj, krásný den,

 jak se máte? Líbí se vám svět kolem? Líbíte se sami sobě? Odpovědi na otázky definují náš pozemský příběh. Vím, že už jsem to psala hodně krát, ale tím, že si na jiné úhly pohledů teprve zvykáme, zmíním to. Realita je jedna. Její podstata je multidimenzionální. Dimenze, kterou někdo zažívá ve městě, je odlišná od dimenzí pralesních, podmořských atd. Toho všeho se úzce dotýká vnímání času.

Podle čeho čas měříme?

Následující informace vychází ze záznamů na stránkách Law of Time a 13 Měsíčního Almanachu, který mám doma. Ze zmiňovaného kalendáře mám pocit, že funguje jako aktivační kód. Najdete v něm propojení zemských, lunárních, slunečních, planetárních a galaktických cyklů. Obsahuje Mayský Tzolkin, z východní filozofie vycházející I-Ting, Runy, souvislosti mezi barvami, energetickými centry, místy na Zemi, planetami. Je o číslech, frekvencích a vibracích. Tak jako se na tom shodovali Nikola Tesla, Albert Einstein a mnozí další, kteří svět kolem nepovažovali za mechanicky fungující „stroj“. S tím souvisí mechanické odpočítávání času, které je nastavené Gregoriánským kalendářem naprogramovaným na linearitu. Vzhledem k tomu, že se ve Vesmíru nic nepohybuje po přímce, vše se točí ve spirálách, proto ani náš současný kalendář není přirozený. V jednom roce najdeme 13 Novoluní zvláštně roztržených do dvanácti měsíců. Nikde ani zmínka o zastavení, které je součástí cyklického vnímání času, aby vznikl prostor pro doladění. U Maysko-Galaktického kalendáře to každoročně vychází na 25.července, který se slaví jako Nultý Den.

Následující den je prvním dnem nového Galatického roku (26.července), který je letos v energiích Bílého Magnetického Mudrce (White Magnetic Wizard). 

Z pohledu čísel, jede Gregoriánský čas na frekvenci 12-60. Daná frekvence souvisí s nastavením 3D dimenze, jako prostoru, kde se denní rutina staví nad spiritualitu. Platí, že „čas jsou peníze“. Tikání hodinek neúprosně hlásí, že s každým zpomalením vznikají ztráty. Štěstí nás čeká někde v budoucnu, kam víme, že směřujeme, a když nyní „odevzdáme“ své tělo potřebám ekonomiky, která nesmí zpomalit, ani se zastavit (naopak má stále růst), tak nám za to pak budou, nevíme ještě kdy, chodit odměny.

3D dimenze, frekvence 12-60, model „čas jsou peníze“, platí ve velké míře ve městech. Na vesnicích, kde jsou lidé blíž k přírodě, se přeci jen hledí na přirozenější, přírodní cykly. Jedna věc jsou zvyklosti a vzorce, podle kterých se kolektivně žije, druhá věc je, jak to souvisí s vědomím. Podívejme se tedy na frekvenci, která je tady rovněž přítomná, a na kterou se již ladí množství lidí. Frekvence synchronicity (13 – 20). Frekvence klidu a míru. Má v sobě zakomponováno, že „čas je uměním“. Time is Art. Lidé jsou vedeni srdcem, vnímají přírodu, umění, umí si hrát, zastavit se, dají na své sny, vize, následují intuici. Vše se děje v souladu, vychází „na čas“, každý den je nový, synchronní s kosmem. Prvotním zájmem je spirituální kultivace. 

Čas není kvantitou, která se počítá, ale kvalitou, která je prožívána. Je holografický, fraktálový. 

Co to pro nás znamená?

Jednoduše si to můžeme uvést na příkladu. Když se podíváme do Gregoriánského kalendáře, tak máme dnes pondělí. Naše vědomí přítomné ve velké míře na mentální úrovni, si pondělek spojuje se začátkem pracovního týdne. Někdo možná i vnímá, v jaké jsme měsíční fázi, které znamení je právě dominující, kdo má zahrádku, tak je již často naladěný „lunárně“. Žádné další kvality nenačítáme, možná občas nějakou pranostiku.

V kalendáři, který popisuji, když už jej do hloubky znáte, vnímáte množství dalších okolností, které přináší do každého dne jedinečné vlastnosti. Synchronicity. Z toho vyplývá rozdíl mezi třídimenzionálním vnímáním světa, kde platí, že realita je jedna, a vyšší, čtvrtou dimenzí, kde je zřejmé, že svět je mnohem barevnější. S vyšší vibrací nám postupně dochází, jak vytvořit duhu, která je znamením nových začátků. Jak ji vytvořit uvnitř sebe, ve svém srdci. Jak si ve svém srdci představit celou planetu obalenou v duze. A ta roste, až následně vnímáte duhu i kolem sebe, ve svém poli. To je cesta pro ty, kdo neumí anglicky, téma je zajímá, ale informací v rodné řeči je prozatím málo (13 Měsíční Almanach je v angličtině).

       

„Posvátné počítání“ je pojmenováním pro Mayský Tzolkin, který je dokonalou matricí pro frekvenci 13-20. Třináct Galaktických tónů spolu s dvaceti Slunečními pečetěmi (znaky) dává dohromady 260 dní, které jsou průměrnou dobou těhotenství. Pokud se vrátíme do závěru roku 2012, tak tehdy končil Galaktický, 26 tisíc let trvající, cyklus. Pokud bychom spojili počítání podle Mayského – Galaktického kalendáře (13 měsíců krát 28 dní, což je přirozená délka ženského cyklu plus jeden den, který je nazýván Nultým, pak máme dohromady 365 dní) a Tzolkinu (260 dní), dostaneme se na cyklus 52 let (365 x 52 = 260 x 73). Tento cyklus je shodný s orbitem Síria B kolem Síria A, což je naše „spirituální“ hvězda, se kterou nyní vstupujeme do nového cyklu. Od 26.července se otevírá nové třináctileté období, kdy se nám ve velké míře bude otevírat vědomí. To, co tady s vámi sdílím, je návod.

Návod pro všechny, kdo vědí, že stížnosti vyčerpávají, berou energii, a jsou pojivem pro 3D dimenzi, hustotu. 

Design našeho těla je uzpůsobený ke čtení kódů. Každá informace, obraz, je kódem. My se mylně domníváme, že je rozluštíme rozumem, i když všechny skutečné posuny ve vědomí, přicházely od lidí v meditaci. Známe je jako vědce, fyziky, botaniky, astronomy… ti všichni by nemohli načíst nic nového, pokud by nebyli zastaveni v sobě a neměli otevřené srdce. Rozum opakuje jen to, co zná. Spojení s Vesmírem a  přírodou má srdce.

A tady to má jeden háček. Velké množství lidí upřednostňuje realitu, ve které má srdce zavřené, protože je zraněné. Předchozím vztahem nebo vztahy. My jsme i tomu srdci, energii, která uvnitř koluje, vtiskli osobnostní nádech. Stejně tak máme limitovanou lásku. Spojujeme ji s konkrétním člověkem, s konkrétním příběhem. S jednou realitou, kde věříme na nerozlučné, věčné spojení, které je tak těsné, až nedýchá, protože jsme si u toho nevšimli, že se bojíme otevřít srdce, sebe. Ukázat svou autenticitu, jinakost.

Ve 3D dimenzi máme hlavu spojenou s pocitem jakéhosi bezpečí, alespoň nějaké jistoty. Věříme, že z hlavy si takový život pro sebe zajistíme.

Opustit hlavu, nechat ji prázdnou a vejít do svého srdce, ponořit se do hloubky, otevřít se přírodnímu vědění, kosmickému, to se jeví jaké poměrně odvážný a taktéž riskantní čin. Jenže ono se ukáže, že to tak není. Energie, které souvisí s novou fází, do které jsme právě vstoupili, jsou tak silné, že iluzi mentální úrovně, i když byla dříve živená přes média, mrakodrapy, které jsou anténami vysílajícími nepřirozenou frekvenci 12-60, nebude možné stejně udržet.

Frekvence 13-20 souvisí taktéž s páteří, po které stoupá životní síla. Součet obou čísel, kde třináctka označuje počet kloubů v těle a dvacítka počet prstů na rukách a nohou, dává dohromady 33 obratlů. Třináctka není jen posvátným Mayským číslem, ale rovněž magicky ženským. Jednak souvisí s lunárními cykly, a pak také s archetypem Magdaleny (Isis). Čistou ženskou sílou. Ta zde byla, i díky Gregoriánskému kalendáři, vytěsněná. Nyní se navrací a podporuje čistou, mužskou sílu, aby se opět aktivovala. Magdalena má tu vlastnost, že se dívá skrz. Nezabývá se tolik povrchem, nezajímají ji masky, které zakrývají vnitřní zranění. Vstupuje dovnitř, aby rozsvítila to, co je v hloubce. Srdeční, galaktické kódy. Startuje rozpomínání. Na spojení, posvátné spojení. Ukazuje, že energetické spojení je o milióny řádů silnější, nežli fyzické, které je iluzorní. Tady nic fyzického není, nikdy nebylo a nebude.

Teprve tam, kde jsou spojená dvě srdce (a ne hlavy), může vzniknout něco nového.

V našem světě chyběly obě energie, ve své galaktické podobě. Chyběla čistá, nemanipulativní, ženská síla, i čistá, nemanipulativní, mužská síla. To se nyní den ze dne mění. Konkrétně v těchto dnech, kdy jsou průchozí dimenze. Brány se otevřely na Nultý den. Období vrcholí tzv. „Lví bránou“, 8.8. , pak se postupně uzavírají. Následně je čas integrovat nové.

Momentálně máme svá těla (dimenzionální vozítka) v úžasném, dynamicky se vyvíjejícím hologramu. Schéma známe. Stačí se naladit a vnímat. Nepřemýšlet.

Přemostit z „umělé“ frekvence na přirozenou umí Qigong, prána, meditace apod. Z toho důvodu vytvářím příležitosti, kde se na realitu díváme jako na soubor frekvencí a tónů a ne po staru, jako na svět mechanický, limitovaný a hmotný.

Ve 4D dimenzi reálně vnímáte, že jste podporovaní. Přirozeně. Dochází vám to skrze stále častější synchronicity, které se spontánně objevují. Ve 3D dimenzi o podporu stojíte, vyhledáváte ji, máte pocit, že se bez ní neobejdete. I když se občasně dostaví, nemá dlouhého trvání. Přicházet má zvenčí. Moc to nefunguje. Nemůže. Sílu, která vytváří pocit spojení, hojnosti, čistoty, souladu… tu máme uvnitř. Přijďte si ji probudit. Získat důvěru.

 

Dávám ve známost nejbližší kruhy rozpomínání – 

ČTVRTEK (KIN 27) – 8.srpna       LVÍ BRÁNA, přírodní domek Vesica na Vysočině, 10km od Velkého Meziříčí, od 11 – 17 hodin          Naladění je určeno těm, kdo má blízko ke všemu, co popisuji výše, vnímá energie ze Síria, Orionu, tady na Zemi z pyramid, nebo by si je přál začít vnímat. Pokud se spontánně rozhodnete, dejte mi vědět, ještě je možné se přidat. 

PÁTEK – NEDĚLE (KIN 42, 43, 44) – 23.-25.srpna                             INTENSIVE QIGONG & HEALING, PRAHA, Toulcův Dvůr, Velká Přednášková   Qigong je výborným prostředkem, jak se naladit na vnímání energií. Když je časem cítíte, pak víte, že si je můžete vést. A vzhledem k tomu, že naše tělo je energetickým systémem, pak si díky moudrému vedení, vyladíte cokoliv. Mezi naše schopnosti patří, uzdravit se z čehokoliv. Ne skrze pomůcky zvenčí, ale díky vytvoření souladu uvnitř, v sobě. Na to bude víkend zaměřený, ještě se můžete přidat. 

PÁTEK (KIN 49), Novoluní – 30.srpna     KAKAOVÁ CEREMONIE, Znojmo, RC Maceška, od 17 – 20,00 hodin        Teď si uvědomuji, že jsem výše nezmínila, jak báječnou přelaďovačkou je pravá čokoláda. Sice to je ten prostředek zvenčí, ale za to božský. V Mayském světě bylo kakao vždy považováno za nápoj Bohů. Jako takové obsahuje mega množství vitamínů, minerálů, antioxidantů, proteinů a lásky. Společně budeme popíjet, meditovat, tančit, vnímat, cítit a stahovat kódy. Přihlašování je otevřené. 

PÁTEK – NEDĚLE (KIN 56, 57, 58) – 6.-8.září        PRÁNICKÝ VÍKEND,  také ve Vesice, letošní poslední               Je časem zastavení, naladění. V průběhu cvičíme Qigong, meditujeme, vědomě dýcháme, ale také odpočíváme, protože se v průběhu 48 hodin nepřijímá klasická strava, pije se čistá voda a tělo zvykáme na doplňování z energetických zdrojů. Pránický víkend mám již vícekrát za sebou a potvrzuji, že má dalekosáhlé účinky na zdraví, vědomí, podvědomí. Můžete se přidat a sami vyzkoušet. Síla skupiny je mocná, ponese vás… příprava je však nutná. 

PONDĚLÍ (KIN 59) – 9.září            QIGONG & HEALING, Brno, Lipka, ul Kamenná 20               začínáme s pravidelným Qigongem v Brně, zaměřeným na uzdravení, otevření vědomí, přítomnost, vnímání frekvencí. Na mém webu najdete pozvánku (dnes ji tam přidám), termíny, podmínky, můžete se účastnit pravidelně, jednorázově, podle toho, co si zvolíte. Mimo pondělky to budou i čtvrtky, u pondělků je to tak, že je to vždy jednou za 14 dní, čtvrtků vychází víc, tam to máme zhruba 3x do měsíce. 

STŘEDA (KIN 61) – 11.září           SPIRÁLA – EVOLUCE (kvantové posuny), PRAHA, TOULCŮV DVŮR, místnost – Stáje            Tradiční středa, kde se dějí mnohé aha momenty, dochází k hlubokým propojením, krásným setkáním. Během večera se postavíme do posvátné geometrie – SPIRÁLY. Ono v ní stačí jen být, zastavit se, pomalu dýchat,… a pak je to kolikrát velký (zatím vždy). Těším se, přidejte se 

ÚTERÝ (KIN 67) – 17.září              SPIRÁLA – EVOLUCE (kvantové posuny), BRNO, studio na ul. Vojanové                Opět navazujeme na tradiční brněnské úterky (jednou do měsíce), téma je stejné jako v Praze, pozvánku na webu ještě nemám, ale brzy tam bude. Přihlašovat se můžete už teď. 

ČTVRTEK – NEDĚLE (KIN 76, 77, 78)        QIGONG INTENSIVE CAMP, Malý Ratmírov, jižní Čechy                         Takový kemp vás v tom nejlepším slova smyslu – „přenastaví“. Jednak je to v přírodě, s báječným zázemím kempu, v období Babího léta… bude to nádherná jízda, při které se budou uvolňovat části naší osobnosti, které už nepotřebujeme. Čeká nás integrování kódů, nových zápisů, harmonických frekvencí. Můžete se přidat. 

Letní Ratmírovský pobyt již neuvádím, chatky máme zaplněné. Kdyby si někdo přál, přidat se, pak jedině ve variantě spaní ve vlastním stanu. 

V neutralitě, Gabi

 

 

 

 

Diskuze

Vložit první příspěvek

 
 
Blog
Newsletter

Pokud si přejete odebírat Newsletter, který pravidelně přináší informace o různých akcích, seminářích a zajímavostech, vyplňte své příjmení, jméno a emailovou adresu. Děkujeme.

Aktuální akce
Kudyznudy.cz - tipy na výlet
stránky vytvořilo Anything Studio