Vesica-news
 
Vesica-news » "OPEN YOUR BODY FOR THE DIVINE - NÁVRAT ŽENSKÉHO PRINCIPU"

"OPEN YOUR BODY FOR THE DIVINE - NÁVRAT ŽENSKÉHO PRINCIPU"


Nastal čas posunout svá těla z "minulosti" do přítomného okamžiku a rozpomenout se, co přináleží do čistého ženského principu a co do mužského

Jaro je tady!!!

Otevírá se nám „světlejší“ část roku. I když bych zimu nerada odsouvala na méně populární pozici, mám ji totiž čím dál radši. To, jak vybízí k zastavení, má hluboký smysl. Nyní je však už vnímat, že máme vyběhnout ven, do přírody, tvořit nový život. Někteří začínají osévat květníky, jiní (nebo často ti stejní) se rozpomínají, jak „zasadit“ do paralelních realit tu svoji. Princip je stejný. Za příklad můžeme použít kus půdy, třeba zahradu. Vypadat může stokrát jinak, záleží, kdo je zahradníkem. To samé se děje i s tělem. Kosmickým materiálem. Buď na zemi kvete, nebo chřadne. Záleží na přístupu, úrovni vědomí. 

Možnosti nekonečných proměn. Fascinují mne čím dál víc. Mluvíte se stejným člověkem, a když v průběhu zpomalíte dech, podíváte se hlouběji do očí, zastavíte se uvnitř sebe, vědomě se ho nebo jí dotknete, ihned nabíhá změněná realita.  Frekvenčně jiný obraz a pocit vytvoříte, když spojujete sebe s celkem, anebo vnímáte jak se „celek“ odehrává uvnitř vás.

Poslední zmiňované mi „prochází tělem“ čím dál častěji. Jako definice „nové reality“.

Z celku, ve kterém je vše obsaženo, vybíráte kvality, které si přejete prožívat.

To bude znít velmi nepravděpodobně někomu, kdo má svět za místo, kterému stále něco chybí, a kdyby nechybělo, tak hned bude líp. Pohled na život tímto způsobem vám paralelní reality neotevře. Ty naskočí, až s vědomím, u kterého máte pocit, (víte), že nic nechybí. 

Se změněným pohledem na tělo a svět kolem nevolíte slabosti a chaos. Svět nízkých vibrací vědomě opouštíte. Jednak víte, že můžete, a pak už dlouho neotálíte. V duchu poděkujete za všechny lekce, které vám pomohly oprostit se od ega, které je hlavním správcem v realitě nedostatku.

Poslední dny „rozlučka s egem“ pro některé právě kulminuje. Výzev, kde si ego přálo mít navrch a celou „akci“ pod kontrolou, nebylo málo. Ale díky za ně. Matrice „nikdo, nikdy, nikde“ funguje skvěle, ego tím dokonale odzbrojíte a v klidu se můžete posunout do reality dostatku. 

Z hlediska mužsko-ženských vztahů vidíte svět ve vyšší frekvenci čistě. Tedy pravdu, bez iluzí. Což jinými slovy znamená, že se vám výrazným způsobem vytříbí rozlišovací schopnosti, v rámci kterých znáte rozdíl mezi „starým světem“ a nově se tvořícím. Bez zaváhání rozpoznáváte konkrétní modely chování, vzorce přesvědčení, které nás držely v hustotě. Jako byste tehdy měli chycené tělo v ohrádce a nemohli se pohnout. A pohnout jsme se nemohli, protože byly vyvíjeny velké tlaky směrem k ne-kultivování životní síly (pokud stagnuje v oblasti první čakry a její pohyby jsou omezené, pak se nedějí posuny na úrovni vědomí – nemají jak, chybí tvořivost… celé tělo se nachází stále v jednom a tom samém frekvenčním poli – 3D, Matrixu, jakkoliv se nazve). 

Mlžilo se v mnoha směrech. Vědomí si přálo získat zkušenosti a v obměnách zažít, jaké to je, když se adoruje ze dvou univerzálních sil jen jedna, v tomto případě mužská. Svět se v takové nerovnováze začne po určité době rozpadat, bořit do sebe, což se právě teď děje. Je v tom nedobře všem. Nejen ženám, které byly na kolektivní úrovni odkazovány, díky světovým náboženstvím, do podřadnějších pozic, ale i mužům, kteří cítí, že nerovnováhu už „nedávají“. Trpí tím každý, včetně přírody. 

V několika posledních newsletterech popisuji, jak se obě energie zpátky srovnávají. Pokud jste vědomí v ženském těle, dochází vám, jak daleko je od pravdy po staletí omílaný model, který ženství pojmenovával jako „slabší sílu“. Téměř ve všech rodinách se děti vychovávaly v duchu upřednostňování chlapců a nazývání dcer „slabším pohlavím“. Asi nic není víc vzdálené pravdě. Síla ženy je nesmírná, jen se hrála hra, že není. A my ženy jsme ji hrály také. Se sebou. I když jsme ji uvnitř sebe cítily, tak z toho byla dlouhé roky lehká schizofrenie, protože vnější svět nás stále dokola utvrzoval o geneticky daném hendikepu. Podsouvalo se nám, že jsme slabší. 

Taktéž jsme se bály obrazů, na kterých jsme byly za projevy své síly v dřívějších dobách trestané. Začalo nám však docházet, že není možné žít svou vlastní historii. Je čas se posunout dál. A netýká se to jen žen. Obraz světa, kde vládnou muži, končí. Neříkám tím, že tady bude zpátky matriarchát. Už žádné nerovnováhy. Na Zemi právě procházíme zkušeností, kdy se obě síly harmonizují. A jakéže z toho vzejdou zázraky! Za pochodu přetvářející se svět, který byl už velmi nemocný.

Ve staré realitě se brala nemoc jako norma. Slabost ženského pohlaví, model, kdy jsou to především muži, kdo „řídí evoluci“, a na základě toho jsou odměňováni vyššími částkami, to byla taky norma. Z hlediska vesmírných principů je model „mužství jako silnější aspekt“  nefunkční. Na Zemi se zapomnělo, že ženské tělo disponuje obrovsky kreativními silami. Ty se však nepouštěly do hry. Ukázalo by se, že patriarchát nás „zatemňuje“, odpojuje od vesmírných a zemských sil, živlů, principu kola a spirály, namísto preferovaných pravých úhlů. Stačí se podívat na stavby. Odpojeni samozřejmě nejsme. Jen se to nedělo na vědomé úrovni. Pořádat rituály, tančit, smát se, chodit bosky bylo „mimo“. Mimo realitu, kde se chodí do práce a na takové „výstřednosti“ není čas a navíc jsou divné! 

Uvidíte, že se tady budeme pár týdnů od srdce smát, až přibude těch, kdo vidí pravdu, a ve větším měřítku prohlédneme, jakou iluzi jsme žili, a do jak velké míry jsme se v ní, díky „dobrým úmyslům“, utvrzovali.

Teď, ale k realitě „nově se tvořící“. Jak projdete turbulencemi typu „zbavení se ega“, začnete v těle zažívat mnohem větší klid, uzemnění. S pozorností otočenou dovnitř se odhalí, že namísto zmanipulované představy, kde jste měli být smrtelným pozemským tělem (starat se, vydělávat peníze, platit hypotéky a občas si užít za odměnu nějakou divočinu – nevěru, moc piv, adrenalinu, jídla, zábavy), se ukáže, že tělo je vytuněný nástroj. Světelný, frekvenční. Pokud jste ženou, tak na to nepůjdete tak „technologicky“. V ženském těle si nejprve narovnáte vztah směrem k ženskému orgánu (srdce tu už máme delší čas otevřené). V čase zjistíte, že lůno není jen na rození dětí. Je připravené rodit nové reality. 

Kdy se tak stane?

Až nebude jóni energeticky zavřená. V ženském těle se po stovky let děje vnitřní rozpor, ze kterého vzniká mnoho gynekologických problémů (nejen těch). Hlava, srdce i lůno by si přály zažívat lásku, ale na úrovni vědomí, na které jsme se jako lidé nacházeli, byla ženská životní síla ve velké míře oslabená, zraněná, utlumená. A tak se prostor energeticky uzavřel. Ze světa tím zmizelo mystérium. 

Čistá ženská síla (mystika, intuice) se zpátky navrací nenápadně. Její styl není vyzývavý, obhajující nebo hlasitě požadující nápravu. Nic z toho nemá zapotřebí. Ví, kdo je. Její moudrost se nejvíce projevuje skrze nehodnocení. Ženská síla velmi dobře ví, že se nikdy, nikde nestala chyba. A že všem obrazům, ve kterých život sám sebe poznává, z různých úhlů pohledů, dala souhlas.

A taky dobře ví, že je čas jejího návratu.

Čistá ženská síla nebude soudit muže za jejich pochybení. Pokud to tak ženy mají, pak s ní nejsou ve vědomém spojení. Vyčítání, vnitřní vztek na muže, soupeření znamená, že čas spojit své tělo, lůno, s božskou Shakti ještě nenastal, což je taky v pořádku. Ale pak taková doba přijde, a díky spojení vás zloba na muže přejde. Bude pryč. Shakti nejenže otevře cestu k mystériím lůna, ale znovuzrodí celou oblast, orgány i tělo. Vlastní tělo už nebude vaší minulostí. U mužů se to stejné bude dít, když uznají Shakti a pozvou ji zpět do svého života. Shakti tím zavolá Shivu (božskou mužskou sílu), o kterém se muži domnívali, že jimi proudí, ale skutečnost by jiná. Obrátka, která běží, není jen o návratu posvátné ženské síly, ale i o návratu jejího partnera – Shivy.            

   

Nové vitráže pro energie letošního roku – NEBESKÉ TANČENÍ VENUŠE & ZEMĚ, v nabídce k prodeji… pro zvyšování energií, hlavně LÁSKY (kdo máte zájem, ozvěte se) 

Jen velmi málo žen tady stálo ve své pravé síle. A jen velmi málo mužů mělo kontakt s pravou, mužskou sílou. Muži se s ní zkouší spojit přes technologie (více peněz, moci, aut, domů, což má znamenat více z Shivy… jediné co tím však roste, je ego). S Shivou se spojíte přes Shakti, což nemusí být fyzicky, a kolikrát to tak není. Jde o energetické principy. Kdo už se energiemi delší čas zabývá, bude znát souvislosti. Jakmile Shakti v ženském těle sílí, tak se návraty kolikrát dějí díváním se do očí, dotekem, v nesexuálním objetí. 

S návratem Shakti a Shivy bude sexuálních spojení zpočátku ubývat. Kdo pro božské síly vědomě otevře své tělo, tak z jeho nebo její reality zmizí sex z potřeby, uvolnění přetlaku, ze zvyku, ze závislosti, z dokazování si vlastní hodnoty. Ve změněné realitě zjistíte, že se milujete mnohem častěji, nežli dřív, jen to pro vás má jiný význam. Esencí Shakti je láska. Milování. Rozhodně se nevymezuje jen jedním obrazem, který představoval „lovemaking“, tedy milování, způsobem – dvě těla, co se tak domluvily. Esencí Shivy je láska. Obě síly ve spojení milují život v mnoha jeho podobách.

Na šíři významu slova LÁSKA lze poznat, nakolik je tělo spojeno s vědomím. Pokud málo, tedy v realitě větší hustoty, nižších vibracích, je tělem láska projevována v omezené míře. Těla se spíše zlobí, věnují se zraněním, žárlí na sebe. Jak frekvencí přibývá, otevírá se srdce, přibývá vědomějších spojení s přírodou, s energiemi Vesmíru, láska kvete. Když se oblast první a druhé čakry energeticky otevře božským silám, je láska všudypřítomná. S láskou se spojujete, když něco pozorujete, zahradničíte, uklízíte, cvičíte, dýcháte. Důvěra nahrazuje strachy. Občas ještě přemítáte, zda je skutečně možné, prožívat svým tělem svět bez nemocí, krizí a ztrát. Jenže to už jste ve fázi, kdy se přechody do paralelní reality s vyšší frekvencí, dějí pravidelně. Stačí v těle naladit bezpodmínečnou lásku a vědomí se paralelně rozšiřuje. Jinými slovy – není to rozum, který zprostředkovává vyšší vědění, ale stav uvolnění, spojení, touha vidět pravdu (naše děti se postupně přestanou biflovat to, co mohou dnes už kdykoliv vygooglit a začnou rozvíjet své potenciály a talenty) 

Na závěr pár slov k tlakům. Ego, které je vytvořené jako program na udržování těla v nízkých energiích, vytahuje z rukávu poslední „strašáky“, které, pokud se mu dostává energie (pozornosti), ještě zdatně nafukuje. V případě, kdy není člověk naočkovaný, zkontrolovaný rentgenem, mamografem, nemá pojistky proti všemu, léky na všechno, tak mu hrozí, že brzy onemocní a bude konec. To, že vše vyjmenované oslabení těla nenápadně režíruje, má zůstat neodhaleno. S čím se operuje, a to doslova, jsou ženské orgány. Takových císařských porodů, odebrání částí ženského orgánu, to tady ještě nebylo.

Svět nízkých frekvencí nepouští božské síly dovnitř. Kdyby se ženy rozpomenuly, jak ve svém lůně tvořit harmonické reality, tak Matrix skončí na totata. Ženské tělo, které je „probuzené“, vědomě miluje. Většinu času se zabývá láskou. Ještě víc se uvolňuje, aby tělo jako posvátná nádoba bylo naplněné láskou. Tvořivou esencí. Není to tak, že by ženské probuzené tělo „nic nedělalo“. Tvoří dál… (je pravda, že už nepracuje:-)… protože tvoření má jiný rytmus, energetiku). Zabývá se posvátnými vztahy. Už ví, že není osobností, ale vědomím celku. 

A tak pokud si přejete ochrany deaktivovat, cesty otevřít, uvolňujte se. Co nejvíce to jde. Každý den si zatančete, úplně zastavte, hodně se smějte, lehněte si na jarní louku, obejměte strom, přiložte si ruce na podbřišek, pozvěte nádhernou Shakti k sobě, dívejte se, jak ona volá zpátky Shivu… až uvidíte v pravdě, že stačí žít v souladu a přirozenosti, nepopírat sebe a tím se zvětšíte přes ego, matrix, iluzi, všechny strachy a sami uvidíte, co to znamená, když do těla pozvete vesmírné a zemské síly. 

PŘIJĎTE SE OTEVŘÍT A UVOLNIT, VĚDOMĚ MĚNIT REALITU… zde jsou příležitosti – 

15.března, ČTVRTEK (zítra) v BRNĚ, večerní rozpomínání od 18 – 21 hodin, na téma „JAK SI UDRŽET VYSOKOU FREKVENCI V TĚLE“ – Brnéčko jede, už je téměř obsaženo, zájemcům nabízím poslední dvě místa 

21.března, STŘEDA v PRAZE, večerní rozpomínání od 18 – 21 hodin, na téma „SHAKTI & SHIVA“ – Praha taky boží, nádhera, v jaké konstelaci se vždy setkáváme, tady místa ještě jsou, srdečně zvu, bude to o otevírání, otevírání, otevírání… ať mohou tělem proudit nádherné, jedinečné, vylaďující principy 

23.-25.března, PÁTEK – NEDĚLE v BRNĚ, víkendové rozpomínání na téma „HIEROS GAMOS – zdravé, silné a posvátné spojení“ – míst je cca 7, a bude to o velké hloubce, vnitřní transformaci, dotýkání se zapomenutého… jak otevřete tělo lásce, nesmírně se vám uleví, přijďte – JE TO NACHYSTANÉ, NIC NECHYBÍ, DOKONALÝ CELEK 

13.-15.dubna, PÁTEK – NEDĚLE v PRAZE, víkendové rozpomínání na téma „SHAKTI & SHIVA“ – i tady volám ty, kdo už své tělo mají vyšším frekvencím otevřít. Vy už budete vědět, kdo se máte zúčastnit, stačí poslechnout intuici a sejdeme se v kruhu, který bude mít přesah. Kruh, který bude veliký díky probuzeným tvořivým silám, těším se velmi 

V dubna je pak večerní BRNO 19.04., přidává se OSTRAVA 24.04., PRAHA 25.04. Ostrava už je na stránkách, Brno a Praha bude brzy. 

A v květnu je RATMÍROV!! Od 5.-8.května – OSLAVA JARA & RADOSTI, děti a dospělí, v úžasné krajině, parádním kempu se skvělým stravováním a mega programem. Vyjeďte ven, do přírody, udělejte si čas, volno, budete s partičkou na velmi podobné frekvenci, a to vždy znamená posun. Budeme se válet po louce, otužovat nohy v potoce, večer pozorovat hvězdy při ohni, vytvoříme mandalu pro Zemi, dáme čokoládu, tanec, QiGong, děti budou mít své parádní zábavy a tvoření s Luckou a Monikou… koho volají jarní jižní Čechy, kaplička s Květem Života na průčelí? 

Kaprálův Mlýn se energeticky bloknul, aby se na stejným termín otevřela Vesica pro menší skupinu, ve stejném termínu 25.-27.května, jarní očista, bez fyzické stravy, pránické dýchání, pránické cvičení, aktivování Shakti a Shivy… podrobnosti budou brzy na stránkách 

Gabi, která vidí obraz muže, který ctí, chrání a bezpodmínečně miluje ženství (konec reality, kdy ženské tvořivé síly byly využívány na udržování patriarchátu)

Diskuze

Vložit první příspěvek

 
 
Blog
Newsletter

Pokud si přejete odebírat Newsletter, který pravidelně přináší informace o různých akcích, seminářích a zajímavostech, vyplňte své příjmení, jméno a emailovou adresu. Děkujeme.

Aktuální akce
Kudyznudy.cz - tipy na výlet
stránky vytvořilo Anything Studio