Vesica-news
 
Vesica-news » SAYING GOODBYE TO LOW VIBES - DEVÍTKA JAKO ZAVRŠENÍ

SAYING GOODBYE TO LOW VIBES - DEVÍTKA JAKO ZAVRŠENÍ


O návratu do přirozenosti

Krásné jaro všem,

s psaním aktuálního čísla začínám ráno na Velikonoční pondělí. Když pominu křesťanský kontext a mnou upřednostňované slovanské svátky, jinými slovy ty, které jsou úzce spjaté s přírodními cykly, tak mi stejně přijde, že letošní svátky jsou jiné a v něčem nesmírně pozitivní. Na Bílou sobotu jsme tu měli Modrý Úplněk. Modrý se nazývá tehdy, když jsou dva úplňky v měsíci. A navíc ten sobotní byl velmi speciální v tom, že součet čísel v datu dával dohromady devítku. To by možná samo o sobě, až tak zvláštní nebylo, kdyby to nebyl první úplněk z následujících deseti po sobě jdoucích, kdy u každého vychází po sečtení čísel v datu devítka. To nebude žádná náhoda.

Už od počátku roku je možné vnímat, jak energeticky jiný letošek je. Devítky nám přináší zprávu o završení. Staré paradigma pomalu a jistě končí. Mnozí z nás ví, že žijeme v době, kdy souběžně dobíhá mnoho přírodních a vesmírných cyklů. Poslední letošní úplněk vychází na 22.12.2018, což je den po zimním Slunovratu. Věřím, že v té době už bude mít frekvenčně jiné tělo většina z energeticky vnímavých lidí.

K čemu je dobré mít frekvenčně jiné tělo?:-)

S vyšší vibrací v těle žijete harmonicky. Tělo získá super imunitu, aktivují se další vlákna DNA, dochází k uzdravení na buněčné úrovni. Tady je možná důležité zmínit, že změny netvoří tělo, ale vědomí. Z toho vyplývá, že posun od chaosu směrem k souladu nenastane, pokud sami sebe považujeme za fyzické tělo. Jemnohmotný svět je stále ještě bližší ženám. Velké procento mužů civilizovaného světa se energetickému vnímání vyhýbá. Mají obavy, že by tímto způsobem přicházeli o mužskou sílu. Tu mají spojenou s fyzickými projevy. Do hry často vstupuje ego, které iluzi o dominanci mužské, výkonostní síly přesvědčivě drží. Takto vytvořený svět se kymácí zprava doleva a zpátky, je nestabilní, stojí na vratkých základech. Pro probuzené ženy není přitažlivý. Nehodnotí ho, neposuzují, ale svět ega, dobývání, plný ukázek fyzických výkonů bez přítomnosti pravé vnitřní síly, energeticky nijakým způsobem nepodporují. 

Na druhou stranu muži, kteří si zvědomují vnitřní sílu, jsou mostem do nové reality. Mám velkou vděčnost za všechny ty, které v poslední době potkávám. Nádhera, tančím si s tím.

Je úžasné pozorovat, jak se online mění vzorec ze starého „fyzicky se předvedu“ na nový, kdy muži kultivují vnitřní síly, poznávají energetiku těla, čímž se rozpomínají na univerzální zákonitosti. Když kloužeme po povrchu, tak jsou poklady nacházející se v hloubce nedosažitelné. Až zanořením se dolů – do sebe - vychází najevo, o kolik navrch má krása vnitřní před vnější, síla vnitřní před fyzickou, božské hodnoty před egoistickými.

Stará realita byla „postavená“ na fyzické síle, kráse a mentálních programech. Mužská těla potřebovala jíst maso, aby měla dostatek fyzické síly. A kolektivně se jelo podle vzorce – nedá se nic dělat, když je nás tady tolik, tak se uživíme jedině díky průmyslu. Kolik utrpení takový program přináší, málokdo přizná. Šílené podmínky pro chov zvířat raději nechceme vůbec znát. Nehodnotím to, popisuji situaci a dodávám, že se jedná o vzorec přináležející jen do určité vibrační reality. V jiných už není. Tím, že jej energeticky posilovali naši předci, nebo minimálně máme zkušenosti tohoto typu zapsané uvnitř v těle, tak má nutnost podávání živočišné stravy svým mužským rodinným příslušníkům i mnoho žen.

Je to jenom program. Jakmile začnete dávat věci do souvislostí, a budete si přát vidět pravdu (vědomě si otevřete třetí oko), tak vám bude za krátkou dobu jasné, že mnohonásobně větší sílu má muž, který se odvážně vydává poznávat jiné reality, z povrchu míří do hloubky, uznává svou světelnou podstatu, pozorností násobí vnitřní síly a má vědomé spojení se svou sexualitou. Neříkám tím, že tady přestaneme fyzicky, manuálně tvořit. To vůbec ne. Naopak – čím dál víc. Je ale rozdíl, když fyzicky pracujete a nejste v dané chvíli spojení s tělem, což hodně vyčerpává, pak se musí jít to maso atd. Anebo máte spojení s vnitřní podstatou a bez velkého usilování můžete klidně rukama pár hodin denně něco tvořit. 

Když bychom se o kus vzdálili a podívali se na dnešní realitu, kde se tolik upřednostňuje fyzická síla a výkon, tak bychom si museli po pravdě přiznat, že největší procento mužů sedí v práci u stolu. Většinou u počítače. A z takového pracovního místa se řídí svět… který podle toho vypadá.

Jen to popisuji, nehodnotím. Příšernost v duchu chození od pondělí do pátku do práce určitě nevznikla z pravé podstaty. Jak může cyklická žena podávat pět dní v týdnu a čtyřikrát do měsíce stejný výkon? Taková absurdita může skutečně existovat jen v zapomnění. Pak tady máme takových člověkohodin navíc, že se z dlouhé chvíle vymýšlí … každý si doplní. 

Pravá ženská síla v těle, Shakti, se znovu rodí tím, že bez podmínek miluje, co je. Shakti se zpřítomňuje a sílí tak, že objímá, co ji v minulosti nejvíce zraňovalo. V tom je její moc. Nerozděluje. Naopak – spojuje. A tím přetváří obraz světa. S probuzenou Shakti a Shivou nepotřebujete války, nemoci a krize. Na to jste příliš moudří, než abyste reality tohoto typu rodili. Změny si ustojíte. Je mi jasné, že být vegetariánem nebo veganem na vesnici je pěkná výzva. Ve městě je to v tomto smyslu mnohem více na pohodu. Dneska už úplně. Celkově však staré vzorce povolují. Nenechat před pár lety své dítě naočkovat bylo šíleným vzdorem proti pomalu celé rodině takové odvážlivé maminky nebo tatínka. No, většinou maminky. Přestat chodit do dobře placené práce, která vás nebaví, je taktéž, pohledem Matrixu, velmi iracionální záležitostí. A ve výčtu bych mohla pokračovat. Známe to všichni. Po roce 2012 se tento typ zdravého rebelství rozběhl naplno. Kdo tomu šel naproti, ocitl se „na samotě“.  V okolí často nebyl nikdo další, kdo by v podobné síle měl taky. To se nyní mění. S letoškem se výrazným způsobem navyšují frekvence, a tak dochází k velkému spojování všech, kdo se už nějaký čas vědomě probouzí.

Vlna proměn je nezastavitelná. Na každém záleží, kdy se rozhodne přiskočit. Odložit masky, nehrát společenskou hru. Posunout se za osobnost a NEŽÍT OSOBNÍ PŘÍBĚH. Nebýt na prvním místě svým jménem, povoláním, titulem, certifikáty, rolí.

Vím o tom, že následující úvaha bude neméně rebelská, ale právě pojetí „protiproudu“ vede ke změnám, které si zamilujete a budete mít velkou vděčnost, že jste do nich šli.

Začnu od konce.

Co znamená – nebýt rolí?

Když bych situaci popsala na sobě, tak se už delší čas nestavím do žádné z rolí – maminka, dcera, lektorka, dříve manželka (v té jsem tehdy byla hodně) apod. Pokud byste tady měli zapnutou hlavu, tak v tom nenajdete logiku. Správně. Není tam. Vypněte mysl, a jen si naciťte, co píšu. Ve vztahu k Otíkovi, mému synovi, nejedu ve vzorci „maminka, která vychovává svého syna“. Já ho skutečně nevychovávám a výsledkem je, že je citlivou bytostí s moudrostí, kterou si nezavřel. Navzájem se respektujeme a doma je to na pohodu.

Už dlouhou dobu nejsem „dcerou“ svých rodičů.

 Pokud bych poslouchala ve svých letech, co mi radí, tak nikdy nezměním rodové programy, a dál je budu přenášet na potomky.

 Pokud bych se stavěla do role lektorky na kruzích, které organizuji, tak do hloubky neuznám velikost, originalitu, božské potenciály každého z účastníků.

 Pokud bych byla ještě manželka, tak hraji roli víceméně nesvobodné ženy, která „doprovází na cestách“ svého muže. 

Je to silný nápoj? Ano je, ale super zdravý. Vysokofrekvenční. Čím častěji si takový koktejl dopřáváte, tím více zjišťujete, že život je hra (krásná hra, pokud ji vědomě tvoříte). Když žijeme osobností, pak máme téměř po celý život strach, aby se nám nerozpadlo to, co jsme řadu let dávali dohromady, abychom neonemocněli, o něco nepřišli… a hádejte, co se úplně nejčastěji děje? Když už si přejete vidět, že všechny obávané situace tvoříte, tak přichází otázka… nojo, čím ale budu? Vždyť se mi tak všechno rozpadne. Perfektní. Anó! To je přesně ono, nechte vše, o čem jste se domnívali, že tím jste, zbuchnout. Načas vás nebude nikdo chválit, ale o to zdravější budete. 

Právě teď se nám otevírá světlá část roku. Na Bílou „světelnou“ sobotu jsme tu měli první z řady devítkových úplňků. Vždyť to na nás úplně volá, ať sami sebe posuneme do světla, světelného, božského. Pokud u toho nebude chybět pokora, tak už to nikomu neujede do ezoteriky. Bude to pravdivé a autentické.

Číslo devět nám dává na vědomí, že končí svět osobností. Vědomým rozhodnutím může každý z nás posunout své tělo do dimenze vnitřní síly, vnitřní krásy, aktivovaných potenciálů (na Bílou sobotu mi o tom v brzkých ranních hodinách zpívali ptáci na Vesice – ne, nesnědla jsem kousek z bílého hada… když rozumět chcete, tak slyšíte jasně).            

Skutečná změna se neodehraje, pokud s nejlepšími možnými úmysly budeme druhým vysvětlovat platnost univerzálních principů. Vysvětlování je slepou uličkou. Neznamená to nic jiného, než že ani my sami proměnu ještě nežijeme. Už o ni víme, hlavou je nám jasná, ale tělo nám zůstává ve staré frekvenci. Z toho důvodu budete druhé „nastiňováním“ jiných realit odrazovat. Tady mohu jen doporučit – nedělejte to. Násobně větší sílu má, když změny žijete. Když vaše konkrétní tělo, super moudrý to nástroj, podává jasnou zprávu, jestli tam jste nebo ne.

Můžete mnoho let cvičit jógu, taiji, qigong, meditovat… ale pokud máte tendence druhé nabádat, co je a není správné, pak máte tělo ještě ve starých vzorcích a díky silnému egu to nevidíte.

A druhým pohledem – uctívání mistrů kolem funguje jako bezvadná ochrana před uznáním vlastní božské podstaty.  V dřívějším čase bylo adorování „vzorů“ pohodlné.  A taky to určovalo naši osobnost. Ostatním jsme tím sdělovali, kam nás mají „zařadit“.

A co kdybychom byli nikým a neřadili se nikam? Do žádných konceptů a struktur?:-) Tak přesně tento pitomý nápad můžete zrealizovat. Nikdo z nás nemůže předat své zkušenosti jiným. To je taky model staré školy.  Kdo vede kruhy, tak v nové realitě ví, že se vše náramně zjednodušuje. Úplně stačí, když všechny milujete a nerozlišujete. Tím naladíte a posílíte v těle frekvenci lásky bez podmínek, a jste tam! Jste při tom nikým, až najednou zjistíte, že jste vším.

S velkou pravděpodobností poběží na kolektivní úrovni nabídka na workshopy, kde se něco „naučíte“. Je dobré si přiznat, že zvolená cesta upřednostňuje zmiňovaný pohodlnější styl. Na dané úrovni frekvenční proměna nenastane. Nemůže! Frekvence svého těla změníte, až uznáte vlastní božskou podstatu, obrovskou moc, kterou disponujete a stoupnete si do ní. V napojení na zdroj začnete vědomě tvořit JINOU REALITU. Na těch, kdo kruhy svolávají je, aby jen svým tělem ukázovali, že to jde a NIC NEDĚLALI. Jen byli.

V opačném případě, kdy tělo ve změněné realitě není - nežije změny, jen o nich osobnost mluví, přednáší… tady je málo šancí na vibrační posun. 

Pokud výše napsané s vámi rezonuje, ale jen si to přečtete, pokýváte hlavou a dál pojedete v nezměněné realitě, která je ve skutečnosti velmi nekomfortní (kdo si to přizná?), tak bude úžasný instrument na poznávání různých frekvenčních realit, tedy lidské tělo,  „ležet ladem“. Občas se zlobit, někdy radovat, ale ze dne na den stárnout a slábnout. Tak to prostě je.

Anebo… :-)

Naciťte si příležitosti, možnosti, rozhlédněte se kolem. Nabídka, kterou přináším, je jednou z mnoha. Jen vykročit, měnit stará nastavení. 

Ony už se mnohá jiná nastavení zhmotňují. Příkladem je víkend na Vesice, s názvem PRÁNICKÝ. První termín jsem ani nevypsala, jen tak nějak zmínila, a naplnil se „sám od sebe“:-) Je to boží, velká nádhera, když je nás tu už hodně, kdo vyrazí do přírody se záměrem „ozajstná očista dočista“. Paráda. Vesica je nachystaná, já taky.

Když nám to tak pěkně frčí, tak vypisuji další termíny, pár dní je nebudu dávat na web, ani do FB událostí. Newsletter čte zhruba dva tisíce lidí. Míst je dvacet. Pokud se zaplní vámi – pak radost! Přijeďte zkrásnět a zesílit uvnitř – most welcome „nová dimenze“. 

TERMÍNY A MOŽNOSTI – 

13.-15. dubna (pátek – neděle) – PRAHA, „SHAKTI & SHIVA“ – rozpomínání na Toulcově Dvoře. Je určené ženám, mužům, párům, kteří si chtějí otevřít vědomí a ví, že se během takové fáze chodí za komfortní zónu. Tančí se, medituje, hladí, vědomě dotýká, což pro někoho může být těžko představitelné… a tak velmi povzbuzuji – tam, kde vás ego chrání před kontakty s cizími lidmi, udělejte přesný opak. Otevřete se a poznáte zázraky, které byste jinak nezažili. Pokud vás božské síly v těle volají, abyste je nechaly, ať se projeví… poslechněte to.  My se tady nemáme nic učit, stačí POZNÁVAT SEBE V HLOUBCE, TAM VŠECHNO JE. 

19.dubna (čtvrtek) – BRNO „LOVE IN SPRING, BODY, CELLS – láska v těle a buňkách“ – od 18 – 21,00 hodin, přijďte se milovat

24.dubna (úterý) - OSTRAVA „ZDRAVÁ PULSACE V TĚLE“ – od 18 – 21,00 hodin, přijďte se milovat

25.dubna (středa) – PRAHA „LOVE IN SPRING, BODY, CELLS – láska v těle a buňkách“ – od 18 – 21,00 hodin, přijďte se milovat 

5.-8.května (sobota – úterý) – RATMÍROV „OSLAVA JARA & RADOSTI“ – vezměte sebe, pokud máte, tak děti, a přijeďte se milovat. Děti budou mít parádní program v duchu „lesní školky“, my dospělí pak svůj na probuzení „božských sil“ v těle, někde v čase oba propojíme. Prostor otevřu i tématům, které se týkají přeladění do nové reality spolu s dětmi. Jedná se o pobyt v přírodě, bezvadném kempu, s výborným stravováním, POBYT VE VĚDOMÍ PRO DOSPĚLÉ A RODINY SPOLU S DĚTMI“. Pokud jste jednotlivec, tak takových je vás více, přidejte se. Budete v kruhu krásných lidí a dětí. Součástí.

DALŠÍ PRÁNICKÉ VÍKENDY NA VESICE – 22.-24.června, 3.-5.srpna (vždy pátek až neděle)

V případě zájmu napište, pošlu Vám podrobnosti, už je mám sepsané pro první skupinu. V kostce jde o následující – 48 hodin budeme pít jen čistou vodu, z fyzického jídla nebude nic (až na samotný závěr). Energii budeme doplňovat světlem, vědomým dýcháním, cvičením, chůzí, vědomými doteky, válením se po louce, brouzdáním se v potoce, pod hvězdami večer u ohně. Voda k dispozici bude pouze studená (žádná teplá – jedeme se posílit). Spaní – nejlépe ve vlastním stanu, v případě krásného počasí pod širákem (tou dobou by už mohlo být hotové  venkovní pódium), ale možnosti jsou i ve Vesice nebo v mojí chatě.

Jedná se o program, kdy se vědomě loučíme a odevzdáváme staré vzorce (slabosti, závislosti, žárlivosti, smutky, viny, strachy,…)

Pokud máte zájem, napište. Pošlu vám podrobné info. 

Závěrem – život je jednoduchý. Stačí milovat, upřednostnit milování před egem, zvolit lásku, bez podmínek, žádné nedávat, jen milovat… a začnete zažívat plejádu zázraků.

Miluji vás, Gabi

Diskuze

Yeezy V2 Sales 11.04.2018 01:27

yeezy v 2の販売,환상 판매,La vendita Yeezy V2,Yeezy V2 de vente,En el mercado yeezy V2.
http://www.air-max2018.com/ 2018 Nike Air Max
http://www.air-max2018.com/ Nike Air Max 2018
http://www.asics.us.com/ Asics
http://www.asics.us.com/ Asics Gel Kayano
http://www.asics.us.com/ Asics Running
http://www.asics.us.com/ Asics Running Shoes
http://www.asics.us.com/ Asics Shoes


http://www.cheapnba.top/ Cheap Nba Jerseys
http://www.cheapnba.top/ Cheap Nba Nfl China
http://www.cheapnba.top/ Nba Jersey
http://www.cheapnba.top/ Nba Jersey China
http://www.cheapnba.top/ Nba Jerseys
http://www.cheapnba.top/ Nba Jerseys Cheap
http://www.cheapnba.top/ Nba Nike Jerseys
http://www.footballjerseycheap.com/ 2018
http://www.footballjerseycheap.com/ 2018 Fifa
http://www.footballjerseycheap.com/ 2018 Fifa World Cup
http://www.footballjerseycheap.com/ 2018 World Cup
http://www.footballjerseycheap.com/ 2018 World Cup 2018
http://www.jordan-air.us/ Air Jordan
http://www.jordan-air.us/ Air Jordan Shoes On Sale
http://www.jordan-air.us/ Cheap Jordan Shoes
http://www.jordan-air.us/ Jordan Air
http://www.jordan-air.us/ Jordan Shoes
http://www.michael-kors-bags.us/ Michael Kors
http://www.michael-kors-bags.us/ Michael Kors bags
http://www.michael-kors-bags.us/ Michael Kors Factory Sale
http://www.michael-kors-bags.us/ Michael Kors Shopping
http://www.monclerjacketoutlets.co.uk/ Moncler Jacket
http://www.monclerjacketoutlets.co.uk/ Moncler Jacket Outlets
http://www.monclerjacketoutlets.co.uk/ Moncler Jackets
http://www.monclerjacketoutlets.co.uk/ Moncler Outlet
http://www.monclerjacketoutlets.co.uk/ Moncler Uk
http://www.monclerukjackets.co.uk/ Moncler Jackets
http://www.monclerukjackets.co.uk/ Moncler Uk
http://www.monclerukjackets.co.uk/ Moncler Uk Jackets
http://www.monclerukjackets.co.uk/ Montclair Jacket
http://www.monclerukjackets.co.uk/ Montclair Jackets
http://www.monclerukonline.co.uk/ Moncler Uk
http://www.monclerukonline.co.uk/ Moncler Uk Online
http://www.moncler-ukoutlet.co.uk/ Moncler
http://www.moncler-ukoutlet.co.uk/ Moncler Outlet
http://www.moncler-ukoutlet.co.uk/ Moncler Outlet Uk
http://www.moncler-ukoutlet.co.uk/ Moncler Uk
http://www.moncler-ukoutlet.co.uk/ Moncler Uk Outlet
http://www.nflcheapjerseys2018.com/ Jerseys 2018
http://www.nflcheapjerseys2018.com/ Nfl 2018 Jerseys
http://www.nflcheapjerseys2018.com/ Nfl Cheap Jerseys
http://www.nflcheapjerseys2018.com/ Nfl Jersey
http://www.nflcheapjerseys2018.com/ Nfl Jersey Cheap
http://www.nfljerseyscheapsales.com/ Cheap Jerseys
http://www.nfljerseyscheapsales.com/ Cheap Jerseys From China
http://www.nfljerseyscheapsales.com/ Cheap Jerseys Wholesale
http://www.nfljerseyscheapsales.com/ Cheap Nfl Jerseys
http://www.nfljerseyscheapsales.com/ Cheap Nfl Jerseys Wholesale
http://www.nfljerseyscheapsales.com/ Nfl Jerseys Cheap
http://www.nikeairvapormax.top/ Nike Air Vapor Max
http://www.nikeairvapormax.top/ Nike Air Vapormax
http://www.nikeairvapormax.top/ Nike Air Vapormax Flyknit
http://www.nikeairvapormax.top/ Nike Air Vapormax Flyknit Moc
http://www.russia2018jersers.com/ World Cup
http://www.russia2018jersers.com/ World Cup 2018
http://www.russia2018jersers.com/ World Cup Football
http://www.russia2018jersers.com/ World Cup Football 2018
http://www.russia2018jersers.com/ World Cup Russia
http://www.russia2018jersers.com/ World Cup Russia 2018
http://www.russia2018jersers.com/ World Cup Soccer 2018
http://www.russia2018jersers.com/ Worldcup 2018
http://www.ukmonclercoat.co.uk/ Uk Moncler
http://www.ukmonclercoat.co.uk/ Uk Moncler Coat
http://www.uscheapjerseys.us.com/ Cheap Jerseys
http://www.uscheapjerseys.us.com/ Cheap Jerseys From China
http://www.uscheapjerseys.us.com/ Cheap Jerseys Wholesale
http://www.uscheapjerseys.us.com/ Cheap Mlb Jerseys
http://www.uscheapjerseys.us.com/ Cheap Nba Jerseys
http://www.uscheapjerseys.us.com/ Cheap Nfl Jerseys
http://www.uscheapjerseys.us.com/ Cheap Nfl Jerseys 2018
http://www.uscheapjerseys.us.com/ Cheap Nfl Jerseys China
http://www.uscheapjerseys.us.com/ Cheap Nfl Jerseys Wholesale
http://www.uscheapjerseys.us.com/ Cheap Nhl Jerseys
http://www.uscheapjerseys.us.com/ Cheap Soccer Jerseys
http://www.uscheapnfljersey.com/ Cheap Nfl Jersey
http://www.uscheapnfljersey.com/ Cheap Nfl Jerseys
http://www.uscheapnfljersey.com/ Cheap Nfl Jerseys 2018
http://www.uscheapnfljersey.com/ Cheap Nfl Jerseys China
http://www.uscheapnfljersey.com/ Cheap Nfl Jerseys Wholesale
http://www.uscheapnfljersey.com/ Cheap Nhl Jerseys
http://www.usnfljerseys.org/ Nfl Jerseys
http://www.usnfljerseys.org/ Nfl Jerseys 2017
http://www.usnfljerseys.org/ Nfl Jerseys Cheap
http://www.usnfljerseys.org/ Nfl Jerseys Cheap Shop
http://www.usnfljerseys.org/ Nfl Jerseys For Sale
http://www.usnfljerseys.org/ Nfl Jerseys From China
http://www.usnfljerseys.org/ Nfl Jerseys Shop
http://www.usnfljerseys.org/ Nfl Jerseys Wholesale
http://www.usnfljerseys.org/ Nfl Jesers
http://www.usnfljerseys.org/ Youth Nfl Jerseys
http://www.usnfljerseys.us/ Nfl Cheap Jerseys
http://www.usnfljerseys.us/ Nhl Jersey
http://www.usnfljerseys.us/ Nhl Jerseys
http://www.usnfljerseys.us/ Nhl Jerseys 2018
http://www.usnfljerseys.us/ Nhl Jerseys Cheap
http://www.usnfljerseys.us/ Youth Nfl Jerseys
http://www.vapor-max.com/ Nike Air Vapor Max
http://www.vapor-max.com/ Nike Air Vapormax
http://www.vapor-max.com/ Nike Vapor
http://www.vapor-max.com/ Vapor
http://www.vapor-max.com/ Vapor Max
http://www.vapor-max.com/ Vapor Max Nike
http://www.vapor-max.com/ Vapormax
http://www.vapor-max.com/ Vapormax 2018
http://www.vapor-max.com/ Vapormax Flyknit
http://www.vapor-max.com/ Vapormax Nike
http://www.vapor-max.com/ Vapormax Pas Cher
http://www.vapormax2018.org Vapormax
http://www.vapormax2018.org Vapormax 2018
http://www.vapormax2018.org Vapormax Flyknit
http://www.vapormax2018.org Vapormax Nike
http://www.warriors-gs.com/ Golden State Warriors
http://www.warriors-gs.com/ Golden State Warriors Basketball
http://www.warriors-gs.com/ Nba Warriors
http://www.warriors-gs.com/ Warriors Cats
http://www.warriors-gs.com/ Warriors Jersey
http://www.warriors-gs.com/ Warriors Team Store
http://www.yeezyshoes.top/ Zebra Yeezys
http://www.yeezyshoes.top/ Zebra Yeezy
http://www.yeezyshoes.top/ Yellow Yeezy
http://www.yeezyshoes.top/ Yeezysupply
http://www.yeezyshoes.top/ Yeezys Shoes
http://www.yeezyshoes.top/ Yeezys For Sale
http://www.yeezyshoes.top/ Yeezys Boost 350 V2
http://www.yeezyshoes.top/ Yeezys Boost 350
http://www.yeezyshoes.top/ Yeezys Adidas
http://www.yeezyshoes.top/ Yeezys
http://www.yeezyshoes.top/ Yeezy'S
http://www.yeezyshoes.top/ Yeezys
http://www.yeezyshoes.top/ Yeezy Zebra
http://www.yeezyshoes.top/ Yeezy Yellow
http://www.yeezyshoes.top/ Yeezy V2 Boost
http://www.yeezyshoes.top/ Yeezy V2
http://www.yeezyshoes.top/ Yeezy Uk
http://www.yeezyshoes.top/ Yeezy Trainers
http://www.yeezyshoes.top/ Yeezy Supply
http://www.yeezyshoes.top/ Yeezy Store
http://www.yeezyshoes.top/ Yeezy Sneakers
http://www.yeezyshoes.top/ Yeezy Slippers
http://www.yeezyshoes.top/ Yeezy Shoes
http://www.yeezyshoes.top/ Yeezy Sale
http://www.yeezyshoes.top/ Yeezy Release Dates 2018
http://www.yeezyshoes.top/ yeezy release 2018
http://www.yeezyshoes.top/ Yeezy Price
http://www.yeezyshoes.top/ yeezy pirate black
http://www.yeezyshoes.top/ Yeezy Outlet
http://www.yeezyshoes.top/ Yeezy For Sale
http://www.yeezyshoes.top/ yeezy cream
http://www.yeezyshoes.top/ Yeezy Boost V2
http://www.yeezyshoes.top/ Yeezy Boost 750
http://www.yeezyshoes.top/ Yeezy Boost 700
http://www.yeezyshoes.top/ Yeezy Boost 350 V2 Zebra
http://www.yeezyshoes.top/ Yeezy Boost 350 V2 Outlet
http://www.yeezyshoes.top/ Yeezy Boost 350 V2 Kaufen
http://www.yeezyshoes.top/ Yeezy Boost 350 V2 Footlocker
http://www.yeezyshoes.top/ Yeezy Boost 350 V2 Blue Tint
http://www.yeezyshoes.top/ Yeezy Boost 350 V2 Beluga
http://www.yeezyshoes.top/ Yeezy Boost 350 V2
http://www.yeezyshoes.top/ Yeezy Boost 350 For Sale
http://www.yeezyshoes.top/ Yeezy Boost 350 Foot Locker
http://www.yeezyshoes.top/ Yeezy Boost 350
http://www.newyeezyv2.com/ Yeezy Boost
http://www.newyeezyv2.com/ Yeezy Blue Tint
http://www.newyeezyv2.com/ Yeezy Blue
http://www.newyeezyv2.com/ Yeezy Beluga 2.0
http://www.newyeezyv2.com/ Yeezy Beluga
http://www.newyeezyv2.com/ Yeezy Adidas
http://www.newyeezyv2.com/ Yeezy 950
http://www.newyeezyv2.com/ Yeezy 750 Boost
http://www.newyeezyv2.com/ Yeezy 750
http://www.newyeezyv2.com/ Yeezy 700
http://www.newyeezyv2.com/ yeezy 500
http://www.newyeezyv2.com/ Yeezy 350 V2
http://www.newyeezyv2.com/ Yeezy 350 Boost V2
http://www.newyeezyv2.com/ Yeezy 350 Boost
http://www.newyeezyv2.com/ Yeezy 350
http://www.newyeezyv2.com/ Yeezy 2018
http://www.newyeezyv2.com/ Yeezy
http://www.newyeezyv2.com/ White Yeezys
http://www.newyeezyv2.com/ White Yeezy
http://www.newyeezyv2.com/ Where To Buy Yeezys
http://www.newyeezyv2.com/ Ultra Boost Adidas
http://www.newyeezyv2.com/ Ultra Boost 4.0
http://www.newyeezyv2.com/ Ultra Boost
http://www.newyeezyv2.com/ Supreme Yeezy
http://www.newyeezyv2.com/ Real Yeezys
http://www.newyeezyv2.com/ Nmd Adidas
http://www.newyeezyv2.com/ New Yeezys
http://www.newyeezyv2.com/ New Yeezy V2
http://www.newyeezyv2.com/ New Yeezy
http://www.newyeezyv2.com/ Kanye West Yeezy
http://www.newyeezyv2.com/ Kanye West Sneakers
http://www.newyeezyv2.com/ Kanye West Shoes
http://www.newyeezyv2.com/ Kanye West
http://www.newyeezyv2.com/ Kanye
http://www.newyeezyv2.com/ Jeezy
http://www.newyeezyv2.com/ Fake Yeezy Boost 350
http://www.newyeezyv2.com/ Fake Yeezy
http://www.newyeezyv2.com/ Cheap Yeezy
http://www.newyeezyv2.com/ challenger 350
http://www.newyeezyv2.com/ blue tint yeezy
http://www.newyeezyv2.com/ Black Yeezys
http://www.newyeezyv2.com/ Black Yeezy
http://www.newyeezyv2.com/ Beluga Yeezy
http://www.yeezyboost350v2outlet.com/ Adidas Yeezys
http://www.yeezyboost350v2outlet.com/ Adidas Yeezy V2
http://www.yeezyboost350v2outlet.com/ Adidas Yeezy Shoes
http://www.yeezyboost350v2outlet.com/ Adidas Yeezy Boost 350 V2 Zebra
http://www.yeezyboost350v2outlet.com/ Adidas Yeezy Boost 350 V2
http://www.yeezyboost350v2outlet.com/ Adidas Yeezy Boost 350
http://www.yeezyboost350v2outlet.com/ Adidas Yeezy Boost
http://www.yeezyboost350v2outlet.com/ Adidas Yeezy Blue Tint
http://www.yeezyboost350v2outlet.com/ Adidas Yeezy 350
http://www.yeezyboost350v2outlet.com/ Adidas Yeezy
http://www.yeezyboost350v2outlet.com/ Adidas V2
http://www.yeezyboost350v2outlet.com/ Adidas Us
http://www.yeezyboost350v2outlet.com/ Adidas Ultraboost
http://www.yeezyboost350v2outlet.com/ Adidas Ultra Boost Men
http://www.yeezyboost350v2outlet.com/ Adidas Ultra Boost
http://www.yeezyboost350v2outlet.com/ adidas superstar
http://www.yeezyboost350v2outlet.com/ Adidas Stores
http://www.yeezyboost350v2outlet.com/ Adidas Store
http://www.yeezyboost350v2outlet.com/ Adidas Sneakers
http://www.yeezyboost350v2outlet.com/ Adidas Slippers
http://www.yeezyboost350v2outlet.com/ adidas shop online
http://www.yeezyboost350v2outlet.com/ Adidas Shop
http://www.yeezyboost350v2outlet.com/ Adidas Shoes For Men
http://www.yeezyboost350v2outlet.com/ Adidas Shoes
http://www.yeezyboost350v2outlet.com/ Adidas Sale
http://www.yeezyboost350v2outlet.com/ Adidas Runtastic Adidas Heater
http://www.yeezyboost350v2outlet.com/ adidas running
http://www.yeezyboost350v2outlet.com/ Adidas Pants
http://www.yeezyboost350v2outlet.com/ Adidas Outlet Store
http://www.yeezyboost350v2outlet.com/ Adidas Outlet Online
http://www.yeezyboost350v2outlet.com/ Adidas Outlet
http://www.yeezyboost350v2outlet.com/ Adidas Original
http://www.yeezyboost350v2outlet.com/ Adidas Online Store
http://www.yeezyboost350v2outlet.com/ Adidas Online Shop
http://www.yeezyboost350v2outlet.com/ Adidas Online
http://www.yeezyboost350v2outlet.com/ Adidas Nmd R1
http://www.yeezyboost350v2outlet.com/ adidas nmd
http://www.yeezyboost350v2outlet.com/ Adidas Neo
http://www.yeezyboost350v2outlet.com/ Adidas México
http://www.yeezyboost350v2outlet.com/ Adidas Eqt
http://www.yeezyboost350v2outlet.com/ Adidas Canada
http://www.yeezyboost350v2outlet.com/ Adidas Boots
http://www.yeezyboost350v2outlet.com/ Adidas Boost
http://www.yeezyboost350v2outlet.com/ Adidas 350
http://www.yeezyboost350v2outlet.com/ Adidas
http://www.yeezyboost350v2outlet.com/ 350
http://www.yeezy-outlet.us/ Yeezy Boost
http://www.yeezy-outlet.us/ Yeezy Blue Tint
http://www.yeezy-outlet.us/ Yeezy Blue
http://www.yeezy-outlet.us/ Yeezy Beluga 2.0
http://www.yeezy-outlet.us/ Yeezy Beluga
http://www.yeezy-outlet.us/ Yeezy Adidas
http://www.yeezy-outlet.us/ Yeezy 950
http://www.yeezy-outlet.us/ Yeezy 750 Boost
http://www.yeezy-outlet.us/ Yeezy 750
http://www.yeezy-outlet.us/ Yeezy 700
http://www.yeezy-outlet.us/ yeezy 500
http://www.yeezy-outlet.us/ Yeezy 350 V2
http://www.yeezy-outlet.us/ Yeezy 350 Boost V2
http://www.yeezy-outlet.us/ Yeezy 350 Boost
http://www.yeezy-outlet.us/ Yeezy 350
http://www.yeezy-outlet.us/ Yeezy 2018
http://www.yeezy-outlet.us/ Yeezy
http://www.yeezy-outlet.us/ White Yeezys
http://www.yeezy-outlet.us/ White Yeezy
http://www.yeezy-outlet.us/ Where To Buy Yeezys
http://www.yeezy-outlet.us/ Ultra Boost Adidas
http://www.yeezy-outlet.us/ Ultra Boost 4.0
http://www.yeezy-outlet.us/ Ultra Boost
http://www.yeezy-outlet.us/ Supreme Yeezy
http://www.yeezy-outlet.us/ Real Yeezys
http://www.yeezy-outlet.us/ Nmd Adidas
http://www.yeezy-outlet.us/ New Yeezys
http://www.yeezy-outlet.us/ New Yeezy V2
http://www.yeezy-outlet.us/ New Yeezy
http://www.yeezy-outlet.us/ Kanye West Yeezy
http://www.yeezy-outlet.us/ Kanye West Sneakers
http://www.yeezy-outlet.us/ Kanye West Shoes
http://www.yeezy-outlet.us/ Kanye West
http://www.yeezy-outlet.us/ Kanye
http://www.yeezy-outlet.us/ Jeezy
http://www.yeezy-outlet.us/ Fake Yeezy Boost 350
http://www.yeezy-outlet.us/ Fake Yeezy
http://www.yeezy-outlet.us/ Cheap Yeezy
http://www.yeezy-outlet.us/ challenger 350
http://www.yeezy-outlet.us/ blue tint yeezy
http://www.yeezy-outlet.us/ Black Yeezys
http://www.yeezy-outlet.us/ Black Yeezy
http://www.yeezy-outlet.us/ Beluga Yeezy
http://www.yeezy-outlet.us/ Adidas Yeezys
http://www.yeezy-outlet.us/ Adidas Yeezy V2
http://www.newyeezyv2.org/ Yeezy Boost
http://www.newyeezyv2.org/ Yeezy Blue Tint
http://www.newyeezyv2.org/ Yeezy Blue
http://www.newyeezyv2.org/ Yeezy Beluga 2.0
http://www.newyeezyv2.org/ Yeezy Beluga
http://www.newyeezyv2.org/ Yeezy Adidas
http://www.newyeezyv2.org/ Yeezy 950
http://www.newyeezyv2.org/ Yeezy 750 Boost
http://www.newyeezyv2.org/ Yeezy 750
http://www.newyeezyv2.org/ Yeezy 700
http://www.newyeezyv2.org/ yeezy 500
http://www.newyeezyv2.org/ Yeezy 350 V2
http://www.newyeezyv2.org/ Yeezy 350 Boost V2
http://www.newyeezyv2.org/ Yeezy 350 Boost
http://www.newyeezyv2.org/ Yeezy 350
http://www.newyeezyv2.org/ Yeezy 2018
http://www.newyeezyv2.org/ Yeezy
http://www.newyeezyv2.org/ White Yeezys
http://www.newyeezyv2.org/ White Yeezy
http://www.newyeezyv2.org/ Where To Buy Yeezys
http://www.newyeezyv2.org/ Ultra Boost Adidas
http://www.newyeezyv2.org/ Ultra Boost 4.0
http://www.newyeezyv2.org/ Ultra Boost
http://www.newyeezyv2.org/ Supreme Yeezy
http://www.newyeezyv2.org/ Real Yeezys
http://www.newyeezyv2.org/ Nmd Adidas
http://www.newyeezyv2.org/ New Yeezys
http://www.newyeezyv2.org/ New Yeezy V2
http://www.newyeezyv2.org/ New Yeezy
http://www.newyeezyv2.org/ Kanye West Yeezy
http://www.newyeezyv2.org/ Kanye West Sneakers
http://www.newyeezyv2.org/ Kanye West Shoes
http://www.newyeezyv2.org/ Kanye West
http://www.newyeezyv2.org/ Kanye
http://www.newyeezyv2.org/ Jeezy
http://www.newyeezyv2.org/ Fake Yeezy Boost 350
http://www.newyeezyv2.org/ Fake Yeezy
http://www.newyeezyv2.org/ Cheap Yeezy
http://www.newyeezyv2.org/ challenger 350
http://www.newyeezyv2.org/ blue tint yeezy
http://www.newyeezyv2.org/ Black Yeezys
http://www.newyeezyv2.org/ Black Yeezy
http://www.newyeezyv2.org/ Beluga Yeezy
http://www.newyeezyv2.org/ Adidas Yeezys
http://www.yeezyv2sales.org/ Adidas Yeezy V2
http://www.yeezyv2sales.org/ Adidas Yeezy Shoes
http://www.yeezyv2sales.org/ Adidas Yeezy Boost 350 V2 Zebra
http://www.yeezyv2sales.org/ Adidas Yeezy Boost 350 V2
http://www.yeezyv2sales.org/ Adidas Yeezy Boost 350
http://www.yeezyv2sales.org/ Adidas Yeezy Boost
http://www.yeezyv2sales.org/ Adidas Yeezy Blue Tint
http://www.yeezyv2sales.org/ Adidas Yeezy 350
http://www.yeezyv2sales.org/ Adidas Yeezy
http://www.yeezyv2sales.org/ Adidas V2
http://www.yeezyv2sales.org/ Adidas Us
http://www.yeezyv2sales.org/ Adidas Ultraboost
http://www.yeezyv2sales.org/ Adidas Ultra Boost Men
http://www.yeezyv2sales.org/ Adidas Ultra Boost
http://www.yeezyv2sales.org/ adidas superstar
http://www.yeezyv2sales.org/ Adidas Stores
http://www.yeezyv2sales.org/ Adidas Store
http://www.yeezyv2sales.org/ Adidas Sneakers
http://www.yeezyv2sales.org/ Adidas Slippers
http://www.yeezyv2sales.org/ adidas shop online
http://www.yeezyv2sales.org/ Adidas Shop
http://www.yeezyv2sales.org/ Adidas Shoes For Men
http://www.yeezyv2sales.org/ Adidas Shoes
http://www.yeezyv2sales.org/ Adidas Sale
http://www.yeezyv2sales.org/ Adidas Runtastic Adidas Heater
http://www.yeezyv2sales.org/ adidas running
http://www.yeezyv2sales.org/ Adidas Pants
http://www.yeezyv2sales.org/ Adidas Outlet Store
http://www.yeezyv2sales.org/ Adidas Outlet Online
http://www.yeezyv2sales.org/ Adidas Outlet
http://www.yeezyv2sales.org/ Adidas Original
http://www.yeezyv2sales.org/ Adidas Online Store
http://www.yeezyv2sales.org/ Adidas Online Shop
http://www.yeezyv2sales.org/ Adidas Online
http://www.yeezyv2sales.org/ Adidas Nmd R1
http://www.yeezyv2sales.org/ adidas nmd
http://www.yeezyv2sales.org/ Adidas Neo
http://www.yeezyv2sales.org/ Adidas México
http://www.yeezyv2sales.org/ Adidas Eqt
http://www.yeezyv2sales.org/ Adidas Canada
http://www.yeezyv2sales.org/ Adidas Boots
http://www.yeezyv2sales.org/ Adidas Boost
http://www.yeezyv2sales.org/ Adidas 350
http://www.yeezyv2sales.org/ Adidas
http://www.yeezyv2sales.org/ 350
http://www.clearancefitflop.com/ Cheap Fitflop
http://www.clearancefitflop.com/ Fitflop Clearance
http://www.clearancefitflop.com/ Fitflop Sale Clearance
http://www.clearancefitflop.com/ Discount Fitflop
http://www.clearancefitflop.com/ Fitflop Outlet
http://www.clearancefitflop.com/ Fitflop Clearance Outlet
http://www.clearancefitflop.com/ Clearance Fitflop

» Reagovat


Blog
Newsletter

Pokud si přejete odebírat Newsletter, který pravidelně přináší informace o různých akcích, seminářích a zajímavostech, vyplňte své příjmení, jméno a emailovou adresu. Děkujeme.

- Vesica-news
Vesica-news
 

Chyba serveru

The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

Blog
Newsletter

Pokud si přejete odebírat Newsletter, který pravidelně přináší informace o různých akcích, seminářích a zajímavostech, vyplňte své příjmení, jméno a emailovou adresu. Děkujeme.

Aktuální akce
Kudyznudy.cz - tipy na výlet
stránky vytvořilo Anything Studio