Vesica-news
 
Vesica-news » SLOW FOOD, SLOW SEX, SLOW DOWN - REALITA Z NULY ZROZENÁ

SLOW FOOD, SLOW SEX, SLOW DOWN - REALITA Z NULY ZROZENÁ


Síla mužského srdce a ženského lůna je neobyčejná. Zatím se o ní ví jen málo. Nebyl čas a mnohdy chyběly návody k prozkoumávání vnitřních prostor, kde platí univerzální principy. Naše těla jsou polem možností...

Krásný den všem po včerejším silném Úplňku v býku,
dle astrologických předpovědí by se v následujících čtrnácti dnech měli otevírat magické prostory, které si neseme uvnitř v tělech. Jejich působení má mít dosah přes tělesné vrstvy. Jak si dané prohlášení pro sebe vysvětlit? Co to znamená v praktickém slova smyslu?

Když vám to připodobním k obrazu, který jsem viděla v meditaci během jemného dotýkání se ženského lůna, který magickým prostorem je, tak se výše uvedené zodpoví. Ženy se navrací domů v oblasti spodních center, muži míří do srdce, pokud se rozhodnou, že realita „velké uznání za velké výkony" je již neoslovuje. Paradoxně se totiž děje to, že žádné uznání a výkon není nikdy dostatečně velký. Ego táhne celé tělo k dalším, vyšším metám, až z toho systém kolabuje, buď fyzicky, emocionálně, nebo psychicky. Není to ani zdravé, ani nikomu prospěšné. Ale to jsem kousek odbočila.

Pokud tedy člověk obejme své síly a použije je na otočení pozornosti směrem dovnitř, začne se rozpomínat. Tah na vydávání energie směrem ven je obrovský. Proto je to zpočátku poměrně velká dřina, než se zastavíme, abychom obrátku mohli učinit. Mnoho z nás má osobní zkušenosti s tím, jak není jednoduché vydržet pár momentů v jógové pozici, v nehybném QiGongu, v meditaci, když se s těmito praxemi začíná. Tělo se po chvíli vrtí nebo v případě meditace usíná, pokud se u ní leží, což však není meditace. Meditace je o bdělé pozornosti, ne o spánku. To by se pak dalo říci, že nás tady mnoho miliard medituje třetinu života, když spí:-)

Když už pozornost udržíme a začneme se dívat do vnitřních krajin, vyjdou navenek souvislosti. Chodí skrze vnitřní obrazy. Ten, který jsem viděla ve středu během společných proměn ve velké skupině na večeru v Toulcově Dvoře, byl následující. V ženském těle jsou z hlavních center tři vyzařující směrem ven (jangové). Je to druhé, čtvrté a šesté čakrové centrum. Čakry má v těle každý, i člověk, který na žádné energie nevěří. Ty jsou zásadní pro poznání, jak moudře užívat energií, a také se o podstatných věcech týkajících se vlastního těla něco dozvědět. Šestým centrem je třetí oko. V duchu si žádám, ať se dívám dovnitř (lůna) přes třetí oko, aby mi souvislosti chodily v pravdě. Nejprve vidím velkou síň, se stropem kdoví kde, ale asi tam bude, protože všude jsou krásné sloupy, i když bez dekorací. V pusto prázdné síni vidím ženu. Z obrazu plyne smutný pocit. Vypadá to, že se zatoulala někam, kde není moc života, není s kým sdílet, tančit. V prostoru je málo barev, převažuje šedá, i na šatech ženy. Vše má nádech ztráty a opuštěnosti. Obraz je ponurý. V duchu mi dochází – „a takový smutek jsme tady kolektivně žili". Cítím, že je čas se posunout, už v tom nezůstávat. Jakoby se mi už takovému stavu nechtělo věřit. Tuším, že o kus dál je něco jiného. A tak tam jdu, posouvám se vpřed, tedy do větší hloubky. Jen jsem udělala krok, už začínají přicházet lidé. A pak další a další a až je tam celá společnost. Vidím hostinu, mnoho barevných závojů, šatů, tančí se.

V realitě Toulcova Dvora se blíží devátá hodina, a tak se páry střídají. My se ve dvojici domlouváme, že zůstaneme, jak jsme, a tak se dál dívám, co je uvnitř. Něco nacházejícího se uprostřed sálu mě volá k pozornosti. Posouvám se tam, abych objekt mohla jasněji vidět. Začíná být zřejmé, že je to vejce. A není malé! Zkoumám ho ze všech stran. Nemá skořápku, nic pevného. Drží tvar a přitom je fluidní (plasmatické). A mně dochází, že tady se rodí nové životy, nové reality. Abychom se dostali k vejci – zdroji, tak potřebujeme projít pustinou, zapomněním, strádáním. Každý z nás v naší generaci. Naše děti už nemusí, přišly sem s jinými tématy, nežli my, jejich rodiče.
Kdo z rodičů podnikne poměrně hodně odvážnou (mnoho z blízkých vás bude odrazovat, i když to přestává už platit) otočku v přesměrování pozornosti (energie) z vnějšího do vnitřního, pak – a to se ví už dlouho – uzdraví nejen sebe, ale i rody a připraví velmi stabilní, zdravé základy generacím budoucím. Je to spíše o vnitřní volbě, než té, která vede k urnám (volebním).

Sdílení skrze články, tvoření příležitostí, abychom se potkávali, dotýkali se svých posvátných těl, na která si z osobního hlediska činíme nárok, i když v širším kontextu tady neexistuje nic, co bychom vlastnili, je o návratu k přirozenosti. K podstatě. Jsme spíše správcem „vozítka". Nese nás do realit, kde si vědomí tvoří stále nové úhly pohledů, různorodé situace, skrze které se poznává. Zkuste to. Je nesmírně osvobozující, když se posunete za vlastnické nároky na tělo. Zboříte tím mnoho paradigmat vytvořených egem. Na takové úrovni se stanete polem možností. Energetickým vortexem. Podobně jako je to s tím vejcem. Držíte tvar, ale víte že jste fluidní. Rozpoznáváte se jako světelné pole (někomu se vybaví Merkaba), jako mocné světelné pole. S tím, že operujete v čistých, nemanipulativních programech. Slovní hříčka k tomu je – „býti egem nebo being the egg – empty space of infinite possibilities". V překladu z angličtiny to znamená – stát se vejcem-jádrem-vesicou, což je prázdný prostor, ve kterém se rodí nespočet nových možností.

Když přestanete „vlastnit své tělo", což neznamená, že vás někdo ukradne, že se dostanete do nebezpečné zóny, že přijdou potíže se zvládáním každodenního života, stane se zázrak, přesný opak vyjmenovaného. Je to klíč k transformaci. Energeticky vás to z hlavy posune směrem dolů. Muže do srdce, ženy do lůna. Už si s tím pár týdnů hraji, a moc vás povzbuzuji, až zkusíte totéž. Jednoznačně je to cesta do vyšších frekvencí. Jakmile započnete praxi, která vede za strachy, tím, že odevzdáte harmonizaci vztahů a situací moudrosti srdce nebo lůna, po nějaké době se tak začne dít samo. Automaticky. Najednou zjistíte, jak je to všechno jednoduché. Že vám v podstatě stačí držet pozornost uvnitř uvedených center a uvědomovat si jejich sílu. Jedná se o starodávnou alchymii. Staré, oslabené, kolikrát zapomenuté místa se magicky promění, když zjistíte, že tam není jen tato vrchní, vyjmenovaným způsobem tvářící se vrstva, která budí dojem, že je jediná. To je mýlka. Když se s ní spojíme, otevřou se dveře dál, a tam už je onačejší obraz. Proto má tak malou potenci zachraňování. Když něco zachraňujeme, tak uznáváme pouze obraz na povrchu, viditelný jen fyzickýma očima. Než do toho házet lopaty fyzické a emocionální energie, zkuste se s obrazem spojit. Tak otevřete dimenzi zázraků, které hlava neumí.

Nejsilnějším otevíračem dveří do dimenzí zázraků je taoistická Tantra. Ne Tantra, která slouží jako prostředek pro najití si partnera, nebo jako příležitost, kdy se můžeme dotýkat „zakázaných" míst, abychom si něco užili. To je jen ego, které si na Tantru hraje. Ta skutečná má velkou sílu pro otevření dveří k univerzálním principům v těle, které momentálně obýváme. Skrze Tantru máte velkou šanci změnit programy těla. Od těch uspěchaných, kdy se rychle jí, miluje, žije, k opačným. Jakmile začnete pomalu jíst, v bdělé přítomnosti, pak k jídlu přidáte nesmírně zdravou ingredienci, která je vědomím. Tato super substance vyživí tělo mnohem více, nežli samotné jídlo. Kdykoliv se pomalu (hodiny) milujete, v bdělé přítomnosti, což je pro muže zpočátku nepředstavitelné (ženám je to mnohem bližší), a vše probíhá v bdělé přítomnosti, pak k milování přidáte obrovsky léčivou, silnou, vědomí otevírající energii, která vás na vlně donese k vnímání mnohem jemnějších, a tím skutečnějších realit.
Během vědomého, tantrického milování „ztrácíte" tělo. A to je ono! Až ho ztratíte, přestanete vnímat, tak vás to pustí na průlet vesmírem, do dimenzí, které jakmile jednou zažijete, změní vám to pohled na celý pozemský život.
Rychlost hnaná egem se propadne na žebříčku priorit na spodní příčky. Nahoru se posune zpomalení, tady vás začne bavit bod nula, ne-pohyb, což u milování vede k silným, extatickým zážitkům. V bodě zastavení se rodí volná energie. Sice se už v některých laboratořích objevuje, ale stejně v největší vlně přijde na základě dosažení stavu harmonie mezi mužem a ženou. V bezpodmínečné lásce.

A pro tu vytvářím příležitosti. S úctou a občas radostí malého dítěte hledím, jak nás taková frekvence (vysoká, láska bez podmínek) dokáže propojit. Přenést na stejnou vlnu. Jsou to zázraky, které bych přála zažít všem. Reklamu na ně moc nedělám, jelo by to v nízké energii, však vy už si to řeknete mezi sebou. Každé ze setkání (workshopů) je jiné. Záleží, v jakém počtu a konstelaci se sejdeme. Pokud je nás hodně, jako na Tantra festivalu minulou neděli (asi sto), nebo ve středu v Toulcově Dvoře (čtyřicet), pak vlna spojení iniciuje mnohá léčení. Což vy, kdo se účastníte, zažíváte, víte své...:-)

Rok 2017 a 2018 jsou roky velkých proměn. Jak proudí hodně světla, zesiluje to i tmu. Bezvadně to bylo vidět minulý víkend. Mnoho stromů spadených po vichřici a snad nejzářivější duhy poté, jaké jsem kdy viděla. Na nás je, zda si vybereme strach z nestability počasí nebo zaměříme pozornost na to nové, co se z toho rodí. A duhových dětí se teď rodí... mnoho!
Most do světla vede přes spojení, uzdravenou sexualitu, posvátné spojení muže a ženy. Tantra není o spojení fyzických schránek. Když se milují jen fyzická těla, pak energie z těl uniká ven. Tantra je o přesném opaku. Energeticky nabíjí, rozvíjí, ukazuje hloubky, přesahy, uzdravuje...
Kdo cítíte, že byste rádi nabídli (odevzdali) své tělo toku vědomí, univerzálním principům, novým realitám, tak se tady nabízí příležitost. Ve staré realitě se odevzdávaly těla kolikrát drogám, mnohokrát korporátům, náboženským organizacím, guruům apod. A energie odtékala a odtékala... v nové realitě vedete své tělo do vlastního středu, k vnitřnímu zdroji, ke generátoru vlastní síly... já jen k tomu vytvářím příležitost ve stavech bez osobnosti.

A TAK TADY JSOU TY NEJBLIŽŠÍ PŘÍLEŽITOSTI –

10.-12. listopadu (pá-ne) – PRAHA, téma – TANTRA & TAO PRO PÁRY (otevřeno i pro jednotlivce) UŽ PŘÍŠTÍ VÍKEND! A MÁME TAM JEDNIČKOVOU SOBOTU – BUDE TO HODNĚ MAGIC!! Ještě místo je, můžete se přidat. Otevřít si v těle to jedinečné, posvátné, mocné, magické – jinými slovy „sílu ve stavu uvědomění, že VŠE UŽ JE!!"

25.listopadu (so) – UHERSKÉ HRADIŠTĚ, centrum Avalon, téma – TĚLO VE VYŠŠÍ FREKVENCI – kvantová fyzika & mystika... po roce na stejném místě, přidejte se, kdo si přejete zažít boží sobotní den plný vnitřních proměn

2.prosince (so) – OSTRAVA, pohybové centrum SUNDARA, téma – MOCNÁ MEDICÍNA UVNITŘ NÁS (je tam!) V Ostravě to bylo před měsícem naplněné, hodně spontánní, s vysokou frekvencí, přidejte se. V Sundara je parádní prostor... ve kterém se odehraje parádní série „tady a teď" momentů

6.prosince (st) – PRAHA, téma – ART OF LOVE – UMĚNI LÁSKY. Tradiční středeční večer, ke kterému pravděpodobně přidám nenavazující úterý (samostatný termín a stejné téma). Vidět se i s těmi, kdo celoročně ve středu nemají volno, abychom si opět zatančili, byli v blízkosti, milovali se, bez limitů... kdo nevěříte, že to jde, přijďte si do takového „bazénu zaplavat":-)

15.-17.prosince (pá – ne) – PRAHA, téma – TANTRICKÉ POSVÁTNÉ VZTAHY. POSLEDNÍ VÍKEND V TOMTO ROCE (v lednu a únoru víkend v Praze nebude, až pak zase v březnu 2018). NA ZÁVĚR, VELKÉ FINÁLE PŘÍPRAV PŘED ROKEM 2018, KDY SE UŽ NE JEN V MALÉ MÍŘE, ALE VE VELKÉM OTEVŘE MOŽNOST VSTOUPENÍ DO NOVÉ REALITY – ve spojení s vejcem-zdrojem (with the egg), pro ty, koho přestalo bavit ego. Na víkendu si otevřeme možnosti, jak se do nového posunout krásnými způsoby, tedy hodně v lásce, vděčnosti, velké úctě, pokoře – v tom je OBROVSKÁ SÍLA

Na závěr definice BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY
Je o moudrém užívání energií, vyrovnanosti. Bezpodmínečná láska není o usilování, potřebě směrem k energetickým zdrojům zvenčí (od jiných). Kdo je moudrý, tak to nedovolí. Hrál by s těmi usilujícími nízké hry, ve kterých moc lásky není.. spíše žádostí o zachraňování.

V síle bezpodmínečné lásky, Gabi

 

 

Diskuze

iwamyeguw 19.04.2019 02:02

d3d3LnZlc2ljYS1uZXdzLmNvbQ## usorzufa-a.anchor.com [URL=http://theprettyguineapig.com/generic-cialis/#usorzufa-u]usorzufa-u.anchor.com[/URL] http://theprettyguineapig.com/generic-cialis/#usorzufa-t http://theprettyguineapig.com/generic-cialis/#usorzufa-t http://theprettyguineapig.com/generic-cialis/#usorzufa-t http://theprettyguineapig.com/generic-cialis/#usorzufa-t http://theprettyguineapig.com/generic-cialis/#usorzufa-t http://theprettyguineapig.com/generic-cialis/#usorzufa-t http://theprettyguineapig.com/generic-cialis/#usorzufa-t http://theprettyguineapig.com/generic-cialis/#usorzufa-t ageylo

» Reagovat


Blog
Newsletter

Pokud si přejete odebírat Newsletter, který pravidelně přináší informace o různých akcích, seminářích a zajímavostech, vyplňte své příjmení, jméno a emailovou adresu. Děkujeme.

Aktuální akce
Kudyznudy.cz - tipy na výlet
stránky vytvořilo Anything Studio