Vesica-news
 
Vesica-news » "THE AGE OF AQUARIUS - VĚK VODNÁŘE"

"THE AGE OF AQUARIUS - VĚK VODNÁŘE"


.. a hranice budou mizet

Krásný den, první v rámci nového čínského roku – Kovové krysy,

 který je zároveň prvním dnem nového dvanáctiletí, jenž právě krysa otevírá (v čínském kalendáři se střídá dvanáct, různorodých zvířecích znamení). Včera jsme tu měli silné Novoluní ve Vodnáři. Dívám se tu na symboliku vln doprovázející obraz nadpozemského muže se džbánem, z něhož se vylévá voda (v přeneseném slova smyslu nápady, nové možnosti, vhledy, vize). K tématu na mě vyskakuje text z knihy Zasvěcení od Elisabeth Haich, kde se v kapitole 35 popisuje právě nastupující znamení Vodnáře. Uvedu zde pár obsažených informací, napsaných kolem roku 1965, neuvěřitelně přesně popisujících momentální období. 

„ V čase, kdy energie Vodnáře působí plnou silou, se ruší hranice mezi náboženstvími“

„ Mizí hranice mezi náboženstvím a vědou, neboť lidé objevují, že vše, i hmota, je pohybem vln. Mezi zjevením ducha a hmoty jsou pouze rozdíly ve frekvenci, vše pochází z jediného pramene“.

„ Vodnář ruší hranice, avšak bezbřehost si žádá silný střed, bez něhož by se stala ničivou. Onen střed (srdce) přináší doplňující znamení Lva“ 

Zastavím se tady u tématu hranic. Vydávám se tím na tenký led, protože téma ochrany je v nás hluboce zakořeněné. Uvedu zde různé typy souvislostí, možná vás něco z toho osloví. První návazností, která mi k tomu vyvstává, se týče nastavení „oběť vs. tvořivé vědomí“. Oběť hranice nutně potřebuje. Definují její pozici. Bez limitů, zdí, hradeb by nemohla hrát hru na jistotu. Oběť vyžaduje pocit jistoty, který ji má dům s vysokými ploty zajistit. Oběť se vyhýbá mezníkům, nesnáší křižovatky, cesty do neznáma. Děsí ji to. Má všelijaká vnitřní zranění, která si hýčká, i když na oko hraje, že ji vadí. Zranění mají generovat pocit účasti, lítosti druhých, jejich pozornost. Jakmile se oběť potká s tvořivým vědomí, bere nohy na ramena, protože by se zhroutila iluze (vědomí ji prosvítí). Stěny, které měly oddělovat, filtrovat, občas nepropouštět, by zbuchly dolů, raz dva tři.

Jak je to s tvořivým vědomím?

To se jeví, že je taktéž lidskou bytostí, jen s tím rozdílem, že není primárně tělem. Kdo dozraje do stavu, kdy už se rozpomenul, že je vědomím, které disponuje tělem pro různý typ prožitků, nabírání zkušeností, pak nepotřebuje hranice, ale silný střed. Platí to i naopak. Kdo usiluje o maximální ochranu, nemá rozvinutou vnitřní sílu, není ve svém středu. Vrátím se však k případu, kdy silný střed máte. Tady se zcela mění pojetí toho, jak jste doposud vnímali sebe v kontextu příběhu na Zemi i svého vlastního. Ze silného středu vyzařujete, pocitově ztrácíte hranice fyzického těla, rozšiřujete se, v potaz berete i své světelné pole, až teprve tady se ukazuje, o čem je, a postupem času, jak funguje, Merkaba (někteří z vás znají pojem z Melchizedekových textů o Pradávném tajemství Květu života).

Tady zcela logicky bude vyvstávat otázka, zda jako tvořivé vědomí už nikdy hranice někomu jinému nenastavujete? Ono to je ještě jinak. Samo téma se vytratí, ale ne ze dne na den. Až si přes tělo mnohokrát prožijete zkušenost, kdy jste díky důvěře, vnitřnímu klidu, neutralitě zažívali to samé kolem sebe, přestáváte vynakládat úsilí, abyste se vůči něčemu vymezovali. Právě jste se posunuli do paralelní reality, která je mnohem méně polaritní. Je jen otázkou času, kdy ještě více zesílí poznání, že ve své podstatě interagujete stále sami se sebou (jako vědomí), a pokud máte uvnitř čisto a uklizeno, může nahlédnout, kdo chce.

Jinými slovy, vykládáte na stůl všechny karty popisující vaší autentickou, originální stránku. Jste otevření, rozkrýváte se, netajíte, neblafujete, mluvíte pravdu. Logiku to mít nebude, ale zázračně vám to vyladí život.

                      

To, že nemám pocit hranic však neznamená, že neříkám, podle pravdy, lidem „ne“, když to tak cítím. Rozdíl je v tom, že  „ne“ neříkáte ve strachu, ale v pohodě. Je to vaše ne, cítíte to tak, a dál nic neřešíte. Pokud vás do sdělení „ne“ vede intuice, je vše v nejlepším pořádku.

Víte, co se stane, když máte silné hranice a přijde zvenčí výzva? Nějaký tlak? To je přeci, vždy stejné. Uvnitř naběhne nekomfortní pocit. Stačí však chvíli pozorovat symbol Monády, kde se protiklady točí a doplňují (nejdou proti sobě). V obraze je přítomná rovnováha a klid.

Jiný případ nastává, když jang narazí na překážku, pak v návaznosti na sílu, kterou má, ji buď semele nebo naruší (další možností, kterou si tady občas zahrajeme, jsou dva jangy proti sobě… ty se dříve nebo později zdestruují). Každý z nás v životě zažil pocit, že už nemá, kam by ještě tak ustoupil. Po zdravotní stránce se to často projevuje poruchou štítné žlázy nebo jiných orgánů souvisejících s hormony. Dotyční se ve většině případů zlobí na okolí, nemají kapacitu vidět, že si oslabení sebe sama vytvořili díky programu. Uvěřili iluzi.

Pokud tedy již víme, že uhýbka, odchod z práce, rozchod s partnerem, odstěhování se od nemožných sousedů není skutečným řešením, co to tedy změní? Odpověď zní – „přesný opak doposud praktikovaného“. Nezmenšujte se, neberte si ještě více pojistek, nestavějte lidem do cesty ještě větší hradby, aby se k vám nemohli dostat, začněte se rozšiřovat. Jakmile přiletí výzva, nenačítejte ji ani v plusu, ani mínusu, čapněte si tu energii a použijte ji na svůj rozvoj. Obohacení. Nárust. Expanzi. Tím vám natolik zesílí střed, který je vyzařujícím zdrojem nevyčerpatelné síly, že už žádné „dotace“ zvenčí nebudete potřebovat. Na dané úrovni jste opět v nové, výše popisované paralelní realitě, kde lidi na sebe neútočí. Vyzařují ze středu. Obohacují se. Nikoho nenapadne, že by se měl zabývat nedostatkem. Tady se lidé, s vyšší vibrací v tělech, věnují hojnosti. 

Je to science fiction? Cítím, že není. Blížíme se k mezníku, kdy ve hmotě spatříme volnou energii.

Pozemským úhlem pohledu přeci stačí vzlétnout pár set metrů nad zemi. Kdo v té chvíli řeší nějaké hranice mezi státy? Notabene, když je oblačno a letíte nad mraky. Stejně tak jako jsme vyvinuli letadlo, tak časem vyvineme jiný prostředek, díky němuž budeme cestovat skrze Zemi. Zdematerializujeme „fyzické překážky“. Jak? Změnou vědomí. Vím, že kdo je patriot, tak se brání prolínání kultur. Jenže pokud jste moudří, tak svou kulturu rozvíjíte tak, abyste o ni nemuseli bojovat.

Pokud bychom měli možnost se podívat, jaké je naše tělo na mikroskopické úrovni, až na té, kde jdou vidět vlny, fraktály, geometrie, neskutečná krása, rozpoznali bychom se ve stromech, sněhových vločkách, ulitách, šupinách, květech, v přírodních schránkách, očích zvířat, slunečních paprscích. Byli bychom s tím tak niterně propojení, že by se nám chtělo tančit, všechno to kolem hladit, zpívat přírodě, posílat světlo v očích zpátky hvězdám. Pak bychom nádheru začali rozeznávat v každém člověku, jedno, jaký kabátek nosí. Jedno z jaké země, jakého vyznání, povolání, je. To vše je podružné. Nejpodstatnější je krása uvnitř a vůbec nevadí, že ji sám nebo sama ještě nevnímá.

Jako tvořivé vědomí jsme do těla vložili nadpozemsky, mocné energie a schopnosti… a ty se začnou ve věku Vodnáře, v období spojovaní pozemského s nadpozemským projevovat.

Každý z nás je jinou, unikátní sněhovou vločkou. Spolu tvoříme sníh… a ten by už mohl začít padat.

Gabriela

 PŘÍLEŽITOSTI K ROZŠÍŘENÍ VĚDOMÍ (ekvivalent k rozšířenému tělu, čím více jste otevření, o to vyšší frekvence je aktivní) 

V PONDĚLÍ A VE ČTVRTEK, 27.01. a 30.01. (nejbližší termíny)   BRNO, QIGONG & HEALING (čchi kung a uzdravení) na Lipce, ul.Kamenná 20        Čím dál více to tady zaměřuji, na to, aby bylo zřejmé, že principy, kterých se během energetického cvičení dotýkáme, neplatí jen v tělocvičně na Lipce, během lekcí, věnujeme se jim hlavně pro to, aby se daly aplikovat v běžném životě. Vzhledem k tomu, že jsou tyto univerzální mechanismy klíčem k uzdravení, pak se vám tu nabízí skvělá možnost, jak si uzdravené tělo vytvořit. 

V SOBOTU, 8.02.                   ZNOJMO, QIGONG, VĚDOMÉ DÝCHÁNÍ & MEDITACE, celodenní ladička na vyšší stavy vědomí, v podstatě to, co popisuji výše. Když necháte zmizet iluzorní tělo oběti, tím, že se rozšíříte, pak nebudete muset vydávat energii, abyste něco hlídali, kontrolovali, nabádali o všem možném druhé, a onu vzácnou energii, kterou v této chvíli máte k dispozici pošlete s láskou svým vnitřním orgánům 

VE STŘEDU, 12.02.                             PRAHA, TĚLO, JENŽ ZTRATILO HRANICE, večer od 18 – 21 hodin, něco ztratíte, ale mnohé získáte… třeba se potkáte ve svém středu sami se sebou, přijďte si dát rande se svým nadpozemským já, vyšším vedením, se svou intuicí… z takového rande se vám nebude chtít odcházet (další termíny na večerní Prahu – středy – 11.03., 22.04., 27.05., 17.06.) 

V SOBOTU A NEDĚLI, 15.-16.02.                      DĚČÍN, Amida – QIGONG SE ZAMĚŘENÍM NA UZDRAVENÉ TĚLO… tady je kapacita naplněná, už jsem o tom psala minule - akci zmiňuji z důvodu, aby se vědělo o pravidelných lekcích Qigongu pod vedením Zuzky Věchtové, moc doporučuji ( pro ty, kdo to mají blízko do Děčína) 

VÍKEND, 28.02. – 1.03.                    PRAHA, HIEROS GAMOS (vyrovnání mužské a ženské síly v těle), začínáme v pátek dopoledne, končí se v neděli v poledne, je to super možnost pro změnu vzorců strachů, které jsme k sobě, jako opačná pohlaví, měli (a někde ještě máme). Když změníte strach, který byl vždy iluzí a vytvoříte si tělo, které je otevřené, má důvěru, tak se jednak osvobodíte z mnoho generačním modelů poměrně nešťastného spolužití v páru a vytvoříte něco zbrusu nového, co má zároveň návaznost na pradávné vědění, které v podobě kódů a matric v tělech máme 

ÚTERÝ, 03.03.                                      BRNO, UZDRAVENÉ TĚLO, večer na ul.Vojanové, od 18 – 21 hodin             kdo jste tady z města a okolí a dává vám smysl, co popisuji výše, tak si to přijďte zažít v praxi, srdečně zvu (večer na stejné téma bude ve ZNOJME, v RC Maceška v pátek 3.04., pozvánka je na webu, srdečně zvu všechny z jižní Moravy)… další termíny večerní BRNO jsou 28.04., 26.05. 

VÍKEND, 20. – 22.03.                        PRAHA, ZERO POINT – NULOVÝ BOD, začínáme v pátek dopoledne, končí se v neděli v poledne, tento víkend oslavíme i jarní rovnodennost, bude to krásná jízda na vlnách neutrality (new reality), poznání, jak se tvoří vlastní realita, jak zásadní je v tom bod nula, vakuum, … vítejte na cestě rozpomínání, kterou dláždí zápisy ve starých svitcích, poznatky moderní vědy a hlavně naše nadšení poznávat pravdu, čistou jako studánka 

PRODLOUŽENÝ VÍKEND, 30.04. – 3.05.                        MALÝ RATMÍROV, tentokrát ČAROVNÝ, pro rodiče a děti, hlásíme, že je volná poslední chatka. V Ratmírově tvoříme s dětmi i rodiči budoucnost. Líbí se nám podněty vycházející z intuitivní pedagogiky, styl lesní školky, tvoření, hraní si. Hodně se věnujeme tomu, abychom se vnímali. Z mnoha přímých zkušeností víme, že se dětem maximální líbí a jsou šťastné, když vidí své rodiče uvolněné, v srdci a ne hlavě, a pak to, že si taky umí hrát, propojit se s ostatními, být u toho v přítomnosti. Přidejte se, moc se na vás těšíme. Na letní termín, který je od 15.-20.srpna je teď zamluvených polovina chatek, tuším, že se také určitě zaplní celá kapcita, kdo máte zájem jet, napište. Během týdne dám pozvánku na web. 

PRODLOUŽENÝ VÍKEND, 7. – 10.05.                   MALÝ RATMÍROV, QIGONG INTENSIVE CAMP, soustředění plné vědomých přístupu, praxí, kde se věnujeme energiím, energetickému tělu, tady máte taktéž výbornou možnost, jak rozbourat barikády, co jsme si kolem sebe nastavěli, abychom se ochránili před nepřítelem, nemocí, smrtí, a po cestě jsme tak horlivě napřesvědčovali sami sebe o správnosti počínání, až jsme si nevšimli jak nemocní, svázaní, ne-volní u toho jsme 

TĚŠÍM SE NA VÁS, přeji všem krásu a nádheru v jednom, ve všem, Gabriela

Obrázek s posvátnou geometrií a znakem Vodnáře je ze stránek - Mysticalraven.com

Diskuze

Vložit první příspěvek

 
 
Blog
Newsletter

Pokud si přejete odebírat Newsletter, který pravidelně přináší informace o různých akcích, seminářích a zajímavostech, vyplňte své příjmení, jméno a emailovou adresu. Děkujeme.

Aktuální akce
Kudyznudy.cz - tipy na výlet
stránky vytvořilo Anything Studio