Vesica-news
 
Vesica-news » THE BODY IN HIGHER FREQUENCY - TĚLO VE VYŠŠÍ DIMENZI

THE BODY IN HIGHER FREQUENCY - TĚLO VE VYŠŠÍ DIMENZI


O zákonitostech vztahů ve 3D dimenzi, kde je to z velké části o iluzi, rozpadech a pozdějších rozchodech (půlka národa se rozvádí) a možnostech, jak a co změnit, aby vztahy byly opět posvátné

Objímám Vás krásní lidé této planety,

 jak se máte v závěru léta? A víte o sobě, jak jste krásní?

 Aktuální newsletter otevírám tématem bezpodmínečné lásky. Často se o ní píše, mluví. Pravděpodobně každý by si přál lásku bez hranic zažívat, ale vlastně se moc neví, jak tělo na vibraci společných výměn, které neomezují, naladit. Jak to provést energeticky (s hmotným pohledem na svět není šance), aby se zkrystalizovaná část samotného vědomí (tedy my), otevřela stavům hlubokého klidu a velké vášně pro život, které bezpodmínečnou lásku doprovází.

 Pro přiblížení si vypůjčím některé informace z článku, který koloval minulý týden po Internetu (na FB – Expanded Consciousness). Týká se rozdílu mezi vztahy ve třetí a páté dimenzi. Což je čistá kvantová fyzika. Podstata všeho souvisí s frekvenční úrovní a k tomu slouží rozdělení na jednotlivé časoprostory (dimenze), kde si vědomí přes systémy, v našem případě lidská těla, zkouší různé situace a vztahy. Vědomí tak poznává samo sebe, což se děje na základě výsledných zkušeností z prožívaných dějů. K tomu tady máme osobní příběhy.

Kdo má pocit, že je tělem, že existuje jedna realita, jeden Vesmír, tak tomu se následující řádky nebudou číst lehce. 

Zkusme se tedy rozšířit přes tělo do přesahu, který potvrzuje i moderní věda, aby souvislosti dávaly smysl. Týkají se nás všech. 

Každý jsme dali souhlas tomu, že jednu svou božskou, světelnou část, zanoříme do hustoty. Představte si, že jste hvězdou, rozsáhlou mlhovinou, světelným systémem, a pro zkušenost, jaké to je, když žijete iluzi „že tím nejste“, se vypravíte cestou zhušťování sebe sama. Přejete si poznat svět polarit. Jako světelnému tělu je vám jasné, že kdybyste si pamatovali, kým jste ve skutečnosti, tak nemůžete zažít realitu, kdy hledáte nápravu všech utrpení, nesrovnalostí a sporů venku. O tom je 3D dimenze. Frekvence 3D, která ji tvoří, má v sobě zakódované, že vztahy NEMOHOU DLOUHODOBĚ FUNGOVAT V HARMONII A CELKOVÉ STABILITĚ. Vztahy ve třetí dimenzi nejsou posvátné. Žijí se „na povrchu“, nemají velkou hloubku, ani přesah. I když se partneři utvrzují, že se milují, přesto se ozývají uvnitř pochyby, zda vztah vydrží. 

Iluzí, která je vzdálená pravé podstatě a skutečnosti, je stav „zamilování“. Ve 3D dimenzi jej vytváří mentální úroveň, na které se zvětší části nacházíme. Ta nám v takovém případě zařídí zvýšenou dávku hormonů v těle, která nás vede do stavů, kdy  druhého člověka musíme (potřebujeme) vidět. Fyzicky se ho nebo jí dotýkat. Ženou nás touhy. Nejraději bychom měli toho druhého stále jen u sebe a pro sebe. Nejlepší by bylo, kdybychom ho tak trochu vlastnili, ať máme klid a nemusíme se popasovávat s nejistotami jako je žárlení. Zamilované tělo ve 3D dimenzi je „zapálené“. Není uvnitřněné, ani ve vlastním středu. Pokud dávka hormonů není jen sporadická, ale je skutečně velká, pak máme emocionální tělo vykývané do všech stran. V prvních dnech, týdnech a měsících záříme, ale jakmile hormony opadnou, začínáme vidět stav společné lásky ve větší pravdě. Když se k tomu všemu přidá závislost na druhém, tak pak dotujeme nízko-emoční stavy z životní energie. A dostavuje se únava. 

Vztahy ve 3D dimenzi jsou vytvořené tak, aby se po nějaké době rozpadaly (dobré si uvědomit). Bezvadně k tomu slouží „stará fyzika“, která si tu po stovky let hraje s dělením, rozpadem, zapomenutím na původní celek.

Pokud se nacházíte ve 3D vztahu, kdy vám tělo hlásí, že dlouhodobé nesrovnalosti dosahují úrovně nesnesitelnosti, pak nečekejte na žádný zázrak. Nepřijde. Mentální úroveň (3D dimenze) zázraky netvoří. Ty se dějí až ve vyšších frekvencích. 

Možné cesty jsou dvě. Můžete vztah dál dotovat ze své životní energie, utěšovat se, že se to obrátí k lepšímu, pokud však nezměníte nic uvnitř sebe, tak „lepší“ se konat nebude. Nemůže. Podstata Vesmíru a všech vztahů je energetická, frekvenční. Druhá cesta vede k vystoupení, vzdálení. To se děje tehdy, kdy je tělo už moc oslabené, nemocné (ve stagnaci), a vám dojde, že takto pokračovat není možné. 

3D dimenze je fyzická. Je to frekvenční bazén, kde se hraje na důležitost uznání zvenčí, kde se soutěží, podávají výkony. Hodně pozornosti se směřuje na peníze, business a práci (málo z ní se dává tělu). Na této úrovni se přesvědčujeme o svých pravdách, moc mluvíme, přednášíme nebo si něco vysvětlujeme. Málokdy se spontánně zpívá, tančí nebo dotýká. Jak pohladíte zadaného muže nebo ženu, tak se spouští alarmy u jejich protějšků (vlastnění má definované hranice).

Věříme tomu, že role je důležitá, a pokud je naše role věrná a milující manželka, musíme ji hrát. Za života se ve třetí dimenzi pasujeme do rolí všelijakých. Jakmile jsme „ředitelem“, tak z titulu role všemu rozumíme. Pokud „guru“, pak jsme osvícenější, než ti druzí. Držet se v „roli“ nás stojí nemálo životní energie. Je v tom minimum svobody. Mnohé tak omrzí i role „úspěšného podnikatele nebo podnikatelky“, pokud ji hrají.

 3D pomalu a jistě končí (naše těla v ní nebudou nadále setrvávat). Planeta Země se posouvá do vyšší frekvenční zóny.

Prožitky ve třetí dimenzi však měly svůj hluboký důvod. Není žádným omylem, že jsme všechna trápení, ztráty a nedostatky, zažívali. Ze všech plynou ohromné zkušenosti. Všem těm zkušenostem jsme dali předem souhlas, proto se děly. Není rozdílu mezi zkušeností ve 3D, 4D, 5D,.. dimenzi. Každá má své opodstatnění.

Není rozdílu, zda svým tělem žijete na Zemi zkušenost velké popularity anebo velkého zavržení. Fyzické tělo je iluze a hmotná podstata, všechna ta sláva, majetky, ovládání zdrojů, jsou iluzí. Jakmile budete mít tělo ve vyšší vibraci, tak to sami uvidíte a budete zažívat. 

Čímž otevíráme pátou dimenzi. Těla jsou z podstaty multidimenzionální, proto se do vyšších dimenzí neposouváme, spíše se na ně přelaďujeme. Všechny jsou k dispozici, je jen otázkou míry uvědomění v těle, která se nejvíce projevuje a je prožívaná. Třetí dimenze je hlava, čtvrtá srdce, pátá naše ženské a mužské orgány. Pokud máme přemíru energie v hlavě, pak tvoříme realitu v zákonitostech a kódech třetí dimenze. Ve čtvrté dimenzi (srdeční – čtvrtá čakra), je už více jednoty a svobody. A energeticky zalitý spodek generuje pátou dimenzi. Energie přenesená z hlavy, přes srdce, dolů, ke Zdroji, prameni, zajistí změny v životě, které hlava nemá šanci vymyslet. Pokud hlava dříve tvořila iluzi, co je láska a milování, pak to byla z velké části iluze (potřeba vztahu, vlastnění, obavy z osamělosti, ekonomické důvody). 

Frekvence páté dimenze se začala ve velké míře projevovat v tzv. „oknu“, které trvalo od konce července do Zatmění Slunce. Vyšší frekvenční vlny proudí do těl v kruzích, při tanci, vědomých masážích a dotecích. Z vědomého rozhodnutí mít tělo otevřené, přístupné a hlavně ENERGETICKÉ. Do páté dimenze vás pustí, když se vzdáte hmotné podstaty. Ve hmotné podstatě znáte své tělo ve fyzickém vyjádření. Má určitý tvar a formu. Daný tvar a forma  má mnoho omezení. Jejich míra závisí na stupni přesvědčení, na starých modelech víry (na čemž se významně podílelo náboženství, různá dogmata). Pokud vás nezačne lákat objevování, co se za těmito hranicemi nachází, pak budete mít tělo stále ve 3D, kde bude dospívat, stárnout, umírat. Ve smrti budeme spatřovat konec, kterého se budeme celý života tak trochu bát.

Pátá dimenze je o regeneraci, zdraví, nenutnosti stárnout. Tady si uvědomíte, že prodávané prostředky na omlazení z řad kosmetických a farmaceutických firem nic takového nezprostředkují, nemají na to požadovanou frekvenci (jde primárně o business, proto je tam nízká frekvence – není kompatibilní s tou, která skutečné omlazení nese ve svých kódech.)

Když se krátce zastavím u pojmu „dělat business“, tak ten je velmi silným programem na udržování 3D frekvence (hustoty). Pokud jsou u jakékoliv činnosti, které se věnujete, na první místě peníze (co za to dostanu), pak udržujete své tělo „dole“.

 Opět zmiňuji, že 3D dimenze není žádný omyl. Je posvátná jako každá druhá, jen nastavená tak, abychom posvátnost a krásu neviděli. Což neznamená, že tu není.

3D dimenze si libuje ve stížnostech. A protože jsme mistrovská světelná těla, tak jsme nic neponechali náhodě, a hru na obviňování druhých, nebo stavů tam venku, jsme si zahráli mimořádně dobře:-) 

Jaké je to v páté dimenzi?

VELKÉ UZEMNĚNÍ. Což je intenzivně vnímáno, protože nejvíce energie, vědomí, máte na této úrovni v těle dole (první, druhá čakra, „silné“ nohy). Tady jste vědomě spojení se Zemí. Odtud proudí síla (PRAVÁ SÍLA) do celého těla-systému. Už nemáte strach ani o sebe, blízké nebo Zemi. Skutečná síla vám generuje v těle stavy hlubokého klidu. Víte, že vše je v pořádku, přestáváte cokoliv hodnotit. Tělem se rozjíždí vlny bezpodmínečné lásky. Konečně víte, jaké to je. Pokud jste vědomím v ženském těle, pak jsou všechny ženy, slovem všechny, vašimi sestrami. Každý dotek, který sami dáváte nebo který vidíte, vás rozšiřuje. Neděláte rozdílu mezi tím, kdo je „váš“, nebo není (nepředstavujte si promiskuitu, ta je popisovanému velmi vzdálená). 

Dříve se dotýkání a propojování s těmi, kdo už „někomu patřili“, dělo potají. A v poměrně velké míře, proto tu byl a je nemalý počet rozvodů. Podobné scénáře v páté dimenzi neprobíhají. Pátá dimenze je o otevření, autenticitě, nic se netají, neschovává, nelže se. Což vede k velké úlevě a svobodě.  POSVÁTNÝ VZTAH JE PRIMÁRNĚ O SVOBODĚ, HLOUBCE A PROPOJENÍCH, KTERÉ OTEVÍRAJÍ VĚDOMÍ. 

V páté dimenzi máte tělo v moudrosti. Moudře užíváte svých energií. A víte, že mnohonásobně silnější spojení je energetické, nežli fyzické. O čemž je taoistická Tantra. Až teprve v naladění na energetické výměny se vydáte do hloubky sebe a partnera. V hloubkách najdete svět skutečný, velmi krásný a harmonický. Tady poznáte, jaký ohromný přesah tělo má. Je stvořené jako energeticko-elektrický generátor. To, co se dochovalo z plánů Nikola Tesly, kde jsou zaneseny principy tvoření volné energie, tak to všechno máme uvnitř v těle. Ženský a mužský orgán je během vědomého spojení (žádný sex, fyzická touha, směřování energie ven z těla), tedy ještě jednou – během vědomého energetického spojení, je spojení schopno generovat obrovskou sílu. Až nepředstavitelnou.

Do takového stavu však není možné se dostat, pokud jste své tělo neosvobodili (z iluze 3D). 

V páté dimenzi nemáte strachy, nemusíte moc jíst, převládá živá strava. Už nepracujete pro peníze. Že to nejde?...ale jde. Když vědomě tvoříte, jste v hojnosti. Ženský a mužský sexuální orgán je zdrojem tvořivé síly. Pokud jste v této oblasti naplnění, což nijak nesouvisí s častým sexem (sex už neprovozujete, jen a pouze vědomé energetické spojení, které může mít fyzické vyjádření), pak od rána do večera tvoříte. Tady už není šance, abyste dělali něco, co vás nebaví. Tím není řečeno, že přestáváte doma uklízet:-) Ve vyšší frekvence je to jiné uklízení. Vy se s tím nádobím, přípravou jídla a vytíráním podlah bez použití mopu, milujete. 

V 5D frekvenci už není možné, abyste kupovali jídlo, co je levné a nekvalitní. Přestáváte hrát hry na „levné-drahé“. V páté dimenzi je hlavní tělesná osa ta vertikální. Jste tak silně spojení se zemí a nebem, že žijete energetickou hojnost. Nepotřebujete se bát o peníze, to už není téma páté dimenze. Vědomě tvoříte tělem hojnost a ta přirozeně přichází. A není vyjádřená jen penězi, kam směřovalo hodně pozornosti ve 3D. Peníze patří ke staré fyzice. K době, kdy jsme měli hlavní osu horizontální (výměny v horizontální sféře), k čemuž peníze skvěle sloužily. Čím více žijete podstatu „sjednocené fyziky“, pak o přetahovanou nemáte zájem

Jak si pro sebe 5D dimenzi otevřít?

Určitě nestačí, že o tom budete číst. Dokud tělo nemá autentický prožitek, o čem 5D je, pak si nadále může tvořit iluze z hlavy, že už v takovém stavu je, což však bude jen další iluze. U mě vědomá proměna „opuštění starých vzorců, dojití za ego, iluzi a otevření si prostoru pro posvátné vztahy“ trvala pět let (určitě déle, ale intenzivně posledních pět let). Od roku 2012, kdy se výrazně začalo měnit mužsko-ženské nastavení (aktivovala se ženská síla), až do letoška – 2017. Aby mi dávné principy a univerzální frekvenční zákony „natekly“ čistě, byla jsem v odstoupení od všech škol, předávaných nauk i partnerských vztahů. Prošla jsem si uvnitřněním, rozpomínáním se na podstatu z hloubky sebe, v kontaktu se svým vlastním tělem a jeho skrytými potenciály.

Dnes vím, že mi tělo na vyšší frekvenci vibruje. Je to tu. Láska je zpátky. Za mě mám pocit, že v kruzích mám držet především prostor vyšší frekvence a vše se bude dít přirozeně samo. Už pro to nic „nedělám“, jen tou frekvencí jsem.

Ženská láska a síla, která v roce 2012 věděla, že má opustit struktury, byla v té době ještě málo projevená a křehká. Nyní nabývá na velikosti. Začínají se dít zázraky.

Koho si zavolají, ozvěte se.

Kruhy jsou otevřené pro každého. I manažery a manažerky z korporátu, kteří se konceptu „vícero realit, přesahu těla a propojení s nebem, zemí a tělem“ obloukem vyhýbali.

Výše popisované není ezoterikou (to je 3D program), ani duchovnem. Je to o fyzice, vibracích, moderní vědě, souvislostech mezi systémy, kde tělo je jedním z nich. A přijetí, že k tomuto poznání vedou rituály, naladění a otevřenost. 

Jaké jsou v nebližší době 5D kruhy? 

30.srpna (středa) – PRAHA, Hostivař, Toulcův Dvůr, téma – „ŽENA JE VODA, MUŽ OHEŇ, čisté síly uvnitř nás“, od 18 – 21 hodin. Budeme stát v kruhu, cvičit QiGong zaměřený na aktivaci životní síly, zvědomovat si mužsko-ženské principy, otevírat téma posvátných vztahů, bavit se, radovat, tančit, bezpodmínečně milovat… daným přístupem nám bude v prostoru proudit parádní 5D frekvence, která má léčivý potenciál a nese velkou sílu pro skutečné proměny v hloubce

Kdo máte zájem, přihlaste se, podrobnosti budu posílat na emaily. 

15.-17. září (pátek – neděle) – PRAHA, Hostivař, Toulcův Dvůr, téma – „TANTRA & TAO PRO PÁRY“. Příležitost pro všechny páry, které si přejí dojít za vztahové iluze generované nižšími frekvencemi. Přijďte si otevřít společné dimenze, kde se potkáte, zharmonizujete, do hloubky propojíte tak, že se Vám bude chtít spolu tančit, smát se, užívat si parády, kdy je vám ve vztahu krásně. Hlásit se mohou i jednotlivci. Nemusíte na místě tvořit žádný příběh, jen si přijďte zažít, co znamená, když se tělo vrací do přirozenosti, k posvátným vztahům, kdy se rozpomíná na PRVOTNÍ PŘEDURČENÍ. Jaké je prvotní, zdrojové předurčení našich ženských a mužských orgánů se dozvíte v kruhu. A nejen dozvíte, ale také hloubku prožijete.

Těla u toho máme v oblečení. 

21.-24.září (čtvrtek – neděle) – jižní Čechy, RATMÍROV – OSLAVA ROVNODENNOSTI. Pobyt pro jednotlivce, kamarády, páry, rodiny s dětmi. V Ratmírově máme pronajatý celý kemp, kde správcuje moje kamarádka Lada a spolu se sestrou Zuzkou vaří vytuněnou, vegetariánskou stravu s frekvencí „láska v jídle“. Navíc tu máme super silné dny. Rovnodennost připadá na pátek 22.09. ve 22:02, což je opravdu velká paráda, protože tři trojky jsou nové začátky!

Co se týče programu - dospělí budou mít svůj program – v dopoledních a odpoledních hodinách, mimo den příjezdu a odjezdu (takže v pátek a v sobotu… v pátek také večer), dětem se v té době bude věnovat Lucka Mlatečková, která má pro ně připravené bezvadné hry. Děti si to skvěle užijí a my dospělí taky.  Kdo máte zájem, dejte vědět co nejdříve, kapacita se zaplňuje. Podrobnosti pošlu přihlášeným na email. 

Další termíny vložím brzy na stránky. Tady je stručný přehled. Pokud Vám některý ladí, můžete si data poznamenat do diářů.

 9.října v pondělí vedu kruh v OSTRAVĚ na téma „TĚLO VE VYŠŠÍ FREKVENCI, kvantová fyzika a mystika“ 

13.-15.října je další víkend v PRAZE – TAOISTICKÁ TANTRA, NAPLNO DO VĚDOMÍ 

28.-29. října je v PRAZE TANTRA FESTIVAL, kde vedu jeden z kruhů, je to parádní akce, velmi ji doporučuji (není o sexu, ale vědomí, o čemž pravá Tantra je)

 10.-12. listopadu je víkend v PRAZE – TAO & TANTRA PRO PÁRY 

25.listopadu vedu kruh v UHERSKÉM HRADIŠTI, celodenní-sobotní, na téma „TĚLO VE VYŠŠÍ FREKVENCI, kvantová fyzika & mystika“ 

15.-17.prosince je víkend v PRAZE – TANTRICKÉ POSVÁTNÉ VZTAHY, pro jednotlivce i páry

 

A poslední novinky se týkají VESICY. Už druhý týden jsou uvnitř nové hliněné omítky, co voní po heřmánku, ze série Picas Cottage. Je to taková paráda! Hliněné omítky doporučuji do všech bytových, vilových, chatových, studiových, mrakodrapových interiérů! Zvyšují frekvenci, voní, jsou jemné, úžasné na dotek, i esteticky.

Uvnitř teď máme esenci heřmánku a na zelené střeše zahrádku s netřesky a rozchodníky. Postupně tam budou přibývat kameny v posvátné geometrii (symbolika propojených orbitů Země a Venuše). No, už teď to tam pěkně frčí, takže kdo byste si přáli energetickou proměnu na kouzelném místě, v údolí řeky Oslavy, ozvěte se.

 Těším se.

S tekoucím tělem, Gabi

Diskuze

ufiabi 23.12.2017 14:53

aarehaka-a.anchor.com [URL=http://aarehaka-u.com/]aarehaka-u.anchor.com[/URL] http://aarehaka-t.com/ http://aarehaka-t.com/ http://aarehaka-t.com/ http://aarehaka-t.com/ http://aarehaka-t.com/ http://aarehaka-t.com/ http://aarehaka-t.com/ http://aarehaka-t.com/ idocewagu

» Reagovat


Blog
Newsletter

Pokud si přejete odebírat Newsletter, který pravidelně přináší informace o různých akcích, seminářích a zajímavostech, vyplňte své příjmení, jméno a emailovou adresu. Děkujeme.

Aktuální akce
Kudyznudy.cz - tipy na výlet
stránky vytvořilo Anything Studio