Vesica-news
 

FREKVENČNÍ PROMĚNY

VESICA HEALING – PROMĚNA

-         PŘINÁŠÍ A VKLÁDÁ VÍCE SVĚTLA DO OČÍ
-         UKAZUJE ŽIVOTNÍ OKOLNOSTI V JINÉ PERSPEKTIVĚ
 (skrze změněný úhel pohledu uvidíte dříve netušené souvislosti, které do konkrétních situací přinesou žádoucí obrat)
-         POSILUJE DŮVĚRU V ÚŽASNÉ SCHOPNOSTI VLASTNÍHO TĚLA
 (změna starého paradigmatu v nové, vyjadřující, že vše je možné a proměňující svět kolem nás)
-         PROPOJUJE NÁS S ČASOPROSTORY S VYŠŠÍMI FREKVENCEMI
, kterých jsme součástí, jen jsme na to zapomněli (v každé vteřině prokmitáváme mezi vícero dimenzemi, což už kvantová fyzika ví; na nás nyní je, abychom si dovolili přijmout tento vědecky ověřený a potvrzený fakt, a následně jej využili ve prospěch sebe-léčení)

VEDE DO VNITŘNÍ HLOUBKY, ABYCHOM SE ROZPOMNĚLI, ŽE NAŠE ÚŽASNÁ POZEMSKÁ "VOZÍTKA" NEJSOU PRIMÁRNĚ HMOTNÁ, ALE JEN A POUZE ENERGETICKÁ A OSCILUJÍCÍ 
(Hmotného z našeho těla není ani jedno procento)

Z toho důvodu nemůže nikdy platit, že jakákoliv nemoc je nevyléčitelná (to je starý vzorec přemýšlení a uvažování).  NAŠE TĚLO, TEN SUPER MOUDRÝ SYSTÉM, FASCINUJÍCÍ ENERGETICKÝ OBRAZ, JE ZRCADLEM NAŠICH MYŠLENEK A POCITŮ – UKAZUJE A ODRÁŽÍ PŘESNĚ TO, ČEMU VĚŘÍME. 

Stejně jako je člověk multidimenzionální bytost, tak i nemoc je svou povahou multidimenzionální.

 Co to pro nás znamená?
Prvním krokem k vyléčení je přijetí skutečnosti, že každý stav je fluidní, proměnlivý, zkrátka stále se měnící. Jediné, co tyto stavy „fixuje“, je způsob našeho uvažování. Záleží na tom, do jaké míry a čemu věříme. Pokud se přidržíme starých paradigmat, která nás budou udržovat na pomalejší frekvenční úrovni, tak posun k úlevě od bolesti nebo k úplnému vyléčení bude zdlouhavý. 

Dokážeme-li překročit práh starých vzorců, otevřou se nám nové obzory, které jsou častým předmětem zájmu moderní vědy (kvantové fyziky a moderní biologie), a stejně tak jsou zmiňovány v pradávných spisech (Védách). Rázem budeme mít širší škálu možností.

A přesně tato úroveň se ve Vesice během proměn otevírá.

Stačí být v přijetí, nemít očekávání (to patří ke „starým přístupům“). Zkrátka jen dovolit stav prostupnosti, rozšíření, prázdnoty a zároveň nekonečna. Stav, kdy na povrch vystupuje krása, harmonie a přirozenost. Tehdy začnou ustupovat a rozplývat se povrchní zmatky, které se dějí, když máme pocit, že něco musíme příliš kontrolovat, tlačit a manipulovat.

Místo na Vesice ukazuje, že nic z toho ke svobodnému, šťastnému a také smysluplnému žití není zapotřebí. Pokud Vás intuice na Vesicu posílá, poslechněte ji. Je čas na proměnu.

Každý jeden z nás je unikátní a jedinečný. Narodili jsme se na Zemi, abychom si v určité fázi svých životů vzpomněli, že tím zdaleka nejmocnějším, geniálním a super potentním systémem pro proměnu je naše vlastní tělo. A to má být zdravé a pulsující.

Je dobré vědět, že nemoci existují jen ve 3D Matrixu. Ve vyšších dimenzích se již nevyskytují (nemají se tam, jak udržet – naše myšlenkové formy se změnily a slabosti už nejsou na pořadu dne). To znamená, že nemusíme s ničím bojovat, nic nás neoslabí. Stačí navázat spojení se svým tělem a poslouchat zprávy, které vysílá radiová stanice ze srdce.

Ve Vesice si ukážeme možnosti, jak přijmout zpátky sílu a žít v rezonanci. 

Čím více lidí se znovu zapojí do vědomého vysílání z nitra směrem ven, tím dříve se okolní svět vyléčí z mnohogenerační nerovnováhy. Už je čas. „PRÁVĚ TADY A TEĎ”.

Místo proměny -

VESICA - léčivý slaměno-hliněný domek, který se nachází na nádherném místě v údolí řeky Oslavy, přibližně 10km od Velkého Meziříčí (nejbližší vesnicí jsou Dolní Heřmanice). Přesnou navigaci Vám zašlu během domlouvání termínu na email.


Délka - 4 hodiny, cena 3.700,-Kč

(platbu je možné rozdělit do tří měsíčních splátek)

Aktualita - srpen 2016

Během července vznikly na Vesice další možnosti proměn 
PROMĚNA PRO PÁRY - délka trvání - 4 hodin, cena 4.300,-Kč

PROMĚNA S PŘESPÁNÍM NA VESICE
Nabízím možnost přijet na Vesicu navečer před proměnou, která se pak uskuteční další den, poběží od rána - od cca 9,30 - 13,30 hodin, cena zůstává stejná 3.700,-Kč

PROMĚNA - DALŠÍ POKRAČOVÁNÍ
Pokud už jste na ní někdy byli, snižuje se u každé další cena na 2.800,-Kč

AKTUÁLNÍ NOVINKA KE DNI 30.9.2016

Cena 2.800,-Kč platí i pro všechny ty, kdo už u mě někdy byli na workshopu nebo akci, kterou jsem pořádala 

DOPORUČENÍ - očekávání, touhu po uspokojivém výsledku, počítání peněz, starosti, zda se mi to vyplatí, to všechno opusťte, než vyjedete. Jedná se o vzorce, které nás drží ve starých programech s nízkou frekvencí. Vy ale přijíždíte na Vesicu změnit staré vzorce, vystoupit z pomalé frekvence... bez výše uvedeného by to nebylo možné.
S úhradami je to následovně - kdykoliv, cokoliv platíte - tak to dáváte sobě samým. Kdo má tendenci ušetřit, "obrací koruny", tak nedovolí hojnosti, aby vstoupila do života. Hojnost má místo v realizaci, ne v očekávání.

KAŽDÁ ZMĚNA ZAČÍNÁ U PŘIJETÍ, DOVOLENÍ, ABY CELÝ SYSTÉM JEL NA POHON JINÉ FREKVENCE, NEŽ TÉ DOSAVADNÍ

Aktualita - prosinec 2016

Nabízím dárkové poukazy na proměnu -Aktualita duben 2017 -
Nově nabízím rituál "POSVÁTNÉHO VZTAHU" pro páry
Vede k tomu, aby vztah, který spolu prožíváte nebyl mentální, ale energetický. Jinými slovy tak nebudou do vztahu přizvány jen některé části těla (v minulosti nám často nejvíce pracovala hlava), ale tělo jako celek. Celý energetický systém. Což pozdvihne vztah na zcela jinou úroveň. Bude mnohem svobodnější, lásky plný, hluboký, bezpodmínečný. Tantrický i taoistický. Slova jejichž obsah se momentálně výrazně mění. Už bylo načase.
Délka - 4 hodiny, cena - 4.300,-Kč

 

 

Blog
Newsletter

Pokud si přejete odebírat Newsletter, který pravidelně přináší informace o různých akcích, seminářích a zajímavostech, vyplňte své příjmení, jméno a emailovou adresu. Děkujeme.

Aktuální akce
stránky vytvořilo Anything Studio