Vesica-news
 

Mystika v každodenním životě

 

This site in Turkey is helping to re-write human history. Göbekli tepe has been carbon-dated to have been constructed over 13,000 years ago, thats 7000 years earlier than the "supposed" date of the construction of The Great Pyramid Of Giza
Archeologické naleziště v Turecku je datováno do časů 13tis. let zpátky, což je o 7tis.let dřív. než se odhaduje postavení pyramid v Gíze. Učebnice dějepisu by měly být přepsány.

 

_______
Největší bohatství, které tu máme, je naše vlastní tělo. Není na prodej, a má kapacitu, jako žádná jiná technologie na světě. Už se možná nemusíme tak často obracet k high tech zařízením. Pokud tu stejnou pozornost věnujeme skrytým možnostem uvnitř sebe, tak se výsledky dostaví.

________

Jsme Vesmírem, který poznává sebe sama.


_____________

Krásný den nádherné bytosti tohoto světa,
až budete číst tyto řádky a posunete se přitom za "racionální mysl", zkuste si představit, že Vaše tělo (ten geniální a super-mocný instrument) je STŘEDEM všech jevů, vztahů a situací. To znamená, nedržím jen představu, že jsem ve středu svého těla, ale že celé tělo je centrem. Jinými slovy, z této perspektivy už "nechodím" do situací, vztahů, apod.,(tedy nemám vnitřní pocit, že to hlavní se děje někde mimo mě, že k tomu teprve musím dojít, někde to najít apod.).

   Naopak - nechávám vše, ať přichází ke mně a držím    střed. 

   Neříkám tím, že se přestávám hýbat, a cokoliv dělat. Na      první pohled běží vše stejně, rozdíl však nastává uvnitř – na    úrovni toho, jaký mám z toho pocit.

  Moje zkušenost je zatím taková, že se cítím být v síle    (určitě  ne v oslabení), a dalším benefitem je, že mi neutíká   energie  z těla ven. 

   Kdo se zajímáte o kvantovou fyziku a máte k vizualizacím    blízko, můžete vnímat, jak ze středu, který držíte, vychází    skalární vlny (mají podobu soustředných kružnic). A právě     tyto vlny harmonizují okolní jevy a vztahy. 
Čím větší počet bude těch, kdo si „dovolí“ být středem, centrem, okem hurikánu, tím dřív tady začnou tyto mocné harmonizující vlny působit. Nejmocnější síla je KLIDNÁ SÍLA. Gabi

∞∞ ∞ ∞∞

"Vše co považujeme za spirituální nebo metafyzické, je ve své podstatě jen nepochopenou fyzikou jevů a souvislostí"
Nassim Haramein
∞∞ ∞ ∞∞

 

Pokud bychom si přáli najít to, co je propojením všeho existujícího... k čemu by nás to dovedlo?
K PROSTORU
I svět jevící se jako hmotný je tvořen prostorem, a to z 99,99999...%

∞∞ ∞ ∞∞

 

 "Mnoho lidí se domnívá, že být spirituální znamená "být pozitivní". Ve skutečnosti to však znamená být vědomý a bdělý (being conscious and aware). Stát se vědomým znamená zcela něco jiného, nežli být pozitivním. Pokud se máme stát vědomými, je zapotřebí žít autenticky. Autenticita zahrnuje jak pozitivní, tak negativní. -Teal Swan-

∞∞ ∞ ∞∞

Z knihy „V Rezonanci“ od Jasmuheen

„Your eyes can only see the spectrum od the rainbow, and you often forget that there are many electromagnetic frequencies, such as infrared and ultraviolet frequencies that are just outside of the range you detect with your eyes. Some of you are developing the ability to sense subtle frequencies beyond the range of our normal senses. It is in these frequencies that you become aware of guides of the realms where other living entities such as ourself exist. Your increasing telepathic awarness gives you the ability to communicate with other life forms such as plants and crystals, and beings from other realms, as you fine tune your awarness.

Vaše oči běžně vidí jen barevné spektrum duhy. Často zapomínáme na to, že je zde mnoho elektromagnetických frekvencí, jako například infračervené a ultrafialové záření, které se nachází hned za předělem našeho vnímání, vidění. Někteří z nás se věnují zlepšování dovednosti ve vidění těchto dalších frekvencí, které nejsou řazeny k běžnému smyslovému vnímání. V rámci nich se nachází zkušenost vnímání - vidění světů, které obývají jiné živoucí bytosti. Tehdy, když se zvyšuje telepatické vnímání, zažíváme komunikaci s jinými formami života, jako jsou například rostliny, krystaly, a bytosti z jiných světů. Děje se to v návaznosti na přesměrování pozornosti k těmto jevům.

∞∞ ∞ ∞∞

Od Sai Baby

„For the individual and the Universe are One; the wave is the sea. Merging fulfils. When merged, the ego is dissolved; all symbols and signs of the particular, like name, form, caste, color and creed, nationality, church, sect and the rights and duties consequent therein, will fade. For such individuals, who have liberated themselves from narrowness of individuality, the only task is the uplifting of humanity, the welfare of the world and the showering of love. Even if they are quiet, the state of bliss in which they are will shower bliss on the world. Love is in all; love is of all; love is all.

Člověk a Vesmír jsou jedním. Vlna je moře. Ponořování naplňuje. Když se vnoříme do sebe, naše ego odstupuje. Všechny symboly a konkrétní označení, jako jméno, forma, kasta, barva, národnost, náboženství, sekta, práva a následné povinnosti, jsou zastíněny. Pro člověka, který sám sebe osvobodil z úzké výseče, kterou tvoří osobnostní individualita, se jediným úkolem stává pozvednutí lidství na vyšší úroveň, tvoření pozitivních činů, aby z toho měl prospěch celý svět a vibrování v lásce. I když tito lidé spočívají v tichosti, ve stavu požehnání, plyne pak to stejné do celého světa.

 

Blog
Newsletter

Pokud si přejete odebírat Newsletter, který pravidelně přináší informace o různých akcích, seminářích a zajímavostech, vyplňte své příjmení, jméno a emailovou adresu. Děkujeme.

Aktuální akce
Kudyznudy.cz - tipy na výlet
stránky vytvořilo Anything Studio