Vesica-news
 

O mně


El corazón que se abrió al mundo
Srdce, které se otevřelo světu 


foto a soška - Karolína Nováková

 

Gabriela Dušková
Bydlím v Brně, se synem Otíkem a mám ráda život. Baví mě vědomí, lehkost, radost. Často pobývám na Vysočině, kde mám chatu a na pozemku postavený hliněno-slaměný domek ve tvaru Jóni - VESICU. Rozpomínám se. Na univerzální principy. Vím, že nejsem primárně tělem, ale vědomím. Na planetu Gaiu jsem přišla realizovat posvátné vztahy, hojnost, úctu, bezpodmínečnou lásku a pokoru. Jsem na cestě...
Děkuji všem, kdo jsou na ní spolu se mnou.

 

Přikládám jména a fotografie těch, kdo mi rozpomínání pomáhali otevírat


∞ Drunvalo Melchizedek
∞ Tom Kenyon
∞ Catherine Shainberg, Dr
∞ Manjir Samantha Laughton, Dr
∞ Valerie V. Hunt, Dr
∞ Nassim Haramein
∞ Wiliam A. Tiller, Ph.D.
∞ Stephen Linstead

Drunvalo Melchizedekwww.drunvalo.net

Autor knížek PRADÁVNÉ TAJEMSTVÍ KVĚTU ŽIVOTA, ŽÍT V SRDCI, MAYSKÝ OUROBOROS. Je léčitelem, šamanem, mnoho let vedl semináře Květu života po celém světě. V roce 2010 založil Školu Rozpomínání.
Drunvalovi knížky mne přivedly na jeho semináře, které vedl a vede v americké Sedoně. Poslední, který jsem absolvovala, byl lektorským kurzem v rámci zmíněné, nově založené školy.
V druhé polovině roku 2013, po několika měsících, kdy jsem semináře "Probuzení moudrosti ve svém srdci" vedla, začaly přicházet impulsy, které signalizovaly změnu. Začala jsem se zaměřovat na to, abych před logickým přemýšlením upřednostnila cestu, po které mne vede vlastní intuice. A tak se "zrodily" náměty na nový seminář.
Drunvalo, děkuji Ti za otevření cesty k vnitřním potenciálům, k vnitřnímu Vesmíru. Děkuji Ti, že jsi ve mně probudil "Pradávné tajemství Květu Života" a vedl jsi mne, jak "Žít ze Srdce".

Tom Kenyonwww.tomkenyon.com

Jeden z nejuznávanějších léčitelů zvukem dnešní doby. Autor knížek MAGDALENIN MANUSKRIPT, MIND THIEVES (Zloději Mysli), THE ARCTURIAN ANTHOLOGY (Zápisky od Arkturiánů) aj. Hudební skladatel – na Tomových stránkách najdete širokou nabídku CD. Vědec, psychoterapeut, který propojuje nejnovější poznatky vědy s mystikou, a s tím, co je zapsáno ve starých spisech. Nedávno byl s Tomem Kenyonem natočen film „Song of the New Earth“. Brzy půjde do distribuce.

Za možnost účastnit se dvou Tomových seminářů ve Vídni, jsem velmi vděčná. Naše podstata spočívá v tom, že jsme hudební vibrací. Naše čakry vibrují na určitých frekvencích. Pokud jsou spolu vyladěné, tak naše vnitřní hudba hraje, pro tuto realitu, oslavné skladby Života.

Tom Kenyon disponuje hlasovým rozsahem přes čtyři oktávy. Tuto schopnost má nyní na planetě Zemi probuzenou málokdo. Když zpívá, přichází momenty, kdy se nezdá být možné, že za všemi těmi zvuky je jen jeden hlas. Tom se vibračně ladí na jiné dimenze, a tak jeho hudba probouzí multidimenzionalitu i uvnitř nás.

Děkuji Tome Kenyone za možnost poslouchat CD "Léčení planety Země" během cesty po jižní Francii, v blízkosti hory Mount Bugarach, kterou máš v oblibě. Já také:-)

Catherine Shainberg, Dr. www.schoolofimages.com

Zakladatelka Školy obrazů v New Yorku. Autorka knížek POWER OF DREAMING (Síla snění), DREAMBIRTH (Zrození skrze Sen). Catherine vede semináře po celém světě. Nejčastější témata seminářů jsou propojená se silou snění – učení, které vychází z pradávné tradice – Kabbalah. Jako první v dlouhé linii svých předků měla možnost a dostala povolení, o tomto tématu napsat. Do té doby se zmiňované učení předávalo pouze ústně.

Na semináři u Catherine jsem byla v roce 2013, a to v Barceloně. Skrze vnitřní obrazy, pocity, hluboké vjemy, jsme se dívali na své Bytí změněným pohledem. Během semináře se vícekrát ukázalo, že to, co „modelově“ žijeme, někdy dlouhé roky, někdy celý život, nepřináleží k naší pravé podstatě. Skrze vizualizace ukazující na zdánlivý chaos na povrchu, lze prohlédnout do hluboké podstaty, kde se vyjeví, že to, co se na první pohled jeví jako „neladivé“, má v hloubce své opodstatnění. Pod povrchem se nachází nádherná struktura Květu Života. Posvátná geometrie ve všech možných tvarech, křivkách, úhlech, barvách. Když se zanoříme do hloubky, tak v sobě tyto kvality probudíme.
Děkuji ti Catherine za poznání, že mezi námi není rozdílu. Každý neseme svůj díl moudrosti. Každý máme Květ Života uvnitř sebe. V propojení je jeho vyzařování intenzivnější.

Manjir Samantha Laughton, Dr, http://www.paradigmrevolution.com/

Vystudovaná lékařka, která se skrze mystické zážitky, vydala na cestu studia kvantové fyziky, kosmologie aj. Autorka knížek PUNK SCIENCE (Punková Věda) a THE GENIOUS GROOVE (Jak v sobě probudit cestu ke genialitě). Manjir se účastní prestižních vědeckých konferencí, na kterých přednáší o "Principu černé díry". V rámci jejich výzkumů, a na základě snímků a měření, které jsou k dispozici od NASA, ESA, přináší osvícené vhledy týkající se pohledu na Vesmír, Zemi, Člověka, Atom...

Manjir poukazuje na souvislosti, ze kterých je zřejmé, že černé díry nejsou destruktivní, ale že se v nich naopak nachází ta nejkreativnější síla, která vychází z vakua. V momentech, kdy černá díra "vydechuje" gama záření, stává se nejzářivějším objektem v celém Vesmíru.

Pokud se vědomě napojujeme na krystalické vakuum, otevírá se nám možnost komunikace s kosmickým vědomím. Ve své knížce "The Genius Groove" uvádí, že napojení na Vesmírnou moudrost má bez vyjímky každý.

Valerie V Hunt, Drwww.valerievhunt.com

Vědkyně a mystička. Autorka knížek INFINITE POWER (Neomezená Síla), UNCORK YOUR CONSCIOUSNESS (Otevři své Vědomí), NAIBHU aj. Valerie jako první vědecky potvrdila nesmírně léčivou sílu bioskalární energie, která vzniká, když se dvě elektromagnetické vlny setkají čelně. Skalární energie se nedá měřit (současnými přístroji), dají se však dokumentovat výsledky jejího působení. To hovoří o rychlých uzdraveních.

Valerie Hunt působila dlouhé roky jako emeritní profesorka na Univerzitě v Los Angeles, kde se věnovala výzkumu energetického pole, které má každý člověk kolem svého fyzického těla, stejně jako výzkumům souvisejícím s čakrami. Jejich frekvence, souvislosti, v návaznosti na naše emoce, a na celkový zdravotní stav.

K Valerii Hunt mne to přivedlo teprve v nedávné době. Zpětně zjišťuji, že mnoho soudobých léčitelů, mystiků, moderních vědců používá a zmiňuje výsledky jejích výzkumů. V pdf formátu existuje její návod na sebeléčení, které vede k probuzení dovednosti „čtení ze svého energetického pole“, kde jsou zaznamenány veškeré naše prožitky a zkušenosti. Je to cesta, která odbourává potřebu pátrat po informacích „venku“. Je to úžasná cesta, která probouzí vnitřní potenciály, vnitřní sílu, stejně jako klid. A navíc – ta BIOSKALÁRNÍ ENERGIE! Ta stejná energie, kterou objevoval Nikola Tesla pro široké využití hlavně na poli všelijakých technologií. Je tu pro nás, abychom skrze ni vyléčili jakýkoliv ne-mocný energetický vzorec, který se projevuje ne-mocí. Děkuji.

Nassim Haramein www.resonance.is

Celý život se věnuje nezávislým výzkumům na poli fyziky, geometrie, chemie, biologie, vědomí, archeologie a různých náboženských přístupů a směrů. V současné době vede institut Resonance na Hawai. Známé jsou jeho přednášky na YouTube, zejména ta z Metafyzické knihovny.

Skrze Akademii v rámci Institutu Resonance je možné čerpat a dovídat se nejnovější poznatky z kosmologie, kvantové fyziky, biologie a jiných vědních oborů. Nassime, jsi zkrátka úžasný.

William A. Tiller Ph.D., www.tillerfoundation.com

Emeritní profesor na Stanfordské Univerzitě. Autor knížek SCIENCE AND HUMAN TRANSFORMATION (Věda a Transformace Člověka), CONSCIOUS ACTS OF CREATION (Vědomé činy, které provází Stvoření), SOME SCIENCE ADVENTURES WITH REAL MAGIC ( Některá Vědecká Dobrodružství ve spojení se skutečnými Zázraky) aj.

William patří mezi "osvícené vědce". Skrze vědecké práce, které přináší výsledky a náměty sahající daleko za hranice konvenční vědy, "osvětluje" pojmy jako je vědomí, pozornost, záměr, potenciály člověka a mnoho jiných. Zároveň uvádí do souvislostí fungování vesmírných principů - hmota vs. antihmota, gravitace vs. antigravitace, aj. V poslední době se zaměřuje na výzkum, a s ním spojenou pomoc autistickým dětem.

Stephen Linstead, www.scalarheartconnection.com

Autor knížek SCALAR HEART CONNECTION (Skalární Propojení v Srdci), QUANTUM HEALING CODES (Léčebné kvantové kódy), THE HEART OF HEALTH ( Podstata Zdraví).

Stephen se nechal inspirovat mnohými směry, mystiky i vědci, kteří ho dovedli k vytvoření vlastních návodů na léčení. V jeho knihách se ukrývá mnoho poznání související s posvátnou geometrií, s technikami, které používají Tibetští mniši (cvičení, které pracují s ležatou osmičkou, symbolem Nekonečna), aj.

Blog
Newsletter

Pokud si přejete odebírat Newsletter, který pravidelně přináší informace o různých akcích, seminářích a zajímavostech, vyplňte své příjmení, jméno a emailovou adresu. Děkujeme.

Aktuální akce
Kudyznudy.cz - tipy na výlet
stránky vytvořilo Anything Studio