Vesica-news
 

TANTRA & TAO

Jak jsem se k  taoistické Tantře dostala?

Téma energetiky těla se mi začalo více otevírat kolem roku 2010, kdy mě symbol Květu Života zavolal do americké Sedony na workhopy autora knížek "Pradávné tajemství Květu Života, Žít v srci, Had světla, Mayský Ouroboros". 

Tehdejší seminář se jmenoval - Propojení s Nebem, se Zemí a jak žít ze srdce. Lektor Drunvalo Melchizedek otevíral přes pradávné praxe a meditace všem účastníků, kteří se sjeli z přibližně třiceti zemí, cestu - z hlavy do srdce. 
První vlna probouzení se dala do pohybu.
Tvoření mělo nečekaný přesah, tak když Drunvalo zmínil možnost účastnit se za pár měsíců návazného pokračování, dlouho jsem neváhala. To bylo na jaře roku 2011, kdy přišla ještě jedna novinka. Týkala se nově vznikající Školy Rozpomínání, opět v Sedoně. Termín lektorského kurzu vycházel na mé narozeniny. Do toho jsem splňovala všechny podmínky. Intuicí mi bylo jasné, že se tady všechno schází pro to, abych školu spolu-zakládala. Jen tam potřetí během jednoho roku odletět nebylo úplně jednoduché.

Když však celé tělo hlásí, že tudy vede cesta, tak se s probouzejícím se vědomím nedá neposlechnout. Kurz byla jedna věc, ale hlavním důvodem, proč letět přes půl planety do americké Arizony, místa, které je plné silových vortexů, bylo setkání, spojení, vzájemné posílení. 
Dva měsíce po absolvování mi přišlo potvrzení, že mohu začít s workshopy u nás. Když jsem si představila, co to prakticky obnáší, šly na mě mdloby. Opravdu panika. Já jsem totiž podepsala, že pokud mi licenci udělí, tak s workshopy intenzivně začnu!

Najednou jsem neměla odvahu. Můj život byl do té doby takovou vcelku normální, společensky přijatelnou, klasikou. Úspěšně jsem podnikala. Sedm let vedla vlastní penzion, prodávala 3D karty do science center a planetárií v mnoha zemích. A teď jsem to měla opustit a začít s mystikou, která tady byla jen velmi málo projevená, a také ne příliš uznávaná.

Tehdejší normou bylo, že život je logický a racionální. Kdo přišel s verzí, že je hlavně a především mystický, byl "mimo". Naštěstí ne pro každého:-) 
K prvnímu kroku mi pomohlo více aspektů. Věděla jsem, že mnoho lidí se o posvátnou geometrii zajímá. Byla to doba, kdy se nám na kolektivní úrovni otevíralo srdce, a tak se nabízelo přeložit anglický originál "Žít v srdci". Knihu, která velmi napomohla rozběhnutí workshopů u nás. Do toho jsem si nechala z anglického Amazonu poslat knihy o Máří Magdaleně a Yeshuovi, a když jsem pak na první otevřené stránce četla "speak up", tedy začni říkat nahlas pravdu, něco v hloubce mi řeklo "VYJDI S TÍM, CO MÁŠ UVNITŘ, VEN".

A tak jsem vytvořila webové stránky Melchizedek.cz a začala s organizováním a lektorováním čtyřdenních, do hloubky vedoucích, transformačních seminářů v Česku a na Slovensku. Téměř všechny byly naplněné. Podporované. A velmi krásné. Na základě odezev, které mi přicházely, jsem si v duchu říkala, že lepší činnost jsem si nemohla zvolit.

Pak se psal rok 2012 a věci se začaly měnit. Intuice mi napovídala, že čas působení ve škole je naplněný. Vnímala jsem, jak mi v čase workshopů, které byly jasně dané, fixní a s mnoha copyrighty, spontánně chodí obrazy - vize, které mají jiný rytmus. Úzce s tím souviselo aktivování ženské síly. Už nechtěla být ve struktuře, omezená, přála si plynout... a já s ní.

Mentální úroveň mě tehdy zrazovala. Jak si to představuji? Vystoupit z mezinárodní školy, nemít za sebou zázemí, věhlas zakladatele ? Co se bude dít, když přijdu s nabídkou na spolu-tvoření v kruhu, který je vedený autenticky? 

Jak otevřít do reality, kde se málo poslouchá vlastní tělo, právě tuto možnost? Osvobodit se ze struktur, známých jmen, marketingových vymožeností a dovolit narození reality, kde je v popředí naslouchání vnitřní moudrosti? 

Věděla jsem, že to tak má být. Čím více jsem věřila vlastnímu vedení (ženským orgánům), že "realitu odevzdání se univerzálním principům" zrodí, skrze sebe, důvěru... tak se i dělo. Kdykoliv mi do toho přišly nápady z hlavy, přestávalo mi to fungovat:-)

Což bylo z dnešního pohledu geniální, protože mě to dovedlo za ego. Workshopy přestaly být vedené osobností Gabrielou. Jejím tělem tak teklo větší množství energie, která spojovala dimenze, dávnou moudrost a zároveň zrozovala nové reality.

V popisovaném napojení mi v průbehu roku 2016 přicházelo, že cesta má pokračovat dál, směrem dolů. Jinými slovy, že v srdci nekončí. Do života mi vstoupilo téma taoistické Tantry. Bránila jsem se jen chvilku, a to na základě ne příliš dobrých referencí na mnohá současná podání této nauky.

Některé z nich byly příliš soustředěné jen na část těla, sexuální orgány, sexualitu, dovednosti a praktiky. Nebraly v potaz tělo jako celek. Čímž nic nehodnotím, cesty k jednomu jsou rozmanité.

Za sebe jsem měla pocit, že se nemám poohlížet ani vpravo, ani vlevo, ale jen poslouchat, co mi sděluje moudrost těla. A tak jsem jako vědomí v ženském těle otevírala sebe samu pro poznání principů stvoření. 

Tím se rozběhla další vlna rozpomínání.
Pozorovala jsem, jak cvičení, které mi přichází (na které se rozpomínám), jsou popisovány v tantrických knihách a vedeny na jiných taoistických nebo tantrických workshopech. Tělo se mi zcela uvolnilo, odevzdalo se velké důvěře, do celého tvoření vstoupila vášeň a klid.

Dnes vědomě tvořím jinou realitu, což jinými slovy znamená, že jsem se rozloučila se starým systémem, který dával dohromady obraz Gabriely. Dřívějším nastavením jsem poděkovala a nechala je odejít. Abych byla pravdivá, autentická, stabilizovaná a propojená, tak si dovoluji být jiná. A je mi v tom zatím nejlépe.

 


O čem TANTRA & TAO je - z mého pohledu vnímání?

- o POSVÁTNOSTI TĚLA a všech jeho částí
- o VZTAHU, KONTAKTU - hlubokém napojení na sebe 
- o CITLIVOSTI, VNÍMÁNÍ - možnostech dotýkat se v hloubce
- o NASLOUCHÁNÍ - jak mě vede intuice
- o SÍLE - že touto cestou skutečně jdu
- o DŮVĚŘE - v totální moudrost vlastního těla, které v každé vteřině podává pravdivý obraz o míře vyrovnanosti, středu, naladění

Jinými slovy -

Tělo je instrument. O taoistická Tantra vede k tomu, abychom se zpátky rozpomenuli, jak jej vnímat, vyživovat, opečovávat, posvátně spojovat, propojovat.

Jak workshop TANTRA & TAO probíhá?

Probíhá v oblečení. A dále -

- STOJÍME SE V KRUHU
- CVIČÍME QIGONG zaměřený na aktivaci životní síly (hadí síly, dračí síly)
- v programu je zahrnuto mnoho VĚDOMÝCH DOTEKŮ, MASÁŽÍ, SDÍLENÍ V BLÍZKOSTI
- MEDITUJEME, TANČÍME, TVOŘÍME SKRZE VIZUALIZACE
- TĚŠÍME SE ZE SPOLEČNÉHO ČASU - víme, že se už nemusíme trápit mentálními technikami, které měly za úkol nás přesvědčovat, jak je léčení náročné a dlouhotrvající
- UŽÍVÁME SI LEHKOST, RADOST A VYSOKOU FREKVENCI V PROSTORU

Nic nového se neučíme. Jen se spolu rozpomínáme na to, co už dávno známe. Každý z nás si kódy, matrice a záznamy o univerzálních vesmírných principech, nese ve vlastním poli. Moje tvoření spočívá v tom, že každý den vědomě ladím své tělo (energetický systém), aby frekvenci rozpomínání jednak otevíralo a zároveň ji pomáhalo ve zdejším časoprostoru, na nádherné Gaie, stabilizovat. 

Foto - symbol spojení Venuše se Zemí, Michaela Nodzak, místo - La Palma 

 

Blog
Newsletter

Pokud si přejete odebírat Newsletter, který pravidelně přináší informace o různých akcích, seminářích a zajímavostech, vyplňte své příjmení, jméno a emailovou adresu. Děkujeme.

Aktuální akce
stránky vytvořilo Anything Studio